Darbuotojų asmens duomenų apsauga 2024 m.: ryškiausi pavyzdžiai, pagrindinės taisyklės ir atsakomybė

Vasario 28 d. Nuotolinė konferencija
Vasario 28 d. Vilniuje
Darbuotojų teisė į privatų gyvenimą darbe ir ką sako asmens duomenų apsaugos teisės aktai. Pranešėjas – ILAW LEXTAL vadovaujantysis partneris, advokatas doc. dr. Tomas Bagdanskis (9.00-9.45 val.) Darbuotojų stebėjimas: pagrindinės taisyklės, kurių nevalia pažeisti. Pranešėjas – ILAW LEXTAL partneris, advokatas dr. Vilius Mačiulaitis (9.45-10.30 val.) Asmens duomenų apsaugos reikalavimai dirbant nuotoliniu būdu: ką turi žinoti […]
PLAČIAU

Pajamų, gautų natūra, apmokestinimas, pripažinimas, deklaravimas. Ko vengti?

Vasario 29 d. Nuotoliniai mokymai
• Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimai ir naujausia taikymo praktika pajamų, gautų natūra, srityje. • Pajamų, gautų natūra, pripažinimas. Konkrečių pavyzdžių analizė: su kuo susiduriame dažniausiai ir ko vengti? • Kada pajamos nelaikomos gautomis natūra? • Pajamų, gautų iš darbdavio, pripažinimas gautomis natūra: kuras, naudojimasis automobiliu, kitos naudos. • Pajamų, gautų natūra, deklaravimo ypatumai. • […]
PLAČIAU

Nuo „galvų medžioklės“ iki atrankos: kaip rasti tinkamus darbuotojus?

Vasario 29 d. Nuotoliniai mokymai
Vasario 29 d. Vilniuje
Kiekvienas mokymų dalyvis: – Įgis žinių ir įgūdžių, kurie padeda išvengti atrankos proceso klaidų (kartais jos kainuoja organizacijai daugiau, nei galėjome numatyti). – Sužinos, kaip korektiškai taikyti įvairius personalo paieškos (tarp jų daug dėmesio skiriama „Galvų medžioklės“ metodui) būdus; – Susidarys taikomą sąrašą metodų, kurie užtikrintų darbuotojų atrankos greitį ir rezultatyvumą. – Po seminaro sugebės […]
PLAČIAU

Žalieji viešieji pirkimai 2024 m.

Vasario 29 d. Nuotoliniai mokymai
Vasario 29 d. Vilniuje
• Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimai; • Žaliųjų viešųjų pirkimų samprata ir tikslai; • Žaliųjų viešųjų pirkimų teisinis reglamentavimas; • Kada pirkimas gali būti žalias? • Aplinkos apsaugos kriterijai ir jų taikymas; • I tipo ekologiniai ženklai; • Perkančiosios organizacijos galimybė savarankiškai nustatyti aplinkos apsaugos kriterijus; • Aplinkos apsaugos vadybos sistema.
PLAČIAU

Asmens duomenų tvarkymo auditas (įvertinimas)

Kovo 1 d. Nuotoliniai mokymai
1. Duomenų, procesų, sistemų inventorizacija • Asmens duomenų tvarkymo įrašai / duomenų judėjimo žemėlapiai: – Duomenų kategorijos; – IT išteklių (IT sistemų ir kt.) registras; – IT sistemų indeksas. 2. Dokumentų patikrinimas / bendrieji dokumentai • Asmens duomenų tvarkymo taisyklės ir tvarka. • Asmens duomenų saugojimo politika: – Duomenų saugojimo grafikas. • IT saugumo (įskaitant […]
PLAČIAU

Įmonės finansinė analizė ir vertinimas (nefinansininkams): lengva ir paprasta

Kovo 4 d. Nuotoliniai mokymai
Kovo 4 d. Vilniuje
Finansų analizės pagrindų seminaras skirtas pradėti gilinti finansų analizės žinias. Pati finansų analizė yra svarbi tiek įmonių buhalteriams, tiek įvairių padalinių vadovams, kad skaičiai nebūtų vien tik „sausi“, o teiktų prasmę ir parodytų tobulintinas vietas. Po seminaro dalyviai galės savarankiškai suprasti pagrindinius įmonės finansų rodiklius ir identifikuoti tobulintinas finansų vietas. Seminaro programa: • Finansų analizė. […]
PLAČIAU

Mažos vertės viešieji pirkimai 2024 m.

Kovo 5 d. Nuotoliniai mokymai
Kovo 5 d. Vilniuje
1. Pirkimų planavimas, pasiruošimas pirkimui; 2. Mažos vertės pirkimo vertės. Jų skaičiavimas; 3. Techninės specifikacijos projektas; 4. Mažos vertės pirkimų dokumentacija. Perkančiųjų organizacijų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas; 5. Neskelbiama ir skelbiama apklausos: vykdymo atvejai ir sąlygos; pirkimo procedūros nuo 2023 m.; 6. Sutarties turinys; 7. Nacionalinis saugumas vykdant mažos vertės pirkimus; 8. […]
PLAČIAU

Asmens duomenų apsauga: nuo pradžių ir paprastai

Kovo 5 d. Nuotoliniai mokymai
Kovo 5 d. Vilniuje
• Kada BDAR netaikomas? • Kuo skiriasi privatumo apsauga nuo BDAR? • Kokia informacija laikoma asmens duomenimis? • Pagrindinės BDAR taisyklės per praktinius pavyzdžius. • Atskirų asmenų kategorijų duomenų tvarkymo pagrindinės klaidos: darbuotojai, vaikai, skolininkai, partnerių darbuotojai. • Kada turi būti atliktas poveikio duomenų apsaugai vertinimas ir teisėto intereso vertinimas, kam jie reikalingi? • Kas […]
PLAČIAU

PVM deklaravimas

Kovo 5 d. Nuotoliniai mokymai
• PVM objektas. Ne PVM objektas. • PVM tarifai. Kada galima taikyti 0 % PVM tarifą? • PVM neapmokestinamos pajamos. • PVM skaičiavimas nuo maržos. • Suvartojimas privatiems poreikiams. • Ilgalaikio turto pasigaminimas. • Prekių / paslaugų įsigijimas iš užsienio asmenų. • PVM atskaita. Mišri veikla. • E.prekybos pasikeitimai. OSS sistema.
PLAČIAU

Prašymų ir skundų nagrinėjimas valstybės ir savivaldybės institucijose ir įstaigose: problemos ir jų sprendimo būdai

Kovo 6 d. Nuotoliniai mokymai
Lietuvos Respublikos Konstitucijos 33 straipsnio 2 dalis įtvirtina piliečių teisę apskųsti valstybės ir savivaldybės institucijų, įstaigų ar pareigūnų sprendimus. Pagal oficialiąją konstitucinę doktriną, ši nuostata laiduoja piliečių skundo teisę, taip pat ir pareigūnų pareigą tirti tokio pobūdžio piliečių skundus ir prašymus. Valstybės ir savivaldybės institucijų, įstaigų ir pareigūnų uždavinys – profesionaliai, atsakingai ir teisėtai nagrinėti […]
PLAČIAU

Asmens duomenų apsauga 2024 m.: naujausi BDAR išaiškinimai

Kovo 6 d. Nuotoliniai mokymai
Kovo 6 d. Vilniuje
• Naujausi priežiūros institucijų išaiškinimai dėl sutikimo ir slapukų naudojimo; • Asmens duomenų tvarkymo teisėtumo užtikrinimas; • Naujausi priežiūros institucijų išaiškinimai dėl asmens duomenų teikimo ir gavimo; • Viešai skelbiamų asmens duomenų tvarkymas; • Asmens duomenų tvarkymas skolų valdymo tikslu; • Tiesioginė rinkodara ir asmens duomenų apsauga; • Pokalbių įrašymas, kai bendraujama su klientais; • […]
PLAČIAU

Klimato kaitos įtaka teismų praktikai ir galimos rizikos verslui. Naujausi nacionalinių ir Europos teismų sprendimai bandant rasti pusiausvyrą tarp verslo laisvės, aplinkosaugos ir tvarumo siekių

Kovo 6 d. Nuotoliniai mokymai
ES žaliojo kurso įtaka aplinkosaugos teisei bei teismų praktikai. Rizikos ir galimybės verslui besikeičiančiame tvarumo ir aplinkosaugos teisės kontekste. Klimato kaitos bylos – jau aktualu ir Lietuvai? (naujausia EŽTT praktika ir ES nacionalinių teismų praktika). Verslo laisvės ir aplinkos apsaugos garantai EŽTK ir ES chartijoje. EŽTT ir ESTT pastangos rasti pusiausvyrą tarp verslo laisvės ir […]
PLAČIAU

Civilinė sauga. Naujas Krizių valdymo ir civilinės saugos įstatymas

Kovo 6 d. Nuotoliniai mokymai
1. Naujas Krizių valdymo ir civilinės saugos įstatymas; 2. Civilinės saugos reikalavimai įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms; 3. Išorinės ir vidinės grėsmės Lietuvoje; 4. Nepaprastoji padėtis, mobilizacija; 5. Prevencija.
PLAČIAU

Sutarčių teisė ir asmens duomenų apsauga: kokios BDAR nuostatos turi atsidurti sutartyse

Kovo 7 d. Nuotoliniai mokymai
Kovo 7 d. Vilniuje
• Sutartys su fiziniais asmenimis: ką reikia nurodyti? • Sutartys su juridiniais asmenimis: ar verta įpareigoti kontrahentą laikytis duomenų apsaugos reguliavimo? • Atvirkštinė informavimo apie duomenų tvarkymą pareiga: pliusai ir minusai. • Sutartys su duomenų tvarkytojais: kaip atskirti duomenų tvarkytoją ir valdytoją? • Praktiniai patarimai dėl duomenų tvarkymo sutarties sudarymo tiek iš duomenų valdytojo, tiek […]
PLAČIAU

