Kaip taktiškai nutraukti darbo santykius? DK pakeitimai nuo 2022-08-01 ir nuo 2022-09-01

Rugsėjo 28 d. Nuotoliniai mokymai
SVARBU! Darbo kodekso pakeitimai nuo 2022-08-01 ir nuo 2022-09-01 Darbo kodekso 1, 2, 25, 26, 30, 36, 40, 44, 46, 51, 52, 55, 56, 57, 59, 72(1), 75, 79, 107, 113, … (lrs.lt) Darbo kodekso 14, 25, 27, 30, 52, 58, 144, 221, 222, 223, 225, 226, 227 ir 240 straipsnių pakeiti… (lrs.lt) Seminaro programa: […]
PLAČIAU

Elektroninių ir kitų skaitmeninės kilmės dokumentų valdymas

Rugsėjo 28 d. Nuotoliniai mokymai
1. Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo, kitų susijusių įstatymų ir teisės aktų reikalavimai. 2. Įrašų, elektroninių ar vaizdo ir (ar) garso dokumentų valdymo organizavimas. 3. Skaitmeninės kilmės dokumentų rengimas (įrašų, oficialiųjų elektroninių dokumentų rengimo ypatumai, kvalifikuoto ar elektroninio parašo, neatitinkančio kvalifikuotam el. parašui keliamų reikalavimų, taikymas pasirašant dokumentus ir kt.). 4. Oficialiųjų elektroninių dokumentų […]
PLAČIAU

Pakuočių ir gaminių apskaitos naujovės nuo 2022 metų Vieningoje gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinėje sistemoje (GPAIS)

Rugsėjo 28 d. Nuotoliniai mokymai
Rugsėjo 28 d. Vilniuje
Spalio 31 d. Nuotoliniai mokymai
Spalio 31 d. Vilniuje
SVARBU! NAUJI ĮSTATYMŲ PAKEITIMAI: Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 1, 2, 3-3, 25, 28, 30, 32-1, 34-24, 34-25, 34-26, 35 straipsnių ir 5 priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo antruoju-3 ir aštuntuoju-11 skirsniais įstatymas Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo Nr. IX-517 2, 5, 8, 10, 11 straipsnių ir 2 priedo pakeitimo […]
PLAČIAU

Turto bei atsargų apskaita viešajame sektoriuje. Pakeitimai nuo 2022-06-15

Rugsėjo 29 d. Nuotoliniai mokymai
Rugsėjo 29 d. Vilniuje
Pagrindinės turto standartų nuostatos, pasikeitimų nuo standartų įsigaliojimo pradžios iki 2022 m. apžvalga: – 12-asis VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ (nauja redakcija nuo 2022-06-15); – 13-asis VSAFAS „Nematerialusis turtas“ (nauja redakcija nuo 2022-06-15); – 16-asis VSAFAS „Biologinis turtas“ (nauja redakcija nuo 2022-06-15); – 30-asis VSAFAS „Mineraliniai ištekliai“; – 8-asis VSAFAS „Atsargos“. Turto įsigijimas, registravimas apskaitoje. Turto […]
PLAČIAU

Interesų konfliktas viešajame sektoriuje

Rugsėjo 29 d. Nuotoliniai mokymai
Rugsėjo 29 d. Vilniuje
Interesų konflikto samprata. Tarptautinių ir nacionalinių aktų sistema, reglamentuojanti interesų derinimą viešajame sektoriuje. Informavimas tiesioginio vadovo ir kolegų apie interesų konfliktą prieš rengiant, svarstant ar priimant sprendimą. Nusišalinimas nuo sprendimų, sukeliančių interesų konfliktą, rengimo, svarstymo ar priėmimo. Aktuali teismų praktika. Privatūs interesai. Privačių interesų deklaravimas. Deklaruojančių asmenų pareigos ir jiems taikomi apribojimai. Aktuali teismų praktika. Apribojimai […]
PLAČIAU

Laiko planavimas ir darbų vadyba. Kaip dirbant mažiau padaryti daugiau ir be streso?

Rugsėjo 30 d. Nuotoliniai mokymai
Šiuolaikinis gyvenimo tempas vis greitėja, o mes skundžiamės laiko stoka. Kad ir ką darytume, mums visuomet trūksta laiko. Tačiau jei neskiriame laiko savo gyvenimo veiklų (tiek darbo, tiek asmeninių) planavimui, tuomet nesąmoningai įsisukame į užgriūnančių įsipareigojimų ir užduočių srautą, kas sukelia didelį stresą ir pradeda daryti neigiamą įtaką skirtingoms gyvenimo sritims. Dėl laiko planavimo ir […]
PLAČIAU

Duomenų apsaugos pareigūnų mokymai

Rugsėjo 30 d. Nuotoliniai mokymai
Rugsėjo 30 d. Vilniuje
Lapkričio 11 d. Nuotoliniai mokymai
Lapkričio 11 d. Vilniuje
Duomenų apsaugos pareigūnų (DAP) mokymai glausta forma suteiks aiškiai ir patogiai susistemintas žinias apie tai, kas svarbiausia kasdienėje DAP veikloje. Kiekviena tema paaiškinama bent trimis požiūriais: teoriniu, praktiniu žinių pritaikymo (kartu spręsime ir nagrinėsime problemas) bei institucijų ir teismų praktikos. Tai leis kiekvieną klausimą suprasti ne tik teoriškai, bet ir praktiškai, o žinias įsisavinti ne […]
PLAČIAU

Teisinių paslaugų rinka 2022-2023 m. Neapibrėžtumo laikotarpis

Rugsėjo 30 d. Nuotoliniai mokymai
Konferencijos moderatorius – dr. Tomas Bagdanskis, ILAW LEXTAL vadovaujantysis partneris, advokatas PIRMA DALIS: „BIG PICTURE“ 10.00–10.20 Įžanginis žodis. Advokatų veiklos apžvalga ir ateities iššūkiai Lietuvos advokatų tarybos pirmininkas Mindaugas Kukaitis 10.20–10.40 Teisinių paslaugų rinkos apžvalga (teisinė, politinė, ekonominė aplinka teisinių paslaugų sektoriui; sektoriaus augimo / sustojimo prognozė; rinkos dalyvių segmentacija / Lietuvos rinkos palyginimas su […]
PLAČIAU

0 procentų PVM tarifo taikymas prekybos sandoriams. Svarbios naujovės

Rugsėjo 30 d. Nuotoliniai mokymai
Rugsėjo 30 d. Vilniuje
Lapkričio 30 d. Nuotoliniai mokymai
Lapkričio 30 d. Vilniuje
  Tiekimas ES ir į trečiąsias šalis (eksportas);  0 proc. PVM tarifo taikymo įrodinėjimas. Pagrindiniai įrodymai ir papildomi dokumentai savo pozicijai pagrįsti. Svarbios 2022 m. naujovės;  PVM direktyvos ir PVM įstatymo pakeitimai, keičiantys 0 proc. PVM tarifo taikymą; Grandininiai prekių tiekimai, jų problematika. Trikampės prekybos ypatumai. PVM atskaitos taikymo ypatumai 2022 m. Visos naujovės, praktika […]
PLAČIAU

Duomenų statistinė analizė ir ekonometrinis modeliavimas

Rugsėjo 30 d. Nuotoliniai mokymai
Duomenų padėties ir sklaidos charakteristikos. Duomenų atranka, imčių sudarymo būdai ir principai. Laiko eilučių analizė, pagrindinės kitimo tendencijos nustatymas. Ekonometrinis modeliavimas. Reiškinių tarpusavio ryšių statistinis tyrimas. Koreliacinė analizė. Porinė ir daugialypė regresija. Modelių kintamųjų matavimas. Modelių prielaidos. Laiko eilučių, tarpgrupinių ir panelinių duomenų naudojimas regresiniuose modeliuose.  Ekonometrinių modelių statistinio reikšmingumo vertinimas, rezultatų interpretavimas.
PLAČIAU

Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija: kas svarbu šiandien?

Spalio 3 d. Nuotoliniai mokymai
Spalio 3 d. Vilniuje
• Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas: tik naujausi pakeitimai ir taikymo problematika; • Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimas; • Kliento ir naudos gavėjo tapatybės nustatymas; • Sustiprintas ir supaprastintas kliento tapatybės nustatymas; • Įtartinos piniginės operacijos ar sandoriai; • Sudėtingesnių situacijų analizė, praktika. Atsakymai į klausimus.
PLAČIAU

Civilinis procesas 2022 m.

Spalio 3 d. Nuotoliniai mokymai
Spalio 3 d. Vilniuje
Civilinio proceso kodeksas – vienas dinamiškiausių teisės aktų, kuris kiekvienais metais keičiamas bent kelis kartus. Todėl susipažindami su naujausiais pakeitimais, naujausia teismų praktika ir teismų rekomendacijomis seminaro dalyviai: – rinksis geriausius teisių gynybos būdus – naudodamiesi skirtingų bylų patirtimi ir pasirengimo sudėtingumo procesu; – nusistatys efektyviausius įrodinėjimo būdus civiliniame procese ir išnagrinės svarbiausią teismų praktiką; […]
PLAČIAU

Taisyklinga kalba – gero įvaizdžio dalis

Spalio 3 d. Nuotoliniai mokymai
Taisyklingos kalbos svarba; Kalbos etiketas; Aktyvus klausymasis; Kalbos taisyklingumas. Dažniausiai daromos klaidos; Kaip suprasti ir žinoti, kokius žodžius galima vartoti, o kokių reikėtų vengti? Kur galiu pasitikrinti? Patikimi ir nepatikimi šaltiniai.
PLAČIAU

Tinkama personalo dokumentacija 2022 m. DK pakeitimai nuo 2022-08-01 ir nuo 2022-09-01

Spalio 4 d. Nuotoliniai mokymai
Spalio 4 d. Vilniuje
Personalo dokumentų rengimo tvarką, pačių personalo dokumentų, vidinių organizacijos tvarkų, darbo sutarčių, kitų susitarimų turinį keičia įvairiausi veiksniai – Darbo kodekso pokyčiai, teismų sprendimai, VDI rekomendacijos ir komentarai, darbo ginčai. Taip pat kiekvienam personalo specialistui, teisininkui, vadovui reikia atsižvelgti ir į kitų sričių teisės aktų pakeitimus (su asmens duomenų apsauga, taip pat su korupcijos prevencija […]
PLAČIAU

Statybų teisė: svarbūs 2022 m. pakeitimai

Spalio 4 d. Nuotoliniai mokymai
Spalio 4 d. Vilniuje
• Statybos įstatymo pakeitimai 2022 m. • Statybininkų tapatybės identifikavimas 2022 m. • Statybos dalyviai, jų pareigos ir teisės 2022 m. • Statybos rangos sutartis: rengimas, sąlygos, keitimas ir nutraukimo pasekmės. • Ginčų sprendimas ir naujausia teismų praktika. Statybos darbų trukmė. • Savavališka statyba: nustatymas ir teisinės pasekmės. • Statybų proceso viešuosiuose pirkimuose niuansai.
PLAČIAU

Kursai. Geroji praktika, skaičiuojant pridėtinės vertės mokestį

Spalio 4 d. — spalio 11 d. Nuotoliniai mokymai
Spalio 4 d. — spalio 11 d. Vilniuje
PVM kursai skirti specialistams, kurie jau dirba su PVM skaičiavimu ir žino pagrindines PVM įstatymo sąvokas, taip pat yra susipažinę su kai kuriais PVM deklaracijų pildymo niuansais. Šių PVM kursų programos ypatybė ta, kad ji sukurta remiantis geriausiais PVM apmokestinimo, deklaravimo ir atskaitos pavyzdžiais, parengtais vadovaujantis tiek teismų sprendimais, tiek ir naujausiais VMI išaiškinimais, bei […]
PLAČIAU

PVM deklaravimas

Spalio 4 d. Nuotoliniai mokymai
Spalio 4 d. Vilniuje
1. PVM objektas. Ne PVM objektas. 2. PVM tarifai. Kada galima taikyti 0 % PVM tarifą? 3. PVM neapmokestinamos pajamos. 4. PVM skaičiavimas nuo maržos. 5. Suvartojimas privatiems poreikiams. 6. Ilgalaikio turto pasigaminimas. 7. Prekių / paslaugų įsigijimas iš užsienio asmenų. 8. PVM atskaita. Mišri veikla. 9. E.prekybos pasikeitimai. OSS sistema.
PLAČIAU

Kibernetinis saugumas 2022 m.

