Teisė

Bankroto reforma. Naujas Juridinių asmenų nemokumo įstatymas

2019-12-10 Vilniuje Seimas priėmė naują Nemokumo įstatymą, kuriuo bus įgyvendinta bankroto procedūrų reforma. Pakeitimai įsigalioja nuo 2020 m. Pasak įstatymo rengėjų, naujuoju įstatymu konsoliduojamos įmonių restruktūrizavimo bei bankroto procedūros.

Biudžetinių įstaigų darbuotojų kasmetinės veiklos vertinimas

2020-01-10 Vilniuje Seminare bus aptariami aktualūs biudžetinių įstaigų darbuotojų kasmetinės veiklos vertinimo teisinio reguliavimo ir procedūriniai aspektai, analizuojama susijusi teismų praktika, aptariamos darbuotojų ir jų atstovų teisės bei įgaliojimai atliekant šį vertinimą.

Efektyvus skolų išieškojimas: praktiniai patarimai

2020-01-27 Vilniuje Darbas su skolininkais. Įmonės skolų administravimo politikos svarba. Kaip išsiieškoti skolą neprarandant kliento. Skolų prevencija – svarbiausia skolų administravimo „procedūros“ dalis. „Geros“ sutarties su partneriais kriterijai. Efektyvaus skolų išieškojimo teisiniai „įrankiai“.

Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų pertvarka nuo 2020-01-01

2019-12-18 Vilniuje Naujo Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo taikymas nuo 2020-01-01. Teritorijų nustatymo dokumentai ir reikalavimai jiems. Teritorijų nustatymas, jų registravimas ir išregistravimas, informavimas apie šias teritorijas, specialiųjų žemės naudojimo sąlygų pakeitimas.

Valstybės tarnyba ir darbo santykiai. Darbo tarybų kompetencija

2020-02-10 Vilniuje Praktikoje kyla nemažai klausimų: ar darbo tarybos privalomos ir viešojo administravimo institucijose, ar darbo tarybos tokiose institucijose turi atstovauti tik darbuotojams, ar kartu ir valstybės tarnautojams, koks kompetencijų pasiskirstymas turi būti tarp profesinių sąjungų ir darbo tarybų, veikiančių valstybės tarnyboje?