Teritorijų planavimas: naujausi pakeitimai nuo 2023-01-01

Kovo 27 d. Nuotoliniai mokymai
SVARBU! PRIIMTI PENKI NAUJI PAKEITIMAI: • XIV-1275 Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 18, 20, 24 ir 27 straipsnių pakeiti… (e-tar.lt) • XIV-1316 Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 45 ir 47 straipsnių pakeitimo įstat… (e-tar.lt) • Lietuvos Respublikos žemės įstatymo Nr. I-446 9 ir 45 straipsnių pakeitimo įstatymas • Lietuvos Respublikos teritorijų […]
PLAČIAU

Metinė BDAR konferencija. Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas: mitai, nesusipratimai ir 5 metų reguliavimo praktika

Kovo 28 d. Nuotolinė konferencija
Kovo 28 d. Vilniuje
Konferencijos partneris Konferencijos moderatorė – ILAW LEXTAL partnerė, advokatė Asta Macijauskienė Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas: mitai, nesusipratimai ir 5 metų reguliavimo praktika. Pranešėja – Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus pavaduotoja Danguolė Morkūnienė (9.00–9.45 val.) BDAR įmonių grupėje: praktiniai atitikties projekto įgyvendinimo aspektai. Pranešėja – Agnė Nausėdė, MODUS grupės duomenų apsaugos pareigūnė, sertifikuota CIPP/E, CIPM, FIP […]
PLAČIAU

Mažosios bendrijos 2023 m.: mokesčiai ir veiklos reguliavimas

Kovo 28 d. Nuotoliniai mokymai
Mažosios bendrijos – lanksčiausia verslo forma Lietuvoje, vertinant per įmonės valdymo, apmokestinimo, pelno paskirstymo prizmę. Deja, šį lankstumą lydi administracinė našta ir išsamios dokumentacijos reikalavimas. Be to, mažosios bendrijos valdymo ir mokesčių nuostatos keičiasi gana dažnai – ne išimtis ir 2023 m. Seminaras skirtas koncentruotai sužinoti apie visas mažųjų bendrijų valdymo ir mokestines naujoves, praktiką […]
PLAČIAU

Dokumentų valdymo aktualijos: teorija ir praktinis taikymas

Kovo 28 d. Nuotoliniai mokymai
ŠIAME SEMINARE SVARBŪS PAKEITIMAI: XIV-1081 Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo Nr. I-1115 2, 3, 5, 8, 10, 15, 16, 20 straipsn… (e-tar.lt) – Nuo 2022-07-01 VE-65 Dėl Skaitmeninės kilmės ir suskaitmenintų dokumentų perdavimo į valstybės archyvus taisyklių patv… (e-tar.lt) – Nuo 2023-01-01 Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nuostatos. Visų formų dokumentų rengimas, tvarkymas […]
PLAČIAU

Užsieniečių įdarbinimo dokumentavimas. Praktinis seminaras

Kovo 29 d. Nuotoliniai mokymai
• Lietuvos Respublikos įstatymas dėl užsieniečių teisinės padėties nuo 2023 m. Svarbūs pakeitimai; • Veiksmai, kuriuos reikia atlikti, iki įdarbinant užsienietį; • Darbdavio dokumentacijos, reikalingos išduoti leidimą dirbti Lietuvos Respublikoje užsieniečiui, rengimas; • Užsieniečio įdarbinimas pagal darbo sutartį Lietuvoje: reikalingų dokumentų rengimas, teikimas; • Užsieniečio turimos kvalifikacijos įrodymas. Darbo stažas; • Nacionalinių vizų išdavimo tvarka; […]
PLAČIAU

Viešųjų pirkimų sutartys: kas keičiasi po naujos VPĮ redakcijos nuo 2023-01-01?

Kovo 29 d. Nuotoliniai mokymai
Kovo 29 d. Vilniuje
SVARBU! PRIIMTI DIDELI VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VYKDYMO TVARKOS PAKEITIMAI NUO 2023-01-01 – Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymas – Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 2, 8, 17, 19, 22, 25, 27, 31, 35, 46, 51, 52, 55, 57, 58, 82, 86, 91, 92, 93, 94, 95, 96 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo […]
PLAČIAU

Administracinės kalbos vartojimas dokumentuose

Kovo 29 d. Nuotoliniai mokymai
Kas būdinga administracinei kalbai? Lietuvių bendrinės ir administracinės kalbos santykis. Kalbos taisyklingumo reikalavimai. Dokumentų (raštų, protokolų, aktų, pažymų, įgaliojimų ir kt.) teksto ypatumai: struktūra, teksto pradžios formuluotės, stiliaus reikalavimai. Praktiniai įmonių pavadinimų vartojimo klausimai (tiesioginės reikšmės pavadinimų, simbolinių pavadinimų, struktūrinių pavadinimų rašymas, žodžių tvarka, pavadinimų kaitymas, kitų kalbų pavadinimai lietuviškame kontekste). Dokumentų pavadinimų rašymas; dokumentų […]
PLAČIAU

Savikainos skaičiavimas augalininkystės ir gyvulininkystės ūkiuose

Kovo 30 d. Nuotoliniai mokymai
Žemės ūkio veiklos subjektų išlaidų klasifikavimas: tikslai, požymiai, pagrindinės klasifikacijos grupės. Išlaidų klasifikavimo praktinis poreikis ir ypatumai. Klasifikacinių grupių tarpusavio ryšys ir skirtumai. Išlaidų klasifikavimo panaudojimas finansinėje apskaitoje. Praktinis darbas. Išlaidų klasifikavimas biologinio turto ir žemės ūkio produktų savikainai apskaičiuoti. (25 min.) Biologinio turto ir žemės ūkio produktų savikainos skaičiavimo bendrieji principai. Gamybos išlaidų apskaitos […]
PLAČIAU

Darbo užmokestis 2023 m.: skaičiavimas, apskaita ir apmokestinimas

Kovo 30 d. Nuotoliniai mokymai
• Mokesčių pakeitimai, turintys įtakos darbo užmokesčio skaičiavimui 2023 m. VDI ir VMI išaiškinimai DU skaičiavimo srityje. Ar viską darome gerai? • Pajamų deklaravimo naujovės. A ir B klasės pajamų deklaravimo pakeitimai 2023 m. „Sodros“ pranešimų pildymo naujovės 2023 m.; • Darbo užmokesčio apskaičiavimas, nustatymas darbo sutartyje ir atlygio sistemoje; • Susitarimai dėl darbo laiko. […]
PLAČIAU

Akcijų sandorių ir dividendų apmokestinimas. Mokestinių nuostolių perleidimas ir perėmimas

Kovo 30 d. Nuotoliniai mokymai
Kovo 30 d. Vilniuje
Akcijų sandorių apmokestinimas. Kada juridiniams asmenims palankiausia perleisti akcijas mokestine prasme? Dividendų apmokestinimas, deklaravimas. Apmokestinimo ypatumai. Dividendų išmokėjimo / gavimo iš užsienio apmokestinimas. Mokestiniai nuostoliai. Nuostolių perleidimas ir perėmimas Lietuvoje ir į / iš užsienio jurisdikcijų. Kokiais atvejais galima perimti nuostolius? Deklaravimo ypatumai.
PLAČIAU

Beviltiškos skolos: pripažinimas ir nurašymas. Kada skolos nelaikomos beviltiškomis?

Kovo 31 d. Nuotoliniai mokymai
Kovo 31 d. Vilniuje
Beviltiškų skolų pripažinimą ir nurašymą reglamentuojantys teisės aktai ir praktinis jų taikymas. Beviltiškų skolų sąvoka. Beviltiškų skolų pripažinimas ir nurašymas. Skolų pripažinimo beviltiškomis pagrindai. Aplinkybės, kada skola negali būti laikoma beviltiška. Kaip įrodyti teisę laikyti skolą beviltiška? Kaip įrodyti pastangas įsiskolinimo sumą (sumas) susigrąžinti? Reikalavimai dokumentams. Beviltiškų skolų pripažinimo formalioji tvarka ir nurašymas. Už mokestinį […]
PLAČIAU

Ką reikia žinoti verslui rengiantis privalomam tvarumo ataskaitų teikimui 2023 m.? Teisininko, auditoriaus ir tvarumo strategų praktiniai patarimai ir pagrindinės kryptys

Kovo 31 d. Nuotoliniai mokymai
Tvarumo teisinis reguliavimas ir privalomasis tvarumo ataskaitų teikimas verslui. Pranešėja – ILAW LEXTAL partnerė, advokatė Vilma Sabaliauskienė. Sąlygos, terminai ir numatomi pokyčiai; Teisinė atsakomybė dėl ataskaitų netinkamo ar nesavalaikio pateikimo. Praktiniai tvarumo reikalavimų įgyvendinimo aspektai. Pranešėjas – UAB „Audifina“ partneris Rimgaudas Pazniokas. ESRS aktualijos ir praktiniai aspektai; Iššūkiai rengiant tvarumo ataskaitas pirmąjį kartą; Tvarumo srityje naudojami […]
PLAČIAU

Laiko planavimas ir darbų vadyba. Kaip dirbant mažiau padaryti daugiau ir be streso?