Finansinė atskaitomybė už 2023 m.: apskaita, mokesčiai ir naujausi standartai

Kovo 7 d. Nuotoliniai mokymai
• Finansinių ataskaitų rinkinio sudarymo reglamentavimas: – Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo taikymas; – Finansinės apskaitos įstatymo taikymas; – Akcinių bendrovių įstatymo taikymas; – Apskaitos standartų naujovės. • Finansinės informacijos pateikimas finansinėse ataskaitose. Finansinės informacijos pateikimo reikšmingumas; • Finansinių ataskaitų rinkinio rengimo rekomendacijos. Finansinės atskaitomybės sudėtis: – Balansas; – Pelno (nuostolio) ataskaita; – Aiškinamasis raštas; – […]
PLAČIAU

Rizikos valdymas viešajame sektoriuje. Itin svarbios rizikų rūšys ir jų valdymo praktika

Kovo 7 d. Nuotoliniai mokymai
Kovo 7 d. Vilniuje
Rizikos kaip reiškinio apibrėžimas. Administracinių reformų viešajame sektoriuje raida. Rizikos valdymo samprata ir pagrindai viešajame sektoriuje. Rizikos valdymo viešajame sektoriuje teisinio reguliavimo ypatumai. Rekomenduojamas rizikų valdymo ir vertinimo modelis. Rizikos vertinimo ir prevencijos veiksmų įstaigoje planavimas. Rizikos veiksnių identifikavimo sąlygos. Rizikos veiksniai ir rizikos rūšys: veiklos, politinė, finansinė, dislokacijos, veikimo pabaigos ir kt. Itin svarbios […]
PLAČIAU

Švietimo įstaigų darbo atlygio sistemos kūrimas: svarbūs pakeitimai 2024 metams

Kovo 7 d. Nuotoliniai mokymai
Kovo 7 d. Vilniuje
Naujausių teisės aktų dėl darbo užmokesčio nustatymo ir jų pakeitimų analizė. Darbo užmokesčio skaičiavimo ir sudėties švietimo įstaigose pokyčiai. LR Vyriausybės nutarimas „Dėl Darbo apmokėjimo sistemos nustatymo rekomendacijų patvirtinimo“ (aktuali redakcija nuo 2024 m. sausio 5 d.). Darbo apmokėjimo sistemos kūrimo teisiniai pagrindai. Darbo apmokėjimo sistemos (DAS) kūrimo gairės. DAS kūrimo darbo grupės rekomenduojama sudėtis ir […]
PLAČIAU

FABIS (buvusi FVAIS) – Viešojo sektoriaus finansinės apskaitos bendrasis posistemis

Kovo 7 d. Nuotoliniai mokymai
Kovo 7 d. Vilniuje
FABIS didžiosios knygos nustatymai. Naudingi veiksmai / nustatymai / pasirinkimai darbui palengvinti  (greitieji klaviatūros klavišai, datos įvedimo taisyklės, filtrų įvedimo taisyklės, stulpelių matomumo nustatymas, funkcija „orientuotis“ ir pan.). Pagrindinės bendrųjų žurnalų operacijos. Finansavimas ir mokėjimai. Sąskaitų faktūrų registravimas. Buhalterinės pažymos registravimas ir spausdinimas. Duomenų analizė, ataskaitų formavimas. Pasikartojančių operacijų registravimas (darbo užmokesčio operacijos, ateinančių laikotarpių […]
PLAČIAU

Duomenų apsaugos pareigūnų mokymai

Kovo 8 d. Nuotoliniai mokymai
Kovo 8 d. Vilniuje
Duomenų apsaugos pareigūnų (DAP) mokymai glausta forma suteiks aiškiai ir patogiai susistemintas žinias apie tai, kas svarbiausia kasdienėje DAP veikloje. Kiekviena tema paaiškinama bent trimis požiūriais: teoriniu, praktiniu žinių pritaikymo (kartu spręsime ir nagrinėsime problemas) bei institucijų ir teismų praktikos. Tai leis kiekvieną klausimą suprasti ne tik teoriškai, bet ir praktiškai, o žinias įsisavinti ne […]
PLAČIAU

Teisinių dokumentų kūrimas (teisėkūra): pagrindai ir problemos

Kovo 8 d. Nuotoliniai mokymai
Teisinio reguliavimo aiškumas, pagrįstumas, veiksmingumas priklauso nuo teisinio reguliavimo kūrimo (teisėkūros) proceso. Lietuvos teisinė sistema yra dinamiška ir nuolat besikeičianti, kasdien tiek vietos savivaldos, tiek valstybės lygmeniu priimama daug teisės aktų. Jais reguliuojamos įvairios gyvenimo sritys: nuo šiukšlių išvežimo iki garbės ir orumo klausimų reguliavimo. Kodėl tiek daug teisės aktų reikia priimti; kokią įtaką juos […]
PLAČIAU

Finansų analizė pažengusiesiems: ataskaitų skaitymas, interpretavimas ir sprendimų priėmimas

Kovo 8 d. Nuotoliniai mokymai
Kovo 8 d. Vilniuje
Seminaras padės pagilinti žinias ir praktinius įgūdžius verslo įmonių savininkams, vadovams, žmonėms, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusiems su įmonių finansiniu valdymu. Mokymų metu pateikiamas išplėstinis verslo finansų modelio supratimas, atskleidžiama informacijos kokybės reikšmė tinkamų valdymo sprendimų priėmimui, aptariami pagrindiniai duomenų pavertimo naudinga informacija principai. Pasitelkiant praktinius pavyzdžius iliustruojami esminiai finansų analizės ir valdymo aspektai. Verslo finansų […]
PLAČIAU

Darbo užmokestis 2024 m.: skaičiavimas, apskaita ir apmokestinimas

Kovo 12 d. Nuotoliniai mokymai
• Mokesčių pakeitimai, turintys įtakos darbo užmokesčio skaičiavimui 2024 m. VDI ir VMI išaiškinimai DU skaičiavimo srityje. Ar viską darome gerai? • Pajamų deklaravimo naujovės. A ir B klasės pajamų deklaravimo pakeitimai 2024 m. „Sodros“ pranešimų pildymo naujovės 2024 m.; • Darbo užmokesčio apskaičiavimas, nustatymas darbo sutartyje ir atlygio sistemoje; • Susitarimai dėl darbo laiko. […]
PLAČIAU

MS Excel pagrindai: svarbiausios skaičiuoklės funkcijos (popietinė grupė)

Kovo 12 d. — kovo 21 d. Nuotoliniai mokymai
Kovo 12 d. — kovo 21 d. Vilniuje
Gegužės 14 d. — gegužės 23 d. Nuotoliniai mokymai
Gegužės 14 d. — gegužės 23 d. Vilniuje
Mokymų tikslas – susipažinti su programos galimybėmis, padėsiančiomis tvarkyti įmonės duomenis bei rengti ataskaitas. Nauda dalyviui: Susipažins su duomenų formatavimu MS Excel aplinkoje; Gebės atlikti pagrindinius skaičiavimus naudojant MS Excel formules ir funkcijas; Rengs suvestines ir ataskaitas; Susipažins su apsaugos galimybėmis; Gebės apibendrinti informaciją naudojant MS Excel diagramas. Programa MS Excel aplinka, lango valdymas, pagrindiniai […]
PLAČIAU

Konfliktų atpažinimas ir valdymas

Kovo 13 d. Nuotoliniai mokymai
Konflikto etapai; Konfliktų ir streso poveikis, jų šaltiniai bei paskirtis; Verbalikos ir neverbalikos panaudojimas siekiant visiško abipusio supratimo; Konflikto sprendimo būdai; Kaip konstruktyviai išsakyti ir priimti grįžtamąjį ryšį; Manipuliacijos ir dramos: kaip juos atpažinti ir išvengti komandoje bei bendraujant su klientais; Į sprendimus orientuotas bendravimas; Grįžtamojo ryšio modeliai ir jų pritaikymas konkrečiose gyvenimiškose situacijose.
PLAČIAU

Darbuotojų materialinė atsakomybė: svarbiausi klausimai ir taikoma praktika

Kovo 14 d. Nuotoliniai mokymai
Kovo 14 d. Vilniuje
• Darbuotojo darbdaviui padarytos žalos atlyginimo pagrindai; • Darbdavio kaltė kaip kriterijus mažinti priteistinos žalos dydį; • Išskaitų iš darbo užmokesčio galimybės; • Grupės darbuotojų atsakomybė; • Vadovaujančias pareigas einančių darbuotojų atsakomybė; • Susitarimai su darbuotojais.
PLAČIAU

Viešųjų pirkimų specialisto kursai. Pasiruošimas testui

Kovo 14 d. — kovo 21 d. Nuotoliniai mokymai
Kovo 14 d. — kovo 21 d. Vilniuje
Šie kursai skirti specialistams, kurie jaučiasi pasiruošę VP specialisto testui, tačiau nori pasitikrinti turimas žinias ir užtvirtinti savo galimybę išlaikyti testą. Baigiamasis testas iš visos teorijos. Atlikto testo įvertinimas, aptarimas. Programa: • Pirkimus reglamentuojantys teisės aktai. • Rinkos tyrimas ir poreikių analizė. • Numatomo viešojo pirkimo vertės skaičiavimas. • Pirkimo dokumentai, jų turinys. • Kvalifikacijos […]
PLAČIAU

Darbo tarybos: atstovavimas, bendravimas su darbdaviu ir galimybės keisti darbo sąlygas

Kovo 15 d. Nuotoliniai mokymai
Kovo 15 d. Vilniuje
• Darbo tarybos teisės ir atstovavimas darbuotojams: – Darbo tarybos teisės ir pareigos pagal Lietuvos Respublikos darbo kodeksą; – Darbo tarybos funkcijos ir atsakomybės; – Kaip Darbo taryba turi atstovauti darbuotojams? Praktinių pavyzdžių analizė ir ko nedaryti. • Darbo tarybos darbo organizavimas: – Darbo tarybos posėdžių organizavimas ir būdai, kaip užtikrinti veiksmingą Darbo tarybos veiklą; […]
PLAČIAU

