Darbuotojų asmens duomenų apsauga. DK ir BDAR reikalavimai

Birželio 20 d. Nuotoliniai mokymai
Birželio 20 d. Vilniuje
• Darbuotojų asmens duomenų tvarkymo tikslai; • Darbuotojų asmens duomenų rinkimas ir tvarkymas. Kokią informaciją darbdaviai gali rinkti apie savo darbuotojus? • Kandidatų į darbo vietą ir naujai priimtų darbuotojų duomenų apsauga; • Susipažinimas su darbuotojų asmens duomenimis; • Atsakingo asmens už darbuotojų asmens duomenų apsaugą paskyrimas ir jo atsakomybės; • Darbuotojų stebėjimas vaizdo, garso, […]
PLAČIAU

Administracijos profesionalų konferencija: komunikacija, organizavimas, etiketas, technologijos ir Sėkmė

Birželio 20 d. Nuotolinė konferencija
Birželio 20 d. Vilniuje
Konferencijos moderatorius – Darius Rupšlaukis   Užduočių valdymas: kaip nustatyti prioritetus ir mažiau blaškytis? Pranešėja – Aistė Mažeikienė (9.00-10.00 val.) – Efektyvaus užduočių valdymo nauda; – Prioritetų nustatymas ir metodai; – Diskusijos apie iššūkius ir geriausią praktiką. Elektroninių ir kitų skaitmeninės kilmės dokumentų valdymas. Pranešėja – Daiva Lukšaitė (10.00-10.45 val.) – Lietuvos Respublikos dokumentų ir […]
PLAČIAU

Darbo kodekso taikymas: pakeitimai, praktika ir rekomendacijos

Birželio 21 d. Nuotoliniai mokymai
Birželio 21 d. Vilniuje
SVARBU! Darbo kodekso pakeitimai: Darbo kodekso 1, 2, 25, 26, 30, 36, 40, 44, 46, 51, 52, 55, 56, 57, 59, 72(1), 75, 79, 107, 113, … (lrs.lt) Darbo kodekso 14, 25, 27, 30, 52, 58, 144, 221, 222, 223, 225, 226, 227 ir 240 straipsnių pakeiti… (lrs.lt) Seminaro programa: – Darbo kodekso pakeitimai. – […]
PLAČIAU

Suminė darbo laiko apskaita 2024 m. Darbo užmokestis ir besikeičiantys darbo santykiai

Birželio 21 d. Nuotoliniai mokymai
• Darbo santykiai, darbo užmokesčio mokėjimas ir suminė darbo laiko apskaita. Kas svarbu? • Mokesčių pakeitimai, turintys įtakos darbo užmokesčio skaičiavimui. VDI ir VMI išaiškinimai DU skaičiavimo srityje. Išaiškinimų taikymas esant suminei darbo laiko apskaitai; • Suminės darbo laiko apskaitos taikymas 2024 m.; • Suminės darbo laiko apskaitos, sezoninio darbo ir nukrypimų nuo normalių darbo […]
PLAČIAU

Praktinis seminaras „Reklamos ir reprezentacijos išlaidos“

Birželio 25 d. Nuotoliniai mokymai
• Reprezentacijos ir reklamos sąnaudos: ar jos vienodos ir kaip atskirti? • Dokumentai, pagrindžiantys reklamos ir reprezentacijos sąnaudas. Kas svarbiausia? • Reprezentacinis ir reklaminis renginys: praktiniai patarimai, kaip nesuklysti. • Mokesčių klausimai: PMĮ, GPMĮ ir PVMĮ nuostatų taikymas. • Situacijų analizė, atsakymai į klausimus ir diskusijos.
PLAČIAU

Strateginis valdymas: planavimas, procesas, kontrolė ir komunikacija

Birželio 26 d. Nuotoliniai mokymai
Pastaba: skirta pelno siekiantiems subjektams Planavimo funkcija. Valdymo lygmenys ir planų hierarchija. Strategijos raidos etapai. Strategija: rengimas, tobulinimas, įgyvendinimas. Ar šiam procesui yra pabaiga? Sukurtos strategijos komunikacija: darbuotojams, savininkams, vadovams; Strateginių tikslų kūrimas ir įgyvendinimas; Planavimo proceso valymas. Planavimo barjerai. Strategijos formavimo modeliai: ar esame teisingai pasirinkę? Planavimo dokumentų sistemos modelis: planavimo procesas, planavimo dokumentų […]
PLAČIAU

Pakuočių ir gaminių apskaitos naujovės Vieningoje gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinėje sistemoje (GPAIS)

Birželio 26 d. Nuotoliniai mokymai
Birželio 26 d. Vilniuje
Liepos 31 d. Nuotoliniai mokymai
Liepos 31 d. Vilniuje
SVARBU! NAUJI ĮSTATYMŲ PAKEITIMAI: Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 1, 2, 3-3, 25, 28, 30, 32-1, 34-24, 34-25, 34-26, 35 straipsnių ir 5 priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo antruoju-3 ir aštuntuoju-11 skirsniais įstatymas. Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo Nr. IX-517 2, 5, 8, 10, 11 straipsnių ir 2 priedo pakeitimo […]
PLAČIAU

Tinkama personalo dokumentacija. DK pakeitimai

Birželio 27 d. Nuotoliniai mokymai
Birželio 27 d. Vilniuje
Personalo dokumentų rengimo tvarką, pačių personalo dokumentų, vidinių organizacijos tvarkų, darbo sutarčių, kitų susitarimų turinį keičia įvairiausi veiksniai – Darbo kodekso pokyčiai, teismų sprendimai, VDI rekomendacijos ir komentarai, darbo ginčai. Taip pat kiekvienam personalo specialistui, teisininkui, vadovui reikia atsižvelgti ir į kitų sričių teisės aktų pakeitimus (su asmens duomenų apsauga, taip pat su korupcijos prevencija […]
PLAČIAU

Reklamos ir reprezentacinių išlaidų kontrolės ir apskaitos procesas

Birželio 27 d. Nuotoliniai mokymai
LR Vyriausybės nutarimu Nr. 919 patvirtintų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų naudojimo reprezentacinėms išlaidoms taisyklių turinys. LR pelno mokesčio įstatymas. Rekomendacijos dėl viešojo sektoriaus subjektų lėšų reprezentacinėms ir reklamos išlaidoms naudojimo taisyklių. Reprezentacinės išlaidos, reklamos išlaidos – kokios, kada, kam? Praktiniai pavyzdžiai. Geroji, blogoji praktika. Kas nepriskirtina reprezentacinėms ir / ar reklamos išlaidoms. Teisėta, bet […]
PLAČIAU

Projektų valdymo mokymai: vykdymas, kontrolė ir užbaigimas

Birželio 28 d. Nuotoliniai mokymai
Kodėl projektų valdymas yra būtina kompetencija organizacijoje? Nėra įmonės, kuri nesusidurtų su vidiniais (pokyčio, augimo, įrenginių atnaujinimo) arba išoriniais (tiekimo grandinės inicijuotais) projektais. Projektų valdymas organizacijoje padeda chaosą bei gaisrų gesinimą paversti valdoma žingsnių seka ir rizikų valdymu. Metodiškai ir nuosekliai valdomi projektai užtikrina, kad numatytu laiku ir neviršijant biudžeto bus pasiekti iškelti projekto tikslai. […]
PLAČIAU

Teritorijų planavimas: naujausi pakeitimai

Birželio 28 d. Nuotoliniai mokymai
Birželio 28 d. Vilniuje
Dėmesio pakeitimai nuo 2024-05-01! XIV-2564 Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 1, 2 ir 4 straipsnių pakeitimo įsta… (e-tar.lt) XIV-2565 Lietuvos Respublikos žemės įstatymo Nr. I-446 2, 23, 32, 37, 41 ir 42 straipsnių pakeitimo įstatymas (e-tar.lt) XIV-2566 Lietuvos Respublikos statybos įstatymo Nr. I-1240 27 ir 39 straipsnių pakeitimo įstatymas (e-tar.lt) XIV-2567 Lietuvos Respublikos […]
PLAČIAU

FABIS (buvusi FVAIS) – Viešojo sektoriaus finansinės apskaitos bendrasis posistemis