Kovo 31 d. Nuotoliniai mokymai
Šiuolaikinis gyvenimo tempas vis greitėja, o mes skundžiamės laiko stoka. Kad ir ką darytume, mums visuomet trūksta laiko. Tačiau jei neskiriame laiko savo gyvenimo veiklų (tiek darbo, tiek asmeninių) planavimui, tuomet nesąmoningai įsisukame į užgriūnančių įsipareigojimų ir užduočių srautą, kas sukelia didelį stresą ir pradeda daryti neigiamą įtaką skirtingoms gyvenimo sritims. Dėl laiko planavimo ir […]
PLAČIAU

Profesinė savirealizacija ir vidinė motyvacija

Kovo 31 d. Nuotoliniai mokymai
Kovo 31 d. Vilniuje
Savo vidinio profesionalo pažinimas ir pripažinimas. Motyvatoriai pagal asmenybės temperamentą. Kas naudinga žinoti darbuotojui ir darbdaviui? Pats (-i) savo profesinės sėkmės vadybininkas (-ė). Esamos organizacinės struktūros ir kultūros įvaldymas savimotyvacijos tikslais. Kas pasakytina žvelgiant iš darbuotojo ir darbdavio požiūrio taškų?
PLAČIAU

Pakuočių ir gaminių apskaitos naujovės Vieningoje gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinėje sistemoje (GPAIS)

Kovo 31 d. Nuotoliniai mokymai
Kovo 31 d. Vilniuje
Balandžio 27 d. Nuotoliniai mokymai
Balandžio 27 d. Vilniuje
SVARBU! NAUJI ĮSTATYMŲ PAKEITIMAI: Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 1, 2, 3-3, 25, 28, 30, 32-1, 34-24, 34-25, 34-26, 35 straipsnių ir 5 priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo antruoju-3 ir aštuntuoju-11 skirsniais įstatymas. Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo Nr. IX-517 2, 5, 8, 10, 11 straipsnių ir 2 priedo pakeitimo […]
PLAČIAU

Elektroniniai apskaitos dokumentai. Svarbios nuostatos

Balandžio 3 d. Nuotoliniai mokymai
Balandžio 3 d. Vilniuje
LR Finansinės apskaitos įstatymas: naujausia taikymo praktika. EB reglamentas Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje ir kiti dokumentai. Apskaitos dokumentų juridinė galia, dokumentų rūšys. Apskaitos dokumentų išrašymo ir pateikimo bendrieji reikalavimai. Dokumentų / elektroninių dokumentų sudarymo ir tvarkymo taisyklės.  Mokesčių ir apskaitos elektroniniai dokumentai. Elektroninių dokumentų naudojimas praktikoje. […]
PLAČIAU

Viešojo sektoriaus subjektų finansų kontrolė. Sukūrimas, veikimas, tobulinimas

Balandžio 3 d. Nuotoliniai mokymai
Balandžio 3 d. Vilniuje
Finansų kontrolė: sąvoka ir tikslai. Viešojo sektoriaus skaidrumo ir atskaitingumo visuomenei didinimo poreikis – iššūkis tradicijoms. Finansų kontrolės svarba viešojo sektoriaus subjektuose. Vidaus kontrolė ir finansų kontrolė. Finansų kontrolės sistemos dalys. Bendrieji ir specialieji reikalavimai finansų kontrolei. Išankstinė, einamoji, paskesnioji, retrospektyvinė finansų kontrolė: nuoseklumas, ryšys, atsakomybė, vykdytojai, procesas. Finansų kontrolės diegimas. Nuo ko pradėti: procedūros, […]
PLAČIAU

Įkvepianti lyderystė

Balandžio 4 d. — balandžio 11 d. Nuotoliniai mokymai
Balandžio 4 d. — balandžio 11 d. Vilniuje
Balandžio 4 d. Nuotoliniai mokymai
Balandžio 4 d. Vilniuje
Balandžio 11 d. Nuotoliniai mokymai
Balandžio 11 d. Vilniuje
Mokymai skirti ir patyrusiems, ir pradedantiesiems vadovams, kurie siekia savo vadovaujamose organizacijose sukurti įgalinančią organizacijų kultūrą, efektyviai ir be streso vesti jas teigiamų pokyčiu keliu bei siekti savo, kaip lyderio, asmenybės tobulėjimo. I diena. Aš ir organizacija 9.00–10.30 Organizacijos kultūra. Organizacijų tipai. 10.30–10.45 Pertraukėlė 10.45–12.15 Lyderio įtaka organizacijos kultūrai. Lyderio ir organizacijos vertybės. Vadovavimo stiliai. […]
PLAČIAU

Akcinių bendrovių įstatymas nuo 2023-05-01: pakeitimai, dokumentavimas ir praktika

Balandžio 4 d. Nuotoliniai mokymai
Balandžio 4 d. Vilniuje
1. Pastarųjų metų tendencijos smulkiojo ir vidutinio verslo sektoriuje Lietuvoje ir užsienyje. 2. Priežastys, dėl kurių reikalingi Įstatymo pakeitimai (praktikoje kylančios problemos, išoriniai veiksniai). 3. Įstatymo pakeitimai ir jų įtaka uždarosioms akcinėms bendrovėms. Bus aptariama: 3.1. Minimalaus įstatinio kapitalo mažinimas; 3.2. Nuotolinių akcininkų susirinkimų skatinimas; 3.3. Akcijų apmokėjimo tvarkos pakeitimai; 3.4. Privilegijuotosios akcijos ir jų […]
PLAČIAU

Pajamų ir sąnaudų apskaita viešajame sektoriuje

Balandžio 4 d. Nuotoliniai mokymai
Balandžio 4 d. Vilniuje
Pajamų ir sąnaudų pripažinimas ir grupavimas. Pajamų už suteiktas paslaugas, rinkliavų, baudų, kurios nesusijusios su finansine veikla, pajamų ir pervestinų pajamų pripažinimas ir apskaita. Turto ir atsargų pardavimo apskaita. Finansavimo pajamų pripažinimas. Sukauptų sąnaudų pripažinimas ir registravimas apskaitoje. Finansinės ir investicinės veiklos pajamų ir sąnaudų apskaitos pavyzdžiai. Nuosavybės metodo įtakos registravimas apskaitoje. Informacijos apie pajamas […]
PLAČIAU

MS PowerPoint mokymai

Balandžio 4 d. — balandžio 6 d. Nuotoliniai mokymai
Balandžio 4 d. — balandžio 6 d. Vilniuje
Bendrųjų rekomendacijų gerai pateikčiai parengti aptarimas; MS PowerPoint aplinka, pagrindiniai įrankiai ir funkcijos; Šriftai, spalvos, vaizdo ir teksto komponavimo principai; Darbas su figūromis, piktogramomis ir kitais grafiniais elementais; Vaizdo įrašų įkėlimas į skaidres iš kompiuterio ar tiesiogiai iš interneto; Schemų ir diagramų įterpimas į skaidres, jų redagavimas; Skaidrių ir grafinių elementų jose animacija; Nuorodų tarp […]
PLAČIAU

Komandiruočių pakeitimai. Darbuotojų siuntimas dirbti į ES ir trečiąsias šalis

Balandžio 5 d. Nuotoliniai mokymai
– Komandiruočių teisinis reguliavimas. Lietuvos ir ES teisės aktai. Pakeitimai 2022 – 2023 m. – Kaip turi būti suprantama sąvoka „laikinai dirbti užsienyje išsiųstas darbuotojas“? – Nuolatinė darbo vietos sąvoka: kada ir kokios rizikos? – Su komandiruote susijusios sąnaudos: kelionė, nakvynė, maistas, transportas, darbo vietos ir nakvynės vietos atstumas, kt.; – Darbo laikas, kelionės laikas, […]
PLAČIAU

Viešojo sektoriaus vidaus kontrolės sistema – paprastai apie nepaprastus dalykus. Sukūrimas, veikimas, vertinimas, tobulinimas

Balandžio 5 d. Nuotoliniai mokymai
Vidaus kontrolės sąvoka, tikslai ir uždaviniai. Vidaus kontrolės svarba viešojo sektoriaus subjektuose. Pagrindiniai pokyčiai: LR vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymas, Vidaus kontrolės įgyvendinimo viešajame juridiniame asmenyje tvarkos aprašas. Viešojo sektoriaus vidaus kontrolės standartų gairės. Vidaus kontrolės įgyvendinimo prielaidos. Vidaus kontrolės dalyviai, jų kompetencija ir atsakomybės sritys. Bendrieji ir specialieji reikalavimai. Vidaus kontrolės principai: tinkamumas, […]
PLAČIAU

Ūkininko ūkio veiklos buhalterinė apskaita dvejybine sistema ir mokesčiai (pradedantiesiems)

Balandžio 5 d. — balandžio 7 d. Nuotoliniai mokymai
 (04.05 d.) 1 diena Ūkininko ūkio apskaitos reglamentavimas; apskaitos principai. Buhalterinės apskaitos pirminiai dokumentai, turto apskaita (ilgalaikio, trumpalaikio (atsargų, skolų ūkiui, pinigų), biologinio (gyvūnai, daugiamečiai sodiniai ir pasėliai) turto apskaita). Praktinis darbas. Pirminių apskaitos dokumentų sudarymas, pateiktų ūkinių operacijų analizė, dažniausiai pasitaikančios klaidos.  (04.06 d.) 2 diena Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų apskaita (dotacijos, paskolos, lizingas, […]
PLAČIAU

PVM deklaravimas

Balandžio 6 d. Nuotoliniai mokymai
1. PVM objektas. Ne PVM objektas. 2. PVM tarifai. Kada galima taikyti 0 % PVM tarifą? 3. PVM neapmokestinamos pajamos. 4. PVM skaičiavimas nuo maržos. 5. Suvartojimas privatiems poreikiams. 6. Ilgalaikio turto pasigaminimas. 7. Prekių / paslaugų įsigijimas iš užsienio asmenų. 8. PVM atskaita. Mišri veikla. 9. E.prekybos pasikeitimai. OSS sistema.
PLAČIAU

Konsoliduotosios finansinės atskaitomybės rengimas

Balandžio 6 d. Nuotoliniai mokymai
 Konsolidavimo proceso naujovės ir konsolidavimo etapai ir įrašai. Konsolidavimo reglamentavimo pakeitimai ir praktika.  Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ir konsoliduotojo metinio pranešimo sudarymo sąlygos.  Konsoliduotosios finansinės atskaitomybės rengimas ir tarpusavio sandorių eliminavimas.  Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio sudėtis.  Konsoliduotasis metinis pranešimas. Socialinės atsakomybės ataskaita.  Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų, konsoliduotojo metinio pranešimo pasirašymas, tvirtinimas ir skelbimas.  Konsoliduotoji mokėjimų valdžios institucijoms […]
PLAČIAU

Tinkama personalo dokumentacija: DK pakeitimai nuo 2023 m.

Balandžio 6 d. Nuotoliniai mokymai
Balandžio 6 d. Vilniuje
Personalo dokumentų rengimo tvarką, pačių personalo dokumentų, vidinių organizacijos tvarkų, darbo sutarčių, kitų susitarimų turinį keičia įvairiausi veiksniai – Darbo kodekso pokyčiai, teismų sprendimai, VDI rekomendacijos ir komentarai, darbo ginčai. Taip pat kiekvienam personalo specialistui, teisininkui, vadovui reikia atsižvelgti ir į kitų sričių teisės aktų pakeitimus (su asmens duomenų apsauga, taip pat su korupcijos prevencija […]
PLAČIAU

Vidaus kontrolės ir rizikų valdymas. Įžanga

Balandžio 7 d. Nuotoliniai mokymai
Balandžio 7 d. Vilniuje
Seminaro tikslas: padėti organizacijoms geriau siekti savo tikslų, šviečiant darbuotojus ir vadovus vidinės kontrolės ir rizikų valdymo klausimais. Seminaro rezultatai: organizacijos vadovai ir darbuotojai taiko bazines vidinės kontrolės ir rizikų valdymo žinias, auga organizacijos kontrolės ir rizikų valdymo aplinkos branda bei organizacijos galimybė pasiekti tikslus. Seminaro programa: • Vidaus kontrolės, rizikų valdymas: mitai ir faktai. […]
PLAČIAU

Tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų naujovės ir praktinis taikymas 2023 m.