Spalio 4 d. Nuotoliniai mokymai
Spalio 4 d. Vilniuje
Seminaro tikslas – padidinti organizacijos atsparumą kibernetinėms grėsmėms šviečiant darbuotojus kibernetinio saugumo klausimais. Seminaro uždavinys – pagerinti organizacijos darbuotojų kibernetinio saugumo žinias, padėsiančias jiems geriau suprasti kibernetines grėsmes, kylančias neviešai informacijai ir asmens duomenims, atpažinti jas, suprasti rizikos lygį ir susipažinti su galimomis grėsmių mažinimo priemonėmis. Seminaro rezultatas – organizacijos darbuotojai taiko kibernetinio saugumo žinias, […]
PLAČIAU

MS Excel pagrindai: svarbiausios skaičiuoklės funkcijos (popietinė grupė)

Spalio 4 d. — spalio 13 d. Nuotoliniai mokymai
Spalio 4 d. — spalio 13 d. Vilniuje
Lapkričio 24 d. — gruodžio 6 d. Nuotoliniai mokymai
Lapkričio 24 d. — gruodžio 6 d. Vilniuje
Mokymų tikslas – susipažinti su programos galimybėmis, padėsiančiomis tvarkyti įmonės duomenis bei rengti ataskaitas. Nauda dalyviui: Susipažins su duomenų formatavimu MS Excel aplinkoje; Gebės atlikti pagrindinius skaičiavimus naudojant MS Excel formules ir funkcijas; Rengs suvestines ir ataskaitas; Susipažins su apsaugos galimybėmis; Gebės apibendrinti informaciją naudojant MS Excel diagramas. Programa MS Excel aplinka, lango valdymas, pagrindiniai […]
PLAČIAU

Strateginis planavimas viešajame sektoriuje. Strateginio planavimo naujovės

Spalio 5 d. Nuotoliniai mokymai
Spalio 5 d. Vilniuje
SVARBU! PRIIMTAS NAUJAS STRATEGINIO VALDYMO ĮSTATYMAS, KURIS ĮSIGALIOJO NUO 2022 M. SAUSIO 1 D.: Strateginio valdymo įstatymo Nr. XIII-3096 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija) Strateginis valdymas: strateginio valdymo esmė, valdymo procesas, strategijos formavimo modeliai, strateginis vadovavimas ir kontrolė. Viešojo sektoriaus strateginio valdymo ypatumai. Strateginio valdymo pertvarka viešajame sektoriuje 2021 metais. Teisinis reglamentavimas. Planavimo dokumentų sistemos […]
PLAČIAU

Komandiruočių pakeitimai nuo 2022-07-01. Darbuotojų siuntimas dirbti į ES ir trečiąsias šalis

Spalio 5 d. Nuotoliniai mokymai
Spalio 5 d. Vilniuje
Darbo kodekso pakeitimai nuo 2022-08-01 dėl komandiruotės trukmės, dienpinigių ir darbuotojų informavimo. PLAČIAU LR Vyriausybės nutarimo „Dėl dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo“ nutarimo pakeitimai nuo 2022-07-01 dėl dienpinigių dydžio nustatymo. PLAČIAU Seminaro programa: – Komandiruočių teisinis reguliavimas. Lietuvos ir ES teisės aktai. Pakeitimai 2022 – 2023 m. – Kaip turi būti suprantama sąvoka „laikinai […]
PLAČIAU

Galvų „medžioklė“: „auka“ ar „laimikis“ arba kaip elgtis, kai tiesiog nėra kandidatų?

Spalio 5 d. Nuotoliniai mokymai
Spalio 5 d. Vilniuje
Seminaro tikslas – suprasti, kokie yra tiesioginės paieškos etapai ir principai, bei gauti informaciją: • Kur ir kaip ieškoti? • Kaip „parduoti“ mintį dalyvauti atrankoje? • Kaip pristatyti organizacijos, pareigų bei komandos ypatumus tinkamiems kandidatams? Seminaro programa: Įvadas. Kas yra „galvų medžioklė“? Ar tai – kandidatų kvietimas dalyvauti atrankoje, ieškant jų CV duomenų bazėse ir […]
PLAČIAU

Vadybos apskaita. Pilnosios savikainos apskaičiavimas. Įmonės veiklos vertinimas

Spalio 5 d. Nuotoliniai mokymai
Spalio 5 d. Vilniuje
Seminaro dalyviai sužinos: – Naujausius savikainos apskaičiavimo ir kainodaros sudarymo metodus; – Gamybos kaštų apskaičiavimo ypatumus ir pritaikymą savo įmonės veiklai; – Kaip priimti geriausius valdymo sprendimus, vadovaujantis savikainos skaičiavimo pagrindu. Seminaro programa: • Valdymo apskaitos vieta apskaitos sistemoje; • Savikaina ir kainodara; • Gamybos kaštų klasifikavimas; • Lūžio taškas; • Atsakomybės centrai; • Savikainos […]
PLAČIAU

Teisinių dokumentų kūrimas (teisėkūra): pagrindai ir problemos

Spalio 5 d. Nuotoliniai mokymai
Spalio 5 d. Vilniuje
Teisinio reguliavimo aiškumas, pagrįstumas, veiksmingumas priklauso nuo teisinio reguliavimo kūrimo (teisėkūros) proceso. Lietuvos teisinė sistema yra dinamiška ir nuolat besikeičianti, kasdien tiek vietos savivaldos, tiek valstybės lygmeniu priimama daug teisės aktų. Jais reguliuojamos įvairios gyvenimo sritys: nuo šiukšlių išvežimo iki garbės ir orumo klausimų reguliavimo. Kodėl tiek daug teisės aktų reikia priimti; kokią įtaką juos […]
PLAČIAU

Specialiosios žemės naudojimo sąlygos 2022 m.

Spalio 6 d. Nuotoliniai mokymai
Spalio 6 d. Vilniuje
• Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo tikslai. • Dokumentai, kuriais gali būti nustatomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos. • Nekilnojamojo turto registrui teikiami dokumentai. • Žemės savininkų ir patikėtinių sutikimų gavimo problematika. • Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo pradžia. • Kompensacijų žemės savininkams ir kitiems asmenims apskaičiavimo tvarka. • Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo pavyzdžiai. • […]
PLAČIAU

Praktiniai darbo su CVP IS mokymai. VPĮ pakeitimų įgyvendinimas

Spalio 6 d. Nuotoliniai mokymai
Spalio 6 d. Vilniuje
CVP IS mokymai – tai praktiniai užsiėmimai, kai prie kompiuterių mokoma dirbti su Centrine viešųjų pirkimų informacine sistema (CVP IS). 70 proc. mokymų yra praktiniai užsiėmimai – darbas su CVP IS, o 30 proc. laiko skiriama supažindinti su viešųjų pirkimų reguliavimu, mažos vertės pirkimais, pirkimų dokumentacija, pirkimų sutarčių sudarymu. Mokymai skirti specialistams, pradedantiems dirbti su […]
PLAČIAU

Praktinis pardavimų seminaras su Dainiumi Rutkausku

Spalio 6 d. Nuotoliniai mokymai
Spalio 6 d. Vilniuje
Apie ką šis seminaras ir kam skirtas? Kritinės pirmosios pokalbio sekundės. Emocinio įtraukimo technikos. Tikslus pokalbio valdymas, poveikis priimamiems sprendimams, kova su derybinėmis manipuliacijomis ir dar daug kitų komunikacinių paslapčių, kurias turi žinoti kiekvienas pardavėjas. Parduodate telefonu? Vykstate į verslo susitikimus? Klientai patys pas Jus atvyksta? Visais šiais atvejais geram pardavėjui būtina nuolatos pasikelti profesinį […]
PLAČIAU

Elektroniniai apskaitos dokumentai. Svarbios nuostatos

Spalio 7 d. Nuotoliniai mokymai
Spalio 7 d. Vilniuje
LR Finansinės apskaitos įstatymas: naujausia taikymo praktika. EB reglamentas Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje ir kiti dokumentai. Apskaitos dokumentų juridinė galia, dokumentų rūšys. Apskaitos dokumentų išrašymo ir pateikimo bendrieji reikalavimai. Dokumentų / elektroninių dokumentų sudarymo ir tvarkymo taisyklės.  Mokesčių ir apskaitos elektroniniai dokumentai. Elektroninių dokumentų naudojimas praktikoje. […]
PLAČIAU

Bendradarbiavimas daugiakultūrėje aplinkoje. Praktinės komunikavimo gairės

Spalio 7 d. Nuotoliniai mokymai
Spalio 7 d. Vilniuje
Apie ką šie mokymai ir kam jie skirti Ši programa skirta organizacijų / įmonių vadovams, personalo ir komunikacijos bei kitų sričių specialistams, kurie nuolatos veikia daugiakultūrėje terpėje, tiek viduje, tiek išorėje. Mokymų metu nagrinėjamos dažniausiai pasitaikančios situacijos, iššūkiai ir spręstinos problemos, pateikiami praktiniai komunikavimo bei tinkamo darbo klimato formavimo patarimai. Lektorius Dainius Rutkauskas – komunikacijos […]
PLAČIAU

Valstybės tarnautojų vertinimo procesas. Ką daryti, kad procedūros veiktų?

Spalio 7 d. Nuotoliniai mokymai
Spalio 7 d. Vilniuje
Lapkričio 11 d. Nuotoliniai mokymai
Lapkričio 11 d. Vilniuje
Gruodžio 9 d. Nuotoliniai mokymai
Gruodžio 9 d. Vilniuje
MOKYMAI SKIRTI biudžetinių įstaigų valstybės tarnautojų tiesioginiams vadovams bei darbuotojams, atsakingiems už personalo valdymą. MOKYMŲ METU SUŽINOSITE: • Kokios laukia valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo naujovės? • Kaip elgtis, kad vertinimo procedūra įstaigoje netaptų formaliu dokumentų pildymu ir įstaiga nevirstų „širšių lizdu“? • Kaip teisingai užpildyti tiesioginio vadovo motyvuoto siūlymo formą valstybės tarnautojo kasmetinio ir […]
PLAČIAU

Pakuočių priskyrimas perdirbamoms / neperdirbamoms ir neperdirbamų pakuočių apmokestinimo tvarka

Spalio 7 d. Nuotoliniai mokymai
Spalio 7 d. Vilniuje
SVARBU! NAUJI ĮSTATYMŲ PAKEITIMAI: Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 1, 2, 3-3, 25, 28, 30, 32-1, 34-24, 34-25, 34-26, 35 straipsnių ir 5 priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo antruoju-3 ir aštuntuoju-11 skirsniais įstatymas Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo Nr. IX-517 2, 5, 8, 10, 11 straipsnių ir 2 priedo pakeitimo […]
PLAČIAU

Learning corporate finance

Spalio 7 d. Nuotoliniai mokymai
Spalio 7 d. Vilniuje
Session 1.  Principles of corporate finance. Logic behind the financial decisions. Significance of capital. How is financial success measured? Session 2. Different types of business means different financial analysis. Revenue. Pricing. Profitability ratios. Practical examples. Session 3.  Turnover and other ratios. Interpreting cash flows. Practical examples. Review.
PLAČIAU

Dokumentų valdymas ir dokumentų valdymo sistemos. DBSIS naudojimas ir diegimo veiksmai

Spalio 7 d. Nuotoliniai mokymai
Spalio 7 d. Vilniuje
DĖMESIO! Pasikeitė Dokumentų valdymo bendrosios informacinės sistemos paslaugų grafikas. PLAČIAU I dalis. Daiva Lukšaitė (10.00–12.15 val.): 1. Teisės aktai, reglamentuojantys dokumentų valdymą, elektroninius parašus. 2. Skaitmeninės kilmės dokumentų (įrašų, elektroninių, vaizdo ir (ar) garso dokumentų) rengimas (dokumento struktūros, metaduomenų, pasirašymo elektroniniu ar skaitmenizuotu parašu reikalavimai) ir elektroninių dokumentų specifikacijų taikymas. 3. Skaitmeninės kilmės dokumentų tvarkymas, […]
PLAČIAU