Birželio 28 d. Nuotoliniai mokymai
Birželio 28 d. Vilniuje
FABIS didžiosios knygos nustatymai. Naudingi veiksmai / nustatymai / pasirinkimai darbui palengvinti  (greitieji klaviatūros klavišai, datos įvedimo taisyklės, filtrų įvedimo taisyklės, stulpelių matomumo nustatymas, funkcija „orientuotis“ ir pan.). Pagrindinės bendrųjų žurnalų operacijos. Finansavimas ir mokėjimai. Sąskaitų faktūrų registravimas. Buhalterinės pažymos registravimas ir spausdinimas. Duomenų analizė, ataskaitų formavimas. Pasikartojančių operacijų registravimas (darbo užmokesčio operacijos, ateinančių laikotarpių […]
PLAČIAU

Administracinės kalbos vartojimas dokumentuose

Birželio 28 d. Nuotoliniai mokymai
Kas būdinga administracinei kalbai? Lietuvių bendrinės ir administracinės kalbos santykis. Kalbos taisyklingumo reikalavimai. Dokumentų (raštų, protokolų, aktų, pažymų, įgaliojimų ir kt.) teksto ypatumai: struktūra, teksto pradžios formuluotės, stiliaus reikalavimai. Praktiniai įmonių pavadinimų vartojimo klausimai (tiesioginės reikšmės pavadinimų, simbolinių pavadinimų, struktūrinių pavadinimų rašymas, žodžių tvarka, pavadinimų kaitymas, kitų kalbų pavadinimai lietuviškame kontekste). Dokumentų pavadinimų rašymas; dokumentų […]
PLAČIAU

Korupcijos prevencija. Dokumentacija ir naujausi pakeitimai

Birželio 28 d. Nuotoliniai mokymai
Mokymų tikslas – supažindinti mokymų dalyvius su korupcijos prevencijos naujovėmis ir aktualijomis bei sprendžiant praktines situacijas suteikti žinių, kaip praktiškai kurti antikorupcinę aplinką organizacijoje įgyvendinant naujausias įstatymo nuostatas.  Korupcijos prevencija: kūrimo prielaidos ir vertė:  Kovos su korupcija naujausios tendencijos ir tyrimai; Korupcijos prevencijos sistemos kaita; Antikorupcinės aplinkos kūrimas organizacijoje: priemonės, procesai, struktūros. Praktinių situacijų sprendimas […]
PLAČIAU

Tvarumo reikalavimai statybos ir NT sektoriuje

Liepos 2 d. Nuotoliniai mokymai
Liepos 2 d. Vilniuje
Kaip ES Žaliojo kurso įgyvendinimas atsilieps NT statytojams, valdytojams ir savininkams? Kodėl statybos ir NT sektorius yra „po padidinamuoju stiklu“? ES Žaliojo kurso tikslai, pereinamieji laikotarpiai ir ko tikėtis per artimiausius metus? Žiedinės ekonomikos įtaka statybos ir NT sektoriui; ES tvarių finansų atskleidimo reglamentas (SFDR); Tvarumo ataskaitų teikimo reikalavimai: NFRD, CSRD; Statybos produktų reglamentas; Taksonomija […]
PLAČIAU

Statybų teisė: svarbūs 2024 m. pakeitimai

Liepos 4 d. Nuotoliniai mokymai
Liepos 4 d. Vilniuje
Dėmesio pakeitimai nuo 2024-05-01! XIV-2564 Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 1, 2 ir 4 straipsnių pakeitimo įsta… (e-tar.lt) XIV-2565 Lietuvos Respublikos žemės įstatymo Nr. I-446 2, 23, 32, 37, 41 ir 42 straipsnių pakeitimo įstatymas (e-tar.lt) XIV-2566 Lietuvos Respublikos statybos įstatymo Nr. I-1240 27 ir 39 straipsnių pakeitimo įstatymas (e-tar.lt) XIV-2567 Lietuvos Respublikos […]
PLAČIAU

Finansų analizė pažengusiesiems: ataskaitų skaitymas, interpretavimas ir sprendimų priėmimas

Liepos 5 d. Nuotoliniai mokymai
Liepos 5 d. Vilniuje
Seminaras padės pagilinti žinias ir praktinius įgūdžius verslo įmonių savininkams, vadovams, žmonėms, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusiems su įmonių finansiniu valdymu. Mokymų metu pateikiamas išplėstinis verslo finansų modelio supratimas, atskleidžiama informacijos kokybės reikšmė tinkamų valdymo sprendimų priėmimui, aptariami pagrindiniai duomenų pavertimo naudinga informacija principai. Pasitelkiant praktinius pavyzdžius iliustruojami esminiai finansų analizės ir valdymo aspektai. Verslo finansų […]
PLAČIAU

Apskaitos dokumentų reguliavimo naujovės 2024 m.

Liepos 8 d. Nuotoliniai mokymai
• Finansinės apskaitos įstatymas; • Dokumento sąvoka buhalterinės apskaitos reguliavime; • Elektroninių dokumentų samprata ir naujausių VMI išaiškinimų taikymas; • Apskaitos dokumentų reguliavimas Europos Sąjungoje; • Apskaitos dokumentai, jų reikalingumas; • PVM sąskaitos faktūros. Galimos PVM sąskaitų faktūrų formos; • Sąskaitos faktūros reglamentavimas ir reikalavimai formai; • Kreditiniai, debetiniai dokumentai. Naujausių pakeitimų ir VMI komentarų […]
PLAČIAU

Įrodinėjimas darbo ginčuose: šalių vaidmuo, etapai ir pakankamumas

Liepos 9 d. Nuotoliniai mokymai
Liepos 9 d. Vilniuje
• Įrodinėjimas darbo teisėje: ką sako Darbo kodeksas, VDI ir teismų praktika? • Įrodinėjimo dalyko sudėtis darbo ginčuose. • Įrodinėjimo pareiga darbo ginčuose. Kada ir kam privaloma įrodinėti? • Kaip ruoštis įrodinėjimui: dokumentų rinkimas ir organizavimas. • Įrodymų leistinumas, patikimumas. • Liudytojai ir jų svarba darbo ginčuose. • Elektroniniai įrodymai, elektroninė komunikacija kaip įrodymai. Vaizdo […]
PLAČIAU

Sutarčių rengimo praktiniai aspektai

Liepos 9 d. Nuotoliniai mokymai
1. Pagrindiniai geros sutarties rengimo principai. 2. Sutarties aiškumas kaip pagrindinis ginčų prevencijos įrankis. 3. Sutarčių kalbos stiliaus rekomendacijos. 4. Sutarties sudarymo konteksto įvertinimo svarba. 5. „Tobulos“ sutarties rengimo algoritmai. 6. Sutarčių derinimo su kita šalimi procesai. 7. Techniniai darbo su MS Word patarimai. 8. Sutarčių šablonų rengimas ir naudojimas. 9. Kas laukia sutarčių ir […]
PLAČIAU

Civilinė sauga. Naujas Krizių valdymo ir civilinės saugos įstatymas

Liepos 9 d. Nuotoliniai mokymai
1. Naujas Krizių valdymo ir civilinės saugos įstatymas; 2. Civilinės saugos reikalavimai įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms; 3. Išorinės ir vidinės grėsmės Lietuvoje; 4. Nepaprastoji padėtis, mobilizacija; 5. Prevencija.
PLAČIAU

Užsieniečių įdarbinimo dokumentavimas ir pasiruošimas pakeitimams nuo 2024-07-01

Liepos 10 d. Nuotoliniai mokymai
Liepos 10 d. Vilniuje
Svarbu! Priimti užsieniečių įdarbinimo pakeitimai: Įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ Nr. IX-2206 2, 3, 4, 5, 11, 21, 22-1, 26, 28, 32, 44… (lrs.lt) Seminaro programa: • Lietuvos Respublikos įstatymas dėl užsieniečių teisinės padėties nuo 2024 m. Svarbūs pakeitimai; • Veiksmai, kuriuos reikia atlikti, iki įdarbinant užsienietį; • Darbdavio dokumentacijos, reikalingos išduoti leidimą dirbti Lietuvos […]
PLAČIAU