Balandžio 11 d. Nuotoliniai mokymai
Balandžio 11 d. Vilniuje
Tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų naujovės 1-ojo TAS „Finansinių ataskaitų pateikimas“ ir 8-ojo TAS „Apskaitos politika, apskaitinių įvertinimų keitimas ir klaidos“ pataisos: įsipareigojimų priskyrimas ilgalaikiams ir trumpalaikiams; skirtumai tarp apskaitos politikos ir apskaitinių įverčių siekiant užtikrinti, kad apskaitos standartai būtų taikomi nuosekliai ir būtų galima palyginti finansinę informaciją. Sprendimų dėl reikšmingumo priėmimas. Sąsaja su 26-ojo TAS […]
PLAČIAU

Darbuotojų asmens duomenų apsauga 2023 m. DK ir BDAR reikalavimai

Balandžio 11 d. Nuotoliniai mokymai
Balandžio 11 d. Vilniuje
Darbuotojų asmens duomenų apsauga yra viena svarbiausių sričių tiek įmonėse, tiek ir biudžetinėse įstaigose. Vadovaudamasi naujausiais teisės aktais ir institucijų rekomendacijomis kiekviena įmonė: – turi pasitvirtinti darbuotojų asmens duomenų apsaugos tvarkas; – užtikrinti, kad darbuotojų asmens duomenų rinkimas, saugojimas ir naikinimas būtų tinkamai dokumentuotas; – pasirūpinti, kad darbuotojų vaizdo stebėjimas ir IT bei kitų komunikacijų […]
PLAČIAU

Rizikos valdymas viešajame sektoriuje. Itin svarbios rizikų rūšys ir jų valdymo praktika

Balandžio 11 d. Nuotoliniai mokymai
Balandžio 11 d. Vilniuje
Rizikos kaip reiškinio apibrėžimas. Administracinių reformų viešajame sektoriuje raida. Rizikos valdymo samprata ir pagrindai viešajame sektoriuje. Rizikos valdymo viešajame sektoriuje teisinio reguliavimo ypatumai. Rekomenduojamas rizikų valdymo ir vertinimo modelis. Rizikos vertinimo ir prevencijos veiksmų įmonėje planavimas. Rizikos veiksnių identifikavimo sąlygos. Rizikos veiksniai ir rizikos rūšys: veiklos, politinė, finansinė, dislokacijos, veikimo pabaigos ir kt. Itin svarbios […]
PLAČIAU

Praktinis seminaras „Mokesčių pakeitimai 2023 m.“

Balandžio 12 d. Nuotoliniai mokymai
• Buhalterinės apskaitos pertvarka. Finansinės apskaitos įstatymas. • Mokesčių administravimo įstatymo pakeitimai nuo 2023-05-01. • Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimai 2023 m. • Valstybinio Socialinio draudimo įstatymo pakeitimai ir taikymo niuansai. • Pajamų natūra skaičiavimas, apmokestinimas ir VMI taikomi patikrinimai. • Darbo užmokesčio skaičiavimo ypatumai 2023 m. Suminė darbo laiko apskaita. • Darbo laiko apskaitos […]
PLAČIAU

Pirkimų planavimas ir inicijavimas, pasiruošimas pirkimui. Techninės specifikacijos rengimas

Balandžio 12 d. Nuotoliniai mokymai
Balandžio 12 d. Vilniuje
• Pirkimų planavimas ir inicijavimas: nuo ko pradėti? • Privalomi dokumentai. Interesų konfliktas. • Pirkimo vertės skaičiavimas. Pirkimo būdas. • Techninės specifikacijos rengimo praktiniai aspektai. • Techninė specifikacija perkant prekes / paslaugas / darbus. • Reikalavimų žaliesiems pirkimams taikymas. • Geros / blogos praktikos pavyzdžių analizė.
PLAČIAU

Naujausi CPK pakeitimai ir aktuali 2022-2023 m. LAT praktika civilinio proceso klausimais

Balandžio 12 d. Nuotoliniai mokymai
Balandžio 12 d. Vilniuje
Civilinio proceso kodeksas – vienas dinamiškiausių teisės aktų, kuris kiekvienais metais keičiamas bent kelis kartus. Todėl susipažindami su naujausiais pakeitimais, naujausia teismų praktika ir teismų rekomendacijomis seminaro dalyviai: – rinksis geriausius teisių gynybos būdus – naudodamiesi skirtingų bylų patirtimi ir pasirengimo sudėtingumo procesu; – nusistatys efektyviausius įrodinėjimo būdus civiliniame procese ir išnagrinės svarbiausią teismų praktiką; […]
PLAČIAU

Mobingas ir kaip jį nustatyti pagal DK? Teisiniai klausimai

Balandžio 12 d. Nuotoliniai mokymai
• Psichologinio smurto ir mobingo reglamentavimas darbo santykiuose. • Kokia ikiteisminių institucijų ir teismų praktika sprendžiant ginčus dėl mobingo? • Kaip nustatomas mobingas? Kada psichologinis smurtas, o kada tik kritika? • Darbuotojo ir darbdavio veiksmai nustačius mobingo atvejų darbovietėje. • Mobingo įrodinėjimas – kokius materialius įrodymus rinkti? Kada kviečiami liudytojai? • Konfidencialumas ir asmens duomenų […]
PLAČIAU

Efektyvus komunikavimas organizacijoje ir už jos ribų

Balandžio 13 d. Nuotoliniai mokymai
Balandžio 13 d. Vilniuje
• Tarpasmeninės komunikacijos pagrindai. Sėkmingo pokalbio schema ir panaudojimo principai, įtaka pašnekovo sprendimams. • Komunikacija konfliktuose, prieštaravimų įveikimas. Argumentų ir pasiūlymų pateikimo technika. Emocinio įtraukimo principai. • Pagrindiniai informacijos sklaidos principai organizacijoje. Tikslinės auditorijos informacijos vartojimo įpročių nustatymas ir panaudojimas. • Efektyviausių vidinės komunikacijos kanalų identifikavimas. Strateginės komunikacijos gairės: organizacijos vertybės, jų sklaida organizacijos viduje […]
PLAČIAU

Įmonės finansinė analizė ir vertinimas (nefinansininkams): lengva ir paprasta

Balandžio 13 d. Nuotoliniai mokymai
Finansų analizės pagrindų seminaras skirtas pradėti gilinti finansų analizės žinias. Pati finansų analizė yra svarbi tiek įmonių buhalteriams, tiek įvairių padalinių vadovams, kad skaičiai nebūtų vien tik „sausi“, o teiktų prasmę ir parodytų tobulintinas vietas. Po seminaro dalyviai galės savarankiškai suprasti pagrindinius įmonės finansų rodiklius ir identifikuoti tobulintinas finansų vietas. Seminaro programa: • Finansų analizė. […]
PLAČIAU

Sutarčių teisė 2023 m. Naujausia praktika ir teismų sprendimai

Balandžio 13 d. Nuotoliniai mokymai
Balandžio 13 d. Vilniuje
Derybos ir ikisutartiniai santykiai: kaip pasiekti derybų tikslą ir teisingai viską dokumentuoti? Preliminariosios sutartys, nutraukimo galimybės ir pasekmės. Sutarties keitimo galimybės ir sąlygos (iš esmės ir pasikeitus situacijai). Bendradarbiavimo, sąžiningumo, nepiktnaudžiavimo pareigos sutarčių teisėje. Kaip klostosi praktika? Sutarties vykdymo sustabdymas. Kylančios pasekmės.
PLAČIAU

Administracinių nusižengimų bylų teisenos ypatumai bei aktuali teismų praktika

Balandžio 14 d. Nuotoliniai mokymai
Balandžio 14 d. Vilniuje
​​​​Administracinio nusižengimo samprata, požymiai. Administracinio nusižengimo sudėtis. Aplinkybės, kada asmuo netraukiamas administracinėn atsakomybėn, administracinės nuobaudos ir administracinio poveikio priemonės. Jų skyrimo ypatumai. Aktuali teismų praktika. Administracinių nusižengimų teisena: bendrieji nuostatai, dalyvaujantys asmenys, tyrimo pradžia ir pabaiga, užtikrinimo prievartos priemonės, Administracinio nusižengimo protokolo ir administracinio nurodymo surašymo problemos. Aktuali teismų praktika. Administracinių nusižengimų teisena: administracinių bylų […]
PLAČIAU

Profesinės rizikos vertinimas (PRV) darbo vietose: intensyvu ir praktiška

Balandžio 14 d. Nuotoliniai mokymai
Balandžio 14 d. Vilniuje
1. Temos aktualijos ir kodėl PRV toks, kaip jis atliekamas šiandien, nėra efektyvus. 2. Kaip pasirengti gerą PRV darbų planą ir neapsigauti renkantis paslaugos teikėją? Kuriuos PRV etapus galima pasidaryti patiems? 3. PRV etapai ir jų atlikimo metodikos. 4. Naujausi ergonominių rizikos veiksnių vertinimo reikalavimai. Kaip žinoti, ką ir kodėl reikia vertinti iš naujo? 5. […]
PLAČIAU

Strateginis valdymas

Balandžio 14 d. Nuotoliniai mokymai
Vien tik didesnio pelno siekis nekuria tvaraus verslo ir kvepia „antikvaru“. Kiekviena organizacija, siekianti tvaraus vystymosi ir augimo, turėtų žinoti kelią, kuriuo judės – suformuoti strategiją. Būtina ne tik analizuoti finansinius rodiklius, bet atsižvelgti į visą verslo architektūrą. Antra, svarbu ne tik „turėti“ strategiją, bet ir ją įgyvendinti, o esant poreikiui gebėti ją adaptuoti pasikeitusioms […]
PLAČIAU

Viešųjų pirkimų specialisto kursai. Pasiruošimas testui

Balandžio 17 d. — balandžio 20 d. Nuotoliniai mokymai
Balandžio 17 d. — balandžio 20 d. Vilniuje
Šie kursai skirti specialistams, kurie jaučiasi pasiruošę VP specialisto testui, tačiau nori pasitikrinti turimas žinias ir užtvirtinti savo galimybę išlaikyti testą. Baigiamasis testas iš visos teorijos. Atlikto testo įvertinimas, aptarimas. Programa: • Pirkimus reglamentuojantys teisės aktai. • Rinkos tyrimas ir poreikių analizė. • Numatomo viešojo pirkimo vertės skaičiavimas. • Pirkimo dokumentai, jų turinys. • Kvalifikacijos […]
PLAČIAU