Poveikio duomenų apsaugai vertinimas ir teisėto intereso balanso testas

Kovo 15 d. Nuotoliniai mokymai
Kovo 15 d. Vilniuje
• Poveikio duomenų apsaugai vertinimas ir atitiktis BDAR. • Balanso testo ir poveikio duomenų apsaugai vertinimo (PDAV) sąvoka ir reglamentavimas. • Kada privaloma atlikti PDAV? Kokie kriterijai taikomi PDAV atlikimui? Kaip klostosi praktika? • Kaip praktiškai atliekamas PDAV? Pavyzdžiai. • Rizikų identifikavimas ir kokie metodai taikomi šioms rizikoms eliminuoti? • Kas atsakingas už PDAV, jo […]
PLAČIAU

Komandiruočių pakeitimai. Darbuotojų siuntimas dirbti į ES ir trečiąsias šalis

Kovo 15 d. Nuotoliniai mokymai
DĖMESIO! Vyriausybė pakeitė Dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo tvarką! Visus pakeitimus rasite čia, o detaliai juos analizuoti kviečiame seminare. Seminaro programa: – Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklės nuo 2023-08-31. – Komandiruočių teisinis reguliavimas. Lietuvos ir ES teisės aktai. Pakeitimai nuo 2023-07-01. – Kaip turi būti suprantama sąvoka „laikinai dirbti užsienyje išsiųstas darbuotojas“? – […]
PLAČIAU

Beviltiškos skolos: pripažinimas ir nurašymas. Kada skolos nelaikomos beviltiškomis?

Kovo 18 d. Nuotoliniai mokymai
Kovo 18 d. Vilniuje
Beviltiškų skolų pripažinimą ir nurašymą reglamentuojantys teisės aktai ir praktinis jų taikymas. Beviltiškų skolų sąvoka. Beviltiškų skolų pripažinimas ir nurašymas. Skolų pripažinimo beviltiškomis pagrindai. Aplinkybės, kada skola negali būti laikoma beviltiška. Kaip įrodyti teisę laikyti skolą beviltiška? Kaip įrodyti pastangas įsiskolinimo sumą (sumas) susigrąžinti? Reikalavimai dokumentams. Beviltiškų skolų pripažinimo formalioji tvarka ir nurašymas. Už mokestinį […]
PLAČIAU

Korupcijos prevencija. Dokumentacija ir naujausi pakeitimai

Kovo 18 d. Nuotoliniai mokymai
Mokymų tikslas – supažindinti mokymų dalyvius su korupcijos prevencijos naujovėmis ir aktualijomis bei sprendžiant praktines situacijas suteikti žinių, kaip praktiškai kurti antikorupcinę aplinką organizacijoje įgyvendinant naujausias įstatymo nuostatas.  Korupcijos prevencija: kūrimo prielaidos ir vertė:  Kovos su korupcija naujausios tendencijos ir tyrimai; Korupcijos prevencijos sistemos kaita; Antikorupcinės aplinkos kūrimas organizacijoje: priemonės, procesai, struktūros. Praktinių situacijų sprendimas […]
PLAČIAU

Vidaus administravimo funkcijas atliekančių valstybės tarnautojų statuso pakeitimas į dirbančius pagal darbo sutartis

Kovo 18 d. Nuotoliniai mokymai
Kovo 18 d. Vilniuje
Valstybės tarnybos pertvarkos esmė: pagrindiniai pakeitimai ir kodėl reikia keisti valstybės tarnautojo statusą? Valstybės tarnautojo sąvokos pakeitimas ir supratimas. Funkcijų pagrindimas. Kaip nustatyti, su kuriais valstybės tarnautojais turi būti sudaromos darbo sutartys ir pakeistas jų statusas? Veiklos, kurias gali atlikti ne valstybės tarnautojai. Dokumentacijos rengimas: vidiniai dokumentai, kontrolė ir darbo sutarčių turinys. Darbo užmokesčio nustatymas […]
PLAČIAU

Tinkama personalo dokumentacija. DK pakeitimai

Kovo 19 d. Nuotoliniai mokymai
Kovo 19 d. Vilniuje
Personalo dokumentų rengimo tvarką, pačių personalo dokumentų, vidinių organizacijos tvarkų, darbo sutarčių, kitų susitarimų turinį keičia įvairiausi veiksniai – Darbo kodekso pokyčiai, teismų sprendimai, VDI rekomendacijos ir komentarai, darbo ginčai. Taip pat kiekvienam personalo specialistui, teisininkui, vadovui reikia atsižvelgti ir į kitų sričių teisės aktų pakeitimus (su asmens duomenų apsauga, taip pat su korupcijos prevencija […]
PLAČIAU

Asmens duomenų apsaugos reguliavimo kursai. Svarbūs klausimai

Kovo 19 d. — kovo 26 d. Nuotoliniai mokymai
Kovo 19 d. — kovo 26 d. Vilniuje
(03.19 d.) I. Paskaita. Bendrieji BDAR taikymo klausimai, galimi pakeitimai ir naujausia praktika: – BDAR taikymo taisyklės ir praktika. Galimi BDAR pakeitimai; – Naujausi priežiūros institucijų išaiškinimai ir teismo sprendimai; – Asmens duomenų tvarkymo teisėtumas. Visa reikalinga dokumentacija. Tinkamas duomenų tvarkymo kiekis; – Asmens duomenų viešinimas. Sutikimai tvarkyti asmens duomenis; – Asmens duomenų apsauga tiesioginėje […]
PLAČIAU

Mažosios bendrijos 2024 m.: mokesčiai ir veiklos reguliavimas

Kovo 19 d. Nuotoliniai mokymai
Mažosios bendrijos – lanksčiausia verslo forma Lietuvoje, vertinant per įmonės valdymo, apmokestinimo, pelno paskirstymo prizmę. Deja, šį lankstumą lydi administracinė našta ir išsamios dokumentacijos reikalavimas. Be to, mažosios bendrijos valdymo ir mokesčių nuostatos keičiasi gana dažnai – ne išimtis ir 2024 m. Seminaras skirtas koncentruotai sužinoti apie visas mažųjų bendrijų valdymo ir mokestines naujoves, praktiką […]
PLAČIAU

Sutarčių rengimo praktiniai aspektai

Kovo 20 d. Nuotoliniai mokymai
Kovo 20 d. Vilniuje
1. Pagrindiniai geros sutarties rengimo principai. 2. Sutarties aiškumas kaip pagrindinis ginčų prevencijos įrankis. 3. Sutarčių kalbos stiliaus rekomendacijos. 4. Sutarties sudarymo konteksto įvertinimo svarba. 5. „Tobulos“ sutarties rengimo algoritmai. 6. Sutarčių derinimo su kita šalimi procesai. 7. Techniniai darbo su MS Word patarimai. 8. Sutarčių šablonų rengimas ir naudojimas. 9. Kas laukia sutarčių ir […]
PLAČIAU

Darbo laiko apskaita 2024 m. – svarbiausios DK nuostatos. Suminės apskaitos ypatumai

Kovo 20 d. Nuotoliniai mokymai
Kovo 20 d. Vilniuje
• Darbo kodekso nuostatos, taikomos darbo laiko reguliavimui. Ko svarbu nepraleisti? • Kaip pasirinkti efektyvią darbo laiko apskaitą? Kada geriau darbuotojams, o kada darbdaviui? • Darbo laiko grafikų sudarymas, keitimas, derinimas. Suminė ir individuali darbo laiko apskaita. Darbo laiko apskaitos žiniaraščių žymėjimas ir svarba. • Tinkamos darbo laiko apskaitos pasirinkimas esant skirtingai organizacijos veiklai. Ką […]
PLAČIAU

Dirbtinio intelekto ABC: žingsnis po žingsnio pradedantiesiems

Kovo 20 d. Nuotoliniai mokymai
Kas yra dirbtinis intelektas? Dirbtinio intelekto privalumai Dirbtinio intelekto trūkumai ir iššūkiai Pagrindinės ChatGPT funkcijos Kaip formuluoti užklausas, kad DI padėtų? Kaip DI gali padėti atliekant kasdienes užduotis? Dirbtinio intelekto taikymas darbe DI įrankių ir platformų apžvalga Rizikos valdymas
PLAČIAU

Kibernetinis saugumas šių dienų kontekste: iššūkiai ir galimybės

Kovo 20 d. Nuotoliniai mokymai
Kovo 20 d. Vilniuje
Seminaro tikslas – padidinti organizacijos atsparumą kibernetinėms grėsmėms šviečiant darbuotojus kibernetinio saugumo klausimais. Seminaro uždavinys – pagerinti organizacijos darbuotojų kibernetinio saugumo žinias, padėsiančias jiems geriau suprasti kibernetines grėsmes, kylančias neviešai informacijai ir asmens duomenims, atpažinti jas, suprasti rizikos lygį ir susipažinti su galimomis grėsmių mažinimo priemonėmis. Seminaro rezultatas – organizacijos darbuotojai taiko kibernetinio saugumo žinias, […]
PLAČIAU

MS Excel pažengusiems: skaičiavimai, ataskaitos ir duomenų analizė (vakarinė grupė)

Kovo 20 d. — balandžio 10 d. Vilniuje
Kovo 20 d. — balandžio 10 d. Nuotoliniai mokymai
Mokymų tikslas – susipažinti su MS Excel programos galimybėmis, padėsiančiomis apibendrinti ir analizuoti įmonės duomenis. Nauda dalyviui: Gebės atlikti sudėtingesnius skaičiavimus naudojant MS Excel formules ir funkcijas; Gebės atlikti klaidų paiešką bei duomenų tikrinimą; Rengs sudėtingas suvestines ir ataskaitas; Susipažins su statistinės analizės galimybėmis. Programa MS Excel aplinkos aptarimas, formulės ir pagrindinės funkcijos; Langelių formatai, […]
PLAČIAU