Viešųjų pirkimų pasiūlymų vertinimo aktualijos

Spalio 10 d. Nuotoliniai mokymai
Spalio 10 d. Vilniuje
1. Viešųjų pirkimų įstatymo naujovės. Jų įtaka pasiūlymų vertinimui. 2. Pasiūlymo „siaurąja prasme“ vertinimas: svarbūs teismų praktikos išaiškinimai, praktinės problemos. 3. Pašalinimo pagrindai ir kvalifikaciją įrodantys dokumentai bei jų vertinimas. Melaginga pasiūlymo informacija. 4. Pasiūlymo „plačiąja prasme“ vertinimas. 5. Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo įvertinimo problemos: atitiktis kokybės kriterijams. 6. Neįprastai mažos kainos nustatymo problemos. 7. Pasiūlymo […]
PLAČIAU

Duomenų ir informacinių sistemų saugumas: esminiai teisiniai aspektai

Spalio 10 d. Nuotoliniai mokymai
Geopolitiniai įvykiai rodo, kad organizacijos kibernetinė sveikata, duomenų ir informacinių sistemų saugumas – ne tik svarbus teisinis reikalavimas. Įmonės informacinių sistemų ir duomenų sauga yra gyvybiškai svarbi verslo tęstinumui. Kibernetinis atsparumas yra kompleksinis reiškinys, apimantis ne tik teisines priemones, tačiau sujungiantis teisinius, techninius ir žmogiškuosius resursus. Seminaro metu bus pateikiamas kompleksinis požiūris į tai, kaip […]
PLAČIAU

Mobingas ir kaip jį nustatyti pagal DK? Teisiniai klausimai

Spalio 10 d. Nuotoliniai mokymai
• Psichologinio smurto ir mobingo reglamentavimas darbo santykiuose. • Kokia ikiteisminių institucijų ir teismų praktika sprendžiant ginčus dėl mobingo? • Kaip nustatomas mobingas? Kada psichologinis smurtas, o kada tik kritika? • Darbuotojo ir darbdavio veiksmai nustačius mobingo atvejų darbovietėje. • Mobingo įrodinėjimas – kokius materialius įrodymus rinkti? Kada kviečiami liudytojai? • Konfidencialumas ir asmens duomenų […]
PLAČIAU

Korupcijos prevencijos pertvarka nuo 2022-01-01

Spalio 11 d. Nuotoliniai mokymai
Spalio 11 d. Vilniuje
Mokymų tikslas – supažindinti mokymų dalyvius su korupcijos prevencijos naujovėmis ir aktualijomis bei sprendžiant praktines situacijas suteikti žinių, kaip praktiškai kurti antikorupcinę aplinką organizacijoje įgyvendinant naujausias įstatymo nuostatas.  Korupcijos prevencija: kūrimo prielaidos ir vertė:  Kovos su korupcija naujausios tendencijos ir tyrimai; Korupcijos prevencijos sistemos kaita nuo 2021 m.; Antikorupcinės aplinkos kūrimas organizacijoje: priemonės, procesai, struktūros. […]
PLAČIAU

Buhalterinės apskaitos pertvarka. Naujas Finansinės apskaitos įstatymas

Spalio 11 d. Nuotoliniai mokymai
Spalio 11 d. Vilniuje
Buhalterinės apskaitos įstatymas buvo priimtas 1993 metais ir iki šiol buvo keistas fragmentiškai. Jo nuostatos paseno, nebetiko vis modernėjančiam, sparčiai skaitmenizuojamam apskaitos tvarkymo ir organizavimo procesui. 2022 m. gegužės 1 d. įsigaliojo naujas Finansinės apskaitos įstatymas. Kokius darbus turime atlikti, kas keičiasi ir kam turime ruoštis? Pagrindinės naujos teisinio reguliavimo nuostatos: a)  dėl apskaitos dokumentų ir […]
PLAČIAU

Sandėlio apskaitos dokumentai: pakeitimai ir naujos tvarkos

Spalio 12 d. Nuotoliniai mokymai
Spalio 12 d. Vilniuje
• Finansinės apskaitos įstatymo taikymas. Kaip reglamentuojami sandėlio apskaitos dokumentai? • Įsigijimų registravimas ir apskaitos dokumentai. • Atsargų nurašymas. Nurašymo apskaita ir dokumentacija. • Prekių grąžinimo apskaita ir įforminimas. • Atsargų pervežimų tarp sandėlių apskaita ir įforminimas. • Prekių inventorizacija. Inventorizacijos aprašas ir dokumentacija. Kaip vykdoma po 2022-05-01?
PLAČIAU

Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimų taikymas

Spalio 12 d. Nuotoliniai mokymai
Spalio 12 d. Vilniuje
1. Pastarųjų metų tendencijos smulkiojo ir vidutinio verslo sektoriuje Lietuvoje ir užsienyje. 2. Priežastys, dėl kurių reikalingi Įstatymo pakeitimai (praktikoje kylančios problemos, išoriniai veiksniai). 3. Įstatymo pakeitimai ir jų įtaka uždarosioms akcinėms bendrovėms. Bus aptariama:\ 3.1. Minimalaus įstatinio kapitalo mažinimas; 3.2. Nuotolinių akcininkų susirinkimų skatinimas; 3.3. Akcijų apmokėjimo tvarkos pakeitimai; 3.4. Privilegijuotosios akcijos ir jų […]
PLAČIAU

Aplinkosaugos teisė

Spalio 12 d. Nuotoliniai mokymai
Spalio 12 d. Vilniuje
2020 m. teisės aktų pakeitimų – „Klaipėdos paketo“ – teisiniai aspektai ir pritaikymas teismų praktikoje. Teisininko įžvalgos. Teisinė atsakomybė už aplinkosaugos pažeidimus: civilinės ir administracinės atsakomybės santykis, taikymo procesas ir procedūros. Atvejai, kuomet atsakomybė mažinama ir kada nuo jos atleidžiama. Kokiais atvejais ir kam gresia baudžiamoji atsakomybė? Žala aplinkai: teisinio instituto paskirtis, taikymo praktika Lietuvos […]
PLAČIAU

Viešojo ir privataus sektorių partnerystės sutartys

Spalio 12 d. Nuotoliniai mokymai
Spalio 12 d. Vilniuje
Viešojo ir privataus sektorių partnerystės samprata. Viešosios ir privačios partnerystės reglamentavimas. 27-asis VSAFAS „Koncesijos ir valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartys“. 17-asis VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ ir kt. Viešojo ir privataus sektorių partnerystės sutarties dalykas. Koncesijos ir valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartys. Turto pripažinimas apskaitoje pagal 27-ąjį VSAFAS „Koncesijos ir valdžios ir […]
PLAČIAU

Civilinės saugos reikalavimai įmonėms ir organizacijoms

Spalio 13 d. Nuotoliniai mokymai
1. Civilinės saugos reikalavimai įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms; 2. Išorinės ir vidinės grėsmės Lietuvoje; 3. Nepaprastoji padėtis, mobilizacija; 4. Prevencija.
PLAČIAU

Atidėtas pelno mokestis. Kaip pripažinti ir apskaityti? Kur atskleisti?

Spalio 14 d. Nuotoliniai mokymai
Spalio 14 d. Vilniuje
Atidėtojo pelno mokesčio turtas, įsipareigojimai, pajamos, sąnaudos. Atidėtojo pelno mokesčio logika. Apskaitinio pelno ir apmokestinamojo pelno skirtumai. Atidėtojo pelno mokesčio pagal TAS (IFRS) ir JAV GAAP pagrindiniai metodologijos skirtumai ir panašumai. Laikinieji skirtumai. Jų atsiradimo aplinkybės. Apmokestinamųjų laikinųjų skirtumų pripažinimo ir apskaitos principai. Įskaitomųjų laikinųjų skirtumų pripažinimo ir apskaitos principai. Atidėtojo pelno mokesčio taikymo praktiniai […]
PLAČIAU

Administracinės kalbos vartojimas dokumentuose

Spalio 14 d. Nuotoliniai mokymai
Kas būdinga administracinei kalbai? Lietuvių bendrinės ir administracinės kalbos santykis. Kalbos taisyklingumo reikalavimai. Dokumentų (raštų, protokolų, aktų, pažymų, įgaliojimų ir kt.) teksto ypatumai: struktūra, teksto pradžios formuluotės, stiliaus reikalavimai. Praktiniai įmonių pavadinimų vartojimo klausimai (tiesioginės reikšmės pavadinimų, simbolinių pavadinimų, struktūrinių pavadinimų rašymas, žodžių tvarka, pavadinimų kaitymas, kitų kalbų pavadinimai lietuviškame kontekste). Dokumentų pavadinimų rašymas; dokumentų […]
PLAČIAU

Įmonės finansinė analizė ir vertinimas (nefinansininkams): lengva ir paprasta

Spalio 14 d. Nuotoliniai mokymai
Finansų analizės pagrindų seminaras skirtas pradėti gilinti finansų analizės žinias. Pati finansų analizė yra svarbi tiek įmonių buhalteriams, tiek įvairių padalinių vadovams, kad skaičiai nebūtų vien tik „sausi“, o teiktų prasmę ir parodytų tobulintinas vietas. Po seminaro dalyviai galės savarankiškai suprasti pagrindinius įmonės finansų rodiklius ir identifikuoti tobulintinas finansų vietas. Seminaro programa: • Finansų analizė. […]
PLAČIAU

Mediacija ir kiti alternatyvūs ginčų sprendimo būdai

Spalio 14 d. Nuotoliniai mokymai
Spalio 14 d. Vilniuje
Mediacijos samprata: kas slypi po žodžiu „mediacija“? Mediacijos stilių įvairovė ir jų skirtumai; Mediacijos principai ir jų reikšmė mediacijos procese;  Mediatorius ir jo vaidmuo mediacijos procese; Mediacijos teisinis reglamentavimas Lietuvoje; Mediacijos nauda prieš teisminį procesą; Mediacijos procesas: svarba ir eiga; Mediacija verslo ginčuose: perspektyvos Lietuvoje, užsienio valstybių praktika; Arbitražo samprata, rūšys ir reikšmė;  Derybų samprata.
PLAČIAU

Finansų analizė: ataskaitų skaitymas, interpretavimas ir sprendimų priėmimas

Spalio 17 d. Nuotoliniai mokymai
Spalio 17 d. Vilniuje
Finansų analizė svarbi tiek norint suprasti įmonės būklę, tiek norint rasti atskaitos tašką įmonės veiklos efektyvinimui. Seminaras daugiausia skirtas įmonių finansininkams, buhalteriams, norintiems sustiprinti finansų analizės žinias, kurias galima panaudoti atliekant įmonių vertinimą ir palyginimą. Įmonių finansų analizės žinios leis ne tik suprasti esamą įmonės situaciją, bet ir ieškoti sprendimų – apyvartinio kapitalo finansavimo ar […]
PLAČIAU

Pelno nesiekiančių subjektų mokesčiai, apskaita ir finansinės atskaitomybės parengimas

Spalio 17 d. Nuotoliniai mokymai
Spalio 17 d. Vilniuje
Atsižvelgdama į visus naujausius teisės aktų pakeitimus ir naujausias valstybės institucijų rekomendacijas pelno nesiekiantiems subjektams lektorė: – nagrinės pelno nesiekiančių organizacijų finansinės atskaitomybės rengimo proceso naujausias                             rekomendacijas ir apskaitos metodikų naujoves; – nurodys, kaip mokesčių pakeitimai keis pelno nesiekiančių organizacijų veiklą 2022 […]
PLAČIAU

Darbuotojų sauga ir sveikata 2022 m.: visa nauja praktika

Spalio 17 d. Nuotoliniai mokymai
Spalio 17 d. Vilniuje
• Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo naujovės; • Darbuotojų saugos ir sveikatos vidinės kontrolės reikšmė ir esmė nelaimingų atsitikimų darbe tyrimuose; • Profesinės rizikos dydžio ir priimtinumo nustatymas; • Vertinami rizikos veiksniai ir jų dokumentacija; • Asmeninių apsaugos priemonių parinkimo, išdavimo, naudojimo teisinis reglamentavimas ir praktinis taikymas; • Darbuotojų instruktavimo, mokymo ir atestavimo tvarkų rengimo […]
PLAČIAU

Pasirengimo VP specialisto testui kursai

Spalio 18 d. — spalio 28 d. Nuotoliniai mokymai
Spalio 18 d. — spalio 28 d. Vilniuje
DĖMESIO PASIŪLYMAS! Registruokitės į Pasirengimo VP specialisto testui kursus ir gaukite 20% NUOLAIDĄ Viešųjų pirkimų konferencijai. Po užsakymo el. paštu gausite kodą, kuris suteiks nuolaidą Viešųjų pirkimų konferencijai. Nuo 2023 m. sausio 1 d. viešojo pirkimo komisijoje turės būti bent vienas asmuo, turintis pirkimų specialisto pažymėjimą. Laikyti žinių patikrinimo testą bus galima jau nuo 2022 […]
PLAČIAU

Darbo kodekso pakeitimai nuo 08.01, 11.01 ir nuo 2023 m.