Strateginis planavimas viešajame sektoriuje. Strateginio planavimo naujovės

Balandžio 17 d. Nuotoliniai mokymai
Balandžio 17 d. Vilniuje
SVARBU! Nauja Strateginio valdymo metodika – 1264 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 28 d. nutarimo Nr. 292 „Dėl Lietuvos Respu… (lrs.lt) Strateginis valdymas: strateginio valdymo esmė, valdymo procesas, strategijos formavimo modeliai, strateginis vadovavimas ir kontrolė. Viešojo sektoriaus strateginio valdymo ypatumai. Strateginio valdymo pertvarka viešajame sektoriuje. Teisinis reglamentavimas. Planavimo dokumentų sistemos modelis: planavimo procesas, […]
PLAČIAU

Kokybės ir neatitikčių valdymas

Balandžio 17 d. Nuotoliniai mokymai
Kaip kokybės valdymą išnaudoti užtikrinant verslo sėkmę? Kokybė kiekvienai įmonei gali turėti skirtingą reikšmę. Būtina suprasti Jūsų kliento poreikius ir kokioje konkurencinėje aplinkoje Jūs veikiate. Kitas kokybės aspektas – efektyvumas. Čia svarbu numatyti reikalavimus proceso kokybei ir klaidų tolerancijos lygį. Prieš kalbant apie kokybės valdymą versle, reikia susitarti, kas Jums yra kokybė. Kokybės valdymas įmonėms […]
PLAČIAU

Viešųjų pirkimų pasiūlymų vertinimo aktualijos. Nauja VPĮ redakcija nuo 2023-01-01

Balandžio 18 d. Nuotoliniai mokymai
Balandžio 18 d. Vilniuje
SVARBU! PRIIMTI DIDELI VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VYKDYMO TVARKOS PAKEITIMAI NUO 2023-01-01 – Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymas – Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 2, 8, 17, 19, 22, 25, 27, 31, 35, 46, 51, 52, 55, 57, 58, 82, 86, 91, 92, 93, 94, 95, 96 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo […]
PLAČIAU

Apskaitos dokumentų reguliavimo naujovės 2023 m.

Balandžio 18 d. Nuotoliniai mokymai
Leidžiami atskaitymai, sąnaudos, PVM atskaita, komandiruotės, įsigijimai ir pardavimai, kitos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais. Todėl šiame seminare lektorė pateiks koncentruotą informaciją: Apie apskaitos dokumentų privalomumą; Apie apskaitos dokumentų turinį ir formą; Apie elektroninių dokumentų naudą, rengimą ir turinį; Apie papildomus dokumentinius įrodymus, reikalingus pagrįsti savo poziciją. Programa: • Finansinės […]
PLAČIAU

Lygių galimybių užtikrinimas organizacijoje. Lygių galimybių politikos rengimas

Balandžio 18 d. Nuotoliniai mokymai
Balandžio 18 d. Vilniuje
• Lygių galimybių įstatymo taikymas, naujovės ir praktika; • Lygių galimybių politikos turinys ir diegimas organizacijoje; • Darbdavio pareiga įgyvendinti lygias galimybes organizacijoje; • Draudimas diskriminuoti. Kokia būna diskriminacija darbe? • Kas nėra diskriminacija? • Darbo skelbimų, atrankų ir konkursų organizavimas; • Darbo sąlygų, darbo užmokesčio bei darbo ir poilsio laiko nustatymas laikantis nediskriminavimo normų; […]
PLAČIAU

MS Excel produktyviau: naudingos ir efektyvios skaičiuoklės funkcijos (popietinė grupė)

Balandžio 19 d. — balandžio 20 d. Klaipėdoje
Balandžio 25 d. — balandžio 27 d. Vilniuje
Balandžio 25 d. — balandžio 27 d. Nuotoliniai mokymai
Gegužės 23 d. — gegužės 25 d. Vilniuje
Gegužės 23 d. — gegužės 25 d. Nuotoliniai mokymai
Mokymų tikslas – susipažinti su MS Excel programos galimybėmis, padėsiančiomis apibendrinti ir analizuoti įmonės duomenis. Nauda dalyviui: Gebės atlikti sudėtingesnius skaičiavimus naudojant MS Excel formules ir funkcijas; Gebės atlikti klaidų paiešką ir duomenų tikrinimą; Rengs sudėtingas suvestines ir ataskaitas; Susipažins su statistinės analizės galimybėmis. Programa Langelių formatai, koordinatės (santykinės, absoliučios, mišrios); Sąlyginis formatavimas (Conditional Formatting); […]
PLAČIAU

Personalo paieška ir atranka: kaip tai daryti profesionaliai, kai nesi profesionalas?

Balandžio 20 d. Nuotoliniai mokymai
Balandžio 20 d. Vilniuje
Tikslinė grupė: smulkiųjų ir vidutinių įmonių vadovai, skyrių / padalinių vadovai, administratorės, pradedantieji personalo paieškos ir atrankos specialistai, taip pat tie, kas organizuoja ir vykdo personalo paiešką ir atranką patys, be personalo atrankų įmonių pagalbos. Kodėl verta dalyvauti? Praktinio seminaro metu pasidalinsime praktiniais patarimais, kurie padės pritraukti, surasti ir atsirinkti naują, tinkamą darbuotoją. Dalyviai sužinos: […]
PLAČIAU

Dokumentų valdymas ir dokumentų valdymo sistemos. DBSIS naudojimas ir diegimo veiksmai

Balandžio 21 d. Nuotoliniai mokymai
I dalis. Daiva Lukšaitė (9.00–11.15 val.): 1. Teisės aktai, reglamentuojantys dokumentų valdymą, elektroninius parašus. 2. Skaitmeninės kilmės dokumentų (įrašų, elektroninių, vaizdo ir (ar) garso dokumentų) rengimas (dokumento struktūros, metaduomenų, pasirašymo elektroniniu ar skaitmenizuotu parašu reikalavimai) ir elektroninių dokumentų specifikacijų taikymas. 3. Skaitmeninės kilmės dokumentų tvarkymas, apskaita. II dalis. Gediminas Dagys (12.00–14.15 val.): 1. Įstaigų veiksmai […]
PLAČIAU

Nefinansinis darbuotojų motyvavimas

Balandžio 21 d. Nuotoliniai mokymai
Balandžio 21 d. Vilniuje
• Motyvaciniai veiksniai. Kas motyvuoja skirtingus žmones? • Motyvacijos principai ir dėsniai. Esminės išvados, kas darbe motyvuoja vadovus ir ne vadovus: – Nuo ko priklauso darbuotojų motyvacija ir pasitenkinimas darbu? – Motyvaciją žlugdantys veiksniai; – Atvejai, kai atlyginimas ar / ir priedų sistema gali nemotyvuoti žmonių, o turėti atvirkštinį poveikį. • Motyvacijos principai: keli netikėti […]
PLAČIAU

Kliento patirtimi grįstas procesų valdymas

Balandžio 21 d. Nuotoliniai mokymai
Balandžio 21 d. Vilniuje
Mokymai skirti: privataus ir viešojo sektoriaus organizacijų įvairaus lygmens vadovams ir specialistams. Klientų kelionių žemėlapiai padeda identifikuoti Jūsų produktų / paslaugų naudotojus ir tai, kaip jie susiduria su Jūsų įmone. Kurdami šį žemėlapį galite aiškiai įvardyti veiklos strategijos trūkumus, procesų spragas ir netobulumus. Mokymų nauda: Išmoksite sukurti kliento kelionės žemėlapį ir sužinosite, kokių klaidų reiktų […]
PLAČIAU

FVAIS – įstaigų buhalterinės apskaitos tvarkymas bendroje IS. Naujausia praktika ir pakeitimai

Balandžio 21 d. Nuotoliniai mokymai
Balandžio 21 d. Vilniuje
FVAIS didžiosios knygos nustatymai. Naudingi veiksmai / nustatymai / pasirinkimai darbui palengvinti  (greitieji klaviatūros klavišai, datos įvedimo taisyklės, filtrų įvedimo taisyklės, stulpelių matomumo nustatymas, funkcija „orientuotis“ ir pan.). Pagrindinės bendrųjų žurnalų operacijos. Finansavimas ir mokėjimai. Sąskaitų faktūrų registravimas. Buhalterinės pažymos registravimas ir spausdinimas. Duomenų analizė, ataskaitų formavimas. Pasikartojančių operacijų registravimas (darbo užmokesčio operacijos, ateinančių laikotarpių […]
PLAČIAU

Projektų valdymas. Nuo ko pradėti?

Balandžio 24 d. Nuotoliniai mokymai
Kodėl projektų valdymas yra būtina kompetencija organizacijoje? Nėra įmonės, kuri nesusidurtų su vidiniais (pokyčio, augimo, įrenginių atnaujinimo) arba išoriniais (tiekimo grandinės inicijuotais) projektais. Projektų valdymas organizacijoje padeda chaosą bei gaisrų gesinimą paversti valdoma žingsnių seka ir rizikų valdymu. Metodiškai ir nuosekliai valdomi projektai užtikrina, kad numatytu laiku ir neviršijant biudžeto bus pasiekti iškelti projekto tikslai. […]
PLAČIAU

Atliekų susidarymo apskaitos naujovės Vieningoje gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinėje sistemoje (GPAIS) nuo 2023 m.

