Ką reikia žinoti verslui rengiantis privalomam tvarumo ataskaitų teikimui 2023 m.? Teisininko, auditoriaus ir tvarumo strategų praktiniai patarimai ir pagrindinės kryptys

Gegužės 30 d. Nuotoliniai mokymai
Tvarumo teisinis reguliavimas ir privalomasis tvarumo ataskaitų teikimas verslui. Pranešėja – ILAW LEXTAL partnerė, advokatė Vilma Sabaliauskienė. (9.00–10.30 val.) Sąlygos, terminai ir numatomi pokyčiai; Teisinė atsakomybė dėl ataskaitų netinkamo ar nesavalaikio pateikimo. Praktiniai tvarumo reikalavimų įgyvendinimo aspektai. Pranešėjas – UAB „Audifina“ partneris Rimgaudas Pazniokas. (10:45–12.15 val.) ESRS aktualijos ir praktiniai aspektai; Iššūkiai rengiant tvarumo ataskaitas pirmąjį […]
PLAČIAU

Statybų teisė: svarbūs 2023 m. pakeitimai

Gegužės 30 d. Nuotoliniai mokymai
Gegužės 30 d. Vilniuje
SVARBU! PRIIMTI DIDELI STATYBOS ĮSTATYMO PAKEITIMAI NUO 2023-05-01 XIV-1754 Lietuvos Respublikos statybos įstatymo Nr. I-1240 2, 4, 8, 12, 14, 17, 18, 22, 24, 27, 27-1, 28, … (e-tar.lt)   Seminaro programa: • Statybos įstatymo pakeitimai 2023 m. • Statybininkų tapatybės identifikavimas. • Statybos dalyviai, jų pareigos ir teisės. • Statybos rangos sutartis: rengimas, sąlygos, […]
PLAČIAU

MS Excel pagrindai: svarbiausios skaičiuoklės funkcijos (popietinė grupė)

Gegužės 30 d. — birželio 8 d. Nuotoliniai mokymai
Gegužės 30 d. — birželio 8 d. Vilniuje
Rugsėjo 12 d. — rugsėjo 21 d. Nuotoliniai mokymai
Rugsėjo 12 d. — rugsėjo 21 d. Vilniuje
Mokymų tikslas – susipažinti su programos galimybėmis, padėsiančiomis tvarkyti įmonės duomenis bei rengti ataskaitas. Nauda dalyviui: Susipažins su duomenų formatavimu MS Excel aplinkoje; Gebės atlikti pagrindinius skaičiavimus naudojant MS Excel formules ir funkcijas; Rengs suvestines ir ataskaitas; Susipažins su apsaugos galimybėmis; Gebės apibendrinti informaciją naudojant MS Excel diagramas. Programa MS Excel aplinka, lango valdymas, pagrindiniai […]
PLAČIAU

Pakuočių ir gaminių apskaitos naujovės Vieningoje gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinėje sistemoje (GPAIS)

Gegužės 31 d. Nuotoliniai mokymai
Gegužės 31 d. Vilniuje
Birželio 30 d. Nuotoliniai mokymai
Birželio 30 d. Vilniuje
SVARBU! NAUJI ĮSTATYMŲ PAKEITIMAI: Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 1, 2, 3-3, 25, 28, 30, 32-1, 34-24, 34-25, 34-26, 35 straipsnių ir 5 priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo antruoju-3 ir aštuntuoju-11 skirsniais įstatymas. Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo Nr. IX-517 2, 5, 8, 10, 11 straipsnių ir 2 priedo pakeitimo […]
PLAČIAU

MS Excel pažengusiems: skaičiavimai, ataskaitos ir duomenų analizė (vakarinė grupė)

Gegužės 31 d. — birželio 21 d. Nuotoliniai mokymai
Gegužės 31 d. — birželio 21 d. Vilniuje
Spalio 11 d. — spalio 30 d. Nuotoliniai mokymai
Spalio 11 d. — spalio 30 d. Vilniuje
Mokymų tikslas – susipažinti su MS Excel programos galimybėmis, padėsiančiomis apibendrinti ir analizuoti įmonės duomenis. Nauda dalyviui: Gebės atlikti sudėtingesnius skaičiavimus naudojant MS Excel formules ir funkcijas; Gebės atlikti klaidų paiešką bei duomenų tikrinimą; Rengs sudėtingas suvestines ir ataskaitas; Susipažins su statistinės analizės galimybėmis. Programa MS Excel aplinkos aptarimas, formulės ir pagrindinės funkcijos; Langelių formatai, […]
PLAČIAU

Savivaldybės tarybos narių teisinės kompetencijos stiprinimas

Birželio 1 d. — birželio 2 d. Nuotoliniai mokymai
Savivaldybės tarybos nariams tiek Konstitucija, tiek Vietos savivaldos įstatymas, tiek kiti teisės aktai suteikia svarbius ir plačius įgaliojimus. Savivaldybės tarybos nariai – tai ypatingi savivaldybės bendruomenės nariai, kuriems tos savivaldybės gyventojai demokratinių rinkimų būdu suteikia ypatingą teisę atstovauti jiems sprendžiant aktualiausius konkrečios savivaldybės vietos reikalus bei įvairias kylančias problemas. Pati vietos savivalda suprantama kaip savivaldybės […]
PLAČIAU

Motyvacija ir bendradarbiavimas su skirtingų kartų atstovais

Birželio 1 d. Nuotoliniai mokymai
Birželio 1 d. Vilniuje
Ką daryti, kad žmogus norėtų dirbti? Motyvacijos evoliucija nuo A. Maslow iki neuropsichologijos. Atlygio sistemos smegenyse veikimas ir sužadinimas. Vertybių ir prioritetų įtaka motyvacijai. Vidinė ir išorinė motyvacija. Prigimtinės savybės, lemiančios asmens motyvaciją. Koks komandos narių elgesys rodo demotyvaciją? Individualus ir komandos motyvavimas. Socialiniai veiksniai, svarbūs motyvuojant darbuotojus. Šiuolaikinio žmogaus smegenų reakcija į socialinį „skausmą“. […]
PLAČIAU

Duomenų apsaugos pareigūnų mokymai

Birželio 2 d. Nuotoliniai mokymai
Birželio 2 d. Vilniuje
Duomenų apsaugos pareigūnų (DAP) mokymai glausta forma suteiks aiškiai ir patogiai susistemintas žinias apie tai, kas svarbiausia kasdienėje DAP veikloje. Kiekviena tema paaiškinama bent trimis požiūriais: teoriniu, praktiniu žinių pritaikymo (kartu spręsime ir nagrinėsime problemas) bei institucijų ir teismų praktikos. Tai leis kiekvieną klausimą suprasti ne tik teoriškai, bet ir praktiškai, o žinias įsisavinti ne […]
PLAČIAU

Europos Sąjungos civilinis procesas

Birželio 5 d. Nuotoliniai mokymai
Birželio 5 d. Vilniuje
• Europos Sąjungos civilinis procesas – naujausių teisės aktų pakeitimų apžvalga. Nauja praktika; • Tarptautinis teismingumas Europos Sąjungoje; • Procesinių dokumentų įteikimas Europos Sąjungos civiliniame procese; • Europos Sąjungos valstybių narių bendradarbiavimas renkant įrodymus civilinėse ir komercinėse bylose; • Naujausi teismų sprendimai.
PLAČIAU

Projektų, kuriuos įgyvendina viešojo sektoriaus subjektai, apskaita

Birželio 5 d. Nuotoliniai mokymai
Birželio 5 d. Vilniuje
Pagrindiniai reikalavimai projektų, finansuojamų iš ES struktūrinių ir kitų fondų bei Valstybės investicijų programos lėšų, apskaitai. Tinkamos, netinkamos išlaidos. Pagrindiniai išlaidų tinkamumo finansuoti reikalavimai. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų patvirtinimo ir apskaitos dokumentai. Išlaidų apmokėjimo būdai. Avansinių mokėjimų ir finansavimo pripažinimo kriterijai. Projektų finansavimo sumų apskaita. Finansavimo sumų pergrupavimas. Paraiškos. Mokėjimo prašymų teikimas. Projektų, finansuojamų iš […]
PLAČIAU

Kibernetinis saugumas šių dienų kontekste: iššūkiai ir galimybės

Birželio 6 d. Nuotoliniai mokymai
Birželio 6 d. Vilniuje
Seminaro tikslas – padidinti organizacijos atsparumą kibernetinėms grėsmėms šviečiant darbuotojus kibernetinio saugumo klausimais. Seminaro uždavinys – pagerinti organizacijos darbuotojų kibernetinio saugumo žinias, padėsiančias jiems geriau suprasti kibernetines grėsmes, kylančias neviešai informacijai ir asmens duomenims, atpažinti jas, suprasti rizikos lygį ir susipažinti su galimomis grėsmių mažinimo priemonėmis. Seminaro rezultatas – organizacijos darbuotojai taiko kibernetinio saugumo žinias, […]
PLAČIAU

Žalieji viešieji pirkimai 2023 m.

Birželio 7 d. Nuotoliniai mokymai
Birželio 7 d. Vilniuje
SVARBU! PRIIMTI DIDELI VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VYKDYMO TVARKOS PAKEITIMAI NUO 2023-01-01 – Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymas – Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 2, 8, 17, 19, 22, 25, 27, 31, 35, 46, 51, 52, 55, 57, 58, 82, 86, 91, 92, 93, 94, 95, 96 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo […]
PLAČIAU

Asmens duomenų apsauga: nuo pradžių ir paprastai

Birželio 7 d. Nuotoliniai mokymai
Birželio 7 d. Vilniuje
• Kada BDAR netaikomas? • Kuo skiriasi privatumo apsauga nuo BDAR? • Kokia informacija laikoma asmens duomenimis? • Pagrindinės BDAR taisyklės per praktinius pavyzdžius. • Atskirų asmenų kategorijų duomenų tvarkymo pagrindinės klaidos: darbuotojai, vaikai, skolininkai, partnerių darbuotojai. • Kada turi būti atliktas poveikio duomenų apsaugai vertinimas ir teisėto intereso vertinimas, kam jie reikalingi? • Kas […]
PLAČIAU

Ūkininko ūkio veiklos buhalterinė apskaita dvejybine sistema ir mokesčiai (pradedantiesiems)

Birželio 7 d. — birželio 9 d. Nuotoliniai mokymai
 (06.07 d.) 1 diena Ūkininko ūkio apskaitos reglamentavimas; apskaitos principai. Buhalterinės apskaitos pirminiai dokumentai, turto apskaita (ilgalaikio, trumpalaikio (atsargų, skolų ūkiui, pinigų), biologinio (gyvūnai, daugiamečiai sodiniai ir pasėliai) turto apskaita). Praktinis darbas. Pirminių apskaitos dokumentų sudarymas, pateiktų ūkinių operacijų analizė, dažniausiai pasitaikančios klaidos.  (06.08 d.) 2 diena Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų apskaita (dotacijos, paskolos, lizingas, […]
PLAČIAU

Galvų „medžioklė“: „auka“ ar „laimikis“ arba kaip elgtis, kai tiesiog nėra kandidatų?

