Viešojo pirkimo–pardavimo sutartis (vykdymas, keitimas, nutraukimas, atsakomybės taikymas)

Seminarą veda:
lector img
Daiva Lileikienė yra advokatė, advokatų kontoros SPC LEGAL partnerė, turinti daugiau nei 10 metų patirtį konsultuojant klientus daugiausia viešųjų pirkimų, viešojo ir privataus sektorių partnerystės, nekilnojamojo turto ir statybos, ginčų sprendimo ir mediacijos klausimais. Daiva Lileikienė yra pripažinta viešųjų pirkimų teisės ekspertė. Daiva Lileikienė yra parengusi daug straipsnių, ji dažnai skaito pranešimus įvairiomis su viešųjų pirkimų procedūromis susijusiomis temomis seminaruose, mokymuose ir konferencijose. Daiva Lileikienė taip yra kelių leidinių viešųjų pirkimų klausimais autorė ir bendraautorė.
Programa:

Nuo 2017 m. iš esmės pasikeitus viešųjų pirkimų teisiniam reguliavimui, pasikeitė ir viešojo pirkimo sutarčių teisinio reguliavimo aspektai, iki tol galiojusi sutarčių keitimo tvarka. Be Viešojo pirkimo sutartims taikomų bendrųjų sutarčių taisyklių, rengiant, sudarant, vykdant, keičiant ir nutraukiant šias sutartis privalu išmanyti ir viešųjų pirkimų teisės reikalavimus šioms sutartims. Seminaro metu lektorė, pateikdama praktinius pavyzdžius, aptars:
• Dažniausiai daromas klaidas nustatant viešojo pirkimo sutarties sąlygas;
• Situacijas, kada viešojo pirkimo sutartis gali būti keičiama, o kada perkančioji organizacija jau turėtų vykdyti naujas pirkimo procedūras;
• Sutartinės atsakomybės specifiką viešuosiuose pirkimuose;
• Kitus su viešojo pirkimo sutartimis susijusius klausimus.

Seminaro programa:

1. Viešojo pirkimo–pardavimo sutartis: viešųjų pirkimų teisinio reguliavimo specifika;
2. Sutarties sudarymas ir įsigaliojimas;
3. Sutarties terminas: praktinių problemų aptarimas;
4. Sutarties sąlygų keitimo poreikis ir būdai;
5. Sutartinės atsakomybės klausimai;
6. Sutarties nutraukimo pagrindai ir nutraukimo pasekmės.