Spalio 18 d. Nuotoliniai mokymai
Spalio 18 d. Vilniuje
SVARBU! Darbo kodekso pakeitimai nuo 2022-08-01 ir nuo 2022-11-01 Darbo kodekso 1, 2, 25, 26, 30, 36, 40, 44, 46, 51, 52, 55, 56, 57, 59, 72(1), 75, 79, 107, 113, … (lrs.lt) Darbo kodekso 14, 25, 27, 30, 52, 58, 144, 221, 222, 223, 225, 226, 227 ir 240 straipsnių pakeiti… (lrs.lt) Seminaro programa: […]
PLAČIAU

Nauji BDAR taikymo išaiškinimai

Spalio 18 d. Nuotoliniai mokymai
Spalio 18 d. Vilniuje
• Naujausi priežiūros institucijų išaiškinimai dėl sutikimo ir slapukų naudojimo; • Asmens duomenų tvarkymo teisėtumo užtikrinimas; • Naujausi priežiūros institucijų išaiškinimai dėl asmens duomenų teikimo ir gavimo; • Viešai skelbiamų asmens duomenų tvarkymas; • Asmens duomenų tvarkymas skolų valdymo tikslu; • Kaip užtikrinti, kad darbo per nuotolį laiku nebūtų pažeisti asmens duomenys? • Tiesioginė rinkodara […]
PLAČIAU

Praktinis seminaras „Mokesčių pakeitimai 2022 m.“

Spalio 18 d. Nuotoliniai mokymai
Spalio 18 d. Vilniuje
• Buhalterinės apskaitos pertvarka. Naujas Finansinės apskaitos įstatymas. • Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimai 2022 m. • Valstybinio Socialinio draudimo įstatymo pakeitimai ir taikymo niuansai. • Pajamų natūra skaičiavimas, apmokestinimas ir VMI taikomi patikrinimai. • Darbo užmokesčio skaičiavimo ypatumai 2022 m. Suminė darbo laiko apskaita. • Darbo laiko apskaitos naujovės ir svarbiausi pasikeitimai. • Į […]
PLAČIAU

Veiksmingas prezentacijų parengimas

Spalio 18 d. Nuotoliniai mokymai
Seminaro dalyviai: išmoks sudaryti prezentacijos planą; išmoks nuosekliai išdėstyti mintis ir akcentus; sužinos, kaip sukurti intrigą ir užtikrinti klausytojų dėmesį; sužinos, kaip pateikti argumentus, kad jie padarytų reikiamą poveikį auditorijai; sužinos, kaip pristatyti savo organizaciją ir sukurti patikimo partnerio (kliento) įvaizdį; išmoks kurti patrauklias ir įtaigias prezentacijas per gerokai trumpesnį laiką. Teorijos / praktikos santykis: […]
PLAČIAU

Rizikos valdymas viešajame sektoriuje. Svarbi praktika

Spalio 18 d. Nuotoliniai mokymai
Spalio 18 d. Vilniuje
Rizikos kaip reiškinio apibrėžimas. Administracinių reformų viešajame sektoriuje raida. Rizikos veiksniai ir rizikos rūšys: veiklos, politinė, finansinė, dislokacijos, veikimo pabaigos ir kt. Rizikos veiksnių identifikavimas. Rizikos analizės apibrėžimas ir principai.  Rizikos valdymo samprata ir pagrindai viešajame sektoriuje. Rizikos valdymo viešajame sektoriuje reguliavimo ypatumai. Rizikos viešajame sektoriuje įvertinimas ir priemonės rizikos padariniams išvengti. Rizikų valdymo procesas: […]
PLAČIAU

MS PowerPoint mokymai

Spalio 18 d. — spalio 20 d. Nuotoliniai mokymai
Spalio 18 d. — spalio 20 d. Vilniuje
Bendrųjų rekomendacijų gerai pateikčiai parengti aptarimas; MS PowerPoint aplinka, pagrindiniai įrankiai ir funkcijos; Šriftai, spalvos, vaizdo ir teksto komponavimo principai; Darbas su figūromis, piktogramomis ir kitais grafiniais elementais; Vaizdo įrašų įkėlimas į skaidres iš kompiuterio ar tiesiogiai iš interneto; Schemų ir diagramų įterpimas į skaidres, jų redagavimas; Skaidrių ir grafinių elementų jose animacija; Nuorodų tarp […]
PLAČIAU

MS Excel pažengusiems: skaičiavimai, ataskaitos ir duomenų analizė (popietinė grupė)

Spalio 18 d. — spalio 27 d. Nuotoliniai mokymai
Spalio 18 d. — spalio 27 d. Vilniuje
Lapkričio 15 d. — lapkričio 24 d. Nuotoliniai mokymai
Lapkričio 15 d. — lapkričio 24 d. Vilniuje
Mokymų tikslas – susipažinti su MS Excel programos galimybėmis, padėsiančiomis apibendrinti ir analizuoti įmonės duomenis. Nauda dalyviui: Gebės atlikti sudėtingesnius skaičiavimus naudojant MS Excel formules ir funkcijas; Gebės atlikti klaidų paiešką bei duomenų tikrinimą; Rengs sudėtingas suvestines ir ataskaitas; Susipažins su statistinės analizės galimybėmis. Programa MS Excel aplinkos aptarimas, formulės ir pagrindinės funkcijos; Langelių formatai, […]
PLAČIAU

PVM pakeitimai 2022–2023 m. Tik svarbiausi PVM klausimai

Spalio 19 d. Nuotoliniai mokymai
Spalio 19 d. Vilniuje
• Teisės aktų naujienos PVM taikymo srityje 2022–2023 m.; • Naujausi VMI išaiškinimai PVM taikymo srityje ir teismų praktikos naujausios bylos; • Grandininių tiekimų ir 0 proc. PVM tarifo taikymo pakeitimai ir naujausia praktika; • Prekių tiekimas pagal pareikalavimą; • PVM apskaitos dokumentų naujovės; • 0 proc. PVM tiekimo dokumentacijos ir įrodinėjimo reguliavimo pasikeitimai; • […]
PLAČIAU

Įmonių ir fizinių asmenų atsakomybė už aplinkosaugos pažeidimus. Naujausi sankcijų pakeitimai ir Lietuvos bei ES teismų praktika. Žalos aplinkai atlyginimo pagrindai, atsakomybę turintis subjektas ir žalos dydžiai

Spalio 19 d. Nuotoliniai mokymai
Spalio 19 d. Vilniuje
Kaip veikia atsakomybė aplinkosaugos teisėje ir kokie jos pagrindai? Naujausia teismų praktika dėl aplinkosauginių pažeidimų. Kokių prevencinių priemonių turi imtis verslas? Civilinės atsakomybės taikymas kartu su baudžiamąja ir administracine. Padarytos žalos aplinkai atlyginimo pagrindai ir naujausi taikymo atvejai.
PLAČIAU

Inventorizacija 2022 m.: naujas įstatymas, efektyvumas ir praktinis darbas

Spalio 19 d. Nuotoliniai mokymai
Spalio 19 d. Vilniuje
• Inventorizacijos atlikimas po naujojo Finansinės apskaitos įstatymo įsigaliojimo. Kaip pakeitėme inventorizacijos taisykles? • Inventorizacijos atlikimo periodiškumas, savalaikiškumas, apimtis. • Pasirengimas inventorizacijai, atsakingų asmenų nustatymas ir inventorizacijos pradžios įforminimas. Reikalingi dokumentai. • Inventorizacijos atlikimas: ilgalaikis materialusis / nematerialusis turtas, atsargos, pinigai ir jų ekvivalentai, finansinis turtas ir įsipareigojimai. Tikrosios vertės nustatymas. Viskas dėstoma naudojant praktinius […]
PLAČIAU

Naujausi VSAFAS pakeitimai ir išaiškinimai. 2022 m. naujovės

Spalio 19 d. Nuotoliniai mokymai
Spalio 19 d. Vilniuje
NAUJAUSI PAKEITIMAI: Dėl finansų ministro 2018 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. 1K-206 „Dėl biudžeto sudarymo ir vykdymo formų“ pakeitimo Dėl finansų ministro 2007 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 1K-388 „Dėl Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 1-ojo standarto patvirtinimo“ pakeitimo Dėl finansų ministro 2007 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 1K-378 „Dėl Viešojo […]
PLAČIAU

MS Excel produktyviau: naudingos ir efektyvios skaičiuoklės funkcijos (rytinė grupė)

Spalio 20 d. — spalio 21 d. Kaune
Mokymų tikslas – susipažinti su MS Excel programos galimybėmis, padėsiančiomis apibendrinti ir analizuoti įmonės duomenis. Nauda dalyviui: Gebės atlikti sudėtingesnius skaičiavimus naudojant MS Excel formules ir funkcijas; Gebės atlikti klaidų paiešką ir duomenų tikrinimą; Rengs sudėtingas suvestines ir ataskaitas; Susipažins su statistinės analizės galimybėmis. Programa Langelių formatai, koordinatės (santykinės, absoliučios, mišrios); Sąlyginis formatavimas (Conditional Formatting); […]
PLAČIAU

Žemės paėmimas visuomenės poreikiams nuo 2022-07-01

Spalio 20 d. Nuotoliniai mokymai
Spalio 20 d. Vilniuje
SVARBU! Priimti dideli Žemės paėmimo visuomenės poreikiams tvarkos pakeitimai: – XIV-1047 Lietuvos Respublikos žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarb… (e-tar.lt) – XIV-1048 Lietuvos Respublikos žemės įstatymo Nr. I-446 23 ir 47 straipsnių pakeitimo įstatymas (e-tar.lt) – XIV-1049 Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymo Nr. I-1034 2 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymas (e-tar.lt) – XIV-1051 […]
PLAČIAU

Darbuotojų komandiruotės iš Lietuvos į užsienio valstybes 2022-2023 m.: užsienio valstybių įstatymų pakeitimai, mokesčių ir darbo teisės praktika

Spalio 20 d. Nuotoliniai mokymai
Konferencija skirta Lietuvos verslo įmonėms, komandiruojančioms darbuotojus į: Vokietiją, Norvegiją, Suomiją, Švediją, Nyderlandus, Belgiją, Jungtinę Karalystę, Lenkiją ir Prancūziją. Konferencijos pranešėjų iš užsienio pranešimai vyks nuotoliniu būdu. Pranešimai bus verčiami į lietuvių kalbą. Konferencijoje pranešimus skaitys (pranešėjų sąrašas pildomas): – ILAW LEXTAL partneris, advokatas doc. dr. Tomas Bagdanskis; – Mokesčių konsultantas Daniel Rheydt (Vokietija); – […]
PLAČIAU

Tinkama elektroninė personalo dokumentacija. DK pakeitimai nuo 2022-08-01 ir nuo 2022-11-01

Spalio 20 d. Nuotoliniai mokymai
Spalio 20 d. Vilniuje
SVARBU! Darbo kodekso pakeitimai nuo 2022-08-01 ir nuo 2022-11-01 Darbo kodekso 1, 2, 25, 26, 30, 36, 40, 44, 46, 51, 52, 55, 56, 57, 59, 72(1), 75, 79, 107, 113, … (lrs.lt) Darbo kodekso 14, 25, 27, 30, 52, 58, 144, 221, 222, 223, 225, 226, 227 ir 240 straipsnių pakeiti… (lrs.lt) Seminaro programa: […]
PLAČIAU

Dokumentų valdymas sveikatos įstaigose

Spalio 20 d. Nuotoliniai mokymai
Spalio 20 d. Vilniuje
Dokumentų valdymą reglamentuojantys teisės aktai. Dokumentų rengimas, dokumentų pasirašymas elektroniniu ar skaitmenizuotu parašu. Dokumentų saugojimo terminai ir jų nustatymas. Dokumentų tvarkymas (trumpai ir ilgai saugomų dokumentų tvarkymas). Dokumentų apskaita ir saugojimas. 
PLAČIAU

Kaip pasiruošti naujos informacinės sistemos diegimui

Spalio 21 d. Nuotoliniai mokymai
Spalio 21 d. Vilniuje
Trumpai apie pagrindines šiuolaikinėje rinkoje diegiamas informacines sistemas: Verslo valdymo sistemos (ERP): pasaulinės tendencijos, pagrindinių „rinkos žaidėjų“ apžvalga; Atsargų valdymo sistemos: pasaulinės tendencijos, pagrindiniai „rinkos žaidėjai“ Lietuvoje ir užsienyje; Sandėlio valdymo sistemos: jų galimybės ir sudėtingumas; Dokumentų valdymo sistemos: nuo standartinių produktų iki programavimo su MS Office. Primas žingsnis – poreikio identifikavimas: Kaip suprasti, kokios […]
PLAČIAU

Beviltiškos skolos: pripažinimas ir nurašymas. Kada skolos nelaikomos beviltiškomis?