Birželio 7 d. Nuotoliniai mokymai
Birželio 7 d. Vilniuje
Seminaro tikslas – suprasti, kokie yra tiesioginės paieškos etapai ir principai, bei gauti informaciją: • Kur ir kaip ieškoti? • Kaip „parduoti“ mintį dalyvauti atrankoje? • Kaip pristatyti organizacijos, pareigų bei komandos ypatumus tinkamiems kandidatams? Seminaro programa: Įvadas. Kas yra „galvų medžioklė“? Ar tai – kandidatų kvietimas dalyvauti atrankoje, ieškant jų CV duomenų bazėse ir […]
PLAČIAU

Asmens duomenų apsauga 2023 m.: naujausi BDAR išaiškinimai

Birželio 8 d. Nuotoliniai mokymai
Birželio 8 d. Vilniuje
• Naujausi priežiūros institucijų išaiškinimai dėl sutikimo ir slapukų naudojimo; • Asmens duomenų tvarkymo teisėtumo užtikrinimas; • Naujausi priežiūros institucijų išaiškinimai dėl asmens duomenų teikimo ir gavimo; • Viešai skelbiamų asmens duomenų tvarkymas; • Asmens duomenų tvarkymas skolų valdymo tikslu; • Tiesioginė rinkodara ir asmens duomenų apsauga; • Pokalbių įrašymas, kai bendraujama su klientais; • […]
PLAČIAU

Nauja Viešųjų pirkimų įstatymo redakcija nuo 2023 m.

Birželio 8 d. Nuotoliniai mokymai
Birželio 8 d. Vilniuje
• Nauja Viešųjų pirkimų įstatymo redakcija nuo 2023 m. sausio 1 d.; • Naujausių LAT bylų apžvalga ir kaip tai keis viešųjų pirkimų teisinį reguliavimą? • Nacionalinio saugumo reikalavimų vertinimas viešuosiuose pirkimuose; • Mažos vertės viešieji pirkimai. Kaip taikome naujas taisykles? • Pirkimo nutraukimo pagrindai; • Pasiūlymo dokumentų tikslinimas: kokia praktika? • Dokumentų konfidencialumas ir […]
PLAČIAU

Sutarčių teisė: naujausia teismų praktika ir ateities tendencijos

Birželio 8 d. Nuotoliniai mokymai
Birželio 8 d. Vilniuje
Akivaizdu, jog šiuo metu sutartinių santykių dalyviai susiduria su naujais, papildomais bei kompleksiniais iššūkiais – kinta sutarčių vykdymo sąlygos dėl pandemijos, karo veiksmų ar atitinkamų valstybės veiksmų ekonominės krizės akivaizdoje. Šie iššūkiai reikalauja žymiai platesnio požiūrio ir žinių, siekiant tinkamai išspręsti iškilusias problemas bei ieškant subalansuotų sprendimų. Nors Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (LAT) formuojama praktika negali […]
PLAČIAU

Apskaitos dokumentų reguliavimo naujovės 2023 m.

Birželio 9 d. Nuotoliniai mokymai
SVARBU! Naujas įsakymas Dėl apskaitos dokumentų papildymo tvarkos aprašo. Plačiau Programa: • Finansinės apskaitos įstatymas; • Dokumento sąvoka buhalterinės apskaitos reguliavime; • Elektroninių dokumentų samprata ir naujausių VMI išaiškinimų taikymas; • Apskaitos dokumentų reguliavimas Europos Sąjungoje; • Apskaitos dokumentai, jų reikalingumas; • PVM sąskaitos faktūros. Galimos PVM sąskaitų faktūrų formos; • Sąskaitos faktūros reglamentavimas ir […]
PLAČIAU

Įslaptintų dokumentų valdymo pakeitimai

Birželio 9 d. Nuotoliniai mokymai
Birželio 9 d. Vilniuje
• Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo pakeitimai; • Įslaptinamos informacijos kategorijų sąrašas; • Teisės aktų apžvalga; • Įslaptintų dokumentų rengimas; • Įslaptintų dokumentų registravimas; • Įslaptintų dokumentų gabenimas ir siuntimas; • Įslaptintų dokumentų gavimas; • Įslaptintų dokumentų tvarkymas; • Įslaptintų bylų sudarymas; • Įslaptintų bylų apskaita; • Įslaptintos informacijos inventorizacija; • Slaptumo žymų keitimas, išslaptinimas; […]
PLAČIAU

Rodikliai (KPI) ir kasdienių susirinkimų sistema

Birželio 9 d. Nuotoliniai mokymai
Ar esami KPI sukuria maksimalią vertę verslui? Tinkamai parinktų rodiklių krepšelis ir kasdienis veiklos valdymas yra pagrindinis įrankis kiekvienai įmonei, kuri nori efektyviai valdyti veiklą, pasiekti užsibrėžtus tikslus ir laiku priimti sprendimus, pagrįstus duomenimis. Žinios: Gausite žinių apie šiuolaikines pasaulines strategijos formavimo praktikas; Sužinosite, kokius rodiklius verta ir prasminga matuoti bei kaip juos integruoti į […]
PLAČIAU

Mediacija ir kiti alternatyvūs ginčų sprendimo būdai

Birželio 9 d. Nuotoliniai mokymai
Mediacijos samprata: kas slypi po žodžiu „mediacija“? Mediacijos stilių įvairovė ir jų skirtumai; Mediacijos principai ir jų reikšmė mediacijos procese;  Mediatorius ir jo vaidmuo mediacijos procese; Mediacijos teisinis reglamentavimas Lietuvoje; Mediacijos nauda prieš teisminį procesą; Mediacijos procesas: svarba ir eiga; Mediacija verslo ginčuose: perspektyvos Lietuvoje, užsienio valstybių praktika; Arbitražo samprata, rūšys ir reikšmė;  Derybų samprata.
PLAČIAU

Verslo planų rengimas ir projektų įgyvendinimas žemės ūkyje

Birželio 12 d. Nuotoliniai mokymai
Galimybės pasinaudoti ES parama žemės ūkiui: paramos priemonės, reikalavimai paramai gauti, įsipareigojimai. Projektų rengimas: paraiškos ir verslo plano struktūra bei reikalavimai kokybei. Praktinis darbas. Pajamų ir išlaidų planavimas, ekonominių rodiklių apskaičiavimas ir analizė. Projektų įgyvendinimas ir administravimas. Praktinis darbas. Mokėjimo prašymų ir ataskaitų rengimas. Viešųjų pirkimų vykdymas. Praktinis darbas. Konkurso organizavimas per NMA svetainę.
PLAČIAU

Poveikio duomenų apsaugai vertinimas ir teisėto intereso balanso testas

Birželio 12 d. Nuotoliniai mokymai
• Poveikio duomenų apsaugai vertinimas ir atitiktis BDAR. • Balanso testo ir poveikio duomenų apsaugai vertinimo (PDAV) sąvoka ir reglamentavimas. • Kada privaloma atlikti PDAV? Kokie kriterijai taikomi PDAV atlikimui? Kaip klostosi praktika? • Kaip praktiškai atliekamas PDAV? Pavyzdžiai. • Rizikų identifikavimas ir kokie metodai taikomi šioms rizikoms eliminuoti? • Kas atsakingas už PDAV, jo […]
PLAČIAU

Tarptautinė virtualaus turto reguliacinė praktika bei aktualios tendencijos

Birželio 12 d. Nuotoliniai mokymai
Birželio 12 d. Vilniuje
Tarptautinės virtualaus turto reguliacinės praktikos apžvalga. Kur juda EU ir MiCA reglamentas bei kitų regionų priežiūros praktikos. Blokų grandinės tyrimai iš reguliacinės priežiūros perspektyvos. Didžiausią pinigų plovimo riziką keliančios virtualaus turto produktų kaita bei perspektyvos. Virtualaus turto paslaugų teikėjų blokų grandinės rizikos valdymo sistema. Skirtingos rizikos ir kaip jas valdyti. Praktinė žinomiausių pinigų plovimo atvejų […]
PLAČIAU

Viešojo administravimo teisinio reglamentavimo naujovės ir praktika: probleminis aspektas

Birželio 13 d. Nuotoliniai mokymai
Viešojo administravimo teisinis reglamentavimas – tai ne tik Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas ar su jo įgyvendinimu susiję poįstatyminiai aspektai. Šiais mokymais siūloma į viešąjį administravimą pažvelgti plačiau: per viešosios politikos ir viešojo administravimo sąveikos ir dermės prizmę, per globalizacijos iššūkius ir viešojo intereso užtikrinimo būtinybę, per ultra vires doktriną, administracinės teisės reikšmę ir pan. […]
PLAČIAU

Tinkama personalo dokumentacija: DK pakeitimai nuo 2023 m.

