Viešųjų pirkimų naujovės komunalinio sektoriaus pirkimuose nuo 2017-07-01

Seminarą veda:
lector img
Daiva Lileikienė yra advokatė, advokatų kontoros SPC LEGAL partnerė. Advokatė specializuojasi išimtinai viešųjų pirkimų srityje, kurioje nuolat dirba jau 9 metus. Daiva Lileikienė turi patirties ne tik organizuojant viešųjų pirkimų procedūras, nes yra nuolatinių ir ad hoc komisijų narė, bet ir atstovaujant perkančiąsias organizacijas bei tiekėjus teismuose ir valstybės institucijose. Daiva Lileikienė nuolat dalyvauja įvairiose konferencijose bei seminaruose viešųjų pirkimų tematika, yra įvairių leidinių viešųjų pirkimų tematika autorė / bendraautorė, nuolat veda mokymus, kurių metų nagrinėja tiek tiekėjams, tiek perkančiosioms organizacijoms aktualius viešųjų pirkimų klausimus.
Programa:

• Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo taikymas nuo 2017-07-01;
• Naujasis Viešųjų pirkimų įstatymas komunalinio sektoriaus įmonėms, jo įsigaliojimas;
• Pagrindinės naujuoju įstatymu įtvirtinamos naujovės;
• Įstatymo santykis su bendruoju Viešųjų pirkimų įstatymu (skirtu klasikiniam sektoriui);
• Naujausia teismų praktika, aktuali komunaliniam sektoriui.