Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo pakeitimai ir jų įgyvendinimas: vaiko paėmimas iš jam nesaugios aplinkos

Seminarą veda:
lector img
Gediminas Sagatys - Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjas, Mykolo Romerio universiteto partnerystės profesorius. Nuo 2006 metų nuolat veda praktinius kvalifikacijos kėlimo užsiėmimus Lietuvos teisėjams, prokurorams, advokatams, notarams, valstybės ir savivaldybių tarnautojams šeimos teisės ir civilinės teisės temomis.
Programa:

Pastaruoju metu vaiko teisių apsaugos reglamentavimo pakeitimai vis svarstomi įvairiose valstybės institucijose. Net ir dabartinėje Seimo sesijoje svarstomi Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo pakeitimai, kuriais įstatymą siekiama suderinti su tarptautiniais vaiko teisių apsaugos reikalavimais. Todėl, atsižvelgdamas į naujausius teisės aktų pakeitimus, tarptautinius reikalavimus ir naujausią teismų praktiką vaiko teisių apsaugos srityje, lektorius:

• Nagrinės valstybės intervencijos į šeimą nuostatų taikymą teismų praktikoje;
• Nurodys leidimo paimti vaiką iš jo tėvų išdavimo procedūras ir reikalingą dokumentaciją;
• Analizuos vaiko teisių užtikrinimo ir vaiko grąžinimo procedūras.

Seminaro programa:

1. Valstybės intervencija į šeimą Europos Žmogaus Teisių Teismo ir Lietuvos teismų praktikoje;
2. Prašymo teismui dėl leidimo paimti vaiką iš jo tėvų ar vaiko atstovų pagal įstatymą turinys;
3. Bylų dėl leidimo paimti vaiką iš jo tėvų ar vaiko atstovų pagal įstatymą nagrinėjimo ypatumai (vaiko, tėvų ar vaiko atstovų pagal įstatymą ir valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos procesinė padėtis, teismo proceso tvarka, teismo nutarties apskundimas ir kt.);
4. Vaiko, paimto iš jam nesaugios aplinkos, teisių užtikrinimas;
5. Vaiko grąžinimo tėvams ar atstovams pagal įstatymą pagrindai ir tvarka.