Spalio 21 d. Nuotoliniai mokymai
Spalio 21 d. Vilniuje
Beviltiškų skolų pripažinimą ir nurašymą reglamentuojantys teisės aktai ir praktinis jų taikymas. Beviltiškų skolų sąvoka. Beviltiškų skolų pripažinimas ir nurašymas. Skolų pripažinimo beviltiškomis pagrindai. Aplinkybės, kada skola negali būti laikoma beviltiška. Kaip įrodyti teisę laikyti skolą beviltiška? Kaip įrodyti pastangas įsiskolinimo sumą (sumas) susigrąžinti? Reikalavimai dokumentams. Beviltiškų skolų pripažinimo formalioji tvarka ir nurašymas. Už mokestinį […]
PLAČIAU

Pajamų ir sąnaudų apskaita viešajame sektoriuje

Spalio 21 d. Nuotoliniai mokymai
Spalio 21 d. Vilniuje
Pajamų ir sąnaudų pripažinimas ir grupavimas. Pajamų už suteiktas paslaugas, rinkliavų, baudų, kurios nesusijusios su finansine veikla, pajamų ir pervestinų pajamų pripažinimas ir apskaita. Turto ir atsargų pardavimo apskaita. Finansavimo pajamų pripažinimas. Sukauptų sąnaudų pripažinimas ir registravimas apskaitoje. Finansinės ir investicinės veiklos pajamų ir sąnaudų apskaitos pavyzdžiai. Nuosavybės metodo įtakos registravimas apskaitoje. Informacijos apie pajamas […]
PLAČIAU

Įslaptintų dokumentų valdymo pakeitimai

Spalio 21 d. Nuotoliniai mokymai
Spalio 21 d. Vilniuje
• Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo pakeitimai; • Įslaptinamos informacijos kategorijų sąrašas; • Teisės aktų apžvalga; • Įslaptintų dokumentų rengimas; • Įslaptintų dokumentų registravimas; • Įslaptintų dokumentų gabenimas ir siuntimas; • Įslaptintų dokumentų gavimas; • Įslaptintų dokumentų tvarkymas; • Įslaptintų bylų sudarymas; • Įslaptintų bylų apskaita; • Įslaptintos informacijos inventorizacija; • Slaptumo žymų keitimas, išslaptinimas; […]
PLAČIAU

Biudžeto rengimas viešajame sektoriuje

Spalio 21 d. Nuotoliniai mokymai
Spalio 21 d. Vilniuje
• Planavimo ir biudžetų formavimo vaidmuo organizacijos valdyme. Biudžetų tipai ir tikslai. Biudžetų sistema. Ilgalaikiai ir trumpalaikiai biudžetai. • Biudžetų parengimo metodika. Biudžeto sudedamosios dalys. Veiklos ir finansinio biudžetų parengimas. Veiklos ir pinigų ciklas. Pinigų biudžetas. • Tiesioginės ir netiesioginės išlaidos. Kintamosios ir pastoviosios išlaidos. • Biudžetai ir veiklos efektyvumo vertinimas. Svarbiausi finansiniai rodikliai sprendimų […]
PLAČIAU

Viešojo sektoriaus vidaus kontrolės sistema – paprastai apie nepaprastus dalykus. Sukūrimas, veikimas, vertinimas, tobulinimas

Spalio 24 d. Nuotoliniai mokymai
Spalio 24 d. Vilniuje
Vidaus kontrolės sąvoka, tikslai ir uždaviniai. Vidaus kontrolės svarba viešojo sektoriaus subjektuose. Pagrindiniai pokyčiai: LR vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymas, Vidaus kontrolės įgyvendinimo viešajame juridiniame asmenyje tvarkos aprašas. Viešojo sektoriaus vidaus kontrolės standartų gairės. Vidaus kontrolės įgyvendinimo prielaidos. Vidaus kontrolės dalyviai, jų kompetencija ir atsakomybės sritys. Bendrieji ir specialieji reikalavimai. Vidaus kontrolės principai: tinkamumas, […]
PLAČIAU

Leidžiami ir neleidžiami atskaitymai: naujausios nuostatos

Spalio 24 d. Nuotoliniai mokymai
Spalio 24 d. Vilniuje
1. Naujausios Pelno mokesčio įstatymo nuostatos. Išaiškinimai dėl leidžiamų ir neleidžiamų atskaitymų; 2. Leidžiami ir neleidžiami atskaitymai teismų praktikoje. Ar teismų pozicija skiriasi nuo mokesčių administratoriaus? 3. Leidžiamų atskaitymų pripažinimas, deklaravimas ir apmokestinimas; 4. Neleidžiamų atskaitymų pripažinimas, deklaravimas ir apmokestinimas; 5. Tinkamas išlaidų priskyrimas leidžiamiems ar neleidžiamiems atskaitymams. Sudėtingų, nestandartinių situacijų sprendimas; 6. Ribojamų dydžių […]
PLAČIAU

Įmonės veiklos ir būklės vertinimo rodikliai (KPI) bei jų naudojimas valdymui

Spalio 24 d. Nuotoliniai mokymai
Finansinės ir veiklos (valdymo) ataskaitos. Jų naudojimo ypatumai valdant įmonės finansus. Analitinių rodiklių sistema – rezultatų, būklės ir efektyvumo matavimo bei valdymo priemonė. Finansiniai rodikliai ir jų tinkamumas veiklos vertinimui. Galimybė papildyti rodiklių sistemą mišriaisiais ir natūriniais rodikliais: a) Veiklos rezultatai (Pelningumas). b) Finansinė būklė. c) Turto naudojimo efektyvumas. d) Pinigų srautai, jų analizė ir […]
PLAČIAU

Komunikacijos pratimai ir patarimai, kad kasdienis bendravimas ir vieši pasisakymai būtų sėkmingi

Spalio 25 d. Nuotoliniai mokymai
Spalio 25 d. Vilniuje
Komunikacija – tai, kas lemia mūsų tarpusavio santykius, karjerą ir gyvenimo turiningumą, todėl kiekvienam pravartu savo kalbomis daryti įtaką ir siekti tikslų. Mokymuose aptarsime keletą temų: • Įtaigi komunikacija – kasdienybėje ir …tribūnoje. • Kasdienio bendravimo sėkmės ir nesėkmės. • Kaip kurti pokalbio ar viešo pasisakymo atmosferą? • Kaip įtikinti pašnekovą ir oriai ginti savo […]
PLAČIAU

Žemės ūkio veiklos mokesčiai, apskaita ir 2022 m. atskaitomybė

Spalio 25 d. Nuotoliniai mokymai
Spalio 25 d. Vilniuje
• Kokie mokestiniai pakeitimai keičia žemės ūkio veiklą vykdančių subjektų mokestines prievoles 2022–2023 m.? Mokestiniai pakeitimai, kurie turi daugiausia įtakos rengiant 2022 m. finansines ataskaitas? • GPM tarifų taikymas 2022–2023 m. žemės ūkio subjektuose. • Neapmokestinamųjų pajamų sąrašas, NPD formulės ir taikymo tvarka žemės ūkio veiklą vykdančiuose subjektuose. • Pajamų rūšys, nuo kurių skaičiuojamos PSD […]
PLAČIAU

Skolų išieškojimas Lietuvoje ir užsienyje. Prevencija, priemonės ir sėkmės tikimybė

Spalio 25 d. Nuotoliniai mokymai
Spalio 25 d. Vilniuje
Kaip neleisti skoloms susiformuoti? Skolų prevencija, užtikrinimo priemonės ir valdymas. Pabandykime taikiai. Ikiteisminis skolų išieškojimas.  Teisminis skolų išieškojimas Lietuvoje, vykdymas ir skolininko nemokumas. Teisminis skolų išieškojimas Europos Sąjungos valstybėse.  Teisminis skolų išieškojimas ne Europos Sąjungos valstybėse. Komercinis arbitražas. Ar tikrai tai per brangus būdas išieškoti skolas?
PLAČIAU

Užsieniečių įdarbinimo dokumentavimas. Praktinis seminaras

Spalio 25 d. Nuotoliniai mokymai
UŽSIENIEČIŲ ĮDARBINIMO PAKEITIMAI NUO 2022-08-01. PLAČIAU PAKEISTA NET 55 STRAIPSNIAI DĖL: – Paprastesnio užsieniečių įdarbinimo; – Užsieniečio kvalifikacijos nustatymo; – Užsieniečių įdarbinimo dokumentavimo; – Leidimų išdavimo; – DAUGELIO KITŲ UŽSIENIEČIŲ ĮDARBINIMO KLAUSIMŲ. Seminaro programa: I dalis. Aras Petrevičius • Darbdavio atsakomybė įdarbinus trečiųjų šalių piliečius nelegaliai; • Subsidiari rangovo atsakomybė pagal Užimtumo įstatymą; • Kaip […]
PLAČIAU

Vidaus kontrolės ir rizikų valdymas. Įžanga

Spalio 25 d. Nuotoliniai mokymai
Spalio 25 d. Vilniuje
Seminaro tikslas: padėti organizacijoms geriau siekti savo tikslų, šviečiant darbuotojus ir vadovus vidinės kontrolės ir rizikų valdymo klausimais. Seminaro rezultatai: organizacijos vadovai ir darbuotojai taiko bazines vidinės kontrolės ir rizikų valdymo žinias, auga organizacijos kontrolės ir rizikų valdymo aplinkos branda bei organizacijos galimybė pasiekti tikslus. Seminaro programa: • Vidaus kontrolės, rizikų valdymas: mitai ir faktai. […]
PLAČIAU

MS Power BI pagrindai

Spalio 25 d. — spalio 26 d. Nuotoliniai mokymai
Spalio 25 d. — spalio 26 d. Vilniuje
MS Power BI įrankis, jo versijos ir specifikacijos; Duomenų importavimas iš įvairių šaltinių (SQL bazės, CSV, MS Excel lentelės, katalogai); Duomenų sutvarkymo ir išvalymo procesas; Duomenų modelio parengimas, sąryšiai tarp lentelių; Įvadas į formulių rengimą; Duomenų vizualizavimas; Individualus darbas ir užduotys.
PLAČIAU

Darbo laiko apskaita 2022 m. – svarbiausios DK nuostatos. Suminės apskaitos ypatumai

Spalio 26 d. Nuotoliniai mokymai
Spalio 26 d. Vilniuje
• Darbo kodekso nuostatos, taikomos darbo laiko reguliavimui. Ko svarbu nepraleisti? • Kaip pasirinkti efektyvią darbo laiko apskaitą? Kada geriau darbuotojams, o kada darbdaviui? • Darbo laiko grafikų sudarymas, keitimas, derinimas. Suminė ir individuali darbo laiko apskaita. Darbo laiko apskaitos žiniaraščių žymėjimas ir svarba. • Tinkamos darbo laiko apskaitos pasirinkimas esant skirtingai organizacijos veiklai. Ką […]
PLAČIAU

Viešojo sektoriaus buhalterija ir finansai: 2022-2023 m. pertvarkos

Spalio 26 d. Nuotoliniai mokymai
Spalio 26 d. Vilniuje
Keitėsi daugiau nei 10 VSAFAS’ų – kaip viską taikyti?  Pranešėja – vidaus auditorė, buhalterė profesionalė, verslo konsultantė, Mokslų daktarė, Vilniaus universiteto Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto dėstytoja Dr. Irma Kamarauskienė. Visų naujausių VSAFAS pakeitimų aptarimas: kaip taikyti pakeitimus? Patarimai, kaip keisti dokumentaciją; Su kokiomis problemomis susidursime? Nauja Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo redakcija. Kaip viskas keisis? […]
PLAČIAU

Suminė darbo laiko apskaita 2022 m. Darbo užmokestis ir besikeičiantys darbo santykiai