Viešojo administravimo teisinio reglamentavimo naujovės ir praktika: probleminis aspektas

Kovo 21 d. Nuotoliniai mokymai
Viešojo administravimo teisinis reglamentavimas – tai ne tik Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas ar su jo įgyvendinimu susiję poįstatyminiai aspektai. Šiais mokymais siūloma į viešąjį administravimą pažvelgti plačiau: per viešosios politikos ir viešojo administravimo sąveikos ir dermės prizmę, per globalizacijos iššūkius ir viešojo intereso užtikrinimo būtinybę, per ultra vires doktriną, administracinės teisės reikšmę ir pan. […]
PLAČIAU

Statybų teisė: svarbūs 2024 m. pakeitimai

Kovo 21 d. Nuotoliniai mokymai
Kovo 21 d. Vilniuje
SVARBU! PRIIMTI DIDELI STATYBOS ĮSTATYMO PAKEITIMAI NUO 2024-01-01 Lietuvos Respublikos statybos įstatymo Nr. I-1240 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11-1, 12, 14, 15, 17, 18, 22, 24, 26, 27, 27-1, 28, 34, 37, 39, 47, 49, 51, 52-1, 53, 55, 56, 57, 59 straipsnių, šeštojo skirsnio pavadinimo, 1 priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 11-2, […]
PLAČIAU

Darbuotojų atranka pagal kūno kalbą, žmonių tipus ir veidotyros principus

Kovo 21 d. Vilniuje
Kūno kalbos svarba vykdant darbuotojų atranką; Akių kontaktas ir jo svarba; Kūno padėties vertinimas ir ką ji pasako. Stovėsena, sėdėsena; Veido išraiškų interpretacija; Įtampos ir pasitikėjimo savimi ženklai; Ką apie asmenybės bruožus galima pasakyti iš kūno kalbos? Ką sako žmonių veido bruožai? Kaip greitai atpažinti žmogų, jo prigimtinius gebėjimus, charakterį, trūkumus ir privalumus? Žmonių tipologija […]
PLAČIAU

Apskaitos dokumentų reguliavimo naujovės 2024 m.

Kovo 22 d. Nuotoliniai mokymai
• Finansinės apskaitos įstatymas; • Dokumento sąvoka buhalterinės apskaitos reguliavime; • Elektroninių dokumentų samprata ir naujausių VMI išaiškinimų taikymas; • Apskaitos dokumentų reguliavimas Europos Sąjungoje; • Apskaitos dokumentai, jų reikalingumas; • PVM sąskaitos faktūros. Galimos PVM sąskaitų faktūrų formos; • Sąskaitos faktūros reglamentavimas ir reikalavimai formai; • Kreditiniai, debetiniai dokumentai. Naujausių pakeitimų ir VMI komentarų […]
PLAČIAU

Mobilumo paketo taikymas ir reguliavimo naujovės

Kovo 22 d. Vilniuje
Kovo 22 d. Nuotoliniai mokymai
• Mobilumo paketo teisės aktai; • Vairuotojų darbo sąlygos priėmus Mobilumo paketą; • Vairuotojų komandiravimo tvarkos naujovės; • Minimalaus vairuotojų atlyginimo reikalavimas; • Krovininės transporto priemonės grąžinimas į registracijos valstybę. Vairuotojo vietos nustatymas tachografais; • Pertraukos tarp kabotažo operacijų įvedimas; • Vairuotojų poilsio laiko pakeitimai: reikalavimai ir apskaita; • Vairuotojų darbo užmokesčio skaičiavimo pakeitimai ir […]
PLAČIAU

Viešojo sektoriaus buhalterija ir finansai 2024 m.: ką darome gerai, kur klystame ir kas keisis ateityje?

Kovo 22 d. Nuotolinė konferencija
Kovo 22 d. Vilniuje
Darbo užmokesčio viešajame sektoriuje skaičiavimas, apskaita ir pakeitimai nuo 2024 m. Koncentruotai apie svarbiausius klausimus. Pranešėja – Irma Kamarauskienė (09.00–10.00 val.) Darbo užmokesčio viešajame sektoriuje reguliavimas. Naujausi pakeitimai nuo 2024 m.; Ar visus pakeitimus pritaikėme teisingai? Kylančios problemos ir jų sprendimo būdai; Atlygio sistemos korekcijos ir kada geriau visą perrašyti?   Viešojo sektoriaus atskaitomybė: pakeitimai, dokumentacija ir […]
PLAČIAU

Leidžiami ir neleidžiami atskaitymai. Pelno mokesčio lengvatų taikymas

Kovo 25 d. Nuotoliniai mokymai
Pelno mokesčio įstatymo pakeitimai ir aktualijos; Leidžiami, neleidžiami ir ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai; Lengvatų taikymas: investicinio projekto lengvata,  MTEP lengvata,  kino filmų kūrimo ir paramos lengvata ir jų taikymas; Lengvatiniai pelno mokesčio tarifai; Pelno mokesčio deklaracijos pildymas ir dažniausiai pasitaikančios klaidos.
PLAČIAU

Ūkininko ūkio veiklos buhalterinė apskaita dvejybine sistema ir mokesčiai (pradedantiesiems)

Kovo 25 d. — kovo 27 d. Nuotoliniai mokymai
 (03.25 d.) 1 diena Ūkininko ūkio apskaitos reglamentavimas; apskaitos principai. Buhalterinės apskaitos pirminiai dokumentai, turto apskaita (ilgalaikio, trumpalaikio (atsargų, skolų ūkiui, pinigų), biologinio (gyvūnai, daugiamečiai sodiniai ir pasėliai) turto apskaita). Praktinis darbas. Pirminių apskaitos dokumentų sudarymas, pateiktų ūkinių operacijų analizė, dažniausiai pasitaikančios klaidos.  (03.26 d.) 2 diena Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų apskaita (dotacijos, paskolos, lizingas, […]
PLAČIAU

Viešojo sektoriaus subjektų finansų kontrolė. Sukūrimas, veikimas, tobulinimas

Kovo 25 d. Nuotoliniai mokymai
Finansų kontrolė: sąvoka ir tikslai. Viešojo sektoriaus skaidrumo ir atskaitingumo visuomenei didinimo poreikis – iššūkis tradicijoms. Finansų kontrolės svarba viešojo sektoriaus subjektuose. Vidaus kontrolė ir finansų kontrolė. Finansų kontrolės sistemos dalys. Bendrieji ir specialieji reikalavimai finansų kontrolei. Išankstinė, einamoji, paskesnioji, retrospektyvinė finansų kontrolė: nuoseklumas, ryšys, atsakomybė, vykdytojai, procesas. Finansų kontrolės diegimas. Nuo ko pradėti: procedūros, […]
PLAČIAU

Skaidrių rengimas naudojant DI įrankius

Kovo 25 d. Nuotoliniai mokymai
Į ką turėtume atkreipti dėmesį rengdami skaidres? Seminaro metu bus aptariami svarbiausi skaidrių rengimo principai ir pateikiama naudingų patarimų. Kaip rengiant skaidres gali padėti šiuolaikinės technologijos? Dalyviai susipažins su nemokamais dirbtinio intelekto įrankiais, kuriuos galima naudoti rengiant skaidres, analizuos paveikslėlių generavimo įrankius bei sužinos, kaip tai pritaikyti savo veikloje. Mokymai naudingi dėl savo universalumo – […]
PLAČIAU

Verslo planų rengimas ir projektų įgyvendinimas žemės ūkyje

Kovo 25 d. Nuotoliniai mokymai
Galimybės pasinaudoti ES parama žemės ūkiui: paramos priemonės, reikalavimai paramai gauti, įsipareigojimai. Projektų rengimas: paraiškos ir verslo plano struktūra bei reikalavimai kokybei. Praktinis darbas. Pajamų ir išlaidų planavimas, ekonominių rodiklių apskaičiavimas ir analizė. Projektų įgyvendinimas ir administravimas. Praktinis darbas. Mokėjimo prašymų ir ataskaitų rengimas. Viešųjų pirkimų vykdymas. Praktinis darbas. Konkurso organizavimas per NMA svetainę.
PLAČIAU

Viešojo sektoriaus vidaus kontrolės sistema – paprastai apie nepaprastus dalykus. Sukūrimas, veikimas, vertinimas, tobulinimas

Kovo 26 d. Nuotoliniai mokymai
Vidaus kontrolės sąvoka, tikslai ir uždaviniai. Vidaus kontrolės svarba viešojo sektoriaus subjektuose. Pagrindiniai pokyčiai: LR vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymas, Vidaus kontrolės įgyvendinimo viešajame juridiniame asmenyje tvarkos aprašas. Viešojo sektoriaus vidaus kontrolės standartų gairės. Vidaus kontrolės įgyvendinimo prielaidos. Vidaus kontrolės dalyviai, jų kompetencija ir atsakomybės sritys. Bendrieji ir specialieji reikalavimai. Vidaus kontrolės principai: tinkamumas, […]
PLAČIAU

Atidėtasis pelno mokestis: apskaita, pripažinimas ir išimtys

Kovo 26 d. Nuotoliniai mokymai
• Atidėtojo pelno mokesčio supratimas ir svarbiausi išaiškinimai. Apskaitinio pelno ir apmokestinamojo pelno skirtumai. Atidėtojo pelno mokesčio taikymo praktiniai atvejai. • Laikinieji skirtumai: pripažinimas, apskaita ir išimtys. Einamųjų ir atidėtųjų mokesčių vertinimo principai. • Įsipareigojimų ir turto pripažinimas, mokestiniai nuostoliai, investicijos. • Atidėtojo pelno mokesčio įskaitymo galimybės. • Pelno (nuostolio) ataskaitos pildymas ir atidėtojo mokesčio […]
PLAČIAU