Birželio 13 d. Nuotoliniai mokymai
Birželio 13 d. Vilniuje
Personalo dokumentų rengimo tvarką, pačių personalo dokumentų, vidinių organizacijos tvarkų, darbo sutarčių, kitų susitarimų turinį keičia įvairiausi veiksniai – Darbo kodekso pokyčiai, teismų sprendimai, VDI rekomendacijos ir komentarai, darbo ginčai. Taip pat kiekvienam personalo specialistui, teisininkui, vadovui reikia atsižvelgti ir į kitų sričių teisės aktų pakeitimus (su asmens duomenų apsauga, taip pat su korupcijos prevencija […]
PLAČIAU

Viešųjų pirkimų specialisto kursai. Pasiruošimas testui

Birželio 13 d. — birželio 20 d. Nuotoliniai mokymai
Birželio 13 d. — birželio 20 d. Vilniuje
Šie kursai skirti specialistams, kurie jaučiasi pasiruošę VP specialisto testui, tačiau nori pasitikrinti turimas žinias ir užtvirtinti savo galimybę išlaikyti testą. Baigiamasis testas iš visos teorijos. Atlikto testo įvertinimas, aptarimas. Programa: • Pirkimus reglamentuojantys teisės aktai. • Rinkos tyrimas ir poreikių analizė. • Numatomo viešojo pirkimo vertės skaičiavimas. • Pirkimo dokumentai, jų turinys. • Kvalifikacijos […]
PLAČIAU

Asmens duomenų apsaugos reguliavimo kursai. Svarbūs klausimai

Birželio 13 d. — birželio 20 d. Nuotoliniai mokymai
Birželio 13 d. — birželio 20 d. Vilniuje
(06.13 d.) I. Paskaita. Bendrieji BDAR taikymo klausimai, galimi pakeitimai ir naujausia praktika: – BDAR taikymo taisyklės ir praktika. Galimi BDAR pakeitimai; – Naujausi priežiūros institucijų išaiškinimai ir teismo sprendimai; – Asmens duomenų tvarkymo teisėtumas. Visa reikalinga dokumentacija. Tinkamas duomenų tvarkymo kiekis; – Asmens duomenų viešinimas. Sutikimai tvarkyti asmens duomenis; – Asmens duomenų apsauga tiesioginėje […]
PLAČIAU

Įmonės veiklos ir būklės vertinimo rodikliai (KPI) bei jų naudojimas valdymui

Birželio 13 d. Nuotoliniai mokymai
Finansinės ir veiklos (valdymo) ataskaitos. Jų naudojimo ypatumai valdant įmonės finansus. Analitinių rodiklių sistema – rezultatų, būklės ir efektyvumo matavimo bei valdymo priemonė. Finansiniai rodikliai ir jų tinkamumas veiklos vertinimui. Galimybė papildyti rodiklių sistemą mišriaisiais ir natūriniais rodikliais: a) Veiklos rezultatai (Pelningumas). b) Finansinė būklė. c) Turto naudojimo efektyvumas. d) Pinigų srautai, jų analizė ir […]
PLAČIAU

Biudžeto rengimas viešajame sektoriuje

Birželio 13 d. Nuotoliniai mokymai
• Planavimo ir biudžetų formavimo vaidmuo organizacijos valdyme. Biudžetų tipai ir tikslai. Biudžetų sistema. Ilgalaikiai ir trumpalaikiai biudžetai. • Biudžetų parengimo metodika. Biudžeto sudedamosios dalys. Veiklos ir finansinio biudžetų parengimas. Veiklos ir pinigų ciklas. Pinigų biudžetas. • Tiesioginės ir netiesioginės išlaidos. Kintamosios ir pastoviosios išlaidos. • Biudžetai ir veiklos efektyvumo vertinimas. Svarbiausi finansiniai rodikliai sprendimų […]
PLAČIAU

Praktinis seminaras „Mokesčių pakeitimai 2023 m.“

Birželio 14 d. Nuotoliniai mokymai
• Planuojamos mokesčių reformos gairės. Kokius pasiruošimo darbus turėtume atlikti? • Buhalterinės apskaitos pertvarka. Finansinės apskaitos įstatymas. • Mokesčių administravimo įstatymo pakeitimai nuo 2023-05-01. • Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimai 2023 m. • Valstybinio Socialinio draudimo įstatymo pakeitimai ir taikymo niuansai. • Pajamų natūra skaičiavimas, apmokestinimas ir VMI taikomi patikrinimai. • Darbo užmokesčio skaičiavimo ypatumai […]
PLAČIAU

Darbo užmokestis projektus vykdančiose įstaigose: skaičiavimas, tinkamumas ir specifika

Birželio 14 d. Nuotoliniai mokymai
Birželio 14 d. Vilniuje
Darbo užmokesčio skaičiavimas ir finansavimo tinkamumas įstaigose, vykdančiose projektus. Reglamentavimas; Darbo užmokesčio skaičiavimas vykdant projektus. Darbo užmokesčio nustatymas, apmokėjimo tvarka; Darbo laiko apskaita vykdant projektus. Darbas pagal daugiau negu vieną darbo sutartį; Tinkamos ir netinkamos išlaidos darbo užmokesčiui vykdant projektus; Papildomų mokėjimų, priedų tinkamumas. Atostoginiai, dienpinigiai, komandiruotės išlaidos, kuras; Darbo užmokesčio mokėjimas skirtingų kategorijų darbuotojams; […]
PLAČIAU

Teisinių dokumentų kūrimas (teisėkūra): pagrindai ir problemos

Birželio 14 d. Nuotoliniai mokymai
Teisinio reguliavimo aiškumas, pagrįstumas, veiksmingumas priklauso nuo teisinio reguliavimo kūrimo (teisėkūros) proceso. Lietuvos teisinė sistema yra dinamiška ir nuolat besikeičianti, kasdien tiek vietos savivaldos, tiek valstybės lygmeniu priimama daug teisės aktų. Jais reguliuojamos įvairios gyvenimo sritys: nuo šiukšlių išvežimo iki garbės ir orumo klausimų reguliavimo. Kodėl tiek daug teisės aktų reikia priimti; kokią įtaką juos […]
PLAČIAU

Darbuotojų asmens duomenų apsauga 2023 m. DK ir BDAR reikalavimai

Birželio 15 d. Nuotoliniai mokymai
Birželio 15 d. Vilniuje
Darbuotojų asmens duomenų apsauga yra viena svarbiausių sričių tiek įmonėse, tiek ir biudžetinėse įstaigose. Vadovaudamasi naujausiais teisės aktais ir institucijų rekomendacijomis kiekviena įmonė: – turi pasitvirtinti darbuotojų asmens duomenų apsaugos tvarkas; – užtikrinti, kad darbuotojų asmens duomenų rinkimas, saugojimas ir naikinimas būtų tinkamai dokumentuotas; – pasirūpinti, kad darbuotojų vaizdo stebėjimas ir IT bei kitų komunikacijų […]
PLAČIAU

Užsieniečių įdarbinimas Lietuvoje: naujovės ir aktuali teismų praktika

Birželio 16 d. Nuotoliniai mokymai
UŽSIENIEČIŲ ĮDARBINIMO PAKEITIMAI NUO nuo 2023-01-01 ir nuo 2023-07-01 PLAČIAU PAKEISTA NET 55 STRAIPSNIAI DĖL: – Paprastesnio užsieniečių įdarbinimo; – Užsieniečio kvalifikacijos nustatymo; – Užsieniečių įdarbinimo dokumentavimo; – Leidimų išdavimo; – DAUGELIO KITŲ UŽSIENIEČIŲ ĮDARBINIMO KLAUSIMŲ. Seminaro programa: • Ukrainos piliečių įdarbinimas Lietuvoje nuo 2023-01-01 ir nuo 2023-07-01: naujovės ir aktualijos; • Naujausi įstatymo „Dėl […]
PLAČIAU

Krovinių gabenimo keliais pagal CMR konvenciją rizikų valdymas

Birželio 16 d. Nuotoliniai mokymai
Birželio 16 d. Vilniuje
Krovinio gabenimo procesas susijęs su įvairialypiais teisiniais santykiais, kuriuos sudaro prekių įsigijimas, krovinių ekspedijavimas, krovinių gabenimas, krovinių saugojimas ir muitinės procedūros. Šiame procese pasitaikančios klaidos ir egzistuojančios rizikos gali sukelti didelių nuostolių ne tik vežėjams ir ekspeditoriams, bet ir užsakovams. Todėl svarbu iš anksto žinoti egzistuojančias rizikas ir imtis priemonių joms valdyti arba sumažinti jų […]
PLAČIAU

Statybos darbų ir projektavimo viešieji pirkimai

Birželio 16 d. Nuotoliniai mokymai
Birželio 16 d. Vilniuje
Seminaro metu aptariami praktiniai ir teoriniai statybos darbų ir projektavimo paslaugų viešųjų pirkimų aspektai, teismų praktikos aktualūs išaiškinimai, taip pat su viešaisiais pirkimais susijusi sutarčių vykdymo problematika. Pasirengimas pirkimams, pirkimo dokumentų rengimas (kvalifikacijos pasiūlymų vertinimo reikalavimų nustatymas): Specifikacijos rengimas; Pirkimo objekto skaidymas į dalis; Taikytini kvalifikacijos reikalavimai ir klaidos; Subrangos reikalavimai; Aplinkosauginių kriterijų taikymas. Pasiūlymų […]
PLAČIAU

Verslo finansai krizių metu

Birželio 16 d. Nuotoliniai mokymai
Birželio 16 d. Vilniuje
1) Partnerių įmonių vertinimas: kaip atskirti įmones, kurios turi sukaupusios rezervus atlaikyti ekonomikos sukrėtimus, o kurios gali susidurti su bėdomis: • Įmonės finansų vertinimas; • Probleminių vietų ir rizikų identifikavimas. 2) Savo įmonės finansų planavimas: įprastinis ir pesimistinis scenarijus įsivertinti apyvartinio kapitalo rezervus: • Apyvartinio kapitalo planavimas atsižvelgiant į partnerių finansinę būklę; • Realistinis ir […]
PLAČIAU

Darbo užmokesčio viešajame sektoriuje skaičiavimas, apskaita ir pakeitimai nuo 2023 m.

Birželio 19 d. Nuotoliniai mokymai
Birželio 19 d. Vilniuje
SVARBU! Priimtas naujos redakcijos Valstybės tarnybos įstatymas (įsigalios nuo 2024-01-01)! Valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija) (lrs.lt) Keičiama daug nuostatų dėl darbo užmokesčio skaičiavimo, todėl programą nuolat atnaujinsime! Darbo užmokesčio viešajame sektoriuje reguliavimas. Naujausi pakeitimai nuo 2023 m. Gyventojų pajamų mokesčio ir „Sodros“ skaičiavimo naujovės. NPD pakeitimai. MMA taikymas. Darbo užmokesčio […]
PLAČIAU

Personalo paieška ir atranka: kaip tai daryti profesionaliai, kai nesi profesionalas?