Viešųjų pirkimų procesas 2024: nauja praktika ir svarbūs patarimai

Liepos 10 d. Nuotoliniai mokymai
Liepos 10 d. Vilniuje
• Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimai; • Naujausių LAT bylų apžvalga ir kaip tai keis viešųjų pirkimų teisinį reguliavimą? • Nacionalinio saugumo reikalavimų vertinimas viešuosiuose pirkimuose; • Mažos vertės viešieji pirkimai. Kaip taikome naujas taisykles? • Pirkimo nutraukimo pagrindai; • Pasiūlymo dokumentų tikslinimas: kokia praktika? • Dokumentų konfidencialumas ir informavimo pareiga; • Viešųjų pirkimų sutartys; • […]
PLAČIAU

Mokesčių pakeitimai: svarbiausios naujovės ir patarimai

Liepos 10 d. Nuotoliniai mokymai
• Mokesčių naujovės (Gynybos paketas): – Pelno mokesčio pakeitimai: tarifai, leidžiami atskaitymai, lengvatos; – Gyventojų pajamų mokesčio pakeitimai: tarifų taikymas, individuali veikla; – NT nuomos klausimai. • Mokesčių administravimo įstatymo pakeitimai. • Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo taikymo praktiniai klausimai. • Valstybinio socialinio draudimo įstatymo pakeitimai ir taikymo niuansai. • Pajamų natūra skaičiavimas, apmokestinimas ir VMI […]
PLAČIAU

Dirbtinis intelektas: nuo pagrindų iki praktinių užduočių sprendimo

Liepos 10 d. Nuotoliniai mokymai
Liepos 10 d. Vilniuje
Rugpjūčio 21 d. Nuotoliniai mokymai
Rugpjūčio 21 d. Vilniuje
Kas yra dirbtinis intelektas? Dirbtinio intelekto privalumai; Dirbtinio intelekto trūkumai ir iššūkiai; DI įrankių ir platformų apžvalga; Pagrindinės ChatGPT 3.5 ir 4.0 funkcijos; Kaip formuluoti užklausas, kad DI padėtų? Kaip DI gali padėti atliekant kasdienes užduotis? Dirbtinio intelekto taikymas darbe; Asmeninio dirbtinio intelekto agento kūrimas ChatGPT 4.0 versijoje.
PLAČIAU

Viešųjų pirkimų vykdymas pradedantiesiems

Liepos 11 d. Nuotoliniai mokymai
Liepos 11 d. Vilniuje
• Pirkimų planavimas ir inicijavimas: nuo ko pradėti? • Pirkimo vertės skaičiavimas. Pirkimo būdo pasirinkimas. • Privalomi dokumentai: vidiniai dokumentai ir pirkimo dokumentai, skirti tiekėjams. • Techninės specifikacijos rengimo praktiniai aspektai. • Reikalavimų žaliesiems pirkimams taikymas. • Pirkimo sutartis: ką svarbu žinoti?
PLAČIAU

Dirbtinio intelekto naudojimas viešajame sektoriuje: reguliavimas, vidinė dokumentacija ir etika

Liepos 11 d. Nuotoliniai mokymai
• Dirbtinio intelekto reguliavimas ir reguliavimo ateitis. Kaip bus taikoma viešajame sektoriuje? • Dirbtinio intelekto samprata: ar viską vadiname teisingai? • Dirbtinio intelekto etiniai ir teisiniai aspektai. Taikymo viešajame sektoriuje klausimai. • Dirbtinio intelekto naudojimo dokumentacija: ar reikalinga, koks turinys ir kaip įgyvendinama? • Viešojo sektoriaus sritys, kuriose dirbtinis intelektas naudojamas (gali būti naudojamas) daugiausia, […]
PLAČIAU

Verslo anglų kalba ir rizikos valdymas vadovams: principai, efektyvi komunikacija ir praktika

Liepos 11 d. Trakų rajone
Liepos 12 d. Trakų rajone
Liepos 11 d. — liepos 12 d. Trakų rajone
Liepos 11 d. 9:00–10:00 val. atvykimas, registracija ir pasitikimo kava. 10:00–12:00 val. seminaras „Verslo anglų kalba “ 1-a dalis. Lektorius Tadas Cilcius. Anglų kalbos kultūra: kaip mus girdi ir supranta britai bei kiti užsieniečiai; Įspūdingiausios kalbos, pasakytos angliškai: kodėl jos tokios žinomos ir kokią įtaką jos padarė? 12:00–13:00 val. pietūs. 13:00–14:45 val. seminaras „Verslo anglų kalba“ 2-a […]
PLAČIAU

NIS2 direktyva: griežtesni reikalavimai kibernetiniam saugumui ir asmens duomenų apsaugai

Liepos 11 d. Nuotoliniai mokymai
• Direktyvos įsigaliojimas ir įgyvendinimas: ar pakankamai laiko turime? • NIS2 ir BDAR santykis; • Kam taikoma NIS2 direktyva? Sektoriai ir organizacijų tipai; • Kibernetinio saugumo procesų valdymas: kas keičiasi su naujuoju reguliavimu? • Kokios naujos priemonės atsiranda, kad būtų vykdoma kibernetinių incidentų prevencija? • Atsakomybė ir sankcijos: kas naujo ir kokias teises įgyja kontroliuojančios […]
PLAČIAU

AML mokymai 2024

Liepos 12 d. Nuotoliniai mokymai
Liepos 12 d. Vilniuje
Naujas įsakymas “Dėl Galimo pinigų plovimo ir įtartinų piniginių operacijų ar sandorių atpažinimo kriterijų sąrašo patvirtinimo” nuo 2024-05-01! Pažintis su pinigų plovimu, pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija bei naujausios tendencijos ir aktualijos: Pinigų plovimo raida; Pinigų plovimo tipologijos; Pinigų plovimo ciklai; Pinigų plovimo pasekmės; Naujausių tendencijų ir aktualijų apžvalga. Pinigų plovimo prevencijos programa: Pagrindiniai […]
PLAČIAU

Darbo užmokestis 2024 m.: skaičiavimas, apskaita ir apmokestinimas

Liepos 12 d. Nuotoliniai mokymai
• Mokesčių pakeitimai, turintys įtakos darbo užmokesčio skaičiavimui 2024 m. VDI ir VMI išaiškinimai DU skaičiavimo srityje. Ar viską darome gerai? • Pajamų deklaravimo naujovės. A ir B klasės pajamų deklaravimo pakeitimai 2024 m. „Sodros“ pranešimų pildymo naujovės 2024 m.; • Darbo užmokesčio apskaičiavimas, nustatymas darbo sutartyje ir atlygio sistemoje; • Susitarimai dėl darbo laiko. […]
PLAČIAU

Viešojo sektoriaus vidaus kontrolės sistema 2024 m.

Liepos 17 d. Nuotoliniai mokymai
Vidaus kontrolės sąvoka, tikslai ir uždaviniai. Vidaus kontrolės svarba viešojo sektoriaus subjektuose. Pagrindiniai pokyčiai: LR vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymas, Vidaus kontrolės įgyvendinimo viešajame juridiniame asmenyje tvarkos aprašas. Viešojo sektoriaus vidaus kontrolės standartų gairės. Vidaus kontrolės įgyvendinimo prielaidos. Vidaus kontrolės dalyviai, jų kompetencija ir atsakomybės sritys. Bendrieji ir specialieji reikalavimai. Vidaus kontrolės principai: tinkamumas, […]
PLAČIAU

Mažosios bendrijos 2024 m.: mokesčiai ir veiklos reguliavimas

Liepos 17 d. Nuotoliniai mokymai
Mažosios bendrijos – lanksčiausia verslo forma Lietuvoje, vertinant per įmonės valdymo, apmokestinimo, pelno paskirstymo prizmę. Deja, šį lankstumą lydi administracinė našta ir išsamios dokumentacijos reikalavimas. Be to, mažosios bendrijos valdymo ir mokesčių nuostatos keičiasi gana dažnai – ne išimtis ir 2024 m. Seminaras skirtas koncentruotai sužinoti apie visas mažųjų bendrijų valdymo ir mokestines naujoves, praktiką […]
PLAČIAU

Transporto įmonių darbo užmokesčio skaičiavimas nuo 2024 m. Vairuotojų darbo laiko apskaita

Liepos 19 d. Nuotoliniai mokymai
• Komandiruočių tvarkos pakeitimai. Ypač svarbu; • Finansinės apskaitos įstatymas; • Mokesčių pakeitimai, turintys įtakos darbo užmokesčio skaičiavimui. VDI ir VMI išaiškinimai DU skaičiavimo srityje. Ar viską darome gerai? • Pajamų deklaravimo naujovės. A ir B klasės pajamų deklaravimo pakeitimai. „Sodros“ pranešimų pildymo naujovės; • Darbo užmokesčio apskaičiavimas transporto įmonėse, nustatymas darbo sutartyje ir atlygio […]
PLAČIAU

Kiekvienas galime būti lyderiu. Mitas ar tikrovė?

