Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimai nuo 2017-07-13 ir 2018-01-01 bei galimos naujovės

Seminarą veda:
lector img
Jurgita Kiškiūnaitė yra advokatų kontoros Dominas Derling advokatė, kurios pagrindinės specializacijos sritys: arbitražas, bendrovių ir komercinė teisė, įmonių susijungimai ir įsigijimai. Jurgita turi daug patirties teisminių bylų nagrinėjimo srityje, kurią įgijo atstovaudama klientams ir konsultuodama juos ginčuose, kilusiuose viešųjų pirkimų, įmonių teisės, teritorijų planavimo bei statybos srityse.
Programa:

• Pakeitimai, susiję su duomenų apie UAB akcininkus kaupimu JADIS;
• Pakeitimai, susiję su verslo sąlygų palengvinimu;
• Akcijų suteikimas;
• Smulkiųjų investuotojų teisių ir teisėtų interesų apsauga;
• Skaidrios bendrovių valdysenos skatinimas.