Birželio 19 d. Nuotoliniai mokymai
Birželio 19 d. Vilniuje
Tikslinė grupė: smulkiųjų ir vidutinių įmonių vadovai, skyrių / padalinių vadovai, administratorės, pradedantieji personalo paieškos ir atrankos specialistai, taip pat tie, kas organizuoja ir vykdo personalo paiešką ir atranką patys, be personalo atrankų įmonių pagalbos. Kodėl verta dalyvauti? Praktinio seminaro metu pasidalinsime praktiniais patarimais, kurie padės pritraukti, surasti ir atsirinkti naują, tinkamą darbuotoją. Dalyviai sužinos: […]
PLAČIAU

Strateginis planavimas viešajame sektoriuje. Strateginio planavimo naujovės

Birželio 20 d. Nuotoliniai mokymai
Birželio 20 d. Vilniuje
SVARBU! Nauja Strateginio valdymo metodika – 1264 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 28 d. nutarimo Nr. 292 „Dėl Lietuvos Respu… (lrs.lt) Strateginis valdymas: strateginio valdymo esmė, valdymo procesas, strategijos formavimo modeliai, strateginis vadovavimas ir kontrolė. Viešojo sektoriaus strateginio valdymo ypatumai. Strateginio valdymo pertvarka viešajame sektoriuje. Teisinis reglamentavimas. Planavimo dokumentų sistemos modelis: planavimo procesas, […]
PLAČIAU

Konferencija „Psichologinio smurto ir priekabiavimo prevencija organizacijoje. Pasiruoškime daryti pokyčius“

Birželio 20 d. Nuotolinė konferencija
Birželio 20 d. Vilniuje
Konferencijos moderatorė – ILAW LEXTAL asocijuotoji partnerė, advokatė Rūta Globytė   Kada ir kodėl organizacijoje atsiranda psichologinio smurto ir priekabiavimo atvejų? Pranešėja – organizacijų konsultantė Aistė Mažeikienė – Kaip mes nenorėdami sukuriame kenksmingą darbo aplinką organizacijoje? – Sąlygos psichologiniam smurtui ir priekabiavimui atsirasti. Psichologiniai aspektai; – Vadovo ar organizacijos elgesio kultūros kūrimas ir įtaka. Kaip […]
PLAČIAU

Verslo konkurencingumas: kaip tvariai plėtoti verslą, kurti vertę, didinti tikslingą žinojimą rinkoje apie savo kuriamą vertę ir augti

Birželio 20 d. Nuotoliniai mokymai
Birželio 20 d. Vilniuje
Verslo plėtojimas – pagrindinis kiekvieno vadovo, stovinčio už įmonės vairo, tikslas. Pastaraisiais metais nuolatiniai globalūs, valstybiniai, energetiniai iššūkiai palietė visus, tiek verslus, tiek ir jų klientus bei vartotojus. Kintant situacijai rinkoje bei klientų ir vartotojų poreikiams ir problemoms, auga įtampa versle: kaip išlaikyti konkurencinį pranašumą, kaip kurti vertę klientams tam, kad verslas generuotų pajamas – […]
PLAČIAU

Duomenų analitikos kursai

Birželio 20 d. — birželio 21 d. Nuotoliniai mokymai
Duomenų analitika, jos naudojimo sritys. Duomenų tipai, jų naudojimo specifika, privalumai ir trūkumai. Laiko eilutės, tarpgrupiniai ir paneliniai duomenys. Duomenų apdorojimas, naudojant Power Query ar SQL ir DAX. Duomenų statistinė analizė (reiškinių tarpusavio ryšių statistinis tyrimas, koreliacinė analizė ir pan.), ekonometrinis modeliavimas, laiko eilučių, tarpgrupinių ir panelinių duomenų naudojimas regresiniuose modeliuose. Ekonometrinių modelių statistinio reikšmingumo […]
PLAČIAU

MS Excel pažengusiems: skaičiavimai, ataskaitos ir duomenų analizė (popietinė grupė)

Birželio 20 d. — birželio 29 d. Nuotoliniai mokymai
Birželio 20 d. — birželio 29 d. Vilniuje
Rugsėjo 19 d. — rugsėjo 28 d. Nuotoliniai mokymai
Rugsėjo 19 d. — rugsėjo 28 d. Vilniuje
Mokymų tikslas – susipažinti su MS Excel programos galimybėmis, padėsiančiomis apibendrinti ir analizuoti įmonės duomenis. Nauda dalyviui: Gebės atlikti sudėtingesnius skaičiavimus naudojant MS Excel formules ir funkcijas; Gebės atlikti klaidų paiešką bei duomenų tikrinimą; Rengs sudėtingas suvestines ir ataskaitas; Susipažins su statistinės analizės galimybėmis. Programa MS Excel aplinkos aptarimas, formulės ir pagrindinės funkcijos; Langelių formatai, […]
PLAČIAU

Rizikos valdymas viešajame sektoriuje. Itin svarbios rizikų rūšys ir jų valdymo praktika

Birželio 21 d. Nuotoliniai mokymai
Birželio 21 d. Vilniuje
Rizikos kaip reiškinio apibrėžimas. Administracinių reformų viešajame sektoriuje raida. Rizikos valdymo samprata ir pagrindai viešajame sektoriuje. Rizikos valdymo viešajame sektoriuje teisinio reguliavimo ypatumai. Rekomenduojamas rizikų valdymo ir vertinimo modelis. Rizikos vertinimo ir prevencijos veiksmų įmonėje planavimas. Rizikos veiksnių identifikavimo sąlygos. Rizikos veiksniai ir rizikos rūšys: veiklos, politinė, finansinė, dislokacijos, veikimo pabaigos ir kt. Itin svarbios […]
PLAČIAU

Komandiruočių pakeitimai. Darbuotojų siuntimas dirbti į ES ir trečiąsias šalis

Birželio 21 d. Nuotoliniai mokymai
– Komandiruočių teisinis reguliavimas. Lietuvos ir ES teisės aktai. Pakeitimai 2022 – 2023 m. – Kaip turi būti suprantama sąvoka „laikinai dirbti užsienyje išsiųstas darbuotojas“? – Nuolatinė darbo vietos sąvoka: kada ir kokios rizikos? – Su komandiruote susijusios sąnaudos: kelionė, nakvynė, maistas, transportas, darbo vietos ir nakvynės vietos atstumas, kt.; – Darbo laikas, kelionės laikas, […]
PLAČIAU

Seniūnaičių kompetencijų ugdymas jiems priskirtų funkcijų vykdymo srityse

Birželio 22 d. Nuotoliniai mokymai
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 33 straipsnio 17 dalyje nustatyta, kad išrinktiems seniūnaičiams per 3 mėnesius nuo jų išrinkimo dienos savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka organizuojami mokymai, skirti įgyti kompetencijos, būtinos tinkamai atlikti šiame įstatyme nustatytas seniūnaičių funkcijas. Mokymų tikslas – stiprinti seniūnaičių gebėjimus, kompetencijas tinkamai atlikti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme nustatytas seniūnaičių funkcijas. […]
PLAČIAU

Laiko planavimas ir darbų vadyba. Kaip dirbant mažiau padaryti daugiau ir be streso?

Birželio 22 d. Nuotoliniai mokymai
Šiuolaikinis gyvenimo tempas vis greitėja, o mes skundžiamės laiko stoka. Kad ir ką darytume, mums visuomet trūksta laiko. Tačiau jei neskiriame laiko savo gyvenimo veiklų (tiek darbo, tiek asmeninių) planavimui, tuomet nesąmoningai įsisukame į užgriūnančių įsipareigojimų ir užduočių srautą, kas sukelia didelį stresą ir pradeda daryti neigiamą įtaką skirtingoms gyvenimo sritims. Dėl laiko planavimo ir […]
PLAČIAU

Elektroninės sutartys, elektroninis parašas, elektroniniai įrodymai

Birželio 22 d. Nuotoliniai mokymai
Elektroninis dokumentas: Sąvoka; Rūšys; Reguliavimas; Teismų praktika. Elektroninis parašas: Sąvoka; Rūšys; Reguliavimas; Panaudojimo Lietuvoje problematika; Teismų praktika. Elektroninės sutartys: Sąvoka; Sudarymas, nutraukimas; Reguliavimas; Teismų praktika. Elektroniniai įrodymai: Sąvoka; Reguliavimas; Teismų praktika.
PLAČIAU

Procesų braižymo BPMN mokymai

Birželio 23 d. Nuotoliniai mokymai
Procesų braižymas – bazinė kompetencija ar vis dar prabangos prekė įmonėms? Įgūdis aiškiai ir paprastai braižyti procesus lemia didesnį efektyvumą ir gerina komunikaciją tarp visų proceso dalyvių. Nubraižyti procesai leidžia įmonėje lengvai susikalbėti, argumentuoti nuomones, matyti faktus. Tai veda link mažesnių svyravimų, stabilios proceso kokybės, optimalaus resursų panaudojimo. Procesų valdymas organizacijoje atveria kelią tobulinti, optimizuoti […]
PLAČIAU

Administracinių nusižengimų bylų teisenos ypatumai bei aktuali teismų praktika

Birželio 23 d. Nuotoliniai mokymai
Birželio 23 d. Vilniuje
​​​​Administracinio nusižengimo samprata, požymiai. Administracinio nusižengimo sudėtis. Aplinkybės, kada asmuo netraukiamas administracinėn atsakomybėn, administracinės nuobaudos ir administracinio poveikio priemonės. Jų skyrimo ypatumai. Aktuali teismų praktika. Administracinių nusižengimų teisena: bendrieji nuostatai, dalyvaujantys asmenys, tyrimo pradžia ir pabaiga, užtikrinimo prievartos priemonės, Administracinio nusižengimo protokolo ir administracinio nurodymo surašymo problemos. Aktuali teismų praktika. Administracinių nusižengimų teisena: administracinių bylų […]
PLAČIAU