Spalio 26 d. Nuotoliniai mokymai
Spalio 26 d. Vilniuje
• Darbo santykiai, darbo užmokesčio mokėjimas ir suminė darbo laiko apskaita. Kas svarbu? • Mokesčių pakeitimai, turintys įtakos darbo užmokesčio skaičiavimui. VDI ir VMI išaiškinimai DU skaičiavimo srityje. Išaiškinimų taikymas esant suminei darbo laiko apskaitai; • Suminės darbo laiko apskaitos taikymas 2022 m.; • Suminės darbo laiko apskaitos, sezoninio darbo ir nukrypimų nuo normalių darbo […]
PLAČIAU

MS Teams mokymai

Įvadas. MS Teams programos aplinka, nustatymai, pokalbių kambarys, privačių susitikimų planavimas. Komandų (grupių) sukūrimas, administravimas, narių pridėjimas. Susitikimų organizavimas, planavimas bei valdymas. Išorinių dalyvių pakvietimas. Bendrosios rekomendacijos, kaip organizuoti ar dalyvauti internetiniuose susitikimuose.
PLAČIAU

Naujos redakcijos Žemės įstatymas nuo 2023 m. Valstybinės žemės nuoma

Spalio 27 d. Nuotoliniai mokymai
SVARBU! NUO 2022-04-16 ĮSIGALIOJO: Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 24 d. nutarimo Nr. 205 „Dėl žemės įvertinimo tvarkos“ pakeitimo Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimo Nr. 260 „Dėl naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos“ pakeitimo Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. rugsėjo 29 d. nutarimo Nr. […]
PLAČIAU

VAS ir TFAS palyginimas 2022–2023 m.: sprendimai, konkretūs darbai ir techninis įgyvendinimas

Spalio 27 d. Nuotoliniai mokymai
5 priežastys, kodėl perėjimas prie TFAS yra naudingas Tarptautiniai apskaitos standartai (toliau ir TFAS) – tai sistema dokumentų, kuriais siekiama suvienodinti buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų rengimą. Dėl šios priežasties TFAS įgyja ypatingą reikšmę tarptautiniame versle arba įmonėse, kurios siekia pritraukti tarptautinių investicijų ar pradėti plėtrą į užsienį. 1. Taigi pirma priežastis, kodėl perėjimas prie […]
PLAČIAU

Praktinis seminaras „Mediacija darbo vietoje“

Spalio 27 d. Nuotoliniai mokymai
Mediacija darbo vietoje gali būti labai svarbi. Vien konflikto tarp darbuotojų išsprendimas gali išsaugoti svarbius darbinius santykius ir darbdaviui sutaupyti daugybę išlaidų. Netgi jei mediacija tarp darbuotojų ir nepanaikintų įtampos, vis tiek būtų įnešta aiškumo ir būtų sudėlioti žingsniai, kaip išspręsti konfliktą, bei atkurti normalūs darbiniai santykiai. Būtent šiais tikslais organizuojame seminarą apie mediaciją darbo […]
PLAČIAU

Viešųjų pirkimų konferencija: naujos taisyklės, praktika ir dokumentacija 2022 m.

Spalio 27 d. Nuotoliniai mokymai
Spalio 27 d. Vilniuje
DĖMESIO PASIŪLYMAS! Registruokitės į Pasirengimo VP specialisto testui kursus ir gaukite 20% NUOLAIDĄ Viešųjų pirkimų konferencijai. Po užsakymo el. paštu gausite kodą, kuris suteiks nuolaidą Viešųjų pirkimų konferencijai. Programa: Viešųjų pirkimų pakeitimai ir naujausia praktika. Kas pasikeitė ir ko dar laukti? Pranešėja – advokatų kontoros SPC LEGAL partnerė advokatė Daiva Lileikienė (10.00–11.00 val.). Žalieji viešieji […]
PLAČIAU

MS Word mokymai

Spalio 27 d. — spalio 28 d. Nuotoliniai mokymai
Spalio 27 d. — spalio 28 d. Vilniuje
Informacijos pateikimas tekstiniame dokumente: Tekstinių dokumentų kūrimas, tvarkymas ir spausdinimas; Greitosios klaviatūros kombinacijos, jų naudojimas; Puslapio parametrai: vandens ženklų įterpimas, puslapio fonas, kraštinės; Teksto stiliai; Darbas su pastraipomis: lygiavimas, ženklinimas ir numeravimas; Iliustracijų – lentelių, diagramų, paveiksliukų – įterpimas ir jų redagavimas; Nuorodų įterpimas; Puslapinės antraštės ir poraštės; Tabuliavimo žymės; Struktūriniai sąrašai; Teksto dėstymas skiltimis. […]
PLAČIAU

Nefinansinis darbuotojų motyvavimas

Spalio 28 d. Nuotoliniai mokymai
Spalio 28 d. Vilniuje
• Motyvaciniai veiksniai. Kas motyvuoja skirtingus žmones? • Motyvacijos principai ir dėsniai. Esminės išvados, kas darbe motyvuoja vadovus ir ne vadovus: – Nuo ko priklauso darbuotojų motyvacija ir pasitenkinimas darbu? – Motyvaciją žlugdantys veiksniai; – Atvejai, kai atlyginimas ar / ir priedų sistema gali nemotyvuoti žmonių, o turėti atvirkštinį poveikį. • Motyvacijos principai: keli netikėti […]
PLAČIAU

Viešojo sektoriaus subjektų finansų kontrolė. Sukūrimas, veikimas, tobulinimas

Spalio 28 d. Nuotoliniai mokymai
Spalio 28 d. Vilniuje
Finansų kontrolė: sąvoka ir tikslai. Viešojo sektoriaus skaidrumo ir atskaitingumo visuomenei didinimo poreikis – iššūkis tradicijoms. Finansų kontrolės svarba viešojo sektoriaus subjektuose. Vidaus kontrolė ir finansų kontrolė. Finansų kontrolės sistemos dalys. Bendrieji ir specialieji reikalavimai finansų kontrolei. Išankstinė, einamoji, paskesnioji, retrospektyvinė finansų kontrolė: nuoseklumas, ryšys, atsakomybė, vykdytojai, procesas. Finansų kontrolės diegimas. Nuo ko pradėti: procedūros, […]
PLAČIAU

Vidurinės grandies vadovo iššūkiai

Spalio 28 d. Nuotoliniai mokymai
Spalio 28 d. Vilniuje
Apie ką šie mokymai ir kam jie skirti? Šio seminaro metu kalbėsime apie vidurinės grandies vadovo funkcijas, būtinąsias kompetencijas, apžvelgsime lengvai panaudojamus kasdienės komunikacijos įrankius, leidžiančius motyvuoti pavaldinius ir ugdyti jų kompetencijas, efektyviai valdyti konfliktines situacijas. Taip pat mokymų dalyviai gaus praktinių vadovavimo komandoms patarimų, pagrįstų realia lektoriaus patirtimi. Mokymai skirti tiek viešojo, tiek privataus […]
PLAČIAU

Projektų valdymas. Nuo ko pradėti?

Spalio 28 d. Nuotoliniai mokymai
Spalio 28 d. Vilniuje
Projektų valdymas organizacijoje padeda chaosą bei gaisrų gesinimą paversti valdoma žingsnių seka ir rizikų valdymu. Mokymų tikslas – darbuotojams suteikti bazines žinias apie projektų valdymą, kad jie gebėtų projektines veiklas įmonėje valdyti remdamiesi gerosiomis pasaulinėmis praktikomis (PMBOK®, PRINCE2, IPMA, AGILE: Scrum). Mokymuose: suprasite, kas yra projektas ir kokie svarbiausi projektų valdymo elementai; išmoksite efektyviai planuoti […]
PLAČIAU

Kompiuteriu renkamo teksto kalba. Ką reikia žinoti?

Spalio 28 d. Nuotoliniai mokymai
Bendrinės kalbos vartojimo sritys , pagrindiniai taisyklingos kalbos reikalavimai. Bendrieji kompiuteriu renkamo teksto reikalavimai (skyrybos ženklai: kabutės. brūkšnys, brūkšnelis ir kt., tarpai, paveikslai ir lentelės, numeracija, išskyrimas, didžiosios raidės, santrumpos, bibliografinės nuorodos). Elektroninių laiškų rašymas (reikalavimai tekstui, struktūrai, kreipinys, parašas, kalbos etiketo reikalavimai). Privatusis ir dalykinis rašymas (skirtumai, dažniausiai daromos kalbos klaidos). Į ką atkreipti […]
PLAČIAU

Vidaus kontrolės priemonės, siekiant valdyti rizikas privačiame sektoriuje

Spalio 31 d. Nuotoliniai mokymai
Spalio 31 d. Vilniuje
  Vidaus kontrolės sąvoka, tikslai ir uždaviniai. Vidaus kontrolės svarba pelno siekiančių subjektų veiklai ir valdymui. Finansinės apskaitos vidaus kontrolė: sąvoka, tikslai, uždaviniai. Vidaus kontrolės įgyvendinimo prielaidos: LR finansinės apskaitos įstatymas (įsigaliosiantis nuo 2022-05-01), AVNT 2022-03-31 Rekomendacijos: vidaus kontrolės organizavimas; vidaus kontrolės standartų gairės, COSO ir kiti standartai. Vidaus kontrolės dalyviai, jų kompetencija ir atsakomybės […]
PLAČIAU

Lengvatų taikymas skaičiuojant pelno mokestį

Spalio 31 d. Nuotoliniai mokymai
Spalio 31 d. Vilniuje
  Pelno mokesčio įstatymo pakeitimai nuo 2022-05-01, 2022-07-01 ir nuo 2023-01-01; Investicinio projekto lengvata ir jos taikymas; MTEP lengvata ir jos taikymas; Kino filmų kūrimo ir paramos lengvata; LEZ, stambių investicijų lengvata; Nuostolių perkėlimas; Lengvatiniai pelno mokesčio tarifai.
PLAČIAU

Kliento kelionės žemėlapis: tvarus ir sėkmingas verslas pažinus savo klientą

Spalio 31 d. Nuotoliniai mokymai
Spalio 31 d. Vilniuje
Mokymai skirti: Privataus ir viešojo sektoriaus organizacijų įvairaus lygmens vadovams ir specialistams. „Klientai gali pamiršti tai, ką Jūs jiems pasakėte, bet jie niekada nepamirš, kaip tuo metu jautėsi.“ Klientų kelionių žemėlapiai padeda identifikuoti Jūsų produktų / paslaugų naudotojus ir tai, kaip jie susiduria su Jūsų įmone. Kurdami šį žemėlapį galite aiškiai įvardyti rinkodaros strategijos trūkumus, […]
PLAČIAU

Tinkama atlygio sistema. Motyvavimas ir atitiktis Darbo kodeksui

Lapkričio 3 d. Nuotoliniai mokymai
Lapkričio 3 d. Vilniuje
• Nuo ko pradėti gavus užduotį suformuoti atlygio sistemą? Pagrindiniai žingsniai, kuriuos reikia apgalvoti pradedant veikti? • Atlygio sistemos reguliavimas teisės aktuose. Darbo kodekso nuostatų taikymas. • Atlygio būdai ir lygiai: fiksuotas, kintamas atlygis, ilgalaikis ir trumpalaikis skatinimas ir pan. • Teisingos atlyginimo sistemos nustatymas. Kas už tai atsakingas? • Atlygio sistemos aprašymas vidiniuose personalo […]
PLAČIAU

MS Excel pažengusiems: skaičiavimai, ataskaitos ir duomenų analizė (vakarinė grupė)

Lapkričio 3 d. — lapkričio 23 d. Nuotoliniai mokymai
Lapkričio 3 d. — lapkričio 23 d. Vilniuje
Mokymų tikslas – susipažinti su MS Excel programos galimybėmis, padėsiančiomis apibendrinti ir analizuoti įmonės duomenis. Nauda dalyviui: Gebės atlikti sudėtingesnius skaičiavimus naudojant MS Excel formules ir funkcijas; Gebės atlikti klaidų paiešką bei duomenų tikrinimą; Rengs sudėtingas suvestines ir ataskaitas; Susipažins su statistinės analizės galimybėmis. Programa MS Excel aplinkos aptarimas, formulės ir pagrindinės funkcijos; Langelių formatai, […]
PLAČIAU

MS Excel pagrindai: svarbiausios skaičiuoklės funkcijos (vakarinė grupė)