Liepos 19 d. Nuotoliniai mokymai
Liepos 19 d. Vilniuje
Tikslai: aptarti lyderystės reikšmę bei skirtingų lyderystės stilių derinimą; įsivertinti kompetencijas, reikalingas kiekvienam inovatyviam, šiuolaikiškam lyderiui; aptarti vieną svarbesnių lyderio kompetencijų – grįžtamojo ryšio galią santykių stiprinimui bei išbandyti ugdomojo vadovavimo (koučingo) metodus. Mokymai skirti: ne tik vadovams, bet ir asmenims, kurie domisi asmeniniu augimu. Rezultatai: Mokymų metu dalyviai įsivertina kompetencijas, kurios reikalingos tiek lyderystėje, […]
PLAČIAU

Kaip taktiškai nutraukti darbo santykius? DK pakeitimai

Liepos 25 d. Nuotoliniai mokymai
Liepos 25 d. Vilniuje
• Reikia nutraukti darbo sutartį su darbuotoju: kaip pasiruošti? Veiksmai, kuriuos turime atlikti. • Darbo sutarties nutraukimo pagrindų pasirinkimas. Kuris būdas geriausias? Kada kils daugiausia nepasitenkinimo? • Dažniausiai kylantys ginčai dėl darbo sutarties nutraukimo. Kada teisus darbuotojas, kada darbdavys? • Veiksmai, kai darbo sutartį siūlo nutraukti darbdavys ir kai darbuotojas. Kaip taktiškai nutraukti darbo santykius? […]
PLAČIAU

Dirbtinis intelektas: teisiniai klausimai ES ir LR

Liepos 26 d. Nuotoliniai mokymai
DI sąvoka, tipai, rūšys, metodai. DI etiniai klausimai. DI gaminių pateikimas į rinką, rizikos vertinimas, sertifikavimas, naudojimas. DI veiklos dokumentavimo teisiniai reikalavimai. DI ir asmens duomenys. DI ir žmogaus teisės. DI ir intelektinė nuosavybė. DI ir kibernetinis saugumas. DI panaudojimo socialinėje medijoje, visuomenės informavimo sistemose problema. DI panaudojimas teisinėje profesijoje. Atsakomybė už žalą, sukeltą DI. […]
PLAČIAU

Skaidrių rengimas naudojant DI įrankius

Liepos 29 d. Nuotoliniai mokymai
Į ką turėtume atkreipti dėmesį rengdami skaidres? Seminaro metu bus aptariami svarbiausi skaidrių rengimo principai ir pateikiama naudingų patarimų. Kaip rengiant skaidres gali padėti šiuolaikinės technologijos? Dalyviai susipažins su nemokamais dirbtinio intelekto įrankiais, kuriuos galima naudoti rengiant skaidres, analizuos paveikslėlių generavimo įrankius bei sužinos, kaip tai pritaikyti savo veikloje. Mokymai naudingi dėl savo universalumo – […]
PLAČIAU

Psichologinis smurtas ir priekabiavimas organizacijose. Mokymai darbuotojams pagal LR DK 30 str. 3 d. 3 p.

Liepos 30 d. Nuotoliniai mokymai
• Psichologinio smurto ir priekabiavimo reglamentavimas darbo santykiuose. Kokia praktika? • Psichologinio smurto ir priekabiavimo pavojai. Ką turi žinoti darbuotojai ir ką darbdavys? Kas tikrai svarbu? • Psichologinio smurto ir priekabiavimo prevencijos priemonės; • Kokia ikiteisminių institucijų ir teismų praktika sprendžiant ginčus dėl psichologinio smurto ir priekabiavimo? • Kaip nustatomi psichologinio smurto ir priekabiavimo atvejai? […]
PLAČIAU

Streso valdymas ir emocinės sveikatos stiprinimas

Rugpjūčio 20 d. Nuotoliniai mokymai
Daugelį žmonių motyvuoja iššūkiai, su kuriais susiduria tiek darbo aplinkoje, tiek asmeniniame gyvenime. Tačiau kai spaudimas patenkinti asmeninius ar aplinkos poreikius  tampa per didelis ir užsitęsęs, palyginti su suvoktu gebėjimu patenkinti tuos poreikius, gali kilti stresas. Stresas apibrėžiamas kaip neigiama psichologinė būsena, turinti kognityvinių ir emocinių komponentų, kylantis dėl  individo ir jo aplinkos sąveikos, dažnai […]
PLAČIAU

MS Excel pagrindai: svarbiausios skaičiuoklės funkcijos (popietinė grupė)

Rugpjūčio 20 d. — rugpjūčio 29 d. Nuotoliniai mokymai
Rugpjūčio 20 d. — rugpjūčio 29 d. Vilniuje
Spalio 8 d. — spalio 17 d. Nuotoliniai mokymai
Spalio 8 d. — spalio 17 d. Vilniuje
Mokymų tikslas – susipažinti su programos galimybėmis, padėsiančiomis tvarkyti įmonės duomenis bei rengti ataskaitas. Nauda dalyviui: Susipažins su duomenų formatavimu MS Excel aplinkoje; Gebės atlikti pagrindinius skaičiavimus naudojant MS Excel formules ir funkcijas; Rengs suvestines ir ataskaitas; Susipažins su apsaugos galimybėmis; Gebės apibendrinti informaciją naudojant MS Excel diagramas. Programa MS Excel aplinka, lango valdymas, pagrindiniai […]
PLAČIAU

Ūkininko ūkio veiklos buhalterinė apskaita dvejybine sistema ir mokesčiai (pradedantiesiems)

Rugpjūčio 21 d. — rugpjūčio 23 d. Nuotoliniai mokymai
 (08.21 d.) 1 diena Ūkininko ūkio apskaitos reglamentavimas; apskaitos principai. Buhalterinės apskaitos pirminiai dokumentai, turto apskaita (ilgalaikio, trumpalaikio (atsargų, skolų ūkiui, pinigų), biologinio (gyvūnai, daugiamečiai sodiniai ir pasėliai) turto apskaita). Praktinis darbas. Pirminių apskaitos dokumentų sudarymas, pateiktų ūkinių operacijų analizė, dažniausiai pasitaikančios klaidos. (08.22 d.) 2 diena Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų apskaita (dotacijos, paskolos, lizingas, darbo […]
PLAČIAU

Viešųjų pirkimų forumas 2024 m. (2 dienų mokymai Birštone)

Rugpjūčio 22 d. — rugpjūčio 23 d. Birštone
Rugpjūčio 22 d. — rugpjūčio 23 d. Birštone
Rugpjūčio 22 d. 9:00–10:00 val. atvykimas, registracija ir pasitikimo kava. 10:00–12:15 val. seminaras „Mažos vertės pirkimų ypatumai ir žaliųjų viešųjų pirkimų naujovės“ 1-a dalis. Lektorė Karolina Telyčėnaitė – Kacvinskė. Pirkimų planavimas, pasiruošimas pirkimui; Mažos vertės pirkimo vertės. Jų skaičiavimas; Techninės specifikacijos projektas; Mažos vertės pirkimų dokumentacija. Perkančiųjų organizacijų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas; […]
PLAČIAU

MS Excel produktyviau: naudingos ir efektyvios skaičiuoklės funkcijos (popietinė grupė)