Interesų konfliktas viešajame sektoriuje

Birželio 23 d. Nuotoliniai mokymai
Interesų konflikto samprata. Tarptautinių ir nacionalinių aktų sistema, reglamentuojanti interesų derinimą viešajame sektoriuje. Informavimas tiesioginio vadovo ir kolegų apie interesų konfliktą prieš rengiant, svarstant ar priimant sprendimą. Nusišalinimas nuo sprendimų, sukeliančių interesų konfliktą, rengimo, svarstymo ar priėmimo. Aktuali teismų praktika. Privatūs interesai. Privačių interesų deklaravimas. Deklaruojančių asmenų pareigos ir jiems taikomi apribojimai. Aktuali teismų praktika. Apribojimai […]
PLAČIAU

Dokumentų valdymo aktualijos: teorija ir praktinis taikymas

Birželio 26 d. Nuotoliniai mokymai
1. Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nuostatos. 2. Visų formų dokumentų rengimas, tvarkymas ir apskaita (popieriniai, elektroniniai, vaizdo ir (ar) garso dokumentai, įrašai): Dokumentų rengimo taisyklių taikymo aspektai: Pagrindiniai dokumentų elementai; Popierinių dokumentų rengimo ypatumai; Elektroninių dokumentų rengimo ypatumai; Vaizdo ir (ar) garso dokumentų rengimo ypatumai; Įrašų rengimo ypatumai. Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių […]
PLAČIAU

Elektromobiliai organizacijos veikloje: elektros sąnaudos, krovimo stotelės ir parama

Birželio 27 d. Nuotoliniai mokymai
• Elektromobilio naudojimas veikloje: kaip tinkamai įforminama? • Ar reikalingos atskiros elektromobilių naudojimo taisyklės organizacijoje? Įkrovimo taisyklės ir darbuotojų supažindinimas. • Elektromobilių įkrovimo išlaidų skaičiavimas ir apskaita. Ar galima skaičiuoti pagal normas? Ar reikalingas atskiras prietaisas elektros suvartojimui? • Apskaitos dokumentai ir jų turinys, rekvizitai. • Pajamų natūra skaičiavimas: ar yra skirtumas nuo vidaus degimo […]
PLAČIAU

Mokestinio tyrimo ir mokestinio patikrinimo skirtumai. VMI ataskaitos, generuojamos per EDS

Birželio 27 d. Nuotoliniai mokymai
Birželio 27 d. Vilniuje
Mokestinis tyrimas ir mokestinis patikrinimas: ar yra esminių skirtumų? Apie mokestinį tyrimą detaliau: mokesčių mokėtojų duomenų analizė, tyrimo atlikimas, rezultatų įforminimas; Kompleksinio / teminio patikrinimo priežastys, klasifikavimas, atlikimo trukmė, rezultatų įforminimas, Operatyvaus patikrinimo tikslai, rūšys, įforminimas; VMI audito informacinė sistema; EDS ataskaitos, prieinamos mokesčių mokėtojui; Mokesčių mokėtojo deklaruotų duomenų eksportavimo į Excel galimybė.
PLAČIAU

Darbo kodekso pakeitimai nuo 2023 m.

Birželio 28 d. Nuotoliniai mokymai
Birželio 28 d. Vilniuje
SVARBU! Darbo kodekso pakeitimai: Darbo kodekso 1, 2, 25, 26, 30, 36, 40, 44, 46, 51, 52, 55, 56, 57, 59, 72(1), 75, 79, 107, 113, … (lrs.lt) Darbo kodekso 14, 25, 27, 30, 52, 58, 144, 221, 222, 223, 225, 226, 227 ir 240 straipsnių pakeiti… (lrs.lt) Seminaro programa: – Darbo kodekso pakeitimai. – […]
PLAČIAU

Suminė darbo laiko apskaita 2023 m. Darbo užmokestis ir besikeičiantys darbo santykiai

Birželio 28 d. Nuotoliniai mokymai
• Darbo santykiai, darbo užmokesčio mokėjimas ir suminė darbo laiko apskaita. Kas svarbu? • Mokesčių pakeitimai, turintys įtakos darbo užmokesčio skaičiavimui. VDI ir VMI išaiškinimai DU skaičiavimo srityje. Išaiškinimų taikymas esant suminei darbo laiko apskaitai; • Suminės darbo laiko apskaitos taikymas 2023 m.; • Suminės darbo laiko apskaitos, sezoninio darbo ir nukrypimų nuo normalių darbo […]
PLAČIAU

AML mokymai 2023

Birželio 28 d. Nuotoliniai mokymai
Birželio 28 d. Vilniuje
Pažintis su pinigų plovimu, pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija bei naujausios tendencijos ir aktualijos: Pinigų plovimo raida; Pinigų plovimo tipologijos; Pinigų plovimo ciklai; Pinigų plovimo pasekmės; Naujausių tendencijų ir aktualijų apžvalga. Pinigų plovimo prevencijos programa: Pagrindiniai AML programos ramsčiai (4 pillars); Trys gynybos linijos; Vidaus procedūros ir kontrolės; Auditas. Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo […]
PLAČIAU

Juridinių asmenų administracinė atsakomybė bei aktuali teismų praktika

Birželio 29 d. Nuotoliniai mokymai
Birželio 29 d. Vilniuje
Juridinių asmenų administracinės atsakomybės (ekonominės sankcijos) samprata, rūšys, atribojimas nuo kitų atsakomybės rūšių. Verslu užsiimančių asmenų administracinė atsakomybė. Aktuali teismų praktika. Juridinių asmenų administracinės atsakomybės ypatumai. Prielaidos taikyti ekonomines sankcijas juridiniams asmenims. Aktuali teismų praktika. Ekonominių nusižengimų teisenos ypatumai. Užsienio valstybių patirtis taikant administracinę atsakomybę juridiniams asmenims. Aktuali teismų praktika.
PLAČIAU

Valstybės tarnautojų ir darbuotojų tarnybinė (drausminė) ir materialinė atsakomybė. Atsakomybė už sukeltą žalą

Birželio 29 d. Nuotoliniai mokymai
Birželio 29 d. Vilniuje
• Valstybės tarnautojų ir darbuotojų atsakomybės naujovės ir pakeitimai Valstybės tarnybos įstatyme ir Darbo kodekse. Svarbiausia teismų praktika ir dažniausi ginčai valstybės institucijose. • Valstybės tarnautojo tarnybinė atsakomybė, atleidimas iš pareigų. • Darbuotojo drausminė atsakomybė, atleidimas iš pareigų. • Valstybės tarnautojų tarnybinė, materialinė atsakomybė ir atleidimas pagal Valstybės tarnybos įstatymą. • Valstybės tarnautojo pareiga atsakyti […]
PLAČIAU

Procesų valdymas

Birželio 29 d. Nuotoliniai mokymai
Kokią naudą procesų valdymas kuria organizacijai? Procesų valdymas organizacijoje atveria kelią procesų tobulinimui, optimizavimui arba automatizavimui. Tai lemia įmonės efektyvumo didėjimą bei kaštų mažinimą. Nuo ko reikėtų pradėti norint keisti savo organizacijos valdymą iš funkcinio į procesinį? Žinios: Sužinosite, kas yra procesas, kokie yra jo pagrindiniai elementai ir parametrai; Susipažinsite su procesinio valdymo esminėmis dalimis; […]
PLAČIAU

MS Excel produktyviau: naudingos ir efektyvios skaičiuoklės funkcijos

Birželio 29 d. — birželio 30 d. Trakų rajone
Birželio 29 d. — birželio 30 d. Trakų rajone
Mokymų tikslas – susipažinti su MS Excel programos galimybėmis, padėsiančiomis apibendrinti ir analizuoti įmonės duomenis. Nauda dalyviui: Gebės atlikti sudėtingesnius skaičiavimus naudojant MS Excel formules ir funkcijas; Gebės atlikti klaidų paiešką ir duomenų tikrinimą; Rengs sudėtingas suvestines ir ataskaitas; Susipažins su statistinės analizės galimybėmis. Programa Langelių formatai, koordinatės (santykinės, absoliučios, mišrios); Sąlyginis formatavimas (Conditional Formatting); […]
PLAČIAU

Dokumentų valdymas ir dokumentų valdymo sistemos. DBSIS naudojimas ir diegimo veiksmai

Birželio 30 d. Nuotoliniai mokymai
Liepos 28 d. Nuotoliniai mokymai
I dalis. Daiva Lukšaitė (9.00–11.15 val.): 1. Teisės aktai, reglamentuojantys dokumentų valdymą, elektroninius parašus. 2. Skaitmeninės kilmės dokumentų (įrašų, elektroninių, vaizdo ir (ar) garso dokumentų) rengimas (dokumento struktūros, metaduomenų, pasirašymo elektroniniu ar skaitmenizuotu parašu reikalavimai) ir elektroninių dokumentų specifikacijų taikymas. 3. Skaitmeninės kilmės dokumentų tvarkymas, apskaita. II dalis. Gediminas Dagys (12.00–14.15 val.): 1. Įstaigų veiksmai […]
PLAČIAU

Korupcijos prevencija. Dokumentacija ir naujausi pakeitimai

Birželio 30 d. Nuotoliniai mokymai
Svarbu! Nuo 2022 m. spalio 1 d. įsigaliojo naujos redakcijos įsakymas „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2021 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 2-246 „Dėl Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir jo atlikimo tvarkos rekomendacijų patvirtinimo” pakeitimo“ Plačiau Mokymų tikslas – supažindinti mokymų dalyvius su korupcijos prevencijos naujovėmis ir aktualijomis bei sprendžiant praktines situacijas […]
PLAČIAU

FVAIS – įstaigų buhalterinės apskaitos tvarkymas bendroje IS. Naujausia praktika ir pakeitimai

Birželio 30 d. Nuotoliniai mokymai
Birželio 30 d. Vilniuje
FVAIS didžiosios knygos nustatymai. Naudingi veiksmai / nustatymai / pasirinkimai darbui palengvinti  (greitieji klaviatūros klavišai, datos įvedimo taisyklės, filtrų įvedimo taisyklės, stulpelių matomumo nustatymas, funkcija „orientuotis“ ir pan.). Pagrindinės bendrųjų žurnalų operacijos. Finansavimas ir mokėjimai. Sąskaitų faktūrų registravimas. Buhalterinės pažymos registravimas ir spausdinimas. Duomenų analizė, ataskaitų formavimas. Pasikartojančių operacijų registravimas (darbo užmokesčio operacijos, ateinančių laikotarpių […]
PLAČIAU