Bendravimo ir konfliktų valdymo su interesantais viešajame sektoriuje įgūdžių tobulinimas

Kovo 26 d. Nuotoliniai mokymai
Kovo 26 d. Vilniuje
• Darbo su interesantais psichologiniai aspektai. • Emocijų (savi)reguliacijos metodai. • Interesantų tipai bei elgesio su jais ypatumai. • Faktoriai, lemiantys sėkmingą bendravimą su interesantais. Konkrečių atvejų analizė. • Bendravimo su interesantais įgūdžių tobulinimas. • Aktyvaus klausymo technikos ir nežodinis bendravimas. Praktinės užduotys. • Konfliktų valdymas. • Konstruktyvaus konfliktų sprendimo metodika. • Elgesio konfliktinėse situacijose […]
PLAČIAU

MS Word mokymai

Kovo 26 d. — kovo 28 d. Nuotoliniai mokymai
Kovo 26 d. — kovo 28 d. Vilniuje
Informacijos pateikimas tekstiniame dokumente: Tekstinių dokumentų kūrimas, tvarkymas ir spausdinimas; Greitosios klaviatūros kombinacijos, jų naudojimas; Puslapio parametrai: vandens ženklų įterpimas, puslapio fonas, kraštinės; Teksto stiliai; Darbas su pastraipomis: lygiavimas, ženklinimas ir numeravimas; Iliustracijų – lentelių, diagramų, paveiksliukų – įterpimas ir jų redagavimas; Nuorodų įterpimas; Puslapinės antraštės ir poraštės; Tabuliavimo žymės; Struktūriniai sąrašai; Teksto dėstymas skiltimis. […]
PLAČIAU

Finansinis patikrinimas M&A sandorio metu (angl. financial due diligence)

Kovo 27 d. Nuotoliniai mokymai
Kovo 27 d. Vilniuje
I dalis. Finansinio patikrinimo vieta M&A sandoryje: M&A procesas ir planas; Kam reikia finansinio patikrinimo? Patikrinimų tipai; Sandorio kainos formulė; Kaip dėl finansinio patikrinimo rezultatų išsiskiria vertė ir kaina? II dalis. Kaip vyksta finansinis patikrinimas: Finansinio patikrinimo eiga; Įprasta darbo apimtis; Pagrindiniai iššūkiai pardavėjams; Dažniausiai randami trūkumai. III dalis. Kaip susitarti pirkėjui ir pardavėjui: kaip […]
PLAČIAU

Užsieniečių įdarbinimo dokumentavimas. Praktinis seminaras

Kovo 27 d. Nuotoliniai mokymai
• Lietuvos Respublikos įstatymas dėl užsieniečių teisinės padėties nuo 2024 m. Svarbūs pakeitimai; • Veiksmai, kuriuos reikia atlikti, iki įdarbinant užsienietį; • Darbdavio dokumentacijos, reikalingos išduoti leidimą dirbti Lietuvos Respublikoje užsieniečiui, rengimas; • Užsieniečio įdarbinimas pagal darbo sutartį Lietuvoje: reikalingų dokumentų rengimas, teikimas; • Užsieniečio turimos kvalifikacijos įrodymas. Darbo stažas; • Nacionalinių vizų išdavimo tvarka; […]
PLAČIAU

Viešųjų pirkimų pasiūlymų vertinimo aktualijos

Kovo 27 d. Nuotoliniai mokymai
Kovo 27 d. Vilniuje
1. VPĮ pakeitimai ir jų įtaka pasiūlymų vertinimui: kaip viską pasikeisti? 2. Pasiūlymo vertinimas: VPĮ pakeitimų įtaka, svarbūs teismų praktikos išaiškinimai, praktinės problemos. 3. Pašalinimo pagrindai ir kvalifikaciją įrodantys dokumentai bei jų vertinimas. Melaginga pasiūlymo informacija. 4. Nacionalinio saugumo aspektai, įrodinėjimas. 5. Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo įvertinimo problemos: atitiktis kokybės kriterijams. 6. Neįprastai mažos / per […]
PLAČIAU

Pakuočių ir gaminių apskaitos naujovės Vieningoje gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinėje sistemoje (GPAIS)

Kovo 27 d. Nuotoliniai mokymai
Kovo 27 d. Vilniuje
SVARBU! NAUJI ĮSTATYMŲ PAKEITIMAI: Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 1, 2, 3-3, 25, 28, 30, 32-1, 34-24, 34-25, 34-26, 35 straipsnių ir 5 priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo antruoju-3 ir aštuntuoju-11 skirsniais įstatymas. Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo Nr. IX-517 2, 5, 8, 10, 11 straipsnių ir 2 priedo pakeitimo […]
PLAČIAU

Kursai. Dokumentų valdymo aktualijos: teorija ir praktinis taikymas

Kovo 27 d. — kovo 28 d. Nuotoliniai mokymai
Kovo 27 d. — kovo 28 d. Vilniuje
 (03.27 d.) Lietuvos vyriausiojo archyvaro teisės aktai, reglamentuojantys dokumentų valdymą, ir Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas 1) Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nuostatos. 2) Visų formų dokumentų rengimas, tvarkymas ir apskaita (popieriniai, elektroniniai, vaizdo ir (ar) garso dokumentai, įrašai): Dokumentų rengimo taisyklių taikymo aspektai: Pagrindiniai dokumentų elementai; Popierinių dokumentų rengimo ypatumai; Elektroninių dokumentų […]
PLAČIAU

Administracinės kalbos vartojimas dokumentuose

Kovo 27 d. Nuotoliniai mokymai
Kas būdinga administracinei kalbai? Lietuvių bendrinės ir administracinės kalbos santykis. Kalbos taisyklingumo reikalavimai. Dokumentų (raštų, protokolų, aktų, pažymų, įgaliojimų ir kt.) teksto ypatumai: struktūra, teksto pradžios formuluotės, stiliaus reikalavimai. Praktiniai įmonių pavadinimų vartojimo klausimai (tiesioginės reikšmės pavadinimų, simbolinių pavadinimų, struktūrinių pavadinimų rašymas, žodžių tvarka, pavadinimų kaitymas, kitų kalbų pavadinimai lietuviškame kontekste). Dokumentų pavadinimų rašymas; dokumentų […]
PLAČIAU

Procesų valdymas

Kovo 28 d. Nuotoliniai mokymai
Kas yra procesinis valdymas. Jo ypatybės Kas yra procesas ir procesinis valdymas. Kokia to nauda? Procesinio valdymo ypatybės Kaip identifikuoti įmonės vertės grandinę? Kaip sudaryti procesų žemėlapį? Pagrindiniai proceso elementai ir parametrai Kaip „nubraižyti procesą“ – BPMN2 standarto pradmenys Kaip nustatyti proceso šeimininką? Kaip nustatyti proceso tikslą ir rezultatą? Kaip nustatyti proceso rodiklius? Procesų tobulinimas. […]
PLAČIAU

Projektų valdymas. Nuo ko pradėti?

Kovo 28 d. Nuotoliniai mokymai
Kodėl projektų valdymas yra būtina kompetencija organizacijoje? Nėra įmonės, kuri nesusidurtų su vidiniais (pokyčio, augimo, įrenginių atnaujinimo) arba išoriniais (tiekimo grandinės inicijuotais) projektais. Projektų valdymas organizacijoje padeda chaosą bei gaisrų gesinimą paversti valdoma žingsnių seka ir rizikų valdymu. Metodiškai ir nuosekliai valdomi projektai užtikrina, kad numatytu laiku ir neviršijant biudžeto bus pasiekti iškelti projekto tikslai. […]
PLAČIAU

Mišri PVM atskaita: išaiškinimai, kriterijai, deklaravimas ir praktika

Kovo 28 d. Nuotoliniai mokymai
• Kada laikoma, kad asmuo vykdo mišrią veiklą PVM tikslais? • Kokios PVM atskaitos taisyklės yra taikomos mišrios veiklos atveju? • Atskaitos procento apskaičiavimo kriterijai. • PVM atskaitos procento apskaičiavimo tvarka. Kaip tai padaryti teisingai? • Kokios pajamos netraukiamos apskaičiuojant mišrios veiklos procentą? • PVM atskaitos tikslinimas ir deklaracijos pildymas. • Teismų sprendimų ir VMI […]
PLAČIAU

Ką reikia žinoti verslui rengiantis privalomam tvarumo ataskaitų teikimui 2023 m.? Teisininko, auditoriaus ir tvarumo strategų praktiniai patarimai ir pagrindinės kryptys

Kovo 28 d. Nuotoliniai mokymai
Tvarumo teisinis reguliavimas ir privalomasis tvarumo ataskaitų teikimas verslui. Pranešėja – ILAW LEXTAL partnerė, advokatė Vilma Sabaliauskienė. (9:00–10:30 val.) Sąlygos, terminai ir numatomi pokyčiai; Teisinė atsakomybė dėl ataskaitų netinkamo ar nesavalaikio pateikimo. Ką reikia žinoti verslui rengiantis privalomam tvarumo ataskaitų teikimui? Praktiniai patarimai ir pagrindinės kryptys. ESG skaitmeninė taksonomija.  Pranešėjai – audito, apskaitos ir konsultacijų […]
PLAČIAU

Turto ir sąnaudų apskaita viešajame sektoriuje. Tik svarbiausi klausimai

Kovo 28 d. Nuotoliniai mokymai
Kovo 28 d. Vilniuje
Nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto pripažinimas ir vėlesnė apskaita; Sudėtingi nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto apskaitos atvejai; Nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvai; Naujausi 12-ojo VSAFAS ir 13-ojo VSAFAS pakeitimai; Sąnaudų pripažinimas ir grupavimas; Dažniausiai užduodami klausimai, susiję su sąnaudų apskaita; Informacijos apie sąnaudas pateikimas finansinių ataskaitų rinkinyje; Aktualūs teisės aktų pakeitimai.
PLAČIAU

