Darbo teisė: naujieji reikalavimai lokaliems teisės aktams, kylantys ginčai ir mokesčių reforma

Seminarą veda:
lector img
Liudmila Mironovienė - VDI Vilniaus teritorinio skyriaus Darbo ginčų komisijos pirmininkė.
lector img
Mantas Mikalopas yra advokatų profesinės bendrijos „iLAW“ advokatas. Pagrindinės advokato praktikos sritys: darbo, įmonių, sutarčių bei reklamos teisė, civilinės atsakomybės taikymas ir atstovavimas teisminiuose ginčuose. Mantas Mikalopas taip pat teikia teisines konsultacijas įvairiose visuomenės informavimo priemonėse, veda įmonių vidinius ir atviruosius mokymus. 2013-2015 m. dėstė darbo teisės paskaitas ir vedė seminarus Kazimiero Simonavičiaus universitete, nuo 2017 m. rugsėjo dėsto verslo teisę ISM vadybos ir ekonomikos universitete.Tarptautinio teisės žinyno „Chambers Europe“ paskelbtame 2016 m. geriausių advokatų kontorų ir teisininkų reitinge advokatų kontora „iLAW“ buvo įvertinta kaip viena iš lyderiaujančių teisės firmų darbo teisės srityje, o advokatas Mantas Mikalopas išskirtas kaip darbo teisės ekspertas. Šis advokatas žinyne „Chambers Europe“ įvardijamas kaip kylanti žvaigždė Lietuvos darbo teisės rinkoje, jis yra pelnęs klientų pripažinimą dėl to, kad „ieško sprendimų, o ne tik išvardija galimybes“.
lector img
Doc. dr. Tomas Bagdanskis – advokatų profesinės bendrijos „iLAW“ vadovaujantis partneris, darbo teisės ekspertas, praktikuojantis advokatas nuo 2002 metų, specializuojasi darbo teisės, įmonių teisės, sutarčių teisės ir atstovavimo teismuose srityse, taip pat naujojo Darbo kodekso projekto rengimo grupės narys, Darbo kodekso komentaro bendraautoris. Advokatas Tomas Bagdanskis konsultuoja daugelį gerai žinomų Lietuvos įmonių įvairiais darbo teisės klausimais, įskaitant klausimus dėl darbo organizavimo, įmonių reorganizavimo, darbuotojų perkėlimo, sutarčių sudarymo bei dėl ginčų, kylančių iš darbo teisinių santykių. Advokato Tomo Bagdanskio praktikos sritys taip pat apima klientų atstovavimą įvykus nelaimingiems atsitikimams darbe, jų priežasčių nustatyme bei tyrime, bylose dėl žalos atlyginimo. Advokatas taip pat turi sukaupęs didelę patirtį atstovaujant įmonių bei padalinių vadovus ir kitus už saugą darbe atsakingus asmenis ikiteisminiame tyrime bei baudžiamosiose bylose.
lector img
Advokatas dr. Vilius Mačiulaitis yra gerai žinomas darbo teisės specialistas, 2012-2014 m. ėjęs Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus pareigas. Advokatų kontoroje iLAW V.Mačiulaitis specializuojasi darbo teisės, darbuotojų saugos ir sveikatos, administracinės teisės srityse, taip pat dirba su verslo bei administraciniais ginčais. Valstybinėje darbo inspekcijoje Vilius Mačiulaitis dirbo daugiau nei 12 metų, per kuriuos perėjo visas karjeros grandis - nuo vyriausiojo specialisto iki įstaigos vadovo. Pastaraisiais metais p. Mačiulaitis buvo atsakingas už darbo inspekcijos veiklos organizavimą, o pagrindinė jo veiklos sritis buvo darbo įstatymų bei darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų prevencija. Dr. Vilius Mačiulaitis taip pat dirba Mykolo Romerio universiteto Verslo teisės katedroje, kur dėsto darbo teisės bei darbo sutarčių disciplinas, vadovauja magistro baigiamųjų darbų rengimui bei gynimams. V.Mačiulaitis stažavosi Tarptautinės darbo organizacijos mokymų centre Turine (Italija), Europos teisės akademijoje Triere (Vokietija), Budapešto verslo koledže (Vengrija), kaip ekspertas dalyvavo įvairiose Tarptautinės darbo organizacijos, Europos Komisijos bei nacionalinių institucijų darbo grupėse.
Programa:

Naujos redakcijos Darbo kodeksas galioja jau daugiau nei metai, tačiau kuo labiau šį teisės aktą taikome darbe, tuo daugiau praktinių klausimų iškyla. Kalbame ne tik apie tokius dalykus, kaip darbo sutarties sudarymas ar darbuotojo atleidimas. Net ir tokie kasdieniai darbai, kaip darbuotojo darbo laiko režimo nustatymas, apmokėjimas už nukrypimus nuo normalių darbo sąlygų, teisingas atlygio sistemos parengimas ir pan., kelia neaiškumų ir dviprasmišką taikymo jausmą.

Seminaro programa:

1 dalis. VDI Vilniaus teritorinio skyriaus Darbo ginčų komisijos pirmininkė Liudmila Mironovienė (9.00–10.00 val.):

• Dažniausiai kylantys ginčai darbo teisės srityje 2018 m.;

2 dalis. Advokatų profesinės bendrijos „iLAW“ partneris, advokatas dr. Vilius Mačiulaitis (10.00–11.30 val.):

• Darbo sutarties sudarymas: tvarka ir aptartinos sąlygos;
• Atskiros darbo sutarčių rūšys: kuri patogiausia, o kuri kelia daugiausia klausimų;
• Darbo sutarčių keitimo ypatumai ir teisingas įforminimas;
• Darbo sutarčių nutraukimo pagrindai, teisingas įforminimas ir reikalavimai procedūroms;
• Darbuotojų drausminės atsakomybės taikymas.

3 dalis. Advokatų profesinės bendrijos „iLAW“ vadovaujantis partneris, advokatas doc. dr. Tomas Bagdanskis (12.30–14.00 val.):

• Naujovės, susijusios su darbo užmokesčio mokėjimu. Mokesčių reformos įtaka darbo santykiams;
• Darbo ir poilsio laiko reglamentavimas: naujausia organizacijų praktika prisitaikant prie naujojo DK;
• Materialinė darbuotojų atsakomybė: dokumentavimas, atsakomybės taikymas ir praktiniai patarimai;
• Darbuotojų atstovų įtaka darbo organizavimui ir lokaliems teisės aktams.

4 dalis. Advokatų profesinės bendrijos „iLAW“ partneris, advokatas Mantas Mikalopas (14.15–15.45 val.):

Naujieji reikalavimai lokaliems darbdavio teisės aktams:
• Dokumentų derinimas su darbuotojų atstovais;
• Darbo normų nustatymas;
• Darbo apmokėjimo sistema;
• Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka;
• Asmens duomenų saugojimo politika ir jos įgyvendinimo priemonės.