Transporto įmonių darbo užmokesčio skaičiavimas nuo 2023 m. Vairuotojų darbo laiko apskaita

Liepos 11 d. Nuotoliniai mokymai
Buhalterinės apskaitos ir mokesčių konsultantų įmonės „Finansita“ vadovė Jurgita Jociuvienė (9.00–12.15 val.) ILAW LEXTAL asocijuota partnerė, advokatė Rūta Globytė (13.00–14.30 val.) • Komandiruočių tvarkos pakeitimai. Ypač svarbu; • Naujas Finansinės apskaitos įstatymas; • Mokesčių pakeitimai, turintys įtakos darbo užmokesčio skaičiavimui. VDI ir VMI išaiškinimai DU skaičiavimo srityje. Ar viską darome gerai? • Pajamų deklaravimo naujovės. […]
PLAČIAU

Konfliktų atpažinimas ir valdymas

Liepos 12 d. Nuotoliniai mokymai
Liepos 12 d. Vilniuje
Konflikto etapai; Konfliktų ir streso poveikis, jų šaltiniai bei paskirtis; Verbalikos ir neverbalikos panaudojimas siekiant visiško abipusio supratimo; Konflikto sprendimo būdai; Kaip konstruktyviai išsakyti ir priimti grįžtamąjį ryšį; Manipuliacijos ir dramos: kaip juos atpažinti ir išvengti komandoje bei bendraujant su klientais; Į sprendimus orientuotas bendravimas; Grįžtamojo ryšio modeliai ir jų pritaikymas konkrečiose gyvenimiškose situacijose.
PLAČIAU

Leidžiami ir neleidžiami atskaitymai. Pelno mokesčio lengvatų taikymas

Liepos 13 d. Nuotoliniai mokymai
Pelno mokesčio įstatymo pakeitimai ir aktualijos; Leidžiami, neleidžiami ir ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai; Lengvatų taikymas: investicinio projekto lengvata,  MTEP lengvata,  kino filmų kūrimo ir paramos lengvata ir jų taikymas; Lengvatiniai pelno mokesčio tarifai; Pelno mokesčio deklaracijos pildymas ir dažniausiai pasitaikančios klaidos.
PLAČIAU

Finansų analizė pažengusiesiems: ataskaitų skaitymas, interpretavimas ir sprendimų priėmimas

Liepos 14 d. Nuotoliniai mokymai
Liepos 14 d. Vilniuje
Seminaras padės pagilinti žinias ir praktinius įgūdžius verslo įmonių savininkams, vadovams, žmonėms, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusiems su įmonių finansiniu valdymu. Mokymų metu pateikiamas išplėstinis verslo finansų modelio supratimas, atskleidžiama informacijos kokybės reikšmė tinkamų valdymo sprendimų priėmimui, aptariami pagrindiniai duomenų pavertimo naudinga informacija principai. Pasitelkiant praktinius pavyzdžius iliustruojami esminiai finansų analizės ir valdymo aspektai. Verslo finansų […]
PLAČIAU

Kokybės ir neatitikčių valdymas

Liepos 14 d. Nuotoliniai mokymai
Kaip kokybės valdymą išnaudoti užtikrinant verslo sėkmę? Kokybė kiekvienai įmonei gali turėti skirtingą reikšmę. Būtina suprasti Jūsų kliento poreikius ir kokioje konkurencinėje aplinkoje Jūs veikiate. Kitas kokybės aspektas – efektyvumas. Čia svarbu numatyti reikalavimus proceso kokybei ir klaidų tolerancijos lygį. Prieš kalbant apie kokybės valdymą versle, reikia susitarti, kas Jums yra kokybė. Kokybės valdymas įmonėms […]
PLAČIAU

Kliento patirtimi grįstas procesų valdymas

Liepos 21 d. Nuotoliniai mokymai
Liepos 21 d. Vilniuje
Mokymai skirti: privataus ir viešojo sektoriaus organizacijų įvairaus lygmens vadovams ir specialistams. Klientų kelionių žemėlapiai padeda identifikuoti Jūsų produktų / paslaugų naudotojus ir tai, kaip jie susiduria su Jūsų įmone. Kurdami šį žemėlapį galite aiškiai įvardyti veiklos strategijos trūkumus, procesų spragas ir netobulumus. Mokymų nauda: Išmoksite sukurti kliento kelionės žemėlapį ir sužinosite, kokių klaidų reiktų […]
PLAČIAU

MS Excel produktyviau: naudingos ir efektyvios skaičiuoklės funkcijos (popietinė grupė)

Liepos 26 d. — liepos 27 d. Vilniuje
Liepos 26 d. — liepos 27 d. Nuotoliniai mokymai
Rugpjūčio 29 d. — rugpjūčio 30 d. Vilniuje
Rugpjūčio 29 d. — rugpjūčio 30 d. Nuotoliniai mokymai
Spalio 3 d. — spalio 5 d. Vilniuje
Spalio 3 d. — spalio 5 d. Nuotoliniai mokymai
Spalio 24 d. — spalio 25 d. Kaune
Lapkričio 7 d. — lapkričio 8 d. Klaipėdoje
Mokymų tikslas – susipažinti su MS Excel programos galimybėmis, padėsiančiomis apibendrinti ir analizuoti įmonės duomenis. Nauda dalyviui: Gebės atlikti sudėtingesnius skaičiavimus naudojant MS Excel formules ir funkcijas; Gebės atlikti klaidų paiešką ir duomenų tikrinimą; Rengs sudėtingas suvestines ir ataskaitas; Susipažins su statistinės analizės galimybėmis. Programa Langelių formatai, koordinatės (santykinės, absoliučios, mišrios); Sąlyginis formatavimas (Conditional Formatting); […]
PLAČIAU

Kūrybinio mąstymo skatinimas komandoje taikant „6 mąstymo skrybėlių metodą“

Rugpjūčio 4 d. Vilniuje
Rugpjūčio 11 d. Nuotoliniai mokymai
Tikslas – susipažinus su viena iš geriausiai pasaulyje žinomų ir įvairiuose sektoriuose taikomų E. de Bono sukurtų kūrybinio mąstymo skatinimo metodikų, išmokti taikyti „6 mąstymo skrybėlių metodą“ savo organizacijos komandose. Tai įgalina komandas rasti bendrus (naujoviškus, kūrybiškus) sprendimus net ir tuo atveju, jeigu kartu dirba visiškai skirtingo požiūrio ar kompetencijos komandos nariai. Įvadas į mokymus, […]
PLAČIAU

Akcijų sandorių ir dividendų apmokestinimas. Mokestinių nuostolių perleidimas ir perėmimas

Rugpjūčio 10 d. Nuotoliniai mokymai
Akcijų sandorių apmokestinimas. Kada juridiniams asmenims palankiausia perleisti akcijas mokestine prasme? Dividendų apmokestinimas, deklaravimas. Apmokestinimo ypatumai. Dividendų išmokėjimo / gavimo iš užsienio apmokestinimas. Mokestiniai nuostoliai. Nuostolių perleidimas ir perėmimas Lietuvoje ir į / iš užsienio jurisdikcijų. Kokiais atvejais galima perimti nuostolius? Deklaravimo ypatumai.
PLAČIAU

Projektų portfelio valdymo mokymai

Rugpjūčio 22 d. Nuotoliniai mokymai
Rugpjūčio 22 d. Vilniuje
Kiek ir kokių projektų mes išvis turime? Projektų portfelio sudarymo principai ir procesas. Projektų valdymo proceso elementai, padedantys sudaryti projektų portfelį. Kokia visų projektų būklė? Kaip sutrumpinti projektų būklės aptarimus? Ką daryti, jei nemažos dalies projektų būklė yra „geltona“ ir ilgai nesikeičia. Projektų portfelio „prietaisų skydas“ (Project Dashboard). Efektyvus visų organizacijos projektų aptarimas. Proceso elementai, […]
PLAČIAU

Blokų grandinių technologijos pagrindai Pinigų plovimo prevencijos kontekste

Rugpjūčio 22 d. Nuotoliniai mokymai
Rugpjūčio 22 d. Vilniuje
Sesija apie kriptografiją bei blokų grandinės kodo analizę pinigų plovimo prevencijos kontekste; Sesija apie blokų grandines bei technologinius skirtumus tarp L1 ir L2 (decentralizuoti ir centralizuoti parametrai); Sesija apie skirtingus bei anonimiškumo riziką pinigų plovime keliančius blokų grandinės produktus (NFT, privacy coins, stablecoins).
PLAČIAU

MS Office mokymai

Rugpjūčio 23 d. — rugpjūčio 25 d. Trakų rajone
Rugpjūčio 23 d. — rugpjūčio 25 d. Trakų rajone
Rugpjūčio 23 d. MS Excel mokymai (8 ak. val.). Lektorius – Leonas Garbenis. Programa: Langelių formatai, koordinatės (santykinės, absoliučios, mišrios); Sąlyginis formatavimas (Conditional Formatting); Duomenų sekos, paieška / pakeitimas, rūšiavimas, filtravimas (sudėtingasis filtravimas), SUBTOTAL; Duomenų jungimas, skaidymas, grupavimas; Duomenų teisingumo tikrinimas (Data Validation), sąrašų sudarymas; Laiko ir datos funkcijos, veiksmai su jomis; Sąlyginės (loginės) funkcijos […]
PLAČIAU

Elektroninių ir kitų skaitmeninės kilmės dokumentų valdymas

Rugpjūčio 24 d. Nuotoliniai mokymai
Rugpjūčio 24 d. Vilniuje
1. Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo, kitų susijusių įstatymų ir teisės aktų reikalavimai. 2. Įrašų, elektroninių ar vaizdo ir (ar) garso dokumentų valdymo organizavimas. 3. Skaitmeninės kilmės dokumentų rengimas (įrašų, oficialiųjų elektroninių dokumentų rengimo ypatumai, kvalifikuoto ar elektroninio parašo, neatitinkančio kvalifikuotam el. parašui keliamų reikalavimų, taikymas pasirašant dokumentus ir kt.). 4. Oficialiųjų elektroninių dokumentų […]
PLAČIAU