Balandžio 24 d. Nuotoliniai mokymai
Balandžio 24 d. Vilniuje
1. Bendroji dalis: 1.1. GPAIS paskirtis ir struktūra; 1.2. E. paslaugų gavėjų identifikavimas, įmonių registracija, atstovų priskyrimas GPAIS. 2. Atliekų susidarymo vietos registracija: 2.1. Atliekų darytojo registracija (kriterijai bei pagrindiniai principai); 2.2. Atliekų susidarymo vietos registracija bei duomenų koregavimas GPAIS; 2.3. Atliekų identifikavimas; 2.4. Sutartys su atliekų tvarkytojais (reikalavimai bei supažindinimas su Atliekų tvarkytojų valstybiniu […]
PLAČIAU

Transporto įmonių darbo užmokesčio skaičiavimas nuo 2023 m. Vairuotojų darbo laiko apskaita

Balandžio 25 d. Nuotoliniai mokymai
Buhalterinės apskaitos ir mokesčių konsultantų įmonės „Finansita“ vadovė Jurgita Jociuvienė (9.00–12.15 val.) ILAW LEXTAL asocijuota partnerė, advokatė Rūta Globytė (13.00–14.30 val.) • Komandiruočių tvarkos pakeitimai. Ypač svarbu; • Naujas Finansinės apskaitos įstatymas; • Mokesčių pakeitimai, turintys įtakos darbo užmokesčio skaičiavimui. VDI ir VMI išaiškinimai DU skaičiavimo srityje. Ar viską darome gerai? • Pajamų deklaravimo naujovės. […]
PLAČIAU

Statybų teisė: svarbūs 2023 m. pakeitimai

Balandžio 25 d. Nuotoliniai mokymai
Balandžio 25 d. Vilniuje
SVARBU! PRIIMTI DIDELI STATYBOS ĮSTATYMO PAKEITIMAI NUO 2023-05-01 XIV-1754 Lietuvos Respublikos statybos įstatymo Nr. I-1240 2, 4, 8, 12, 14, 17, 18, 22, 24, 27, 27-1, 28, … (e-tar.lt)   Seminaro programa: • Statybos įstatymo pakeitimai 2023 m. • Statybininkų tapatybės identifikavimas. • Statybos dalyviai, jų pareigos ir teisės. • Statybos rangos sutartis: rengimas, sąlygos, […]
PLAČIAU

Duomenų analitikos kursai

Balandžio 25 d. — balandžio 26 d. Nuotoliniai mokymai
Duomenų analitika, jos naudojimo sritys. Duomenų tipai, jų naudojimo specifika, privalumai ir trūkumai. Laiko eilutės, tarpgrupiniai ir paneliniai duomenys. Duomenų apdorojimas, naudojant Power Query ar SQL ir DAX. Duomenų statistinė analizė (reiškinių tarpusavio ryšių statistinis tyrimas, koreliacinė analizė ir pan.), ekonometrinis modeliavimas, laiko eilučių, tarpgrupinių ir panelinių duomenų naudojimas regresiniuose modeliuose. Ekonometrinių modelių statistinio reikšmingumo […]
PLAČIAU

MS Excel pagrindai: svarbiausios skaičiuoklės funkcijos (popietinė grupė)

Balandžio 25 d. — gegužės 4 d. Nuotoliniai mokymai
Balandžio 25 d. — gegužės 4 d. Vilniuje
Gegužės 30 d. — birželio 8 d. Nuotoliniai mokymai
Gegužės 30 d. — birželio 8 d. Vilniuje
Mokymų tikslas – susipažinti su programos galimybėmis, padėsiančiomis tvarkyti įmonės duomenis bei rengti ataskaitas. Nauda dalyviui: Susipažins su duomenų formatavimu MS Excel aplinkoje; Gebės atlikti pagrindinius skaičiavimus naudojant MS Excel formules ir funkcijas; Rengs suvestines ir ataskaitas; Susipažins su apsaugos galimybėmis; Gebės apibendrinti informaciją naudojant MS Excel diagramas. Programa MS Excel aplinka, lango valdymas, pagrindiniai […]
PLAČIAU

Suminė darbo laiko apskaita 2023 m. Darbo užmokestis ir besikeičiantys darbo santykiai

Balandžio 26 d. Nuotoliniai mokymai
• Darbo santykiai, darbo užmokesčio mokėjimas ir suminė darbo laiko apskaita. Kas svarbu? • Mokesčių pakeitimai, turintys įtakos darbo užmokesčio skaičiavimui. VDI ir VMI išaiškinimai DU skaičiavimo srityje. Išaiškinimų taikymas esant suminei darbo laiko apskaitai; • Suminės darbo laiko apskaitos taikymas 2023 m.; • Suminės darbo laiko apskaitos, sezoninio darbo ir nukrypimų nuo normalių darbo […]
PLAČIAU

Elektroninės sutartys, elektroninis parašas, elektroniniai įrodymai

Balandžio 26 d. Nuotoliniai mokymai
Elektroninis dokumentas: Sąvoka; Rūšys; Reguliavimas; Teismų praktika. Elektroninis parašas: Sąvoka; Rūšys; Reguliavimas; Panaudojimo Lietuvoje problematika; Teismų praktika. Elektroninės sutartys: Sąvoka; Sudarymas, nutraukimas; Reguliavimas; Teismų praktika. Elektroniniai įrodymai: Sąvoka; Reguliavimas; Teismų praktika.
PLAČIAU

Asmens duomenų apsauga 2023 m.: naujausi BDAR išaiškinimai

Balandžio 26 d. Nuotoliniai mokymai
Balandžio 26 d. Vilniuje
• Naujausi priežiūros institucijų išaiškinimai dėl sutikimo ir slapukų naudojimo; • Asmens duomenų tvarkymo teisėtumo užtikrinimas; • Naujausi priežiūros institucijų išaiškinimai dėl asmens duomenų teikimo ir gavimo; • Viešai skelbiamų asmens duomenų tvarkymas; • Asmens duomenų tvarkymas skolų valdymo tikslu; • Tiesioginė rinkodara ir asmens duomenų apsauga; • Pokalbių įrašymas, kai bendraujama su klientais; • […]
PLAČIAU

Kursai. Dokumentų valdymo aktualijos: teorija ir praktinis taikymas

Balandžio 26 d. — balandžio 27 d. Nuotoliniai mokymai
Balandžio 26 d. — balandžio 27 d. Vilniuje
(04.26 d.) Lietuvos vyriausiojo archyvaro teisės aktai, reglamentuojantys dokumentų valdymą, ir Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas 1) Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nuostatos. 2) Visų formų dokumentų rengimas, tvarkymas ir apskaita (popieriniai, elektroniniai, vaizdo ir (ar) garso dokumentai, įrašai): Dokumentų rengimo taisyklių taikymo aspektai: Pagrindiniai dokumentų elementai; Popierinių dokumentų rengimo ypatumai; Elektroninių dokumentų […]
PLAČIAU

Žemės ūkio paskirties ir miško žemės perleidimas

Balandžio 27 d. Nuotoliniai mokymai
Balandžio 27 d. Vilniuje
1. Privačios žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo / perleidimo procesas; 2. Valstybinės žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo / perleidimo procesas; 3. Pirmumo teisė įsigyti / išsinuomoti žemės ūkio paskirties žemės sklypus; 4. Asmenų atsakomybė už veiklos žemės ūkio paskirties žemės sklype nevykdymą; 5. Valstybinės ir privačios miškų paskirties žemės įsigijimo / perleidimo proceso ypatumai; 6. […]
PLAČIAU

Naujoji Vietos savivaldos įstatymo redakcija: pasirengimas įgyvendinti ir problematika

Balandžio 27 d. Nuotoliniai mokymai
Visa apimtimi naujoji Vietos savivaldos įstatymo redakcija pradeda galioti 2023 m. balandžio 1 d., o jo nuostatos pradedamos taikyti, kai naujai išrinktos savivaldybių tarybos susirinks į pirmąjį posėdį. Naujai išrinkti savivaldybių merai, savivaldybių tarybų nariai ir savivaldybių administracijos pradės dirbti pagal šį įstatymą, prasidės jo taikymas praktikoje. Visame šiame procese reikalingas geras šio įstatymo teisinio […]
PLAČIAU

Koks yra nepriimtinas kalbėjimas darbe? Kada perlenkiame lazdą? Darbo teisės požiūris

Balandžio 28 d. Nuotoliniai mokymai
Balandžio 28 d. Vilniuje
Žvelgiant į šiandienos darbo santykius vienas svarbiausių klausimų tampa darbuotojų tarpusavio bendravimas. Tačiau reikia nepamiršti, kad bendravimas, kalba gali ir įžeisti, būti smurtinio pobūdžio. Siekiant užtikrinti psichologinio smurto darbe prevenciją, darbuotojų tarpusavio bendravimas yra tai, į ką turime kreipti didelį dėmesį. Kalba gali būti vartojama norint įbauginti, apšaukti darbuotojus, kolegas, juos pažeminti ir pan. Netinkama […]
PLAČIAU

Finansų analizė pažengusiesiems: ataskaitų skaitymas, interpretavimas ir sprendimų priėmimas

Balandžio 28 d. Nuotoliniai mokymai
Seminaras padės pagilinti žinias ir praktinius įgūdžius verslo įmonių savininkams, vadovams, žmonėms, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusiems su įmonių finansiniu valdymu. Mokymų metu pateikiamas išplėstinis verslo finansų modelio supratimas, atskleidžiama informacijos kokybės reikšmė tinkamų valdymo sprendimų priėmimui, aptariami pagrindiniai duomenų pavertimo naudinga informacija principai. Pasitelkiant praktinius pavyzdžius iliustruojami esminiai finansų analizės ir valdymo aspektai. Verslo finansų […]
PLAČIAU

Viešojo sektoriaus buhalterija ir finansai 2023 m.: paprastai apie nepaprastus dalykus

Balandžio 28 d. Nuotolinė konferencija
Balandžio 28 d. Vilniuje
Kaip VSAFAS pakeitimus pritaikėte praktikoje? Dažniausiai pasitaikiusios klaidos ir patarimai, kaip jas ištaisyti: Visų naujausių VSAFAS pakeitimų aptarimas: kaip taikyti pakeitimus? Patarimai, susiję su dokumentacijos rengimu, taisymu. Visi apskaitos politikos klausimai; Su kokiomis problemomis susiduriate? Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas: 2023 m. pakeitimai, dokumentacija ir galimybės: Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo taikymas: ar išnaudojame visas galimybes? Dažniausiai […]
PLAČIAU

Nauja Viešųjų pirkimų įstatymo redakcija nuo 2023 m.