Kaip taktiškai nutraukti darbo santykius? DK pakeitimai

Kovo 29 d. Nuotoliniai mokymai
Kovo 29 d. Vilniuje
• Reikia nutraukti darbo sutartį su darbuotoju: kaip pasiruošti? Veiksmai, kuriuos turime atlikti. • Darbo sutarties nutraukimo pagrindų pasirinkimas. Kuris būdas geriausias? Kada kils daugiausia nepasitenkinimo? • Dažniausiai kylantys ginčai dėl darbo sutarties nutraukimo. Kada teisus darbuotojas, kada darbdavys? • Veiksmai, kai darbo sutartį siūlo nutraukti darbdavys ir kai darbuotojas. Kaip taktiškai nutraukti darbo santykius? […]
PLAČIAU

Elektromobiliai organizacijos veikloje: elektros sąnaudos, krovimo stotelės ir parama

Kovo 29 d. Nuotoliniai mokymai
• Elektromobilio naudojimas veikloje: kaip tinkamai įforminama? • Ar reikalingos atskiros elektromobilių naudojimo taisyklės organizacijoje? Įkrovimo taisyklės ir darbuotojų supažindinimas. • Elektromobilių įkrovimo išlaidų skaičiavimas ir apskaita. Ar galima skaičiuoti pagal normas? Ar reikalingas atskiras prietaisas elektros suvartojimui? • Apskaitos dokumentai ir jų turinys, rekvizitai. • Pajamų natūra skaičiavimas: ar yra skirtumas nuo vidaus degimo […]
PLAČIAU

Statybos darbų ir projektavimo viešieji pirkimai

Kovo 29 d. Nuotoliniai mokymai
Kovo 29 d. Vilniuje
Seminaro metu aptariami praktiniai ir teoriniai statybos darbų ir projektavimo paslaugų viešųjų pirkimų aspektai, teismų praktikos aktualūs išaiškinimai, taip pat su viešaisiais pirkimais susijusi sutarčių vykdymo problematika. Pasirengimas pirkimams, pirkimo dokumentų rengimas (kvalifikacijos pasiūlymų vertinimo reikalavimų nustatymas): Specifikacijos rengimas; Pirkimo objekto skaidymas į dalis; Taikytini kvalifikacijos reikalavimai ir klaidos; Subrangos reikalavimai; Aplinkosauginių kriterijų taikymas. Pasiūlymų […]
PLAČIAU

Krovinių gabenimo keliais pagal CMR konvenciją rizikų valdymas

Kovo 29 d. Nuotoliniai mokymai
Kovo 29 d. Vilniuje
Krovinio gabenimo procesas susijęs su įvairialypiais teisiniais santykiais, kuriuos sudaro prekių įsigijimas, krovinių ekspedijavimas, krovinių gabenimas, krovinių saugojimas ir muitinės procedūros. Šiame procese pasitaikančios klaidos ir egzistuojančios rizikos gali sukelti didelių nuostolių ne tik vežėjams ir ekspeditoriams, bet ir užsakovams. Todėl svarbu iš anksto žinoti egzistuojančias rizikas ir imtis priemonių joms valdyti arba sumažinti jų […]
PLAČIAU

MS Excel pažengusiems: skaičiavimai, ataskaitos ir duomenų analizė (popietinė grupė)

Balandžio 2 d. — balandžio 11 d. Nuotoliniai mokymai
Balandžio 2 d. — balandžio 11 d. Vilniuje
Mokymų tikslas – susipažinti su MS Excel programos galimybėmis, padėsiančiomis apibendrinti ir analizuoti įmonės duomenis. Nauda dalyviui: Gebės atlikti sudėtingesnius skaičiavimus naudojant MS Excel formules ir funkcijas; Gebės atlikti klaidų paiešką bei duomenų tikrinimą; Rengs sudėtingas suvestines ir ataskaitas; Susipažins su statistinės analizės galimybėmis. Programa MS Excel aplinkos aptarimas, formulės ir pagrindinės funkcijos; Langelių formatai, […]
PLAČIAU

Viešojo sektoriaus subjektų finansinės atskaitomybės naujovės. Duomenų įkėlimas į VSAKIS sistemą

Balandžio 3 d. Nuotoliniai mokymai
Balandžio 3 d. Vilniuje
  Programa Naujas Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas. Taikymas 2023–2024 m. ir naujausia praktika. Pagrindiniai VSAFAS pokyčiai. Reikalavimai viešojo sektoriaus finansinių ataskaitų rinkiniui sudaryti. Dažniausiai daromos klaidos ir kaip užtikrinti ataskaitų kokybę. Finansinių ataskaitų rinkinio formos. Aiškinamojo rašto sudarymas ir tinkamas informacijos atskleidimas. Apskaitos politikos ir finansų kontrolės sistemos veikimo įtaka finansinių ataskaitų rinkinio sudarymui. Apskaitos […]
PLAČIAU

PVM pakeitimai 2024 m. Tik svarbiausi PVM klausimai

Balandžio 3 d. Nuotoliniai mokymai
• Teisės aktų naujienos PVM taikymo srityje 2024 m.; • Naujausi VMI išaiškinimai PVM taikymo srityje ir teismų praktikos naujausios bylos; • Grandininių tiekimų ir 0 proc. PVM tarifo taikymo pakeitimai ir naujausia praktika; • Prekių tiekimas pagal pareikalavimą; • PVM apskaitos dokumentų naujovės; • 0 proc. PVM tiekimo dokumentacijos ir įrodinėjimo reguliavimo pasikeitimai; • […]
PLAČIAU

Viešųjų pirkimų procesas 2024: nauja praktika ir svarbūs patarimai

Balandžio 4 d. Nuotoliniai mokymai
Balandžio 4 d. Vilniuje
• Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimai; • Naujausių LAT bylų apžvalga ir kaip tai keis viešųjų pirkimų teisinį reguliavimą? • Nacionalinio saugumo reikalavimų vertinimas viešuosiuose pirkimuose; • Mažos vertės viešieji pirkimai. Kaip taikome naujas taisykles? • Pirkimo nutraukimo pagrindai; • Pasiūlymo dokumentų tikslinimas: kokia praktika? • Dokumentų konfidencialumas ir informavimo pareiga; • Viešųjų pirkimų sutartys; • […]
PLAČIAU

Darbo kodekso taikymas: pakeitimai, praktika ir rekomendacijos

Balandžio 4 d. Nuotoliniai mokymai
Balandžio 4 d. Vilniuje
SVARBU! Darbo kodekso pakeitimai: Darbo kodekso 1, 2, 25, 26, 30, 36, 40, 44, 46, 51, 52, 55, 56, 57, 59, 72(1), 75, 79, 107, 113, … (lrs.lt) Darbo kodekso 14, 25, 27, 30, 52, 58, 144, 221, 222, 223, 225, 226, 227 ir 240 straipsnių pakeiti… (lrs.lt) Seminaro programa: – Darbo kodekso pakeitimai. – […]
PLAČIAU

Pasienio anglies dioksido korekcinis mechanizmas ir jo reguliavimas ES Žaliojo kurso kontekste. Pokyčiai versle

Balandžio 9 d. Nuotoliniai mokymai
ES Žaliojo kurso turinys ir reikalavimai dėl klimato kaitos pasekmių švelninimo ir prisitaikymo prie jų. 2023 m. gegužės 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2023/956, kuriuo nustatomas pasienio anglies dioksido korekcinis mechanizmas, turinys ir jo įgyvendinimas nacionaliniame lygmenyje: taikymo apimtis ir įsigaliojimas. Emisijų skaičiavimo taisyklės ir sektoriai pagal reglamentą. Taikymo išimtys. Reglamento taikymo […]
PLAČIAU

Vartotojų teisių apsaugos iššūkiai verslui ir naujausi reikalavimai

Balandžio 9 d. Nuotoliniai mokymai
Balandžio 9 d. Vilniuje
• Teisės aktų ir naujausios praktikos apžvalga. • Vartojimo sutarčių ypatumai. Nesąžiningos vartojimo sutarčių sąlygos ir atsakomybė už jų naudojimą. • Tinkamas informacijos pateikimas vartotojams. • Perbrauktų kainų naudojimo taisyklės. • Reikalavimai nuotolinei prekybai. • Kokios baudos ir už kokius pažeidimus taikomos? • Garantijos sąlygos ir garantiniai terminai. • Prekių grąžinimo taisyklės. • Vartojimo ginčų […]
PLAČIAU

Kokiuose įmonių sandoriuose ir veiksmuose slypi konkurencijos taisyklės?

