Biudžeto sudarymas: metodikos, planavimas, sprendimai ir kontrolė

Seminarą veda:
lector img
Rūta Vainienė - lektorė, ekonomistė, konsultantė. Dirbo Lietuvos laisvosios rinkos institute nuo pat jo įkūrimo, įvairiose pozicijose. Buvo Lietuvos banko narė, Vilniaus mero patarėja, dėstė M. Romerio universitete. Per daugiau nei 26 savo mokymosi ir darbo metus sukaupė žinias ir patirtį ekonomikos, finansų valdymo, viešo ir privataus sektoriaus partnerystės, pinigų politikos, bankininkystės, apskaitos ir mokesčių politikos, viešųjų finansų, sveikatos apsaugos politikos ir ekonomikos srityse.
Programa:

Šiandien daugelis įmonių neįsivaizduoja savo veiklos be planavimo. Finansų bei vadybos srities specialistai, siekiant užtikrinti sėkmingą įmonės veiklą, rekomenduoja planuoti savo būsimos veiklos kryptis, siekiamą rezultatą ir priemones tikslams pasiekti. Turbūt pati svarbiausia priemonė efektyviai veiklai plėtoti yra biudžeto sudarymas, tinkamas jo vykdymas ir operatyvus reagavimas, nes tik suformavus biudžetą galima racionaliai ir kontroliuojamai plėtoti įmonės veiklą, paskirstyti išteklius, išvengti netikėtumų ar į juos laiku reaguoti. Būtent konkrečių išteklių, skaičių ir terminų nurodymas siekiant tam tikrų užsibrėžtų tikslų padaro biudžeto formavimą sudėtingu procesu. Dėl šios priežasties sukurta nemažai biudžeto formavimo metodikų, skirtų biudžeto planavimui, formavimui, vykdymui, stebėsenai ir rizikos valdymui bent truputį palengvinti.

Seminaro programa:

• Planavimo ir biudžetų vaidmuo įmonės valdyme. Besikeičiančios aplinkos iššūkiai biudžetui.
• Skirtingos biudžetų parengimo metodikos: privalumai ir trūkumai.
• Įmonės biudžeto sudedamosios dalys. Pardavimų planavimo problematika. Tiesioginių ir netiesioginių sąnaudų planavimas ir optimizavimas.
• Veiklos biudžeto sudarymo situacija.
• Pinigų srautų valdymas. Atsiskaitymų efektyvumas ir jų valdymas. Finansinis svertas. Veiklos finansavimas nuosavomis ir skolintomis lėšomis.
• Investicinių projektų atsipirkimo vertinimas planavimo stadijoje.
• Kontrolės sistema: stebėsena ir reagavimas, rizikų valdymas ir prevencija.
• „Virš biudžeto“ (angl. beyond budgeting) požiūris.