Balandžio 28 d. Nuotoliniai mokymai
Balandžio 28 d. Vilniuje
SVARBU! PRIIMTI DIDELI VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VYKDYMO TVARKOS PAKEITIMAI NUO 2023-01-01 – Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymas – Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 2, 8, 17, 19, 22, 25, 27, 31, 35, 46, 51, 52, 55, 57, 58, 82, 86, 91, 92, 93, 94, 95, 96 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo […]
PLAČIAU

Projektų rizikų valdymo procesas

Balandžio 28 d. Nuotoliniai mokymai
Kodėl daugybė projektų patiria nesėkmes: biudžeto, laiko ar apimčių nuokrypius? Sėkmingas projektų valdymas yra lygus gerai suplanuotoms ir suvaldytoms rizikoms. Visi esame įpratę plane parodyti tai, ką jau žinome iš savo ar kitų patirčių. Sunkiausia yra numatyti galimas kliūtis, sąsajas tarp užduočių ir jų apribojimus. Būtent todėl projektų valdymo ašis ir sėkmės garantas yra darbas […]
PLAČIAU

MS Outlook mokymai

Greitas pasirengimas darbui; Nustatymas ir tinkinimas; El. laiškų kūrimas ir siuntimas; El. pašto valdymas; Aplanko „Gauta” tvarkymas; Kontaktai ir užduotys; Kalendorius.
PLAČIAU

Specialiosios žemės naudojimo sąlygos nuo 2023-01-01

Gegužės 2 d. Nuotoliniai mokymai
Gegužės 2 d. Vilniuje
• Naujausi Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo pakeitimai. PLAČIAU • Dokumentai, kuriais gali būti nustatomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos. • Nekilnojamojo turto registrui teikiami dokumentai. • Žemės savininkų ir patikėtinių sutikimų gavimo problematika. • Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo pradžia. • Kompensacijų žemės savininkams ir kitiems asmenims apskaičiavimo tvarka. • Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo […]
PLAČIAU

MS Power BI mokymai

Gegužės 2 d. — gegužės 3 d. Nuotoliniai mokymai
Gegužės 2 d. — gegužės 3 d. Vilniuje
MS Power BI įrankis, jo versijos ir specifikacijos; Duomenų importavimas iš įvairių šaltinių (SQL bazės, CSV, MS Excel lentelės, katalogai); Duomenų sutvarkymo ir išvalymo procesas; Duomenų modelio parengimas, sąryšiai tarp lentelių; Įvadas į formulių rengimą; Duomenų vizualizavimas; Individualus darbas ir užduotys.
PLAČIAU

Savivaldybės tarybos narių teisinės kompetencijos stiprinimas

Gegužės 3 d. — gegužės 4 d. Nuotoliniai mokymai
Birželio 1 d. — birželio 2 d. Nuotoliniai mokymai
Savivaldybės tarybos nariams tiek Konstitucija, tiek Vietos savivaldos įstatymas, tiek kiti teisės aktai suteikia svarbius ir plačius įgaliojimus. Savivaldybės tarybos nariai – tai ypatingi savivaldybės bendruomenės nariai, kuriems tos savivaldybės gyventojai demokratinių rinkimų būdu suteikia ypatingą teisę atstovauti jiems sprendžiant aktualiausius konkrečios savivaldybės vietos reikalus bei įvairias kylančias problemas. Pati vietos savivalda suprantama kaip savivaldybės […]
PLAČIAU

Korupcijos prevencija. Dokumentacija ir naujausi pakeitimai

Gegužės 5 d. Nuotoliniai mokymai
Svarbu! Nuo 2022 m. spalio 1 d. įsigaliojo naujos redakcijos įsakymas „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2021 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 2-246 „Dėl Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir jo atlikimo tvarkos rekomendacijų patvirtinimo” pakeitimo“ Plačiau Mokymų tikslas – supažindinti mokymų dalyvius su korupcijos prevencijos naujovėmis ir aktualijomis bei sprendžiant praktines situacijas […]
PLAČIAU

Blokų grandinių technologijos pagrindai Pinigų plovimo prevencijos kontekste

Gegužės 8 d. Nuotoliniai mokymai
Gegužės 8 d. Vilniuje
Sesija apie kriptografiją bei blokų grandinės kodo analizę pinigų plovimo prevencijos kontekste; Sesija apie blokų grandines bei technologinius skirtumus tarp L1 ir L2 (decentralizuoti ir centralizuoti parametrai); Sesija apie skirtingus bei anonimiškumo riziką pinigų plovime keliančius blokų grandinės produktus (NFT, privacy coins, stablecoins).
PLAČIAU

MS Excel pažengusiems: skaičiavimai, ataskaitos ir duomenų analizė (popietinė grupė)

Gegužės 9 d. — gegužės 18 d. Vilniuje
Gegužės 9 d. — gegužės 18 d. Nuotoliniai mokymai
Birželio 20 d. — birželio 29 d. Vilniuje
Birželio 20 d. — birželio 29 d. Nuotoliniai mokymai
Mokymų tikslas – susipažinti su MS Excel programos galimybėmis, padėsiančiomis apibendrinti ir analizuoti įmonės duomenis. Nauda dalyviui: Gebės atlikti sudėtingesnius skaičiavimus naudojant MS Excel formules ir funkcijas; Gebės atlikti klaidų paiešką bei duomenų tikrinimą; Rengs sudėtingas suvestines ir ataskaitas; Susipažins su statistinės analizės galimybėmis. Programa MS Excel aplinkos aptarimas, formulės ir pagrindinės funkcijos; Langelių formatai, […]
PLAČIAU

MS Excel Power Query, Power Pivot ir Power BI (popietinė grupė)

Gegužės 9 d. — gegužės 17 d. Nuotoliniai mokymai
Gegužės 9 d. — gegužės 17 d. Vilniuje
MS Excel Power įrankiai (Power Query, Power Pivot, Power View); Pažintis su ETL modeliu; Duomenų importavimas iš įvairių šaltinių (SQL bazės, CSV, MS Excel lentelės, katalogai); Duomenų sutvarkymo ir išvalymo procesas; Įvadas į reliacinį duomenų modelį. Normalizacija; Duomenų modelio parengimas; Įvadas į DAX  (Data Analysis Expressions); Duomenų vizualizavimas; MS Power BI panaudojimas parengtam duomenų modeliui; […]
PLAČIAU

Seniūnaičių kompetencijų ugdymas jiems priskirtų funkcijų vykdymo srityse

Gegužės 10 d. Nuotoliniai mokymai
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 33 straipsnio 17 dalyje nustatyta, kad išrinktiems seniūnaičiams per 3 mėnesius nuo jų išrinkimo dienos savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka organizuojami mokymai, skirti įgyti kompetencijos, būtinos tinkamai atlikti šiame įstatyme nustatytas seniūnaičių funkcijas. Mokymų tikslas – stiprinti seniūnaičių gebėjimus, kompetencijas tinkamai atlikti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme nustatytas seniūnaičių funkcijas. […]
PLAČIAU

Buhalterių žinių forumas 2023: nuo diskusijos iki problemos sprendimo (3 dienų seminarai „Atostogų parke“, Palangoje)

Gegužės 10 d. — gegužės 12 d. Palangoje
Gegužės 10 d. — gegužės 12 d. Palangoje
Gegužės 10 d. Palangoje
Gegužės 11 d. Palangoje
Gegužės 12 d. Palangoje
Gegužės 10 d. Nuotoliniai mokymai
Gegužės 11 d. Nuotoliniai mokymai
Gegužės 12 d. Nuotoliniai mokymai
Gegužės 10 d. 9:00–10:00 val. atvykimas, registracija ir pasitikimo kava. 10:00–12:00 val. seminaras „Svarbiausi klausimai buhalteriams apie mokesčius, apskaitą ir darbo užmokesčio skaičiavimą“ 1-a dalis. Lektorė Jurgita Jociuvienė. Seminaras bus orientuotas daugiausia į lektorės ir seminaro dalyvių diskusiją dalyviams aktualiausiais klausimais. Todėl kviečiame dalyvius pasiruošti klausimus iš anksto ir į seminarą atsinešti savo praktines, neišspręstas […]
PLAČIAU

MS Excel pagrindai: svarbiausios skaičiuoklės funkcijos (vakarinė grupė)

Gegužės 10 d. — gegužės 31 d. Nuotoliniai mokymai
Gegužės 10 d. — gegužės 31 d. Vilniuje
Mokymų tikslas – susipažinti su programos galimybėmis, padėsiančiomis tvarkyti įmonės duomenis bei rengti ataskaitas. Nauda dalyviui: Susipažins su duomenų formatavimu MS Excel aplinkoje; Gebės atlikti pagrindinius skaičiavimus naudojant MS Excel formules ir funkcijas; Rengs suvestines ir ataskaitas; Susipažins su apsaugos galimybėmis; Gebės apibendrinti informaciją naudojant MS Excel diagramas. Programa MS Excel aplinka, lango valdymas, pagrindiniai […]
PLAČIAU

Teisinių dokumentų kūrimas (teisėkūra): pagrindai ir problemos

Gegužės 11 d. Nuotoliniai mokymai
Teisinio reguliavimo aiškumas, pagrįstumas, veiksmingumas priklauso nuo teisinio reguliavimo kūrimo (teisėkūros) proceso. Lietuvos teisinė sistema yra dinamiška ir nuolat besikeičianti, kasdien tiek vietos savivaldos, tiek valstybės lygmeniu priimama daug teisės aktų. Jais reguliuojamos įvairios gyvenimo sritys: nuo šiukšlių išvežimo iki garbės ir orumo klausimų reguliavimo. Kodėl tiek daug teisės aktų reikia priimti; kokią įtaką juos […]
PLAČIAU

AML mokymai 2023

Gegužės 12 d. Nuotoliniai mokymai
Gegužės 12 d. Vilniuje
Pažintis su pinigų plovimu, pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija bei naujausios tendencijos ir aktualijos: Pinigų plovimo raida; Pinigų plovimo tipologijos; Pinigų plovimo ciklai; Pinigų plovimo pasekmės; Naujausių tendencijų ir aktualijų apžvalga. Pinigų plovimo prevencijos programa: Pagrindiniai AML programos ramsčiai (4 pillars); Trys gynybos linijos; Vidaus procedūros ir kontrolės; Auditas. Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo […]
PLAČIAU

Konfliktų atpažinimas ir valdymas

Gegužės 12 d. Nuotoliniai mokymai
Gegužės 12 d. Vilniuje
Konflikto etapai; Konfliktų ir streso poveikis, jų šaltiniai bei paskirtis; Verbalikos ir neverbalikos panaudojimas siekiant visiško abipusio supratimo; Konflikto sprendimo būdai; Kaip konstruktyviai išsakyti ir priimti grįžtamąjį ryšį; Manipuliacijos ir dramos: kaip juos atpažinti ir išvengti komandoje bei bendraujant su klientais; Į sprendimus orientuotas bendravimas; Grįžtamojo ryšio modeliai ir jų pritaikymas konkrečiose gyvenimiškose situacijose.
PLAČIAU

Streso valdymas ir emocinės sveikatos stiprinimas

Gegužės 15 d. Nuotoliniai mokymai
Daugelį žmonių motyvuoja iššūkiai, su kuriais susiduria tiek darbo aplinkoje, tiek asmeniniame gyvenime. Tačiau kai spaudimas patenkinti asmeninius ar aplinkos poreikius  tampa per didelis ir užsitęsęs, palyginti su suvoktu gebėjimu patenkinti tuos poreikius, gali kilti stresas. Stresas apibrėžiamas kaip neigiama psichologinė būsena, turinti kognityvinių ir emocinių komponentų, kylantis dėl  individo ir jo aplinkos sąveikos, dažnai […]
PLAČIAU

Sporto veiklos sutartys; sporto ginčai, jų sprendimo būdai

Gegužės 16 d. Nuotoliniai mokymai
Gegužės 16 d. Vilniuje
Sporto veiklos sutarčių apibrėžimas ir analizė; Sporto veiklos sutartys tarp sporto organizacijų ir sportininkų; Sporto veiklos sutarčių specifika pagal Sporto įstatymo 10 straipsnį ir tokių sutarčių ypatumai; Sporto ginčai, jų rūšys; Nacionaliniai ir tarptautiniai sporto ginčų sprendimo būdai; Klausimai–atsakymai.
PLAČIAU