Balandžio 10 d. Nuotoliniai mokymai
Balandžio 10 d. Vilniuje
• Konkurencijos teisės tikslai ir Konkurencijos tarybos prioritetai. • Baudos už konkurencijos teisės pažeidimus. • Koncentracijos priežiūra. • Dominuojančių ūkio subjektų priežiūra. • Konkurenciją ribojantys susitarimai. • Ką reikia žinoti, jei Konkurencijos taryba pradeda įmonės veiksmų tyrimą? • Komercinės teisės klausimai: konfidencialumas bendraujant su klientais. Konfidencialumas kainodaroje.
PLAČIAU

Efektyvi komunikacija kasdienybėje ir scenoje

Balandžio 10 d. Nuotoliniai mokymai
Balandžio 10 d. Vilniuje
Kas yra efektyvi komunikacija? Komunikacijos kliūtys ir problemos. Komunikacijos ypatumai kasdienybėje ir scenoje. Viešoji kalba. Kalbos rengimo etapai. Kaip užmegzti ir išlaikyti ryšį su auditorija? Emocijos, intonacija, tonas ir tembras. Kūno kalba. Kodėl tai taip svarbu? Kokios dažniausiai daromos klaidos ir kaip jų išvengti? Viešojo kalbėjimo baimės ir jaudulio valdymo technikos. Kalbėkime sklandžiau ir įtaigiau. […]
PLAČIAU

Personalo dokumentai sveikatos priežiūros įstaigose

Balandžio 11 d. Nuotoliniai mokymai
Balandžio 11 d. Vilniuje
Personalo dokumentų rengimo tvarką, pačių personalo dokumentų, vidinių organizacijos tvarkų, darbo sutarčių, kitų susitarimų turinį keičia įvairiausi veiksniai – Darbo kodekso pokyčiai, teismų sprendimai, VDI rekomendacijos ir komentarai, darbo ginčai. Taip pat kiekvienam sveikatos įstaigos personalo specialistui, teisininkui, vadovui reikia atsižvelgti ir į kitų sričių teisės aktų pakeitimus (su asmens duomenų apsauga, taip pat su […]
PLAČIAU

FIDIC sutartys: sudarymas ir vykdymas pagal geltonąją ir raudonąją knygas

Balandžio 11 d. Nuotoliniai mokymai
Balandžio 11 d. Vilniuje
• FIDIC geltonosios ir raudonosios knygos sutartis sudarantys dokumentai; • Užsakovo ir rangovo atsakomybės bei rizikos; • FIDIC inžinierius; • Apmokėjimas už darbus, finansinis valdymas; • Papildomi darbai ir darbų atsisakymas; • Projekto pakeitimai; • Defektų nustatymas ir šalinimas; • Garantiniai terminai.
PLAČIAU

Naujausi CPK pakeitimai ir aktuali LAT praktika civilinio proceso klausimais

Balandžio 12 d. Nuotoliniai mokymai
Balandžio 12 d. Vilniuje
SVARBU! Priimti Civilinio proceso kodekso pakeitimai, kurie įsigalios jau nuo 2024-04-01! Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 82, 108, 145, 192, 590, 593, 596, 601, 602, 609, 610, 611, 614, 624-1, 626, 627, 631, 632, 634, 636, 648, 650, 651, 654, 656, 661, 663, 668, 685, 689, 702, 706, 710, 713, 723, 727, 731, 732, 753, […]
PLAČIAU

Administracinių nusižengimų bylų teisenos ypatumai bei aktuali teismų praktika

Balandžio 16 d. Nuotoliniai mokymai
​​​​Administracinio nusižengimo samprata, požymiai. Administracinio nusižengimo sudėtis. Aplinkybės, kada asmuo netraukiamas administracinėn atsakomybėn, administracinės nuobaudos ir administracinio poveikio priemonės. Jų skyrimo ypatumai. Aktuali teismų praktika. Administracinių nusižengimų teisena: bendrieji nuostatai, dalyvaujantys asmenys, tyrimo pradžia ir pabaiga, užtikrinimo prievartos priemonės, Administracinio nusižengimo protokolo ir administracinio nurodymo surašymo problemos. Aktuali teismų praktika. Administracinių nusižengimų teisena: administracinių bylų […]
PLAČIAU

MS Excel Power Query, Power Pivot ir Power BI (popietinė grupė)

Balandžio 16 d. — balandžio 24 d. Nuotoliniai mokymai
Balandžio 16 d. — balandžio 24 d. Vilniuje
MS Excel Power įrankiai (Power Query, Power Pivot, Power View); Pažintis su ETL modeliu; Duomenų importavimas iš įvairių šaltinių (SQL bazės, CSV, MS Excel lentelės, katalogai); Duomenų sutvarkymo ir išvalymo procesas; Įvadas į reliacinį duomenų modelį. Normalizacija; Duomenų modelio parengimas; Įvadas į DAX  (Data Analysis Expressions); Duomenų vizualizavimas; MS Power BI panaudojimas parengtam duomenų modeliui; […]
PLAČIAU

Projektų portfelio valdymo mokymai

Balandžio 18 d. Nuotoliniai mokymai
Kiek ir kokių projektų mes išvis turime? Projektų portfelio sudarymo principai ir procesas. Projektų valdymo proceso elementai, padedantys sudaryti projektų portfelį. Kokia visų projektų būklė? Kaip sutrumpinti projektų būklės aptarimus? Ką daryti, jei nemažos dalies projektų būklė yra „geltona“ ir ilgai nesikeičia. Projektų portfelio „prietaisų skydas“ (Project Dashboard). Efektyvus visų organizacijos projektų aptarimas. Proceso elementai, […]
PLAČIAU

Dokumentų valdymo aktualijos: teorija ir praktinis taikymas

Balandžio 22 d. Nuotoliniai mokymai
1. Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nuostatos. 2. Visų formų dokumentų rengimas, tvarkymas ir apskaita (popieriniai, elektroniniai, vaizdo ir (ar) garso dokumentai, įrašai): Dokumentų rengimo taisyklių taikymo aspektai: Pagrindiniai dokumentų elementai; Popierinių dokumentų rengimo ypatumai; Elektroninių dokumentų rengimo ypatumai; Vaizdo ir (ar) garso dokumentų rengimo ypatumai; Įrašų rengimo ypatumai. Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių […]
PLAČIAU

Kliento kelionės žemėlapis: tvarus ir sėkmingas verslas pažinus savo klientą

Balandžio 26 d. Nuotoliniai mokymai
Mokymai skirti: privataus ir viešojo sektoriaus organizacijų įvairaus lygmens vadovams ir specialistams. Klientų kelionių žemėlapiai padeda identifikuoti Jūsų produktų / paslaugų naudotojus ir tai, kaip jie susiduria su Jūsų įmone. Kurdami šį žemėlapį galite aiškiai įvardyti veiklos strategijos trūkumus, procesų spragas ir netobulumus. Mokymų nauda: Išmoksite sukurti kliento kelionės žemėlapį ir sužinosite, kokių klaidų reiktų […]
PLAČIAU

Viešųjų pirkimų vidaus kontrolė

Balandžio 26 d. Nuotoliniai mokymai
Balandžio 26 d. Vilniuje
Perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų ir vidaus kontrolės organizavimas ir juose dalyvaujantys asmenys. Viešųjų pirkimų dalyviai viešojo sektoriaus subjekte (VSS): pirkimų iniciatorius, pirkimų organizatorius, pirkimą kuruojantis asmuo, už pirkimą atsakingas asmuo, už pirkimo organizavimo tvarkos nustatymą atsakingas padalinys, už perkančiosios organizacijos duomenų administravimą CVP IS atsakingas asmuo, už perkančiosios organizacijos duomenų administravimą CPO elektroniniu katalogu atsakingas […]
PLAČIAU

AML mokymai 2024

Balandžio 29 d. Nuotoliniai mokymai
Balandžio 29 d. Vilniuje
Pažintis su pinigų plovimu, pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija bei naujausios tendencijos ir aktualijos: Pinigų plovimo raida; Pinigų plovimo tipologijos; Pinigų plovimo ciklai; Pinigų plovimo pasekmės; Naujausių tendencijų ir aktualijų apžvalga. Pinigų plovimo prevencijos programa: Pagrindiniai AML programos ramsčiai (4 pillars); Trys gynybos linijos; Vidaus procedūros ir kontrolės; Auditas. Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo […]
PLAČIAU

Personalo paieška ir atranka: kaip tai daryti profesionaliai, kai nesi profesionalas?

Balandžio 29 d. Nuotoliniai mokymai
Tikslinė grupė: smulkiųjų ir vidutinių įmonių vadovai, skyrių / padalinių vadovai, administratorės, pradedantieji personalo paieškos ir atrankos specialistai, taip pat tie, kas organizuoja ir vykdo personalo paiešką ir atranką patys, be personalo atrankų įmonių pagalbos. Kodėl verta dalyvauti? Praktinio seminaro metu pasidalinsime praktiniais patarimais, kurie padės pritraukti, surasti ir atsirinkti naują, tinkamą darbuotoją. Dalyviai sužinos: […]
PLAČIAU

Sėkminga verslo sistema, paremta sisteminiu fenomenologiniu požiūriu

Balandžio 29 d. Nuotoliniai mokymai
Kas yra verslo konsteliacija? Kodėl ji naudinga verslui? Kaip sisteminis požiūris organizacijoje gali padėti spręsti konfliktus? Kaip išgryninti organizacijos tikslus remiantis sisteminiu fenomenologiniu požiūriu (praktinis užsiėmimas verslo savininkams, mažų ir didelių įmonių vadovams, personalo vadovams, verslo konsultantams)?
PLAČIAU

Strateginis valdymas

Balandžio 30 d. Nuotoliniai mokymai
Vien tik didesnio pelno siekis nekuria tvaraus verslo ir kvepia „antikvaru“. Kiekviena organizacija, siekianti tvaraus vystymosi ir augimo, turėtų žinoti kelią, kuriuo judės – suformuoti strategiją. Būtina ne tik analizuoti finansinius rodiklius, bet atsižvelgti į visą verslo architektūrą. Antra, svarbu ne tik „turėti“ strategiją, bet ir ją įgyvendinti, o esant poreikiui gebėti ją adaptuoti pasikeitusioms […]
PLAČIAU

Rodikliai (KPI) ir kasdienių susirinkimų sistema

Balandžio 30 d. Nuotoliniai mokymai
Ar esami KPI sukuria maksimalią vertę verslui? Tinkamai parinktų rodiklių krepšelis ir kasdienis veiklos valdymas yra pagrindinis įrankis kiekvienai įmonei, kuri nori efektyviai valdyti veiklą, pasiekti užsibrėžtus tikslus ir laiku priimti sprendimus, pagrįstus duomenimis. Žinios: Gausite žinių apie šiuolaikines pasaulines strategijos formavimo praktikas; Sužinosite, kokius rodiklius verta ir prasminga matuoti bei kaip juos integruoti į […]
PLAČIAU