Rugpjūčio 26 d. — rugpjūčio 28 d. Nuotoliniai mokymai
Rugpjūčio 26 d. — rugpjūčio 28 d. Vilniuje
Spalio 22 d. — spalio 24 d. Nuotoliniai mokymai
Spalio 22 d. — spalio 24 d. Vilniuje
Mokymų tikslas – susipažinti su MS Excel programos galimybėmis, padėsiančiomis apibendrinti ir analizuoti įmonės duomenis. Nauda dalyviui: Gebės atlikti sudėtingesnius skaičiavimus naudojant MS Excel formules ir funkcijas; Gebės atlikti klaidų paiešką ir duomenų tikrinimą; Rengs sudėtingas suvestines ir ataskaitas; Susipažins su statistinės analizės galimybėmis. Programa Langelių formatai, koordinatės (santykinės, absoliučios, mišrios); Sąlyginis formatavimas (Conditional Formatting); […]
PLAČIAU

Biudžeto rengimas ir planavimas. Tik svarbiausi klausimai

Rugpjūčio 27 d. Nuotoliniai mokymai
• Planavimo ir biudžetų vaidmuo įmonės valdyme. Besikeičiančios aplinkos iššūkiai biudžetui. • Biudžetų parengimo metodikos: kurias taikyti? Biudžeto rengimo planas ir jo paruošimas. Biudžeto detalumas. • Įmonės biudžeto sudedamosios dalys. Pardavimų planavimo problematika. Tiesioginių ir netiesioginių sąnaudų planavimas ir optimizavimas. • Tikslų perkėlimas į biudžetą. Strategija. • Veiklos biudžeto sudarymas. Tvarka. • Pinigų srautų valdymas. […]
PLAČIAU

Užsieniečių įdarbinimas. Nuo teisėto buvimo dokumentų rengimo iki integracijos

Rugpjūčio 27 d. Nuotoliniai mokymai
Seminare suteikiama visa reikiama informacija norint įdarbinti trečiųjų šalių piliečius įmonėje. Pateikiama ne tik daug praktinių pavyzdžių, bet ir darbuotojų integravimo planas. Apžvelgiamos sudėtingos situacijos ir tinkami jų sprendimo būdai. Viskas aptariama žingsnis po žingsnio, todėl net neturintis patirties specialistas lengvai galės pradėti dirbti su migracijos dokumentais. 1 DALIS TEORIJA Kokius užsieniečius galima įdarbinti? Bevizis […]
PLAČIAU

Mažos vertės viešieji pirkimai 2024 m.

Rugpjūčio 30 d. Nuotoliniai mokymai
Rugpjūčio 30 d. Vilniuje
1. Pirkimų planavimas, pasiruošimas pirkimui; 2. Mažos vertės pirkimo vertės. Jų skaičiavimas; 3. Techninės specifikacijos projektas; 4. Mažos vertės pirkimų dokumentacija. Perkančiųjų organizacijų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas; 5. Neskelbiama ir skelbiama apklausos: vykdymo atvejai ir sąlygos; pirkimo procedūros nuo 2023 m.; 6. Sutarties turinys; 7. Nacionalinis saugumas vykdant mažos vertės pirkimus; 8. […]
PLAČIAU

IT sutarčių (SaaS, SLA, TSA, kt.) sudarymo ir vykdymo teisiniai aspektai

Rugsėjo 6 d. Nuotoliniai mokymai
Rugsėjo 6 d. Vilniuje
IT sutarčių rūšys, tipai. Pagrindiniai reikalavimai sutartims: Kokybiniai, techniniai, funkciniai reikalavimai; Dalykas, kaina, kokybė; Apimtis, naudojimo ribojimai, kt. Intelektinės nuosavybės teisės sutartyse. Programinio kodo apsauga ir valdymas. Asmens duomenų apsauga IT sutartyse. Testavimas, vykdymas, rezultatų / darbų perdavimas. Atsakomybės nuostatos IT sutartyse. Dirbtinio intelekto nuostatos IT sutartyse. SLA. Garantijos, patvirtinimai. Ginčai, problemos, teismų praktika.
PLAČIAU

Atliekų susidarymo apskaita Vieningoje gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinėje sistemoje (GPAIS)

Rugsėjo 10 d. Nuotoliniai mokymai
Rugsėjo 10 d. Vilniuje
E. paslaugų gavėjų identifikavimas, įmonių registracija, atstovų priskyrimas GPAIS.  Atliekų susidarymo vietos registracija: 2.1. Atliekų darytojo registracija (kriterijai bei pagrindiniai principai); 2.2. Atliekų susidarymo vietos registracija bei duomenų koregavimas GPAIS; 2.3. NAUJIENA!!! Nauji reikalavimai transporto priemonių techninę priežiūrą ir remontą atliekančioms įmonėms; 2.4. NAUJIENA!!! Transporto priemonių techninės priežiūros, remonto ir techninės pagalbos paslaugų tiekėjo deklaracijos; […]
PLAČIAU

Elektromobiliai organizacijos veikloje: elektros sąnaudos, krovimo stotelės ir parama

Rugsėjo 10 d. Nuotoliniai mokymai
• Elektromobilio naudojimas veikloje: kaip tinkamai įforminama? • Ar reikalingos atskiros elektromobilių naudojimo taisyklės organizacijoje? Įkrovimo taisyklės ir darbuotojų supažindinimas. • Elektromobilių įkrovimo išlaidų skaičiavimas ir apskaita. Ar galima skaičiuoti pagal normas? Ar reikalingas atskiras prietaisas elektros suvartojimui? • Apskaitos dokumentai ir jų turinys, rekvizitai. • Pajamų natūra skaičiavimas: ar yra skirtumas nuo vidaus degimo […]
PLAČIAU

MS Excel Power Query, Power Pivot ir Power BI (popietinė grupė)

Rugsėjo 10 d. — rugsėjo 18 d. Nuotoliniai mokymai
Rugsėjo 10 d. — rugsėjo 18 d. Vilniuje
MS Excel Power įrankiai (Power Query, Power Pivot, Power View); Pažintis su ETL modeliu; Duomenų importavimas iš įvairių šaltinių (SQL bazės, CSV, MS Excel lentelės, katalogai); Duomenų sutvarkymo ir išvalymo procesas; Įvadas į reliacinį duomenų modelį. Normalizacija; Duomenų modelio parengimas; Įvadas į DAX  (Data Analysis Expressions); Duomenų vizualizavimas; MS Power BI panaudojimas parengtam duomenų modeliui; […]
PLAČIAU

Dirbtinio intelekto ABC: žingsnis po žingsnio pradedantiesiems

Rugsėjo 11 d. Nuotoliniai mokymai
Kas yra dirbtinis intelektas? Dirbtinio intelekto privalumai Dirbtinio intelekto trūkumai ir iššūkiai Pagrindinės ChatGPT funkcijos Kaip formuluoti užklausas, kad DI padėtų? Kaip DI gali padėti atliekant kasdienes užduotis? Dirbtinio intelekto taikymas darbe DI įrankių ir platformų apžvalga Rizikos valdymas
PLAČIAU

Personalo dokumentai sveikatos priežiūros įstaigose

Rugsėjo 12 d. Nuotoliniai mokymai
Rugsėjo 12 d. Vilniuje
Personalo dokumentų rengimo tvarką, pačių personalo dokumentų, vidinių organizacijos tvarkų, darbo sutarčių, kitų susitarimų turinį keičia įvairiausi veiksniai – Darbo kodekso pokyčiai, teismų sprendimai, VDI rekomendacijos ir komentarai, darbo ginčai. Taip pat kiekvienam sveikatos įstaigos personalo specialistui, teisininkui, vadovui reikia atsižvelgti ir į kitų sričių teisės aktų pakeitimus (su asmens duomenų apsauga, taip pat su […]
PLAČIAU

Asmens duomenų apsauga 2024 m.: naujausi BDAR išaiškinimai

Rugsėjo 12 d. Nuotoliniai mokymai
Rugsėjo 12 d. Vilniuje
DĖMESIO! ASMENS DUOMENŲ TEISINĖS APSAUGOS ĮSTATYMO PAKEITIMAI NUO 2024-07-01: XIV-2626 Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo Nr. I-1374 pakeitimo įstatymas (e-tar.lt) • Naujausi priežiūros institucijų išaiškinimai dėl sutikimo ir slapukų naudojimo; • Asmens duomenų tvarkymo teisėtumo užtikrinimas; • Naujausi priežiūros institucijų išaiškinimai dėl asmens duomenų teikimo ir gavimo; • Viešai skelbiamų asmens duomenų tvarkymas; […]
PLAČIAU

