Dokumentų valdymas

Dokumentų valdymo, tvarkymo ir archyvavimo reforma

2019-10-14 Kaune Bendrųjų funkcijų konsolidavimas: dokumentų priklausomybė, atsakomybė už dokumentų rengimą, tvirtinimą ir apskaitą. Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo pakeitimo projektas. Dokumentų rengimo taisyklės (naujos redakcijos projektas).