Duomenų teisė: ką turi žinoti kiekvienas

Gegužės 3 d. Nuotoliniai mokymai
Gegužės 3 d. Vilniuje
BDAR atitikties užtikrinimas įmonėje; Privatumo politikos rengimas ir koregavimas; Duomenų saugumo teisinio pagrindo užtikrinimas; Duomenų apsaugos reikalavimų užtikrinimas sutartyse; Poveikio duomenų apsaugai vertinimas.
PLAČIAU

Akcijų sandorių ir dividendų apmokestinimas. Mokestinių nuostolių perleidimas ir perėmimas

Gegužės 8 d. Nuotoliniai mokymai
Gegužės 8 d. Vilniuje
Akcijų sandorių apmokestinimas. Kada juridiniams asmenims palankiausia perleisti akcijas mokestine prasme? Dividendų apmokestinimas, deklaravimas. Apmokestinimo ypatumai. Dividendų išmokėjimo / gavimo iš užsienio apmokestinimas. Mokestiniai nuostoliai. Nuostolių perleidimas ir perėmimas Lietuvoje ir į / iš užsienio jurisdikcijų. Kokiais atvejais galima perimti nuostolius? Deklaravimo ypatumai.
PLAČIAU

Buhalterių žinių forumas 2024: procesų, streso ir užduočių valdymas (3 dienų seminarai „SPA Vilnius“, Druskininkuose)

Gegužės 8 d. — gegužės 10 d. Druskininkuose
Gegužės 8 d. — gegužės 10 d. Druskininkuose
Gegužės 8 d. Druskininkuose
Gegužės 9 d. Druskininkuose
Gegužės 10 d. Druskininkuose
Gegužės 8 d. 9:00–10:00 val. atvykimas, registracija ir pasitikimo kava. 10:00–12:00 val. seminaras „Streso valdymas ir emocinės sveikatos stiprinimas“ 1-a dalis. Lektorė Valija Šap. 12:00–13:00 val. pietūs. 13:00–14:45 val. seminaras „Streso valdymas ir emocinės sveikatos stiprinimas“ 2-a dalis. Lektorė Valija Šap. 18:00–19:00 val. vakarienė. 19:00–21:00 val. susipažinimo vakaras. Gegužės 9 d. 8:00–10:00 val. pusryčiai. 10:00–12:00 […]
PLAČIAU

Elektroninių ir kitų skaitmeninės kilmės dokumentų valdymas

Gegužės 16 d. Nuotoliniai mokymai
Gegužės 16 d. Vilniuje
1. Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo, kitų susijusių įstatymų ir teisės aktų reikalavimai. 2. Įrašų, elektroninių ar vaizdo ir (ar) garso dokumentų valdymo organizavimas. 3. Skaitmeninės kilmės dokumentų rengimas (įrašų, oficialiųjų elektroninių dokumentų rengimo ypatumai, kvalifikuoto ar elektroninio parašo, neatitinkančio kvalifikuotam el. parašui keliamų reikalavimų, taikymas pasirašant dokumentus ir kt.). 4. Oficialiųjų elektroninių dokumentų […]
PLAČIAU

MS Excel produktyviau: naudingos ir efektyvios skaičiuoklės funkcijos (popietinė grupė)

Gegužės 28 d. — gegužės 30 d. Nuotoliniai mokymai
Gegužės 28 d. — gegužės 30 d. Vilniuje
Mokymų tikslas – susipažinti su MS Excel programos galimybėmis, padėsiančiomis apibendrinti ir analizuoti įmonės duomenis. Nauda dalyviui: Gebės atlikti sudėtingesnius skaičiavimus naudojant MS Excel formules ir funkcijas; Gebės atlikti klaidų paiešką ir duomenų tikrinimą; Rengs sudėtingas suvestines ir ataskaitas; Susipažins su statistinės analizės galimybėmis. Programa Langelių formatai, koordinatės (santykinės, absoliučios, mišrios); Sąlyginis formatavimas (Conditional Formatting); […]
PLAČIAU

MS Excel pagrindai: svarbiausios skaičiuoklės funkcijos (vakarinė grupė)

Gegužės 29 d. — birželio 19 d. Nuotoliniai mokymai
Gegužės 29 d. — birželio 19 d. Vilniuje
Mokymų tikslas – susipažinti su programos galimybėmis, padėsiančiomis tvarkyti įmonės duomenis bei rengti ataskaitas. Nauda dalyviui: Susipažins su duomenų formatavimu MS Excel aplinkoje; Gebės atlikti pagrindinius skaičiavimus naudojant MS Excel formules ir funkcijas; Rengs suvestines ir ataskaitas; Susipažins su apsaugos galimybėmis; Gebės apibendrinti informaciją naudojant MS Excel diagramas. Programa MS Excel aplinka, lango valdymas, pagrindiniai […]
PLAČIAU

Projektų rizikų valdymo procesas

Birželio 14 d. Nuotoliniai mokymai
Kodėl daugybė projektų patiria nesėkmes: biudžeto, laiko ar apimčių nuokrypius? Sėkmingas projektų valdymas yra lygus gerai suplanuotoms ir suvaldytoms rizikoms. Visi esame įpratę plane parodyti tai, ką jau žinome iš savo ar kitų patirčių. Sunkiausia yra numatyti galimas kliūtis, sąsajas tarp užduočių ir jų apribojimus. Būtent todėl projektų valdymo ašis ir sėkmės garantas yra darbas […]
PLAČIAU

MS Excel pagrindai: savarankiški nuotoliniai mokymai

Gruodžio 31 d. Nuotoliniai mokymai
Savarankiškų MS Excel mokymų sistema – tai: Vaizdo pamokos (įrašai), kuriose dėstytojas pristato MS Excel temų (nurodytų programoje) teorinę medžiagą ir pateikia praktinių užduočių sprendimus; Mokomoji teorinė medžiaga (pdf formatu); Praktinės užduotys (MS Excel formatu), kurias spręsite savarankiškai; Mokymų pažymėjimas; MS Excel žinių patikrinimo testas; Konsultacijų su lektoriumi galimybė (el. paštu, telefonu ar vaizdo skambučiu). […]
PLAČIAU

MS Excel pažengusiems: savarankiški nuotoliniai mokymai

Gruodžio 31 d. Nuotoliniai mokymai
Savarankiškų MS Excel mokymų sistema – tai: Vaizdo pamokos (įrašai), kuriose dėstytojas pristato MS Excel temų (nurodytų programoje) teorinę medžiagą ir pateikia praktinių užduočių sprendimus; Mokomoji teorinė medžiaga (pdf formatu); Praktinės užduotys (MS Excel formatu), kurias spręsite savarankiškai; Mokymų pažymėjimas; MS Excel žinių patikrinimo testas; Konsultacijų su lektoriumi galimybė (el. paštu, telefonu ar vaizdo skambučiu). […]
PLAČIAU

MS Excel produktyviau: savarankiški nuotoliniai mokymai

Gruodžio 31 d. Nuotoliniai mokymai
Savarankiškų MS Excel mokymų sistema – tai: Vaizdo pamokos (įrašai), kuriose dėstytojas pristato MS Excel temų (nurodytų programoje) teorinę medžiagą ir pateikia praktinių užduočių sprendimus; Mokomoji teorinė medžiaga (pdf formatu); Praktinės užduotys (MS Excel formatu), kurias spręsite savarankiškai; Mokymų pažymėjimas; MS Excel žinių patikrinimo testas; Konsultacijų su lektoriumi galimybė (el. paštu, telefonu ar vaizdo skambučiu). […]
PLAČIAU

MS Teams mokymai

Gruodžio 31 d. Nuotoliniai mokymai
Savarankiškų mokymų sistema – tai: Vaizdo pamokos (įrašai), kuriose dėstytojas pristato temų (nurodytų programoje) teorinę medžiagą ir praktiškai moko dirbti su MS Teams programa; Mokymų pažymėjimas. Paprasta naudotis: Reikia tik turėti kompiuterį ir interneto ryšį; Prie mokymų sistemos galite prisijungti bet kuriuo Jums tinkamu metu ir kiek norite kartų (visą 2 savaičių abonemento galiojimo laiką). […]
PLAČIAU

MS PowerPoint mokymai

Gruodžio 31 d. Nuotoliniai mokymai
Savarankiškų mokymų sistema – tai: Vaizdo pamokos (įrašai), kuriose dėstytoja pristato temų (nurodytų programoje) teorinę medžiagą ir praktiškai moko dirbti su MS PowerPoint programa. Mokomoji medžiaga (pdf formatu); Mokymų pažymėjimas; Paprasta naudotis: Reikia tik turėti kompiuterį ir interneto ryšį; Prie mokymų sistemos galite prisijungti bet kuriuo Jums tinkamu metu ir kiek norite kartų (visą 2 savaičių […]
PLAČIAU

MS Word mokymai

Gruodžio 31 d. Nuotoliniai mokymai
Savarankiškų mokymų sistema – tai: Vaizdo pamokos (įrašai), kuriose dėstytoja pristato temų (nurodytų programoje) teorinę medžiagą ir praktiškai moko dirbti su MS Word programa. Mokomoji medžiaga (pdf formatu); Mokymų pažymėjimas; Paprasta naudotis: Reikia tik turėti kompiuterį ir interneto ryšį; Prie mokymų sistemos galite prisijungti bet kuriuo Jums tinkamu metu ir kiek norite kartų (visą 2 savaičių […]
PLAČIAU

MS Outlook mokymai

Gruodžio 31 d. — gruodžio 13 d. Nuotoliniai mokymai
Savarankiškų mokymų sistema – tai: Vaizdo pamokos (įrašai), kuriose dėstytojas pristato temų (nurodytų programoje) teorinę medžiagą ir praktiškai moko dirbti su MS Outlook programa. Mokymų pažymėjimas; Paprasta naudotis: Reikia tik turėti kompiuterį ir interneto ryšį; Prie mokymų sistemos galite prisijungti bet kuriuo Jums tinkamu metu ir kiek norite kartų (visą 2 savaičių abonemento galiojimo laiką). […]
PLAČIAU