Dirbtinis intelektas verslo praktikoje: teisiniai patarimai

Rugsėjo 13 d. Nuotoliniai mokymai
Rugsėjo 13 d. Vilniuje
DI naudojimo darbe reguliavimas, problemos. DI panaudojimo teikiant paslaugas, kuriant ir teikiant produktus teisiniai aspektai, problemos. DI panaudojimo kontrolė santykiuose su paslaugų teikėjais, pardavėjais, tiekėjais. Pagrindiniai reikalavimai sutartyse su DI sprendimų tiekėjais: Kokybiniai, techniniai, funkciniai reikalavimai; Dalykas, kaina, kokybė; Apimtis, naudojimo ribojimai, kt.; Intelektinės nuosavybės teisės; Asmens duomenų apsauga IT sutartyse; Testavimas, vykdymas, rezultatų / […]
PLAČIAU

Efektyvūs susitikimai ir darbas komandoje

Rugsėjo 13 d. Nuotoliniai mokymai
Programos tikslai: Padidinti darbuotojų įsitraukimą ir lojalumą per efektyvų vadovavimą; Gerinti vadovų komunikavimo ir bendradarbiavimo įgūdžius; Supažindinti vadovus su priemonėmis, kurios padėtų sustiprinti darbuotojų vidinę motyvaciją siekti tikslų ir geresnių rezultatų. Programos nauda organizacijai: Mokymų metu dalyviai gauna praktinius įrankius, kuriuos gali efektyviai taikyti kasdienėse darbinėse situacijose ir procesuose; Mokymų dalyviai įgauna kompetencijų, būtinų darbinėms […]
PLAČIAU

Atitikties ir rizikos valdymas

Rugsėjo 17 d. Nuotoliniai mokymai
Apie mokymus: Atitiktis ir rizikos valdymas yra neatskiriami sėkmingo verslo ir jo vystymo elementai. Nepriklausomai nuo to, kurioje industrijoje Jūs vykdote veiklą, vienaip ar kitaip, daugiau ar mažiau Jūsų veikla yra reguliuojama. Iš to kyla būtinybė turėti proporcingą atitikties ir rizikos valdymo mechanizmą. Puikus tokios veiklos pavyzdys yra finansų sektorius, kuris, matyt, šiandien yra labiausiai […]
PLAČIAU

MS Excel pažengusiems: skaičiavimai, ataskaitos ir duomenų analizė (popietinė grupė)

Rugsėjo 17 d. — rugsėjo 26 d. Nuotoliniai mokymai
Rugsėjo 17 d. — rugsėjo 26 d. Vilniuje
Mokymų tikslas – susipažinti su MS Excel programos galimybėmis, padėsiančiomis apibendrinti ir analizuoti įmonės duomenis. Nauda dalyviui: Gebės atlikti sudėtingesnius skaičiavimus naudojant MS Excel formules ir funkcijas; Gebės atlikti klaidų paiešką bei duomenų tikrinimą; Rengs sudėtingas suvestines ir ataskaitas; Susipažins su statistinės analizės galimybėmis. Programa MS Excel aplinkos aptarimas, formulės ir pagrindinės funkcijos; Langelių formatai, […]
PLAČIAU

Įmonės finansinė analizė ir vertinimas (nefinansininkams): lengva ir paprasta

Rugsėjo 18 d. Nuotoliniai mokymai
Rugsėjo 18 d. Vilniuje
Finansų analizės pagrindų seminaras skirtas pradėti gilinti finansų analizės žinias. Pati finansų analizė yra svarbi tiek įmonių buhalteriams, tiek įvairių padalinių vadovams, kad skaičiai nebūtų vien tik „sausi“, o teiktų prasmę ir parodytų tobulintinas vietas. Po seminaro dalyviai galės savarankiškai suprasti pagrindinius įmonės finansų rodiklius ir identifikuoti tobulintinas finansų vietas. Seminaro programa: • Finansų analizė. […]
PLAČIAU

Turto ir sąnaudų apskaita viešajame sektoriuje. Tik svarbiausi klausimai

Rugsėjo 18 d. Nuotoliniai mokymai
Rugsėjo 18 d. Vilniuje
Nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto pripažinimas ir vėlesnė apskaita; Sudėtingi nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto apskaitos atvejai; Nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvai; Naujausi 12-ojo VSAFAS ir 13-ojo VSAFAS pakeitimai; Sąnaudų pripažinimas ir grupavimas; Dažniausiai užduodami klausimai, susiję su sąnaudų apskaita; Informacijos apie sąnaudas pateikimas finansinių ataskaitų rinkinyje; Aktualūs teisės aktų pakeitimai.
PLAČIAU

Efektyvūs laiko valdymo metodai

Rugsėjo 19 d. Nuotoliniai mokymai
Rugsėjo 19 d. Vilniuje
1. Asmeninė laiko valdymo filosofija. Laiko planavimo klaidos ir jų prevencija: • Proaktyvumas laiko planavime; • Ruminavimas („užstrigimas“): kaip sustabdyti neproduktyvų mąstymą? • Atidėliojimas: kaip jo išvengti? • Įsiklausymas į savo „vidinį laikrodį“. Dėmesio koncentravimo lygiai. Pertraukų efektas; • Kontrolės lokusas: ką galiu valdyti, o ko – ne? • Kokią darbo dienos laiko dalį galiu […]
PLAČIAU

Krovinių gabenimo keliais pagal CMR konvenciją rizikų valdymas

Rugsėjo 19 d. Nuotoliniai mokymai
Rugsėjo 19 d. Vilniuje
Krovinio gabenimo procesas susijęs su įvairialypiais teisiniais santykiais, kuriuos sudaro prekių įsigijimas, krovinių ekspedijavimas, krovinių gabenimas, krovinių saugojimas ir muitinės procedūros. Šiame procese pasitaikančios klaidos ir egzistuojančios rizikos gali sukelti didelių nuostolių ne tik vežėjams ir ekspeditoriams, bet ir užsakovams. Todėl svarbu iš anksto žinoti egzistuojančias rizikas ir imtis priemonių joms valdyti arba sumažinti jų […]
PLAČIAU

Statybos darbų ir projektavimo viešieji pirkimai

Rugsėjo 20 d. Nuotoliniai mokymai
Rugsėjo 20 d. Vilniuje
Seminaro metu aptariami praktiniai ir teoriniai statybos darbų ir projektavimo paslaugų viešųjų pirkimų aspektai, teismų praktikos aktualūs išaiškinimai, taip pat su viešaisiais pirkimais susijusi sutarčių vykdymo problematika. Pasirengimas pirkimams, pirkimo dokumentų rengimas (kvalifikacijos pasiūlymų vertinimo reikalavimų nustatymas): Specifikacijos rengimas; Pirkimo objekto skaidymas į dalis; Taikytini kvalifikacijos reikalavimai ir klaidos; Subrangos reikalavimai; Aplinkosauginių kriterijų taikymas. Pasiūlymų […]
PLAČIAU

Efektyvi komunikacija kasdienybėje ir scenoje

Rugsėjo 20 d. Nuotoliniai mokymai
Rugsėjo 20 d. Vilniuje
Kas yra efektyvi komunikacija? Komunikacijos kliūtys ir problemos. Komunikacijos ypatumai kasdienybėje ir scenoje. Viešoji kalba. Kalbos rengimo etapai. Kaip užmegzti ir išlaikyti ryšį su auditorija? Emocijos, intonacija, tonas ir tembras. Kūno kalba. Kodėl tai taip svarbu? Kokios dažniausiai daromos klaidos ir kaip jų išvengti? Viešojo kalbėjimo baimės ir jaudulio valdymo technikos. Kalbėkime sklandžiau ir įtaigiau. […]
PLAČIAU

Tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų naujovės ir praktinis taikymas 2024 m.

