Viešojo pirkimo–pardavimo sutartis (vykdymas, keitimas, nutraukimas, atsakomybės taikymas)

Seminarą veda:
lector img
Daiva Lileikienė yra advokatė, advokatų kontoros SPC LEGAL partnerė. Advokatė specializuojasi išimtinai viešųjų pirkimų srityje, kurioje nuolat dirba jau 9 metus. Daiva Lileikienė turi patirties ne tik organizuojant viešųjų pirkimų procedūras, nes yra nuolatinių ir ad hoc komisijų narė, bet ir atstovaujant perkančiąsias organizacijas bei tiekėjus teismuose ir valstybės institucijose. Daiva Lileikienė nuolat dalyvauja įvairiose konferencijose bei seminaruose viešųjų pirkimų tematika, yra įvairių leidinių viešųjų pirkimų tematika autorė / bendraautorė, nuolat veda mokymus, kurių metų nagrinėja tiek tiekėjams, tiek perkančiosioms organizacijoms aktualius viešųjų pirkimų klausimus.
Programa:

Nuo 2017 m. iš esmės pasikeitus viešųjų pirkimų teisiniam reguliavimui, pasikeitė ir viešojo pirkimo sutarčių teisinio reguliavimo aspektai, iki tol galiojusi sutarčių keitimo tvarka. Be Viešojo pirkimo sutartims taikomų bendrųjų sutarčių taisyklių, rengiant, sudarant, vykdant, keičiant ir nutraukiant šias sutartis privalu išmanyti ir viešųjų pirkimų teisės reikalavimus šioms sutartims. Seminaro metu lektorė, pateikdama praktinius pavyzdžius, aptars:
• Dažniausiai daromas klaidas nustatant viešojo pirkimo sutarties sąlygas;
• Situacijas, kada viešojo pirkimo sutartis gali būti keičiama, o kada perkančioji organizacija jau turėtų vykdyti naujas pirkimo procedūras;
• Sutartinės atsakomybės specifiką viešuosiuose pirkimuose;
• Kitus su viešojo pirkimo sutartimis susijusius klausimus.

Seminaro programa:

1. Viešojo pirkimo–pardavimo sutartis: viešųjų pirkimų teisinio reguliavimo specifika;
2. Sutarties sudarymas ir įsigaliojimas;
3. Sutarties terminas: praktinių problemų aptarimas;
4. Sutarties sąlygų keitimo poreikis ir būdai;
5. Sutartinės atsakomybės klausimai;
6. Sutarties nutraukimo pagrindai ir nutraukimo pasekmės.