Lapkričio 3 d. — lapkričio 22 d. Nuotoliniai mokymai
Lapkričio 3 d. — lapkričio 22 d. Vilniuje
Mokymų tikslas – susipažinti su programos galimybėmis, padėsiančiomis tvarkyti įmonės duomenis bei rengti ataskaitas. Nauda dalyviui: Susipažins su duomenų formatavimu MS Excel aplinkoje; Gebės atlikti pagrindinius skaičiavimus naudojant MS Excel formules ir funkcijas; Rengs suvestines ir ataskaitas; Susipažins su apsaugos galimybėmis; Gebės apibendrinti informaciją naudojant MS Excel diagramas. Programa MS Excel aplinka, lango valdymas, pagrindiniai […]
PLAČIAU

Sutarčių teisė – naujausia teismų praktika ir ateities tendencijos

Lapkričio 4 d. Nuotoliniai mokymai
Lapkričio 4 d. Vilniuje
1. Sutarčių sudarymo ir kvalifikavimo probleminiai aspektai. 2. Sutarčių įvykdymo užtikrinimo būdai – aktualūs klausimai. 3. Gynybos būdų proporcingumo ir adekvatumo problematika sutartiniuose ginčuose. 4. Sutartinių ginčų sprendimo ateities tendencijos.
PLAČIAU

Darbo santykiai globos įstaigose. DK pakeitimai nuo 2022-08-01 ir nuo 2022-09-01

Lapkričio 8 d. Nuotoliniai mokymai
Lapkričio 8 d. Vilniuje
SVARBU! Darbo kodekso pakeitimai nuo 2022-08-01 ir nuo 2022-09-01 Darbo kodekso 1, 2, 25, 26, 30, 36, 40, 44, 46, 51, 52, 55, 56, 57, 59, 72(1), 75, 79, 107, 113, … (lrs.lt) Darbo kodekso 14, 25, 27, 30, 52, 58, 144, 221, 222, 223, 225, 226, 227 ir 240 straipsnių pakeiti… (lrs.lt) Seminaro programa: […]
PLAČIAU

Procesų valdymas

Lapkričio 8 d. Nuotoliniai mokymai
Kas yra procesinis valdymas ir kam jis reikalingas? Kas yra procesas? Kas yra procesinis valdymas ir kokia jo nauda? Kaip identifikuoti įmonės vertės grandinę? Kaip sudaryti procesų žemėlapį? Pagrindiniai proceso elementai ir parametrai: Kaip „nubraižyti procesą“ – trumpai apie BPMN2; Kaip nustatyti proceso šeimininką? Kaip nustatyti proceso tikslą ir rezultatą? Kaip nustatyti proceso rodiklius? Kaip […]
PLAČIAU

MS Excel produktyviau: naudingos ir efektyvios skaičiuoklės funkcijos (popietinė grupė)

Lapkričio 8 d. — lapkričio 10 d. Nuotoliniai mokymai
Lapkričio 8 d. — lapkričio 10 d. Vilniuje
Gruodžio 13 d. — gruodžio 15 d. Nuotoliniai mokymai
Gruodžio 13 d. — gruodžio 15 d. Vilniuje
Mokymų tikslas – susipažinti su MS Excel programos galimybėmis, padėsiančiomis apibendrinti ir analizuoti įmonės duomenis. Nauda dalyviui: Gebės atlikti sudėtingesnius skaičiavimus naudojant MS Excel formules ir funkcijas; Gebės atlikti klaidų paiešką ir duomenų tikrinimą; Rengs sudėtingas suvestines ir ataskaitas; Susipažins su statistinės analizės galimybėmis. Programa Langelių formatai, koordinatės (santykinės, absoliučios, mišrios); Sąlyginis formatavimas (Conditional Formatting); […]
PLAČIAU

MS Outlook mokymai

Greitas pasirengimas darbui; Nustatymas ir tinkinimas; El. laiškų kūrimas ir siuntimas; El. pašto valdymas; Aplanko „Gauta” tvarkymas; Kontaktai ir užduotys; Kalendorius.
PLAČIAU

Mobilumo paketo taikymas ir reguliavimo naujovės

Lapkričio 8 d. Nuotoliniai mokymai
Lapkričio 8 d. Vilniuje
• Mobilumo paketo teisės aktai: kada įsigalios ir kokios naujos taisyklės įvedamos? • Naujos vairuotojų darbo sąlygos priėmus Mobilumo paketą; • Vairuotojų komandiravimo tvarkos naujovės; • Minimalaus vairuotojų atlyginimo reikalavimas; • Krovininės transporto priemonės grąžinimas į registracijos valstybę. Vairuotojo vietos nustatymas tachografais; • Pertraukos tarp kabotažo operacijų įvedimas; • Vairuotojų poilsio laiko pakeitimai: reikalavimai ir […]
PLAČIAU

Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų analizė

Lapkričio 9 d. Nuotoliniai mokymai
Lapkričio 9 d. Vilniuje
Finansinės analizės reikšmė privataus ir viešojo sektoriaus subjektuose. Finansinės analizės svarba. Analizės rūšių ir tyrimo būdų sistema. Viešojo sektoriaus subjektų finansinės analizės šaltiniai, klasifikacija ir informacijos vartotojai. Finansinės analizės atlikimo prielaidos ir problematika. Finansinės būklės, Veiklos rezultatų, Grynojo turto pokyčių, Pinigų srautų ataskaitų finansinės analizės nuoseklumas, eiga, apimtis. Aiškinamojo rašto turinio svarba finansinei analizei. Kitų […]
PLAČIAU

Naujoji Vietos savivaldos įstatymo redakcija: pasirengimas įgyvendinti ir problematika

Lapkričio 9 d. Nuotoliniai mokymai
Lietuvos Respublikos Seimas paskutinę pavasario sesijos dieną beveik vienbalsiai pritarė naujajai Vietos savivaldos įstatymo redakcijai. Senosios redakcijos įstatymas buvo priimtas dar 1994 metais ir nuo to laiko buvo keistas daugybę kartų. Priežastis naujajai įstatymo redakcijai – Konstitucinio Teismo nutarimas dėl tiesioginių merų rinkimų ir mero bei savivaldybės tarybos funkcijų, pareigų, teisių atskyrimo ir išgryninimo. Visa […]
PLAČIAU

Darbuotojų asmens duomenų apsauga 2022 m. DK ir BDAR reikalavimai

Lapkričio 9 d. Nuotoliniai mokymai
Lapkričio 9 d. Vilniuje
Darbuotojų asmens duomenų apsauga yra viena svarbiausių sričių tiek įmonėse, tiek ir biudžetinėse įstaigose. Vadovaudamasi naujausiais teisės aktais ir institucijų rekomendacijomis kiekviena įmonė: – turi pasitvirtinti darbuotojų asmens duomenų apsaugos tvarkas; – užtikrinti, kad darbuotojų asmens duomenų rinkimas, saugojimas ir naikinimas būtų tinkamai dokumentuotas; – pasirūpinti, kad darbuotojų vaizdo stebėjimas ir IT bei kitų komunikacijų […]
PLAČIAU

Mišri PVM atskaita: išaiškinimai, kriterijai, deklaravimas ir praktika

Lapkričio 10 d. Nuotoliniai mokymai
Lapkričio 10 d. Vilniuje
• Kada laikoma, kad asmuo vykdo mišrią veiklą PVM tikslais? • Kokios PVM atskaitos taisyklės yra taikomos mišrios veiklos atveju? • Atskaitos procento apskaičiavimo kriterijai. • PVM atskaitos procento apskaičiavimo tvarka. Kaip tai padaryti teisingai? • Kokios pajamos netraukiamos apskaičiuojant mišrios veiklos procentą? • PVM atskaitos tikslinimas ir deklaracijos pildymas. • Teismų sprendimų ir VMI […]
PLAČIAU

Inventorizacija 2022 m.: naujos taisyklės, VSAFAS pakeitimai ir Finansinės apskaitos įstatymas

Lapkričio 10 d. Nuotoliniai mokymai
Lapkričio 10 d. Vilniuje
Inventorizacijos taisyklių pakeitimai ir naujas Finansinės apskaitos įstatymas. Naujausi VSAFAS pakeitimai. Kas keičiasi inventorizacijos srityje? Inventorizacija viešajame sektoriuje, jos periodiškumas, eigos aptarimas. Inventorizacijos komisijų sudarymas ir veikla. Inventorizavimo aprašas, jo sudarymo reikalavimas, būtini rekvizitai. Patikėjimo teise valdomo turto ir pagal kitas sutartis gauto turto inventorizacija. Ilgalaikio materialiojo turto inventorizacija, tikrosios vertės nustatymas, nuvertėjimo vertinimas. Nematerialiojo […]
PLAČIAU

Vidaus kontrolė pažengusiems. Vidaus kontrolės veikimo vertinimas ir tobulinimas

Lapkričio 11 d. Vilniuje
Lapkričio 11 d. Nuotoliniai mokymai
Vidaus kontrolės kūrimas ir diegimas. Kokius namų darbus atlikote: procedūros, atsakingi asmenys, galių suteikimas, atsakomybių ribos; vidaus kontrolės elementai; vidaus kontrolės politikos turinys. Vadovybės, darbuotojų, auditorių, vidaus auditorių vaidmuo ir jų įtaka vidaus kontrolės sistemos vertinime ir tobulinime. Vidaus kontrolės sistemos veikimo nuolatinė ir periodinė stebėsena. Vidaus kontrolės sistemos veikimo vertinimo proceso inicijavimas, vertintojų pasitelkimas, […]
PLAČIAU

Konfliktų atpažinimas ir valdymas

Lapkričio 11 d. Nuotoliniai mokymai
Lapkričio 11 d. Vilniuje
Turite lūkesčių gyventi be konfliktų? Tuomet šie mokymai tikrai ne Jums. Manyti, kad profesiniame ar asmeniniame gyvenime nebus konfliktų, reiškia būti nusiteikusiam jų neatpažinti ar juos neigti. Tačiau vengimas pripažinti ir spręsti konfliktines situacijas daro neigiamą įtaką emocinei savijautai, tarpasmeniniams santykiams. Jeigu dažnai nuomonių ir interesų susidūrimas Jums asocijuojasi su įtampa, nerimu, pykčiu, kova – […]
PLAČIAU

Dokumentų valdymo aktualijos: teorija ir praktinis taikymas

Lapkričio 14 d. Nuotoliniai mokymai
1. Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nuostatos. 2. Visų formų dokumentų rengimas, tvarkymas ir apskaita (popieriniai, elektroniniai, vaizdo       ir (ar) garso dokumentai, įrašai): Dokumentų rengimo taisyklių taikymo aspektai:  a) Pagrindiniai dokumentų elementai;  b) Popierinių dokumentų rengimo ypatumai;  c) Elektroninių dokumentų rengimo ypatumai;  d) Vaizdo ir (ar) garso dokumentų rengimo ypatumai;  e) Įrašų […]
PLAČIAU

Vežimo ir papildomo vežimo paslaugų apmokestinimas PVM

Lapkričio 14 d. Nuotoliniai mokymai
Lapkričio 14 d. Vilniuje
PVM įstatymo naujovės, liečiančios transporto paslaugas; Vežimo ir papildomų vežimo paslaugų suteikimo vieta; 0 proc. PVM tarifo taikymo sąlygos. Įrodymai pagrindžiantys 0 proc. PVM tarifo taikymo poziciją; Vežimo ir papildomų vežimo paslaugų deklaravimas; E. prekybos pasikeitimai; Praktinė situacijų analizė. Aktuali teismų praktika ir VMI išaiškinimai.  
PLAČIAU

Viešųjų pirkimų sutartys

Lapkričio 15 d. Nuotoliniai mokymai
Lapkričio 15 d. Vilniuje
Ypatinga situacija rinkoje drastiškai pasikeitus žaliavų ir energetikos kainoms neabejotinai turės įtakos ir viešojo pirkimo sutarčių sudarymui ir vykdymui. Seminare planuojama aptarti atsisakymo sudaryti viešojo pirkimo sutartį rizikas ir pasekmes. Ypatingai daug dėmesio planuojama skirti teisinių pagrindų pakeisti sudarytą sutartį aptarimui bei susijusių rizikų analizei. Seminaro programa: 1. Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimų paketas nuo 2022 […]
PLAČIAU

Buhalterių žinių forumas 2022: nuo diskusijos iki problemos sprendimo (3 dienų seminarai „Harmony Park" viešbutyje)