Rugsėjo 23 d. Nuotoliniai mokymai
Rugsėjo 23 d. Vilniuje
Tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų naujovės 1-ojo TAS „Finansinių ataskaitų pateikimas“ ir 8-ojo TAS „Apskaitos politika, apskaitinių įvertinimų keitimas ir klaidos“ pataisos: įsipareigojimų priskyrimas ilgalaikiams ir trumpalaikiams; skirtumai tarp apskaitos politikos ir apskaitinių įverčių siekiant užtikrinti, kad apskaitos standartai būtų taikomi nuosekliai ir būtų galima palyginti finansinę informaciją. Sprendimų dėl reikšmingumo priėmimas. Sąsaja su 26-ojo TAS […]
PLAČIAU

Finansų bei piniginių srautų valdymas. Finansinių rodiklių interpretavimas

Rugsėjo 24 d. Nuotoliniai mokymai
Rugsėjo 24 d. Vilniuje
Apie seminarą Bendrovių įstatuose vienas iš pagrindinių įmonės tikslų yra pelno siekimas. Verslų savininkai ir vadovai, norėdami užtikrinti šio tikslo ir kt. sprendimų įgyvendinimą, turi tinkamai valdyti ne tik žmogiškuosius resursus, gamybą, technologijas, informacinius srautus, bet ir piniginius srautus bei finansus. O tai apima ir įvairių finansinių rodiklių / koeficientų / indikatorių grupes, kurios, planuojant […]
PLAČIAU

Nacionalinio saugumo reikalavimų taikymas ir Europos Sąjungos sankcijos vykdant ir dalyvaujant viešuosiuose pirkimuose

Rugsėjo 26 d. Nuotoliniai mokymai
Rugsėjo 26 d. Vilniuje
Prasidėjus karo veiksmams Ukrainoje Europos Sąjungos (toliau – ES) Taryba 2022 m. balandžio 8 d. priėmė Tarybos reglamentą (ES) 2022/576, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje. 2022 m. gegužės 25 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarimu Nr. 535 „Dėl Lietuvos Respublikos tarptautinių sankcijų […]
PLAČIAU

Teisinių dokumentų kūrimas (teisėkūra): pagrindai ir problemos

Rugsėjo 26 d. Nuotoliniai mokymai
Teisinio reguliavimo aiškumas, pagrįstumas, veiksmingumas priklauso nuo teisinio reguliavimo kūrimo (teisėkūros) proceso. Lietuvos teisinė sistema yra dinamiška ir nuolat besikeičianti, kasdien tiek vietos savivaldos, tiek valstybės lygmeniu priimama daug teisės aktų. Jais reguliuojamos įvairios gyvenimo sritys: nuo šiukšlių išvežimo iki garbės ir orumo klausimų reguliavimo. Kodėl tiek daug teisės aktų reikia priimti; kokią įtaką juos […]
PLAČIAU

Darbuotojų sauga ir sveikata 2024 m.: pakeitimai, atsakomybė, rizikos valdymas ir naujausia praktika

Rugsėjo 26 d. Nuotolinė konferencija
Rugsėjo 26 d. Vilniuje
Darbuotojų sauga ir sveikata 2024–2025 m.: naujausia teisminė praktika ir patarimai: • Naujausia darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentacijos rengimo praktika ir patarimai, kaip pasitaisyti esamas tvarkas; • Ginčai darbuotojų saugos ir sveikatos srityje. Naujausia teismų praktika; • Kaip skatinti darbuotojus laikytis DSS reikalavimų? Ar galima tai padaryti vien su dokumentacija? Komunikacijos svarba. Darbuotojų sauga ir […]
PLAČIAU

Kursai. Dokumentų valdymo aktualijos: teorija ir praktinis taikymas

Rugsėjo 26 d. — rugsėjo 27 d. Nuotoliniai mokymai
Rugsėjo 26 d. — rugsėjo 27 d. Vilniuje
 (09.26 d.) Lietuvos vyriausiojo archyvaro teisės aktai, reglamentuojantys dokumentų valdymą, ir Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas 1) Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nuostatos. 2) Visų formų dokumentų rengimas, tvarkymas ir apskaita (popieriniai, elektroniniai, vaizdo ir (ar) garso dokumentai, įrašai): Dokumentų rengimo taisyklių taikymo aspektai: Pagrindiniai dokumentų elementai; Popierinių dokumentų rengimo ypatumai; Elektroninių dokumentų […]
PLAČIAU

Pardavimo profesionalas

Rugsėjo 26 d. — rugsėjo 27 d. Vilniuje
ĮVADAS Į PARDAVIMUS: Pardavimas ir jo apibrėžimas; Du požiūriai į pardavimus; Poveikio klientui priemonės; Kainos / vertės suvokimas. PARDAVĖJO SĖKMĖS RECEPTAS:  Pardavimo psichologija; psichologinio pasiruošimo svarba parduodant. Nuo ko priklauso pardavėjo sėkmė / nesėkmė; Sėkmingo pardavėjo sąlygos; kaip teigiamos nuostatos į produktus, kompaniją, klientus ir save veikia pardavimo rezultatus; Praktinė nuostatų užduotis. PARDAVIMO PROCESO ŽINGSNIAI:  […]
PLAČIAU

Viešojo administravimo teisinio reglamentavimo naujovės ir praktika: probleminis aspektas

Rugsėjo 27 d. Nuotoliniai mokymai
Viešojo administravimo teisinis reglamentavimas – tai ne tik Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas ar su jo įgyvendinimu susiję poįstatyminiai aspektai. Šiais mokymais siūloma į viešąjį administravimą pažvelgti plačiau: per viešosios politikos ir viešojo administravimo sąveikos ir dermės prizmę, per globalizacijos iššūkius ir viešojo intereso užtikrinimo būtinybę, per ultra vires doktriną, administracinės teisės reikšmę ir pan. […]
PLAČIAU

Įslaptintų dokumentų valdymo pakeitimai

Rugsėjo 27 d. Nuotoliniai mokymai
Rugsėjo 27 d. Vilniuje
• Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo pakeitimai; • Įslaptinamos informacijos kategorijų sąrašas; • Teisės aktų apžvalga; • Įslaptintų dokumentų rengimas; • Įslaptintų dokumentų registravimas; • Įslaptintų dokumentų gabenimas ir siuntimas; • Įslaptintų dokumentų gavimas; • Įslaptintų dokumentų tvarkymas; • Įslaptintų bylų sudarymas; • Įslaptintų bylų apskaita; • Įslaptintos informacijos inventorizacija; • Slaptumo žymų keitimas, išslaptinimas; […]
PLAČIAU

Leidžiami ir neleidžiami atskaitymai. Pelno mokesčio lengvatų taikymas

Rugsėjo 30 d. Nuotoliniai mokymai
Pelno mokesčio įstatymo pakeitimai ir aktualijos; Leidžiami, neleidžiami ir ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai; Lengvatų taikymas: investicinio projekto lengvata,  MTEP lengvata,  kino filmų kūrimo ir paramos lengvata ir jų taikymas; Lengvatiniai pelno mokesčio tarifai; Pelno mokesčio deklaracijos pildymas ir dažniausiai pasitaikančios klaidos.
PLAČIAU

Kibernetinis saugumas šių dienų kontekste: iššūkiai ir galimybės

Spalio 3 d. Nuotoliniai mokymai
Spalio 3 d. Vilniuje
Seminaro tikslas – padidinti organizacijos atsparumą kibernetinėms grėsmėms šviečiant darbuotojus kibernetinio saugumo klausimais. Seminaro uždavinys – pagerinti organizacijos darbuotojų kibernetinio saugumo žinias, padėsiančias jiems geriau suprasti kibernetines grėsmes, kylančias neviešai informacijai ir asmens duomenims, atpažinti jas, suprasti rizikos lygį ir susipažinti su galimomis grėsmių mažinimo priemonėmis. Seminaro rezultatas – organizacijos darbuotojai taiko kibernetinio saugumo žinias, […]
PLAČIAU

MS Excel pažengusiems: skaičiavimai, ataskaitos ir duomenų analizė (vakarinė grupė)

Spalio 9 d. — spalio 30 d. Vilniuje
Spalio 9 d. — spalio 30 d. Nuotoliniai mokymai
Mokymų tikslas – susipažinti su MS Excel programos galimybėmis, padėsiančiomis apibendrinti ir analizuoti įmonės duomenis. Nauda dalyviui: Gebės atlikti sudėtingesnius skaičiavimus naudojant MS Excel formules ir funkcijas; Gebės atlikti klaidų paiešką bei duomenų tikrinimą; Rengs sudėtingas suvestines ir ataskaitas; Susipažins su statistinės analizės galimybėmis. Programa MS Excel aplinkos aptarimas, formulės ir pagrindinės funkcijos; Langelių formatai, […]
PLAČIAU