Viešojo administravimo teisinio reglamentavimo naujovės ir praktika: probleminis aspektas

Gegužės 16 d. Nuotoliniai mokymai
Viešojo administravimo teisinis reglamentavimas – tai ne tik Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas ar su jo įgyvendinimu susiję poįstatyminiai aspektai. Šiais mokymais siūloma į viešąjį administravimą pažvelgti plačiau: per viešosios politikos ir viešojo administravimo sąveikos ir dermės prizmę, per globalizacijos iššūkius ir viešojo intereso užtikrinimo būtinybę, per ultra vires doktriną, administracinės teisės reikšmę ir pan. […]
PLAČIAU

Tinkama elektroninė personalo dokumentacija. DK pakeitimai

Gegužės 17 d. Nuotoliniai mokymai
Gegužės 17 d. Vilniuje
SVARBU! Darbo kodekso pakeitimai nuo 2023 m. Darbo kodekso 1, 2, 25, 26, 30, 36, 40, 44, 46, 51, 52, 55, 56, 57, 59, 72(1), 75, 79, 107, 113, … (lrs.lt) Darbo kodekso 14, 25, 27, 30, 52, 58, 144, 221, 222, 223, 225, 226, 227 ir 240 straipsnių pakeiti… (lrs.lt) Seminaro programa: Advokatų profesinės […]
PLAČIAU

Kaizen metodas. Sklandus LEAN įgyvendinimas organizacijoje

Gegužės 17 d. Nuotoliniai mokymai
Gegužės 17 d. Vilniuje
Vertę kurianti veikla ir kas nekuria vertės organizacijoje. 8 nuostolių rūšys. Kas yra kaizen. Kaizen forma, kaizen lenta. Darbuotojų motyvavimas teikti kaizen pasiūlymus. Sklandaus kaizen metodo įgyvendinimo principai.
PLAČIAU

Leidžiami ir neleidžiami atskaitymai. Pelno mokesčio lengvatų taikymas

Gegužės 18 d. Nuotoliniai mokymai
Pelno mokesčio įstatymo pakeitimai ir aktualijos; Leidžiami, neleidžiami ir ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai; Lengvatų taikymas: investicinio projekto lengvata,  MTEP lengvata,  kino filmų kūrimo ir paramos lengvata ir jų taikymas; Lengvatiniai pelno mokesčio tarifai; Pelno mokesčio deklaracijos pildymas ir dažniausiai pasitaikančios klaidos.
PLAČIAU

Elektroninių ir kitų skaitmeninės kilmės dokumentų valdymas

Gegužės 18 d. Nuotoliniai mokymai
Gegužės 18 d. Vilniuje
1. Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo, kitų susijusių įstatymų ir teisės aktų reikalavimai. 2. Įrašų, elektroninių ar vaizdo ir (ar) garso dokumentų valdymo organizavimas. 3. Skaitmeninės kilmės dokumentų rengimas (įrašų, oficialiųjų elektroninių dokumentų rengimo ypatumai, kvalifikuoto ar elektroninio parašo, neatitinkančio kvalifikuotam el. parašui keliamų reikalavimų, taikymas pasirašant dokumentus ir kt.). 4. Oficialiųjų elektroninių dokumentų […]
PLAČIAU

Procesų valdymas viešajame sektoriuje

Gegužės 19 d. Nuotoliniai mokymai
Kas yra procesinis valdymas viešajame sektoriuje. Jo ypatybės Kas yra procesas ir procesinis valdymas. Kokia to nauda? Procesinio valdymo viešajame sektoriuje ypatybės Kaip identifikuoti įmonės vertės grandinę? Kaip sudaryti procesų žemėlapį, pritaikytą viešajam sektoriui? Pagrindiniai proceso elementai ir parametrai Kaip „nubraižyti procesą“ – BPMN2 standarto pradmenys Kaip nustatyti proceso šeimininką? Kaip nustatyti proceso tikslą ir […]
PLAČIAU

Duomenų statistinė analizė ir ekonometrinis modeliavimas

Gegužės 23 d. Nuotoliniai mokymai
Gegužės 23 d. Vilniuje
Duomenų padėties ir sklaidos charakteristikos. Duomenų atranka, imčių sudarymo būdai ir principai. Laiko eilučių analizė, pagrindinės kitimo tendencijos nustatymas. Ekonometrinis modeliavimas. Reiškinių tarpusavio ryšių statistinis tyrimas. Koreliacinė analizė. Porinė ir daugialypė regresija. Modelių kintamųjų matavimas. Modelių prielaidos. Laiko eilučių, tarpgrupinių ir panelinių duomenų naudojimas regresiniuose modeliuose.  Ekonometrinių modelių statistinio reikšmingumo vertinimas, rezultatų interpretavimas.
PLAČIAU

Prašymų ir skundų nagrinėjimas valstybės ir savivaldybės institucijose ir įstaigose: problemos ir jų sprendimo būdai

Gegužės 24 d. Nuotoliniai mokymai
Lietuvos Respublikos Konstitucijos 33 straipsnio 2 dalis įtvirtina piliečių teisę apskųsti valstybės ir savivaldybės institucijų, įstaigų ar pareigūnų sprendimus. Pagal oficialiąją konstitucinę doktriną, ši nuostata laiduoja piliečių skundo teisę, taip pat ir pareigūnų pareigą tirti tokio pobūdžio piliečių skundus ir prašymus. Valstybės ir savivaldybės institucijų, įstaigų ir pareigūnų uždavinys – profesionaliai, atsakingai ir teisėtai nagrinėti […]
PLAČIAU

Personalo valdymo konferencija „Lyderystė per žinias. Pavasario sesija“

Gegužės 25 d. Nuotolinė konferencija
Gegužės 25 d. Vilniuje
Koks yra nepriimtinas kalbėjimas darbe? Kada perlenkiame lazdą? Darbo teisės požiūris: – Netinkama kalba, kaip priekabiavimas, psichologinis smurtas. Kokios sąlygos? – Netinkama kalba: įžeidinėjimas, keiksmažodžiai, pakeltas tonas, rėkimas, žeminimas ir pan. – Kaip elgtis su žmogumi, kuris bendrauja netinkamai? Teisinės priemonės.   Sėkmingas personalo specialistas seka visas naujienas, todėl neapsikrauna dokumentais: DK pakeitimų įgyvendinimas: – […]
PLAČIAU

Asmens duomenų tvarkymo auditas (įvertinimas)

Gegužės 26 d. Nuotoliniai mokymai
Gegužės 26 d. Vilniuje
1. Duomenų, procesų, sistemų inventorizacija • Asmens duomenų tvarkymo įrašai / duomenų judėjimo žemėlapiai: – Duomenų kategorijos; – IT išteklių (IT sistemų ir kt.) registras; – IT sistemų indeksas. 2. Dokumentų patikrinimas / bendrieji dokumentai • Asmens duomenų tvarkymo taisyklės ir tvarka. • Asmens duomenų saugojimo politika: – Duomenų saugojimo grafikas. • IT saugumo (įskaitant […]
PLAČIAU

Procesų valdymas

Gegužės 31 d. Nuotoliniai mokymai
Kokią naudą procesų valdymas kuria organizacijai? Procesų valdymas organizacijoje atveria kelią procesų tobulinimui, optimizavimui arba automatizavimui. Tai lemia įmonės efektyvumo didėjimą bei kaštų mažinimą. Nuo ko reikėtų pradėti norint keisti savo organizacijos valdymą iš funkcinio į procesinį? Žinios: Sužinosite, kas yra procesas, kokie yra jo pagrindiniai elementai ir parametrai; Susipažinsite su procesinio valdymo esminėmis dalimis; […]
PLAČIAU

MS Excel pažengusiems: skaičiavimai, ataskaitos ir duomenų analizė (vakarinė grupė)

Gegužės 31 d. — birželio 21 d. Nuotoliniai mokymai
Gegužės 31 d. — birželio 21 d. Vilniuje
Mokymų tikslas – susipažinti su MS Excel programos galimybėmis, padėsiančiomis apibendrinti ir analizuoti įmonės duomenis. Nauda dalyviui: Gebės atlikti sudėtingesnius skaičiavimus naudojant MS Excel formules ir funkcijas; Gebės atlikti klaidų paiešką bei duomenų tikrinimą; Rengs sudėtingas suvestines ir ataskaitas; Susipažins su statistinės analizės galimybėmis. Programa MS Excel aplinkos aptarimas, formulės ir pagrindinės funkcijos; Langelių formatai, […]
PLAČIAU

Motyvacija ir bendradarbiavimas su skirtingų kartų atstovais

Birželio 1 d. Nuotoliniai mokymai
Birželio 1 d. Vilniuje
Ką daryti, kad žmogus norėtų dirbti? Motyvacijos evoliucija nuo A. Maslow iki neuropsichologijos. Atlygio sistemos smegenyse veikimas ir sužadinimas. Vertybių ir prioritetų įtaka motyvacijai. Vidinė ir išorinė motyvacija. Prigimtinės savybės, lemiančios asmens motyvaciją. Koks komandos narių elgesys rodo demotyvaciją? Individualus ir komandos motyvavimas. Socialiniai veiksniai, svarbūs motyvuojant darbuotojus. Šiuolaikinio žmogaus smegenų reakcija į socialinį „skausmą“. […]
PLAČIAU

Duomenų apsaugos pareigūnų mokymai

Birželio 2 d. Nuotoliniai mokymai
Birželio 2 d. Vilniuje
Duomenų apsaugos pareigūnų (DAP) mokymai glausta forma suteiks aiškiai ir patogiai susistemintas žinias apie tai, kas svarbiausia kasdienėje DAP veikloje. Kiekviena tema paaiškinama bent trimis požiūriais: teoriniu, praktiniu žinių pritaikymo (kartu spręsime ir nagrinėsime problemas) bei institucijų ir teismų praktikos. Tai leis kiekvieną klausimą suprasti ne tik teoriškai, bet ir praktiškai, o žinias įsisavinti ne […]
PLAČIAU

Europos Sąjungos civilinis procesas

Birželio 5 d. Nuotoliniai mokymai
Birželio 5 d. Vilniuje
• Europos Sąjungos civilinis procesas – naujausių teisės aktų pakeitimų apžvalga. Nauja praktika; • Tarptautinis teismingumas Europos Sąjungoje; • Procesinių dokumentų įteikimas Europos Sąjungos civiliniame procese; • Europos Sąjungos valstybių narių bendradarbiavimas renkant įrodymus civilinėse ir komercinėse bylose; • Naujausi teismų sprendimai.
PLAČIAU

Žalieji viešieji pirkimai 2023 m.