Administracinės kalbos vartojimas dokumentuose

Rugpjūčio 24 d. Nuotoliniai mokymai
Kas būdinga administracinei kalbai? Lietuvių bendrinės ir administracinės kalbos santykis. Kalbos taisyklingumo reikalavimai. Dokumentų (raštų, protokolų, aktų, pažymų, įgaliojimų ir kt.) teksto ypatumai: struktūra, teksto pradžios formuluotės, stiliaus reikalavimai. Praktiniai įmonių pavadinimų vartojimo klausimai (tiesioginės reikšmės pavadinimų, simbolinių pavadinimų, struktūrinių pavadinimų rašymas, žodžių tvarka, pavadinimų kaitymas, kitų kalbų pavadinimai lietuviškame kontekste). Dokumentų pavadinimų rašymas; dokumentų […]
PLAČIAU

Vadybos apskaita. Pilnosios savikainos apskaičiavimas. Įmonės veiklos vertinimas

Rugpjūčio 25 d. Nuotoliniai mokymai
Seminaro dalyviai sužinos: – Naujausius savikainos apskaičiavimo ir kainodaros sudarymo metodus; – Gamybos kaštų apskaičiavimo ypatumus ir pritaikymą savo įmonės veiklai; – Kaip priimti geriausius valdymo sprendimus, vadovaujantis savikainos skaičiavimo pagrindu. Seminaro programa: • Valdymo apskaitos vieta apskaitos sistemoje; • Savikaina ir kainodara; • Gamybos kaštų klasifikavimas; • Lūžio taškas; • Atsakomybės centrai; • Savikainos […]
PLAČIAU

Mažosios bendrijos 2023 m.: mokesčiai ir veiklos reguliavimas

Rugpjūčio 29 d. Nuotoliniai mokymai
Mažosios bendrijos – lanksčiausia verslo forma Lietuvoje, vertinant per įmonės valdymo, apmokestinimo, pelno paskirstymo prizmę. Deja, šį lankstumą lydi administracinė našta ir išsamios dokumentacijos reikalavimas. Be to, mažosios bendrijos valdymo ir mokesčių nuostatos keičiasi gana dažnai – ne išimtis ir 2023 m. Seminaras skirtas koncentruotai sužinoti apie visas mažųjų bendrijų valdymo ir mokestines naujoves, praktiką […]
PLAČIAU

Vidurinės grandies vadovo iššūkiai

Rugpjūčio 30 d. Nuotoliniai mokymai
Rugpjūčio 30 d. Vilniuje
Apie ką šie mokymai ir kam jie skirti? Šio seminaro metu kalbėsime apie vidurinės grandies vadovo funkcijas, būtinąsias kompetencijas, apžvelgsime lengvai panaudojamus kasdienės komunikacijos įrankius, leidžiančius motyvuoti pavaldinius ir ugdyti jų kompetencijas, efektyviai valdyti konfliktines situacijas. Taip pat mokymų dalyviai gaus praktinių vadovavimo komandoms patarimų, pagrįstų realia lektoriaus patirtimi. Mokymai skirti tiek viešojo, tiek privataus […]
PLAČIAU

Prašymų ir skundų nagrinėjimas valstybės ir savivaldybės institucijose ir įstaigose: problemos ir jų sprendimo būdai

Rugpjūčio 31 d. Nuotoliniai mokymai
Lietuvos Respublikos Konstitucijos 33 straipsnio 2 dalis įtvirtina piliečių teisę apskųsti valstybės ir savivaldybės institucijų, įstaigų ar pareigūnų sprendimus. Pagal oficialiąją konstitucinę doktriną, ši nuostata laiduoja piliečių skundo teisę, taip pat ir pareigūnų pareigą tirti tokio pobūdžio piliečių skundus ir prašymus. Valstybės ir savivaldybės institucijų, įstaigų ir pareigūnų uždavinys – profesionaliai, atsakingai ir teisėtai nagrinėti […]
PLAČIAU

Naujausi CPK pakeitimai ir aktuali 2022-2023 m. LAT praktika civilinio proceso klausimais

Rugsėjo 6 d. Nuotoliniai mokymai
Rugsėjo 6 d. Vilniuje
Civilinio proceso kodeksas – vienas dinamiškiausių teisės aktų, kuris kiekvienais metais keičiamas bent kelis kartus. Todėl susipažindami su naujausiais pakeitimais, naujausia teismų praktika ir teismų rekomendacijomis seminaro dalyviai: – rinksis geriausius teisių gynybos būdus – naudodamiesi skirtingų bylų patirtimi ir pasirengimo sudėtingumo procesu; – nusistatys efektyviausius įrodinėjimo būdus civiliniame procese ir išnagrinės svarbiausią teismų praktiką; […]
PLAČIAU

MS Power BI mokymai

Rugsėjo 12 d. — rugsėjo 13 d. Nuotoliniai mokymai
Rugsėjo 12 d. — rugsėjo 13 d. Vilniuje
MS Power BI įrankis, jo versijos ir specifikacijos; Duomenų importavimas iš įvairių šaltinių (SQL bazės, CSV, MS Excel lentelės, katalogai); Duomenų sutvarkymo ir išvalymo procesas; Duomenų modelio parengimas, sąryšiai tarp lentelių; Įvadas į formulių rengimą; Duomenų vizualizavimas; Individualus darbas ir užduotys.
PLAČIAU

Efektyvus komunikavimas organizacijoje ir už jos ribų

Rugsėjo 14 d. Nuotoliniai mokymai
Rugsėjo 14 d. Vilniuje
• Tarpasmeninės komunikacijos pagrindai. Sėkmingo pokalbio schema ir panaudojimo principai, įtaka pašnekovo sprendimams. • Komunikacija konfliktuose, prieštaravimų įveikimas. Argumentų ir pasiūlymų pateikimo technika. Emocinio įtraukimo principai. • Pagrindiniai informacijos sklaidos principai organizacijoje. Tikslinės auditorijos informacijos vartojimo įpročių nustatymas ir panaudojimas. • Efektyviausių vidinės komunikacijos kanalų identifikavimas. Strateginės komunikacijos gairės: organizacijos vertybės, jų sklaida organizacijos viduje […]
PLAČIAU

Viešųjų pirkimų pasiūlymų vertinimo aktualijos. Nauja VPĮ redakcija nuo 2023-01-01

Rugsėjo 19 d. Nuotoliniai mokymai
Rugsėjo 19 d. Vilniuje
SVARBU! PRIIMTI DIDELI VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VYKDYMO TVARKOS PAKEITIMAI NUO 2023-01-01 – Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymas – Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 2, 8, 17, 19, 22, 25, 27, 31, 35, 46, 51, 52, 55, 57, 58, 82, 86, 91, 92, 93, 94, 95, 96 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo […]
PLAČIAU

MS Excel Power Query, Power Pivot ir Power BI (popietinė grupė)

Rugsėjo 19 d. — rugsėjo 27 d. Nuotoliniai mokymai
Rugsėjo 19 d. — rugsėjo 27 d. Vilniuje
Lapkričio 21 d. — lapkričio 29 d. Nuotoliniai mokymai
Lapkričio 21 d. — lapkričio 29 d. Vilniuje
MS Excel Power įrankiai (Power Query, Power Pivot, Power View); Pažintis su ETL modeliu; Duomenų importavimas iš įvairių šaltinių (SQL bazės, CSV, MS Excel lentelės, katalogai); Duomenų sutvarkymo ir išvalymo procesas; Įvadas į reliacinį duomenų modelį. Normalizacija; Duomenų modelio parengimas; Įvadas į DAX  (Data Analysis Expressions); Duomenų vizualizavimas; MS Power BI panaudojimas parengtam duomenų modeliui; […]
PLAČIAU

Nefinansinis darbuotojų motyvavimas

Rugsėjo 22 d. Nuotoliniai mokymai
Rugsėjo 22 d. Vilniuje
• Motyvaciniai veiksniai. Kas motyvuoja skirtingus žmones? • Motyvacijos principai ir dėsniai. Esminės išvados, kas darbe motyvuoja vadovus ir ne vadovus: – Nuo ko priklauso darbuotojų motyvacija ir pasitenkinimas darbu? – Motyvaciją žlugdantys veiksniai; – Atvejai, kai atlyginimas ar / ir priedų sistema gali nemotyvuoti žmonių, o turėti atvirkštinį poveikį. • Motyvacijos principai: keli netikėti […]
PLAČIAU

MS Excel makrokomandos ir VBA. Pradžia (popietinė grupė)

Rugsėjo 26 d. — rugsėjo 28 d. Vilniuje
Rugsėjo 26 d. — rugsėjo 28 d. Nuotoliniai mokymai
Kursai yra skirti susipažinti su makrokomandų kūrimu ir jų redagavimu naudojant VBA (Visual Basic for Applications). Mokymų metu sužinosite apie makrokomandų kūrimą MS Excel aplinkoje, jų integravimą į programą. Kursuose taip pat įgysite VBA pagrindus ir išmoksite, kaip galima redaguojant makrokomandas arba rašant savą VBA kodą automatizuoti ilgus ir monotoniškus darbus. Kursai praktinio pobūdžio, jų […]
PLAČIAU

MS PowerPoint mokymai

Rugsėjo 26 d. — rugsėjo 28 d. Nuotoliniai mokymai
Rugsėjo 26 d. — rugsėjo 28 d. Vilniuje
Bendrųjų rekomendacijų gerai pateikčiai parengti aptarimas; MS PowerPoint aplinka, pagrindiniai įrankiai ir funkcijos; Šriftai, spalvos, vaizdo ir teksto komponavimo principai; Darbas su figūromis, piktogramomis ir kitais grafiniais elementais; Vaizdo įrašų įkėlimas į skaidres iš kompiuterio ar tiesiogiai iš interneto; Schemų ir diagramų įterpimas į skaidres, jų redagavimas; Skaidrių ir grafinių elementų jose animacija; Nuorodų tarp […]
PLAČIAU

Naujoji Vietos savivaldos įstatymo redakcija: pasirengimas įgyvendinti ir problematika

