Statybos rangos teisinis reguliavimas nuo 2018-11-01: aktualijos ir taikymas praktikoje

Seminarą veda:
lector img
Advokatė Renata Petrylaitė nuo 2003 metų dirba teisinį darbą, nuo 2009 metų užsiima privačia advokatės praktika ir teikia teisines paslaugas įvairiems fiziniams ir juridiniams asmenims. Pastaruosius kelerius metus teikia teisines paslaugas įvairiausiais bendrovių, verslo teisės klausimais vienai iš didžiausių Lietuvos statybinių kompanijų, turinčiai dukterines bendroves užsienyje. Veda mokymus įvairiomis teisinėmis temomis (statybos ir nekilnojamojo turto, sutarčių, civilinės atsakomybės, prievolių vykdymo ir užtikrinimo), dėstė Vytauto Didžiojo Universiteto Teisės fakultete (šeimos teisės kursas, magistrinių darbų vadovė, Teisės fakulteto studentų buvo išrinkta geriausia dėstytoja 2010 metais), VšĮ Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centre (komercinės teisės kursas).
Programa:

Statybos įstatymas ir teisės aktai, susiję su statybos pradžia, vykdymu ir užbaigimu, keičiasi kartu su besikeičiančiomis institucijų rekomendacijomis ir teismų praktika. Todėl LR statybos įstatymas 2017 m. sausio 1 d. buvo išdėstytas nauja redakcija, o nuo 2018 m. lapkričio 1 d. keičiamas ir vėl.

Šiame seminare bus sprendžiami praktikams aktualūs statybos teisės klausimai:
- Kokie yra statybas leidžiantys ir statybos užbaigimo dokumentai?
- Kaip nustatomi garantiniai terminai ir draudimo sąlygos?
- Kokios yra pagrindinės statybų ir rangos sutarties sudarymo sąlygos ir kokius punktus privaloma apsirašyti?

Seminaro programa:

1. Statybos įstatymo pakeitimai nuo 2018-11-01.
2. Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Savavališka statyba.
3. Statybos dalyvių teisės ir pareigos, atsakomybė.
4. Statybos ir statinių techninė priežiūra.
5. Garantiniai terminai ir įsipareigojimai. Draudimas.
6. Rangos sutartis ir kiti statybos projekto dokumentai:
6.1. Į ką atkreipti dėmesį rangos sutartyje (darbų apimčių nustatymas, kainos ir jos keitimo atvejų nustatymas, šalių teisės ir pareigos ir pan.);
6.2. Kaip tinkamai įforminti statybos proceso dokumentus (papildomi darbai, darbų perdavimas, defektų fiksavimas, pretenzijos ir kita).