Birželio 7 d. Nuotoliniai mokymai
Birželio 7 d. Vilniuje
SVARBU! PRIIMTI DIDELI VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VYKDYMO TVARKOS PAKEITIMAI NUO 2023-01-01 – Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymas – Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 2, 8, 17, 19, 22, 25, 27, 31, 35, 46, 51, 52, 55, 57, 58, 82, 86, 91, 92, 93, 94, 95, 96 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo […]
PLAČIAU

Mediacija ir kiti alternatyvūs ginčų sprendimo būdai

Birželio 9 d. Nuotoliniai mokymai
Mediacijos samprata: kas slypi po žodžiu „mediacija“? Mediacijos stilių įvairovė ir jų skirtumai; Mediacijos principai ir jų reikšmė mediacijos procese;  Mediatorius ir jo vaidmuo mediacijos procese; Mediacijos teisinis reglamentavimas Lietuvoje; Mediacijos nauda prieš teisminį procesą; Mediacijos procesas: svarba ir eiga; Mediacija verslo ginčuose: perspektyvos Lietuvoje, užsienio valstybių praktika; Arbitražo samprata, rūšys ir reikšmė;  Derybų samprata.
PLAČIAU

Rodikliai (KPI) ir kasdienių susirinkimų sistema

Birželio 9 d. Nuotoliniai mokymai
Ar esami KPI sukuria maksimalią vertę verslui? Tinkamai parinktų rodiklių krepšelis ir kasdienis veiklos valdymas yra pagrindinis įrankis kiekvienai įmonei, kuri nori efektyviai valdyti veiklą, pasiekti užsibrėžtus tikslus ir laiku priimti sprendimus, pagrįstus duomenimis. Žinios: Gausite žinių apie šiuolaikines pasaulines strategijos formavimo praktikas; Sužinosite, kokius rodiklius verta ir prasminga matuoti bei kaip juos integruoti į […]
PLAČIAU

Tarptautinė virtualaus turto reguliacinė praktika bei aktualios tendencijos

Birželio 12 d. Nuotoliniai mokymai
Birželio 12 d. Vilniuje
Tarptautinės virtualaus turto reguliacinės praktikos apžvalga. Kur juda EU ir MiCA reglamentas bei kitų regionų priežiūros praktikos. Blokų grandinės tyrimai iš reguliacinės priežiūros perspektyvos. Didžiausią pinigų plovimo riziką keliančios virtualaus turto produktų kaita bei perspektyvos. Virtualaus turto paslaugų teikėjų blokų grandinės rizikos valdymo sistema. Skirtingos rizikos ir kaip jas valdyti. Praktinė žinomiausių pinigų plovimo atvejų […]
PLAČIAU

Biudžeto rengimas viešajame sektoriuje

Birželio 13 d. Nuotoliniai mokymai
• Planavimo ir biudžetų formavimo vaidmuo organizacijos valdyme. Biudžetų tipai ir tikslai. Biudžetų sistema. Ilgalaikiai ir trumpalaikiai biudžetai. • Biudžetų parengimo metodika. Biudžeto sudedamosios dalys. Veiklos ir finansinio biudžetų parengimas. Veiklos ir pinigų ciklas. Pinigų biudžetas. • Tiesioginės ir netiesioginės išlaidos. Kintamosios ir pastoviosios išlaidos. • Biudžetai ir veiklos efektyvumo vertinimas. Svarbiausi finansiniai rodikliai sprendimų […]
PLAČIAU

MS Word mokymai

Birželio 13 d. — birželio 15 d. Nuotoliniai mokymai
Birželio 13 d. — birželio 15 d. Vilniuje
Informacijos pateikimas tekstiniame dokumente: Tekstinių dokumentų kūrimas, tvarkymas ir spausdinimas; Greitosios klaviatūros kombinacijos, jų naudojimas; Puslapio parametrai: vandens ženklų įterpimas, puslapio fonas, kraštinės; Teksto stiliai; Darbas su pastraipomis: lygiavimas, ženklinimas ir numeravimas; Iliustracijų – lentelių, diagramų, paveiksliukų – įterpimas ir jų redagavimas; Nuorodų įterpimas; Puslapinės antraštės ir poraštės; Tabuliavimo žymės; Struktūriniai sąrašai; Teksto dėstymas skiltimis. […]
PLAČIAU

Verslo finansai krizių metu

Birželio 16 d. Nuotoliniai mokymai
Birželio 16 d. Vilniuje
1) Partnerių įmonių vertinimas: kaip atskirti įmones, kurios turi sukaupusios rezervus atlaikyti ekonomikos sukrėtimus, o kurios gali susidurti su bėdomis: • Įmonės finansų vertinimas; • Probleminių vietų ir rizikų identifikavimas. 2) Savo įmonės finansų planavimas: įprastinis ir pesimistinis scenarijus įsivertinti apyvartinio kapitalo rezervus: • Apyvartinio kapitalo planavimas atsižvelgiant į partnerių finansinę būklę; • Realistinis ir […]
PLAČIAU

Procesų braižymo BPMN mokymai

Birželio 23 d. Nuotoliniai mokymai
Procesų braižymas – bazinė kompetencija ar vis dar prabangos prekė įmonėms? Įgūdis aiškiai ir paprastai braižyti procesus lemia didesnį efektyvumą ir gerina komunikaciją tarp visų proceso dalyvių. Nubraižyti procesai leidžia įmonėje lengvai susikalbėti, argumentuoti nuomones, matyti faktus. Tai veda link mažesnių svyravimų, stabilios proceso kokybės, optimalaus resursų panaudojimo. Procesų valdymas organizacijoje atveria kelią tobulinti, optimizuoti […]
PLAČIAU

Kūrybinio mąstymo skatinimas komandoje taikant „6 mąstymo skrybėlių metodą“

Rugpjūčio 4 d. Vilniuje
Rugpjūčio 11 d. Nuotoliniai mokymai
Tikslas – susipažinus su viena iš geriausiai pasaulyje žinomų ir įvairiuose sektoriuose taikomų E. de Bono sukurtų kūrybinio mąstymo skatinimo metodikų, išmokti taikyti „6 mąstymo skrybėlių metodą“ savo organizacijos komandose. Tai įgalina komandas rasti bendrus (naujoviškus, kūrybiškus) sprendimus net ir tuo atveju, jeigu kartu dirba visiškai skirtingo požiūrio ar kompetencijos komandos nariai. Įvadas į mokymus, […]
PLAČIAU

MS Excel pagrindai: savarankiški nuotoliniai mokymai

Sausio 1 d. Nuotoliniai mokymai
Savarankiškų MS Excel mokymų sistema – tai: Vaizdo pamokos (įrašai), kuriose dėstytojas pristato MS Excel temų (nurodytų programoje) teorinę medžiagą ir pateikia praktinių užduočių sprendimus; Mokomoji teorinė medžiaga (pdf formatu); Praktinės užduotys (MS Excel formatu), kurias spręsite savarankiškai; Mokymų pažymėjimas; MS Excel žinių patikrinimo testas; Konsultacijų su lektoriumi galimybė (el. paštu, telefonu ar vaizdo skambučiu). […]
PLAČIAU

MS Excel produktyviau: savarankiški nuotoliniai mokymai

Sausio 2 d. Nuotoliniai mokymai
Savarankiškų MS Excel mokymų sistema – tai: Vaizdo pamokos (įrašai), kuriose dėstytojas pristato MS Excel temų (nurodytų programoje) teorinę medžiagą ir pateikia praktinių užduočių sprendimus; Mokomoji teorinė medžiaga (pdf formatu); Praktinės užduotys (MS Excel formatu), kurias spręsite savarankiškai; Mokymų pažymėjimas; MS Excel žinių patikrinimo testas; Konsultacijų su lektoriumi galimybė (el. paštu, telefonu ar vaizdo skambučiu). […]
PLAČIAU

MS Excel pažengusiems: savarankiški nuotoliniai mokymai

Sausio 3 d. Nuotoliniai mokymai
Savarankiškų MS Excel mokymų sistema – tai: Vaizdo pamokos (įrašai), kuriose dėstytojas pristato MS Excel temų (nurodytų programoje) teorinę medžiagą ir pateikia praktinių užduočių sprendimus; Mokomoji teorinė medžiaga (pdf formatu); Praktinės užduotys (MS Excel formatu), kurias spręsite savarankiškai; Mokymų pažymėjimas; MS Excel žinių patikrinimo testas; Konsultacijų su lektoriumi galimybė (el. paštu, telefonu ar vaizdo skambučiu). […]
PLAČIAU

MS Word mokymai

Sausio 4 d. Nuotoliniai mokymai
Savarankiškų mokymų sistema – tai: Vaizdo pamokos (įrašai), kuriose dėstytoja pristato temų (nurodytų programoje) teorinę medžiagą ir praktiškai moko dirbti su MS Word programa. Mokomoji medžiaga (pdf formatu); Mokymų pažymėjimas; Paprasta naudotis: Reikia tik turėti kompiuterį ir interneto ryšį; Prie mokymų sistemos galite prisijungti bet kuriuo Jums tinkamu metu ir kiek norite kartų (visą 2 savaičių […]
PLAČIAU

MS PowerPoint mokymai

Sausio 5 d. Nuotoliniai mokymai
Savarankiškų mokymų sistema – tai: Vaizdo pamokos (įrašai), kuriose dėstytoja pristato temų (nurodytų programoje) teorinę medžiagą ir praktiškai moko dirbti su MS PowerPoint programa. Mokomoji medžiaga (pdf formatu); Mokymų pažymėjimas; Paprasta naudotis: Reikia tik turėti kompiuterį ir interneto ryšį; Prie mokymų sistemos galite prisijungti bet kuriuo Jums tinkamu metu ir kiek norite kartų (visą 2 savaičių […]
PLAČIAU

MS Teams mokymai

Sausio 6 d. Nuotoliniai mokymai
Savarankiškų mokymų sistema – tai: Vaizdo pamokos (įrašai), kuriose dėstytojas pristato temų (nurodytų programoje) teorinę medžiagą ir praktiškai moko dirbti su MS Teams programa. Mokomoji medžiaga (pdf formatu); Mokymų pažymėjimas; Paprasta naudotis: Reikia tik turėti kompiuterį ir interneto ryšį; Prie mokymų sistemos galite prisijungti bet kuriuo Jums tinkamu metu ir kiek norite kartų (visą 2 savaičių […]
PLAČIAU