Komercinių paslapčių ir kitos konfidencialios informacijos teisinė apsauga įsigaliojus Pranešėjų apsaugos įstatymui. Kodėl ypač svarbu apsaugoti dabar ir kaip saugoti?

Seminarą veda:
lector img
Dr. Laimonas Marcinkevičius yra teisininkas, sertifikuotas projektų vadybos ir rizikų valdymo profesionalas, padedantis įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms diegtis gerosios valdysenos, rizikų bei atitikties valdymo sistemas, įgyvendinti atitikties, duomenų apsaugos ir privatumo bei pranešėjų apsaugos programas. Turi daugiau kaip 25 metus patirties. Skaito pranešimus ir veda vidaus mokymus organizacijoms rizikų bei atitikties valdymo, konfidencialios informacijos apsaugos, duomenų ir pranešėjų apsaugos temomis. Kuria lawtech, atitikties ir duomenų apsaugos įrankius, padedančius optimizuoti atitikties procesus. Sukurta inovatyvi paslauga Duomenų apsaugos pareigūnas ALLAW 2020-aisiais antrus metus iš eilės laimėjo apdovanojimą „Metų teisės paslauga“.
Programa:

Organizacijos susiranda šabloną internete, įrašo savo rekvizitus, paduoda jį pasirašyti darbuotojui ar tiekėjui ir mano, kad jos komercinės paslaptys jau apsaugotos. Deja, kas antras komercinės paslapties turėtojas neapgina savo teisių teisme – ką jie daro ne taip? Ar 2018 m. birželio 1 d. įsigaliojęs naujasis Komercinių paslapčių teisinės apsaugos įstatymas apsaugo komercines paslaptis ir mums nieko nebereikia daryti? Kodėl kibernetinė sauga, duomenų apsauga įvardintos kaip pagrindinės verslo rizikos 2019 m.? Kokią įtaką konfidencialios informacijos užtikrinimui turi 2019 m. sausio 1 d. įsigaliojęs Pranešėjų apsaugos įstatymas? Informacija yra svarbus organizacijos turtas, kuris turi būti tinkamai apsaugotas. Įstatymas nustato, kaip teisiškai apsaugomos verslo komercinės paslaptys nuo jų neteisėto gavimo, naudojimo ir atskleidimo. Tačiau įstatymas nieko nedetalizuoja, kaip užkirsti tam kelią. Organizacijos turi pačios pasirinkti tinkamiausias teisines, organizacines ir kt. priemones savo komercinėms paslaptims apsaugoti bei jas įgyvendinti.

Interaktyvus testas. Kaip Jūsų organizacija saugo savo komercines paslaptis ir kitą konfidencialią informaciją? Praktinis pratimas - Informacijos atskleidimo rizikos vertinimas ir komercinių paslapčių sąrašo sudarymas.

Seminare nagrinėjami klausimai:

- Komercinė paslaptis: ar samprata pasikeitė po naujo Komercinių paslapčių teisinės apsaugos įstatymo įsigaliojimo 2018 m. birželio 1 d.? Informacijos atskleidimo rizika ir komercinių paslapčių sąrašas. Kaip papildytina konfidencialios informacijos nustatymo ir naudojimo bei konfidencialumo laikymosi dokumentacija įsigaliojus Pranešėjų apsaugos įstatymui?
- Komercinių paslapčių gavimas, naudojimas ir atskleidimas – kada tai (ne)teisėta? Kaip atpažinti neteisėtą komercinių paslapčių gavimą, naudojimą ir atskleidimą? Praktiniai neteisėto konfidencialios informacijos atskleidimo pavyzdžiai.
- Komercinių paslapčių ir kitos konfidencialios informacijos apsaugos organizavimas. Nuo ko pradėti komercinių paslapčių ir kitos konfidencialios informacijos apsaugos projektą ir kaip jį sėkmingai įgyvendinti? Kaip tinkamas BDAR reikalavimų įgyvendinimas gali padėti sutaupyti saugant komercines paslaptis? Kurias organizacines ir technines kibernetinio saugumo priemones pasirinkti? Kas keičiasi įsigaliojus Pranešėjų apsaugos įstatymui? 8 žingsniai komercinių paslapčių apsaugos link.
- Skirtingos asmenų grupės: kaip valdyti informacijos saugos rizikas su kiekviena iš jų?
- Komercinių paslapčių ir kitos konfidencialios informacijos apsaugą užtikrinantys vidaus dokumentai. Kodėl konfidencialumo sutartis yra nepakankama priemonė komercinių paslapčių apsaugai užtikrinti? Kokius dokumentus pasitvirtinti ir taikyti savo organizacijoje? Kodėl principo „vienas dydis tinka visiems“ taikymas norint apsaugoti organizacijos komercines paslaptis gali būti jai pražūtingas? Dėl kurio vidaus dokumento trūkumo įmonės nesugebėjo apsaugoti komercinių paslapčių? Kokius dokumentus būtina pasirašyti su darbuotojais, kurie turės prieigą prie informacijos apie asmenis, kuriems vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymo nuostatomis taikomas reikalavimas užtikrinti konfidencialumą?
- Komercinės paslapties turėtojo teisių gynimo būdai. Ar turiu mažiau laiko teisių gynybai? Ar pakanka tik įstatyme numatytų teisių gynimo būdų? Lūžis žalos įrodinėjimo taisyklėse – į kurią pusę 2018 m. pasuko teismų praktika?
- Atsakomybės formos už komercinės paslapties apsaugos pažeidimus. Sugriežtėjo ar sušvelnėjo? Kuri iš šių formų aktualiausia ir pasitaiko dažniausiai?