Darbo kodekso taikymas valstybės ir savivaldybės įstaigose ir valstybės tarnyboje

Seminarą veda:
lector img
Doc. dr. Tomas Bagdanskis – advokatų profesinės bendrijos „iLAW“ vadovaujantis partneris, darbo teisės ekspertas, praktikuojantis advokatas nuo 2002 metų, specializuojasi darbo teisės, įmonių teisės, sutarčių teisės ir atstovavimo teismuose srityse, taip pat naujojo Darbo kodekso projekto rengimo grupės narys, Darbo kodekso komentaro bendraautoris. Advokatas Tomas Bagdanskis konsultuoja daugelį gerai žinomų Lietuvos įmonių įvairiais darbo teisės klausimais, įskaitant klausimus dėl darbo organizavimo, įmonių reorganizavimo, darbuotojų perkėlimo, sutarčių sudarymo bei dėl ginčų, kylančių iš darbo teisinių santykių. Advokato Tomo Bagdanskio praktikos sritys taip pat apima klientų atstovavimą įvykus nelaimingiems atsitikimams darbe, jų priežasčių nustatyme bei tyrime, bylose dėl žalos atlyginimo. Advokatas taip pat turi sukaupęs didelę patirtį atstovaujant įmonių bei padalinių vadovus ir kitus už saugą darbe atsakingus asmenis ikiteisminiame tyrime bei baudžiamosiose bylose.
Programa:

Priėmus naujos redakcijos Valstybės tarnybos įstatymą ir naują Vyriausybės nutarimą „Dėl Valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo“ biudžetinėms įstaigoms kyla vis daugiau klausimų, kaip šis naujas reguliavimas derinamas su Darbo kodekso nuostatomis ir kada Kodeksas turi pirmenybę prieš minėtus teisės aktus. Todėl lektorius Tomas Bagdanskis, kuris yra vienas iš Darbo kodekso kūrėjų, šiame seminare:

- Nagrinės naujojo VTĮ ir Darbo kodekso taikymą valstybės tarnyboje ir šių teisės aktų tarpusavio santykį;
- Analizuos tarnautojų priėmimo ir atleidimo klausimus;
- Nurodys darbo užmokesčio apskaičiavimo niuansus valstybės tarnyboje tiek pagal VTĮ, tiek ir taikant Darbo kodeksą;
- Pateiks patarimus, kaip apmokama už darbą ir apskaitomas darbo laikas esant nukrypimams nuo normalių darbo sąlygų (viršvalandžiai, darbas poilsio ir švenčių dienomis, budėjimai, nuotolinis darbas ir pan.).

Seminaro programa:

• Kaip keičiasi valstybės tarnautojų statusas ir darbo santykiai su įstaiga įgyvendinant naujos redakcijos Valstybės tarnybos įstatymo reikalavimus?
• Naujos redakcijos Valstybės tarnybos įstatymo santykis su Darbo kodeksu;
• Darbuotojų ir valstybės tarnautojų priėmimas į pareigas. Priėmimo į pareigas dokumentavimas ir Darbo kodekso reikalavimų įgyvendinimas;
• Darbo užmokestis – Valstybės tarnybos įstatymo, Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo ir Darbo kodekso taikymas ir ribų nustatymas;
• Darbo organizavimas, darbo laiko režimai, nuotolinis darbas, budėjimai, ne visas darbo laikas, viršvalandinis darbas, darbas poilsio ir švenčių dienomis;
• Valstybės tarnautojų ir darbuotojų atleidimas: atleidimo pagrindai, priežastys ir dokumentacija;
• Valstybės tarnautojų materialinė, drausminė ir tarnybinė atsakomybė.