Teisė

Atitikties Pranešėjų apsaugos įstatymui užtikrinimas valstybės ir savivaldybės institucijose bei jų valdomose įmonėse: vidinio kanalo diegimas ir konfidencialumas

2019-09-17 Vilniuje Nuo 2019-01-01 įsigaliojo Pranešėjų apsaugos įstatymas. Pagal jį visos valstybės ar savivaldybės institucijos, valstybės ir savivaldybių valdomose įmonės, kitos įmonės, įstaigos ir organizacijos, kuriose dirba 50 ar daugiau darbuotojų, privalo užtikrinti atitiktį Pranešėjų apsaugos įstatymui.

Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų pertvarka nuo 2020-01-01

2019-09-26 Vilniuje Naujo Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo taikymas nuo 2020-01-01. Teritorijų nustatymo dokumentai ir reikalavimai jiems. Teritorijų nustatymas, jų registravimas ir išregistravimas, informavimas apie šias teritorijas, specialiųjų žemės naudojimo sąlygų pakeitimas.