Rugsėjo 27 d. Nuotoliniai mokymai
Visa apimtimi naujoji Vietos savivaldos įstatymo redakcija pradeda galioti 2023 m. balandžio 1 d., o jo nuostatos pradedamos taikyti, kai naujai išrinktos savivaldybių tarybos susirinks į pirmąjį posėdį. Naujai išrinkti savivaldybių merai, savivaldybių tarybų nariai ir savivaldybių administracijos pradės dirbti pagal šį įstatymą, prasidės jo taikymas praktikoje. Visame šiame procese reikalingas geras šio įstatymo teisinio […]
PLAČIAU

MS Access mokymai

Spalio 3 d. — spalio 17 d. Vilniuje
Spalio 3 d. — spalio 17 d. Nuotoliniai mokymai
Programa MS Access duomenų bazės kūrimas: • Duomenų bazės struktūra; • Duomenų bazės objektai; • Duomenų lentelių kūrimas; • Lentelės laukai bei jų savybės; • Ryšiai tarp lentelių; • Duomenų įvedimo kontrolė; • Duomenų importas. MS Access duomenų bazės valdymas: • Formų kūrimas; • Navigacija tarp įrašų bei formų; • Paprastų užklausų kūrimas; • Duomenis […]
PLAČIAU

MS Excel pagrindai: svarbiausios skaičiuoklės funkcijos (vakarinė grupė)

Spalio 4 d. — spalio 25 d. Nuotoliniai mokymai
Spalio 4 d. — spalio 25 d. Vilniuje
Mokymų tikslas – susipažinti su programos galimybėmis, padėsiančiomis tvarkyti įmonės duomenis bei rengti ataskaitas. Nauda dalyviui: Susipažins su duomenų formatavimu MS Excel aplinkoje; Gebės atlikti pagrindinius skaičiavimus naudojant MS Excel formules ir funkcijas; Rengs suvestines ir ataskaitas; Susipažins su apsaugos galimybėmis; Gebės apibendrinti informaciją naudojant MS Excel diagramas. Programa MS Excel aplinka, lango valdymas, pagrindiniai […]
PLAČIAU

Duomenų statistinė analizė ir ekonometrinis modeliavimas

Spalio 6 d. Nuotoliniai mokymai
Duomenų padėties ir sklaidos charakteristikos. Duomenų atranka, imčių sudarymo būdai ir principai. Laiko eilučių analizė, pagrindinės kitimo tendencijos nustatymas. Ekonometrinis modeliavimas. Reiškinių tarpusavio ryšių statistinis tyrimas. Koreliacinė analizė. Porinė ir daugialypė regresija. Modelių kintamųjų matavimas. Modelių prielaidos. Laiko eilučių, tarpgrupinių ir panelinių duomenų naudojimas regresiniuose modeliuose.  Ekonometrinių modelių statistinio reikšmingumo vertinimas, rezultatų interpretavimas.
PLAČIAU

Projektų rizikų valdymo procesas

Spalio 6 d. Nuotoliniai mokymai
Kodėl daugybė projektų patiria nesėkmes: biudžeto, laiko ar apimčių nuokrypius? Sėkmingas projektų valdymas yra lygus gerai suplanuotoms ir suvaldytoms rizikoms. Visi esame įpratę plane parodyti tai, ką jau žinome iš savo ar kitų patirčių. Sunkiausia yra numatyti galimas kliūtis, sąsajas tarp užduočių ir jų apribojimus. Būtent todėl projektų valdymo ašis ir sėkmės garantas yra darbas […]
PLAČIAU

MS Word mokymai

Spalio 17 d. — spalio 19 d. Nuotoliniai mokymai
Spalio 17 d. — spalio 19 d. Vilniuje
Informacijos pateikimas tekstiniame dokumente: Tekstinių dokumentų kūrimas, tvarkymas ir spausdinimas; Greitosios klaviatūros kombinacijos, jų naudojimas; Puslapio parametrai: vandens ženklų įterpimas, puslapio fonas, kraštinės; Teksto stiliai; Darbas su pastraipomis: lygiavimas, ženklinimas ir numeravimas; Iliustracijų – lentelių, diagramų, paveiksliukų – įterpimas ir jų redagavimas; Nuorodų įterpimas; Puslapinės antraštės ir poraštės; Tabuliavimo žymės; Struktūriniai sąrašai; Teksto dėstymas skiltimis. […]
PLAČIAU

Turto ir sąnaudų apskaita viešajame sektoriuje. Tik svarbiausi klausimai

Spalio 19 d. Nuotoliniai mokymai
Spalio 19 d. Vilniuje
Nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto pripažinimas ir vėlesnė apskaita; Sudėtingi nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto apskaitos atvejai; Nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvai; Naujausi 12-ojo VSAFAS ir 13-ojo VSAFAS pakeitimai; Sąnaudų pripažinimas ir grupavimas; Dažniausiai užduodami klausimai, susiję su sąnaudų apskaita; Informacijos apie sąnaudas pateikimas finansinių ataskaitų rinkinyje; Aktualūs teisės aktų pakeitimai.
PLAČIAU

MS Outlook mokymai

Spalio 24 d. — spalio 26 d. Nuotoliniai mokymai
Spalio 24 d. — spalio 26 d. Vilniuje
Pašto paskyrų (įmonės arba Gmail) konfigūravimas MS Outlook programoje. Darbo su skirtingomis paskyromis organizavimas. Darbas su laiškais: • Asmeninio parašo laiškams sukūrimas ir redagavimas; • Laiškų siuntimo / gavimo parametrai; • Kontaktų valdymas; • Laiškų kategorijų naudojimas; • Išmani laiškų paieška ir tvarkymas naudojant paieškos aplankus; • Laiškų tvarkymo automatizavimas naudojant taisykles (Rules); • Automatinių […]
PLAČIAU

Strateginis valdymas

Spalio 31 d. Nuotoliniai mokymai
Vien tik didesnio pelno siekis nekuria tvaraus verslo ir kvepia „antikvaru“. Kiekviena organizacija, siekianti tvaraus vystymosi ir augimo, turėtų žinoti kelią, kuriuo judės – suformuoti strategiją. Būtina ne tik analizuoti finansinius rodiklius, bet atsižvelgti į visą verslo architektūrą. Antra, svarbu ne tik „turėti“ strategiją, bet ir ją įgyvendinti, o esant poreikiui gebėti ją adaptuoti pasikeitusioms […]
PLAČIAU

MS Excel pagrindai: savarankiški nuotoliniai mokymai

Sausio 1 d. Nuotoliniai mokymai
Savarankiškų MS Excel mokymų sistema – tai: Vaizdo pamokos (įrašai), kuriose dėstytojas pristato MS Excel temų (nurodytų programoje) teorinę medžiagą ir pateikia praktinių užduočių sprendimus; Mokomoji teorinė medžiaga (pdf formatu); Praktinės užduotys (MS Excel formatu), kurias spręsite savarankiškai; Mokymų pažymėjimas; MS Excel žinių patikrinimo testas; Konsultacijų su lektoriumi galimybė (el. paštu, telefonu ar vaizdo skambučiu). […]
PLAČIAU

MS Excel produktyviau: savarankiški nuotoliniai mokymai

Sausio 2 d. Nuotoliniai mokymai
Savarankiškų MS Excel mokymų sistema – tai: Vaizdo pamokos (įrašai), kuriose dėstytojas pristato MS Excel temų (nurodytų programoje) teorinę medžiagą ir pateikia praktinių užduočių sprendimus; Mokomoji teorinė medžiaga (pdf formatu); Praktinės užduotys (MS Excel formatu), kurias spręsite savarankiškai; Mokymų pažymėjimas; MS Excel žinių patikrinimo testas; Konsultacijų su lektoriumi galimybė (el. paštu, telefonu ar vaizdo skambučiu). […]
PLAČIAU

MS Excel pažengusiems: savarankiški nuotoliniai mokymai

Sausio 3 d. Nuotoliniai mokymai
Savarankiškų MS Excel mokymų sistema – tai: Vaizdo pamokos (įrašai), kuriose dėstytojas pristato MS Excel temų (nurodytų programoje) teorinę medžiagą ir pateikia praktinių užduočių sprendimus; Mokomoji teorinė medžiaga (pdf formatu); Praktinės užduotys (MS Excel formatu), kurias spręsite savarankiškai; Mokymų pažymėjimas; MS Excel žinių patikrinimo testas; Konsultacijų su lektoriumi galimybė (el. paštu, telefonu ar vaizdo skambučiu). […]
PLAČIAU

MS Word mokymai

Sausio 4 d. Nuotoliniai mokymai
Savarankiškų mokymų sistema – tai: Vaizdo pamokos (įrašai), kuriose dėstytoja pristato temų (nurodytų programoje) teorinę medžiagą ir praktiškai moko dirbti su MS Word programa. Mokomoji medžiaga (pdf formatu); Mokymų pažymėjimas; Paprasta naudotis: Reikia tik turėti kompiuterį ir interneto ryšį; Prie mokymų sistemos galite prisijungti bet kuriuo Jums tinkamu metu ir kiek norite kartų (visą 2 savaičių […]
PLAČIAU

MS PowerPoint mokymai

Sausio 5 d. Nuotoliniai mokymai
Savarankiškų mokymų sistema – tai: Vaizdo pamokos (įrašai), kuriose dėstytoja pristato temų (nurodytų programoje) teorinę medžiagą ir praktiškai moko dirbti su MS PowerPoint programa. Mokomoji medžiaga (pdf formatu); Mokymų pažymėjimas; Paprasta naudotis: Reikia tik turėti kompiuterį ir interneto ryšį; Prie mokymų sistemos galite prisijungti bet kuriuo Jums tinkamu metu ir kiek norite kartų (visą 2 savaičių […]
PLAČIAU

MS Teams mokymai

Sausio 6 d. Nuotoliniai mokymai
Savarankiškų mokymų sistema – tai: Vaizdo pamokos (įrašai), kuriose dėstytojas pristato temų (nurodytų programoje) teorinę medžiagą ir praktiškai moko dirbti su MS Teams programa. Mokomoji medžiaga (pdf formatu); Mokymų pažymėjimas; Paprasta naudotis: Reikia tik turėti kompiuterį ir interneto ryšį; Prie mokymų sistemos galite prisijungti bet kuriuo Jums tinkamu metu ir kiek norite kartų (visą 2 savaičių […]
PLAČIAU