Prašymų ir skundų nagrinėjimas valstybės ir savivaldybės institucijose ir įstaigose: problemos ir jų sprendimo būdai

Spalio 10 d. Nuotoliniai mokymai
Lietuvos Respublikos Konstitucijos 33 straipsnio 2 dalis įtvirtina piliečių teisę apskųsti valstybės ir savivaldybės institucijų, įstaigų ar pareigūnų sprendimus. Pagal oficialiąją konstitucinę doktriną, ši nuostata laiduoja piliečių skundo teisę, taip pat ir pareigūnų pareigą tirti tokio pobūdžio piliečių skundus ir prašymus. Valstybės ir savivaldybės institucijų, įstaigų ir pareigūnų uždavinys – profesionaliai, atsakingai ir teisėtai nagrinėti […]
PLAČIAU

MS PowerPoint mokymai

Spalio 22 d. — spalio 24 d. Nuotoliniai mokymai
Spalio 22 d. — spalio 24 d. Vilniuje
Bendrųjų rekomendacijų gerai pateikčiai parengti aptarimas; MS PowerPoint aplinka, pagrindiniai įrankiai ir funkcijos; Šriftai, spalvos, vaizdo ir teksto komponavimo principai; Darbas su figūromis, piktogramomis ir kitais grafiniais elementais; Vaizdo įrašų įkėlimas į skaidres iš kompiuterio ar tiesiogiai iš interneto; Schemų ir diagramų įterpimas į skaidres, jų redagavimas; Skaidrių ir grafinių elementų jose animacija; Nuorodų tarp […]
PLAČIAU

MS Excel pagrindai: svarbiausios skaičiuoklės funkcijos (vakarinė grupė)

Lapkričio 6 d. — lapkričio 27 d. Nuotoliniai mokymai
Lapkričio 6 d. — lapkričio 27 d. Vilniuje
Mokymų tikslas – susipažinti su programos galimybėmis, padėsiančiomis tvarkyti įmonės duomenis bei rengti ataskaitas. Nauda dalyviui: Susipažins su duomenų formatavimu MS Excel aplinkoje; Gebės atlikti pagrindinius skaičiavimus naudojant MS Excel formules ir funkcijas; Rengs suvestines ir ataskaitas; Susipažins su apsaugos galimybėmis; Gebės apibendrinti informaciją naudojant MS Excel diagramas. Programa MS Excel aplinka, lango valdymas, pagrindiniai […]
PLAČIAU

MS Word mokymai

Lapkričio 12 d. — lapkričio 14 d. Nuotoliniai mokymai
Lapkričio 12 d. — lapkričio 14 d. Vilniuje
Informacijos pateikimas tekstiniame dokumente: Tekstinių dokumentų kūrimas, tvarkymas ir spausdinimas; Greitosios klaviatūros kombinacijos, jų naudojimas; Puslapio parametrai: vandens ženklų įterpimas, puslapio fonas, kraštinės; Teksto stiliai; Darbas su pastraipomis: lygiavimas, ženklinimas ir numeravimas; Iliustracijų – lentelių, diagramų, paveiksliukų – įterpimas ir jų redagavimas; Nuorodų įterpimas; Puslapinės antraštės ir poraštės; Tabuliavimo žymės; Struktūriniai sąrašai; Teksto dėstymas skiltimis. […]
PLAČIAU

MS Excel produktyviau: savarankiški nuotoliniai mokymai

Gruodžio 31 d. Nuotoliniai mokymai
Savarankiškų MS Excel mokymų sistema – tai: Vaizdo pamokos (įrašai), kuriose dėstytojas pristato MS Excel temų (nurodytų programoje) teorinę medžiagą ir pateikia praktinių užduočių sprendimus; Mokomoji teorinė medžiaga (pdf formatu); Praktinės užduotys (MS Excel formatu), kurias spręsite savarankiškai; Mokymų pažymėjimas; MS Excel žinių patikrinimo testas; Konsultacijų su lektoriumi galimybė (el. paštu, telefonu ar vaizdo skambučiu). […]
PLAČIAU

MS Outlook mokymai

Gruodžio 31 d. — gruodžio 13 d. Nuotoliniai mokymai
Savarankiškų mokymų sistema – tai: Vaizdo pamokos (įrašai), kuriose dėstytojas pristato temų (nurodytų programoje) teorinę medžiagą ir praktiškai moko dirbti su MS Outlook programa. Mokymų pažymėjimas; Paprasta naudotis: Reikia tik turėti kompiuterį ir interneto ryšį; Prie mokymų sistemos galite prisijungti bet kuriuo Jums tinkamu metu ir kiek norite kartų (visą 2 savaičių abonemento galiojimo laiką). […]
PLAČIAU

MS Excel pažengusiems: savarankiški nuotoliniai mokymai

Gruodžio 31 d. Nuotoliniai mokymai
Savarankiškų MS Excel mokymų sistema – tai: Vaizdo pamokos (įrašai), kuriose dėstytojas pristato MS Excel temų (nurodytų programoje) teorinę medžiagą ir pateikia praktinių užduočių sprendimus; Mokomoji teorinė medžiaga (pdf formatu); Praktinės užduotys (MS Excel formatu), kurias spręsite savarankiškai; Mokymų pažymėjimas; MS Excel žinių patikrinimo testas; Konsultacijų su lektoriumi galimybė (el. paštu, telefonu ar vaizdo skambučiu). […]
PLAČIAU

MS Teams mokymai

Gruodžio 31 d. Nuotoliniai mokymai
Savarankiškų mokymų sistema – tai: Vaizdo pamokos (įrašai), kuriose dėstytojas pristato temų (nurodytų programoje) teorinę medžiagą ir praktiškai moko dirbti su MS Teams programa; Mokymų pažymėjimas. Paprasta naudotis: Reikia tik turėti kompiuterį ir interneto ryšį; Prie mokymų sistemos galite prisijungti bet kuriuo Jums tinkamu metu ir kiek norite kartų (visą 2 savaičių abonemento galiojimo laiką). […]
PLAČIAU

MS Word mokymai

Gruodžio 31 d. Nuotoliniai mokymai
Savarankiškų mokymų sistema – tai: Vaizdo pamokos (įrašai), kuriose dėstytoja pristato temų (nurodytų programoje) teorinę medžiagą ir praktiškai moko dirbti su MS Word programa. Mokomoji medžiaga (pdf formatu); Mokymų pažymėjimas; Paprasta naudotis: Reikia tik turėti kompiuterį ir interneto ryšį; Prie mokymų sistemos galite prisijungti bet kuriuo Jums tinkamu metu ir kiek norite kartų (visą 2 savaičių […]
PLAČIAU

MS PowerPoint mokymai

Gruodžio 31 d. Nuotoliniai mokymai
Savarankiškų mokymų sistema – tai: Vaizdo pamokos (įrašai), kuriose dėstytoja pristato temų (nurodytų programoje) teorinę medžiagą ir praktiškai moko dirbti su MS PowerPoint programa. Mokomoji medžiaga (pdf formatu); Mokymų pažymėjimas; Paprasta naudotis: Reikia tik turėti kompiuterį ir interneto ryšį; Prie mokymų sistemos galite prisijungti bet kuriuo Jums tinkamu metu ir kiek norite kartų (visą 2 savaičių […]
PLAČIAU

MS Excel pagrindai: savarankiški nuotoliniai mokymai

Gruodžio 31 d. Nuotoliniai mokymai
Savarankiškų MS Excel mokymų sistema – tai: Vaizdo pamokos (įrašai), kuriose dėstytojas pristato MS Excel temų (nurodytų programoje) teorinę medžiagą ir pateikia praktinių užduočių sprendimus; Mokomoji teorinė medžiaga (pdf formatu); Praktinės užduotys (MS Excel formatu), kurias spręsite savarankiškai; Mokymų pažymėjimas; MS Excel žinių patikrinimo testas; Konsultacijų su lektoriumi galimybė (el. paštu, telefonu ar vaizdo skambučiu). […]
PLAČIAU