Lapkričio 16 d. — lapkričio 18 d. Prienų rajone
Lapkričio 16 d. — lapkričio 18 d. Prienų rajone
Lapkričio 16 d. Prienų rajone
Lapkričio 17 d. Prienų rajone
Lapkričio 18 d. Prienų rajone
Lapkričio 16 d. 9:00 – 10:00 val. atvykimas, registracija ir pasitikimo kava. 10:00 – 12:00 val. seminaras „Finansinės apskaitos įstatymas – ar viską atlikome? Vidaus ir finansų kontrolės teikiamos galimybės. Pasiruoškime iš tikrųjų“ 1-a dalis. Lektorė Irma Kamarauskienė. Seminaras bus orientuotas daugiausia į lektorės ir seminaro dalyvių diskusiją aktualiausiais klausimais. Todėl kviečiame dalyvius pasiruošti klausimus […]
PLAČIAU

DOKUMENTŲ VALDYMO KURSAI

Lapkričio 16 d. — lapkričio 29 d. Nuotoliniai mokymai
Dokumentų valdymo kursų programa parengta pagal naujausius teisės aktų pakeitimus. Vėliausiai priimti dokumentų valdymo pakeitimai: – Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo 10, 11, 12 ir 14 straipsnių pakeitimai; – Dokumentų rengimo taisyklių nauja redakcija; – Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių nauja redakcija; – Dokumentų saugojimo taisyklių nauja redakcija; – Įsakymas Nr. VE-67 „Dėl oficialiųjų […]
PLAČIAU

Rodikliai (KPI) ir kasdienių susirinkimų sistema

Lapkričio 18 d. Nuotoliniai mokymai
Lapkričio 18 d. Vilniuje
Pagrindinis įrankis kiekvienai įmonei, kuri nori efektyviai valdyti veiklą, pasiekti užsibrėžtus tikslus ir laiku priimti sprendimus, grįstus duomenimis –tai rodiklių (KPI) ir kasdienių susirinkimų sistema. Mokymų nauda: Sužinosite, kaip įmonės strategiją paversti konkrečiais įmonės ir padalinių tikslais, taip užtikrinant jos įgyvendinimą ir organizacijos vertės kėlimą; Suprasite, kaip tikslus paversti veiklos rodikliais: juos nustatyti ir teisingai […]
PLAČIAU

Streso valdymas ir emocinės sveikatos stiprinimas

Lapkričio 21 d. Nuotoliniai mokymai
Lapkričio 21 d. Vilniuje
Daugelį žmonių motyvuoja iššūkiai, su kuriais susiduriama tiek darbo aplinkoje, tiek asmeniniame gyvenime. Tačiau kai spaudimas patenkinti asmeninius ar aplinkos poreikius tampa per didelis ir užsitęsęs, palyginti su suvoktu gebėjimu patenkinti tuos poreikius, gali kilti stresas. Stresas apibrėžiamas kaip neigiama psichologinė būsena, turinti kognityvinių ir emocinių komponentų. Jis kyla dėl individo ir jo aplinkos sąveikos, […]
PLAČIAU

MS Excel Power Query, Power Pivot ir Power BI (popietinė grupė)

Lapkričio 22 d. — lapkričio 30 d. Nuotoliniai mokymai
Lapkričio 22 d. — lapkričio 30 d. Vilniuje
MS Excel Power įrankiai (Power Query, Power Pivot, Power View); Pažintis su ETL modeliu; Duomenų importavimas iš įvairių šaltinių (SQL bazės, CSV, MS Excel lentelės, katalogai); Duomenų sutvarkymo ir išvalymo procesas; Įvadas į reliacinį duomenų modelį. Normalizacija; Duomenų modelio parengimas; Įvadas į DAX  (Data Analysis Expressions); Duomenų vizualizavimas; MS Power BI panaudojimas parengtam duomenų modeliui; […]
PLAČIAU

Pajamų, gautų natūra, apmokestinimas, pripažinimas, deklaravimas. Ko vengti?

Lapkričio 23 d. Nuotoliniai mokymai
Lapkričio 23 d. Vilniuje
• Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimai ir naujausia taikymo praktika pajamų, gautų natūra, srityje. • Pajamų, gautų natūra, pripažinimas. Konkrečių pavyzdžių analizė: su kuo susiduriame dažniausiai ir ko vengti? • Kada pajamos nelaikomos gautomis natūra? • Pajamų, gautų iš darbdavio, pripažinimas gautomis natūra: kuras, naudojimasis automobiliu, kitos naudos. • Pajamų, gautų natūra, deklaravimo ypatumai. • […]
PLAČIAU

Krovinių gabenimas pagal CMR konvenciją: vežimo sutarties sudarymas, vykdymas, atsakomybė

Lapkričio 24 d. Nuotoliniai mokymai
Lapkričio 24 d. Vilniuje
Krovinio vežimo teisiniai santykiai prasideda nuo krovinio vežimo sutarties sudarymo. Todėl labai svarbu, kad šis dokumentas būtų sudaromas teisingai – pagal visus nacionalinius ir tarptautinius reikalavimus bei susiklosčiusią praktiką. Svarbu nusistatyti su kuo ir kokią sutartį sudarote. Svarbu tinkamai apsirašyti sutarties vykdymo sąlygas bei šalių atsakomybę kiekviename vežimo etape. Svarbu vykdyti tinkamą žalų prevenciją ir […]
PLAČIAU

Lyderystės mokymai: praktinė vadovavimo psichologija

Lapkričio 25 d. Nuotoliniai mokymai
Lapkričio 25 d. Vilniuje
• Vadovo įvaizdžio formavimas: esama situacija, norimas pasiekti rezultatas. • Sėkmingos komunikacijos, kaip įvaizdžio formavimo įrankio, rūšys ir jų taikymas: pokyčių komunikacija, sprendimų komunikacija, krizių komunikacija, rezultatų ir pasiekimų komunikacija. • Drąsūs esminiai pokyčiai organizacijoje, siekiant tikslų. • Lyderystės gebėjimų ugdymas. • Strateginis ir taktinis mąstymas: tikslų išsikėlimas, resursų planavimas, mozaikinis situacijos matymas, žaibiška reakcija […]
PLAČIAU

Tvarus tiekimo grandinės valdymas = augantis ir pelningas verslas

Lapkričio 25 d. Nuotoliniai mokymai
Lapkričio 25 d. Vilniuje
Mokymuose: sužinosite, kodėl atspirties taškas yra Jūsų verslo strategija ir kliento poreikis; identifikuosite savo įmonės vertės grandinę ir savo vaidmenį; įgysite žinių apie pagrindinius darbo su tiekėjais principus; suprasite, kaip per rodiklius ir rutinas efektyviai valdyti savo tiekimo grandinę. Mokymai skirti: Aukščiausio, vidurinės grandies ir operatyvinio lygmens vadovams, tiekimo specialistams, produktų, komercijos, procesų, strateginio planavimo […]
PLAČIAU

Administracinių nusižengimų bylų teisenos ypatumai bei aktuali teismų praktika

Lapkričio 29 d. Nuotoliniai mokymai
Lapkričio 29 d. Vilniuje
​​​​Administracinio nusižengimo samprata, požymiai. Administracinio nusižengimo sudėtis. Aplinkybės, kada asmuo netraukiamas administracinėn atsakomybėn, administracinės nuobaudos ir administracinio poveikio priemonės. Jų skyrimo ypatumai. Aktuali teismų praktika. Administracinių nusižengimų teisena: bendrieji nuostatai, dalyvaujantys asmenys, tyrimo pradžia ir pabaiga, užtikrinimo prievartos priemonės, Administracinio nusižengimo protokolo ir administracinio nurodymo surašymo problemos. Aktuali teismų praktika. Administracinių nusižengimų teisena: administracinių bylų […]
PLAČIAU

Problemų sprendimas – metodika, kuri tikrai veikia

Lapkričio 30 d. Nuotoliniai mokymai
Lapkričio 30 d. Vilniuje
Apie mokymus: Egzistuoja daug skirtingų problemų sprendimo metodikų, iš kurių esame išsigryninę tai, kas labiausiai veikia mūsų matytuose pavyzdžiuose ir situacijose. Mūsų metodika yra pagrįsta A3, PDCA, DMAIC, VACA praktikomis. Ją paprasta naudoti, ji suprantama tiek vadybinės, tiek techninės pakraipos darbuotojams. Šiuo metodu išsprendus problemą vieną kartą, ji nesikartoja.   Mokymai skirti: Visiems įmonių darbuotojams, […]
PLAČIAU

MS Excel pagrindai: savarankiški nuotoliniai mokymai

Sausio 1 d. Nuotoliniai mokymai
Savarankiškų MS Excel mokymų sistema – tai: Vaizdo pamokos (įrašai), kuriose dėstytojas pristato MS Excel temų (nurodytų programoje) teorinę medžiagą ir pateikia praktinių užduočių sprendimus; Mokomoji teorinė medžiaga (pdf formatu); Praktinės užduotys (MS Excel formatu), kurias spręsite savarankiškai; Mokymų pažymėjimas; MS Excel žinių patikrinimo testas; Konsultacijų su lektoriumi galimybė (el. paštu, telefonu ar vaizdo skambučiu). […]
PLAČIAU

MS Excel produktyviau: savarankiški nuotoliniai mokymai

Sausio 2 d. Nuotoliniai mokymai
Savarankiškų MS Excel mokymų sistema – tai: Vaizdo pamokos (įrašai), kuriose dėstytojas pristato MS Excel temų (nurodytų programoje) teorinę medžiagą ir pateikia praktinių užduočių sprendimus; Mokomoji teorinė medžiaga (pdf formatu); Praktinės užduotys (MS Excel formatu), kurias spręsite savarankiškai; Mokymų pažymėjimas; MS Excel žinių patikrinimo testas; Konsultacijų su lektoriumi galimybė (el. paštu, telefonu ar vaizdo skambučiu). […]
PLAČIAU

MS Excel pažengusiems: savarankiški nuotoliniai mokymai

Sausio 3 d. Nuotoliniai mokymai
Savarankiškų MS Excel mokymų sistema – tai: Vaizdo pamokos (įrašai), kuriose dėstytojas pristato MS Excel temų (nurodytų programoje) teorinę medžiagą ir pateikia praktinių užduočių sprendimus; Mokomoji teorinė medžiaga (pdf formatu); Praktinės užduotys (MS Excel formatu), kurias spręsite savarankiškai; Mokymų pažymėjimas; MS Excel žinių patikrinimo testas; Konsultacijų su lektoriumi galimybė (el. paštu, telefonu ar vaizdo skambučiu). […]
PLAČIAU

MS Word mokymai

Sausio 4 d. Nuotoliniai mokymai
Savarankiškų mokymų sistema – tai: Vaizdo pamokos (įrašai), kuriose dėstytoja pristato temų (nurodytų programoje) teorinę medžiagą ir praktiškai moko dirbti su MS Word programa. Mokomoji medžiaga (pdf formatu); Mokymų pažymėjimas; Paprasta naudotis: Reikia tik turėti kompiuterį ir interneto ryšį; Prie mokymų sistemos galite prisijungti bet kuriuo Jums tinkamu metu ir kiek norite kartų (visą 2 savaičių […]
PLAČIAU

MS PowerPoint mokymai

Sausio 5 d. Nuotoliniai mokymai
Savarankiškų mokymų sistema – tai: Vaizdo pamokos (įrašai), kuriose dėstytoja pristato temų (nurodytų programoje) teorinę medžiagą ir praktiškai moko dirbti su MS PowerPoint programa. Mokomoji medžiaga (pdf formatu); Mokymų pažymėjimas; Paprasta naudotis: Reikia tik turėti kompiuterį ir interneto ryšį; Prie mokymų sistemos galite prisijungti bet kuriuo Jums tinkamu metu ir kiek norite kartų (visą 2 savaičių […]
PLAČIAU

MS Teams mokymai

Sausio 6 d. Nuotoliniai mokymai
Savarankiškų mokymų sistema – tai: Vaizdo pamokos (įrašai), kuriose dėstytojas pristato temų (nurodytų programoje) teorinę medžiagą ir praktiškai moko dirbti su MS Teams programa. Mokomoji medžiaga (pdf formatu); Mokymų pažymėjimas; Paprasta naudotis: Reikia tik turėti kompiuterį ir interneto ryšį; Prie mokymų sistemos galite prisijungti bet kuriuo Jums tinkamu metu ir kiek norite kartų (visą 2 savaičių […]
PLAČIAU