MS Excel produktyviau: naudingos ir efektyvios skaičiuoklės funkcijos

2021-12-06 — 2021-12-07 Nuotoliniai mokymai
2021-12-06 — 2021-12-07 Vilniuje (registracija baigta)
2021-12-08 — 2021-12-09 Kaune (registracija baigta)
2021-12-15 — 2021-12-16 Nuotoliniai mokymai
2021-12-15 — 2021-12-16 Vilniuje
2022-01-25 — 2022-01-26 Nuotoliniai mokymai
2022-01-25 — 2022-01-26 Vilniuje
2022-02-22 — 2022-02-23 Kaune
2022-03-01 — 2022-03-02 Klaipėdoje
Mokymų tikslas – susipažinti su MS Excel programos galimybėmis, padėsiančiomis apibendrinti ir analizuoti įmonės duomenis. Nauda dalyviui: Gebės atlikti sudėtingesnius skaičiavimus naudojant MS Excel formules ir funkcijas;
PLAČIAU

Beviltiškų skolų pripažinimas, apskaičiavimas ir nurašymas

2021-12-06 Nuotoliniai mokymai
2022-01-17 Nuotoliniai mokymai
2022-01-17 Vilniuje
Beviltiškų skolų pripažinimą ir nurašymą reglamentuojantys ir susiję teisės aktai: LR finansų ministro 2002-02-11 įsak. Nr. 40 „Dėl Skolų beviltiškumo bei pastangų susigrąžinti šias skolas įrodymo ir beviltiškų skolų sumų apskaičiavimo taisyklių patvirtinimo“
PLAČIAU

PVM deklaravimas

2021-12-06 Nuotoliniai mokymai
2021-12-06 Vilniuje
1. PVM objektas. Ne PVM objektas. 2. PVM tarifai. Kada galima taikyti 0 % PVM tarifą? 3. PVM neapmokestinamos pajamos. 4. PVM skaičiavimas nuo maržos.
PLAČIAU

Tinkama personalo dokumentacija 2022 m. Naujos praktikos nuostatos

2021-12-06 Nuotoliniai mokymai
2021-12-06 Vilniuje
Personalo dokumentų rengimo tvarką, pačių personalo dokumentų, vidinių organizacijos tvarkų, darbo sutarčių, kitų susitarimų turinį keičia įvairiausi veiksniai – Darbo kodekso pokyčiai, teismų sprendimai,
PLAČIAU

Suminė darbo laiko apskaita 2022 m. Darbo užmokestis ir besikeičiantys darbo santykiai

2021-12-06 Nuotoliniai mokymai
• Darbo santykiai, darbo užmokesčio mokėjimas ir suminė darbo laiko apskaita. Kas svarbu? • Mokesčių pakeitimai, turintys įtakos darbo užmokesčio skaičiavimui. VDI ir VMI išaiškinimai DU skaičiavimo srityje.
PLAČIAU

Inventorizacijos organizavimas ir rezultatų įforminimas

2021-12-07 Nuotoliniai mokymai
2021-12-07 Vilniuje
•    Inventorizacija kaip apskaitos rezultatų apibendrinimo prielaida. Teorinis reglamentavimas: normatyvinis, korporatyvinis. Atsakomybė. Savalaikiškumas.Inventorizacijos atlikimo priežastys. •    Inventorizacijos nuoseklumas: – Inicijavimas. Dokumento forma. Dokumento turinys –
PLAČIAU

Praktinis seminaras „Mokesčių pakeitimai 2022 m.“

2021-12-07 Nuotoliniai mokymai
2021-12-07 Vilniuje
• Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimai 2022 m. • Valstybinio Socialinio draudimo įstatymo pakeitimai ir taikymo niuansai. • Pajamų natūra skaičiavimas, apmokestinimas ir VMI taikomi patikrinimai.
PLAČIAU

MS Power BI pagrindai

2021-12-07 — 2021-12-08 Nuotoliniai mokymai
2021-12-07 — 2021-12-08 Vilniuje
MS Power BI įrankis, jo versijos ir specifikacijos; Duomenų importavimas iš įvairių šaltinių (SQL bazės, CSV, MS Excel lentelės, katalogai); Duomenų sutvarkymo ir išvalymo procesas;
PLAČIAU

Statybų teisė: pakeitimai nuo 2021-11-01 ir nuo 2022 m. Statybininkų tapatybės identifikavimas

2021-12-07 Nuotoliniai mokymai
Statybų teisė – tai sritis, kuri keičiasi ypač dažnai: keičiamas tiek Statybos įstatymas, tiek dokumentų sistema, neišvengiamai keičiasi ir teismų praktika. Dėl šios priežasties visiems statybų teisės specialistams ypač svarbu atnaujinti savo žinias.
PLAČIAU

MS Excel pažengusiems: skaičiavimai, ataskaitos ir duomenų analizė

2021-12-08 — 2021-12-14 Nuotoliniai mokymai
2021-12-08 — 2021-12-14 Vilniuje (registracija baigta)
2022-02-01 — 2022-02-10 Nuotoliniai mokymai
2022-02-01 — 2022-02-10 Vilniuje
Mokymų tikslas – susipažinti su MS Excel programos galimybėmis, padėsiančiomis apibendrinti ir analizuoti įmonės duomenis. Nauda dalyviui: Gebės atlikti sudėtingesnius skaičiavimus naudojant MS Excel formules ir funkcijas;
PLAČIAU

Įstaigos archyvinių dokumentų tvarkymas, apskaita ir saugojimas

2021-12-09 Nuotoliniai mokymai
2021-12-09 Vilniuje
Įvairių formų bylų (popierinių, elektroninių ir kt.) tvarkymas ir aprašymas. Dokumentų vertinimas ir saugojimo terminų rodyklių taikymas. Bylų apyrašų sąrašo, bylų apyrašų, dokumentų naikinimo akto rengimas.
PLAČIAU

Poveikio duomenų apsaugai vertinimas ir teisėto intereso balanso testas

2021-12-09 Nuotoliniai mokymai
2021-12-09 Vilniuje
• Poveikio duomenų apsaugai vertinimas ir atitiktis BDAR. • Balanso testo ir poveikio duomenų apsaugai vertinimo (PDAV) sąvoka ir reglamentavimas. • Kada privaloma atlikti PDAV?
PLAČIAU

Tiekėjų pašalinimo pagrindai viešuosiuose pirkimuose

2021-12-09 Nuotoliniai mokymai
2021-12-09 Vilniuje
SVARBU! Priimtas didelis Viešųjų pirkimų reglamentavimo pakeitimų paketas: – Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 2, 8, 17, 19, 22, 25, 27, 31,
PLAČIAU

Laikinasis ir užsieniečių įdarbinimas Lietuvoje

2021-12-09 Nuotoliniai mokymai
2021-12-09 Vilniuje
1 dalis. Advokatų profesinės bendrijos ILAW LEXTAL vadovaujantis partneris advokatas doc. dr. Tomas Bagdanskis (9.00–10.30 val.): • Laikinojo įdarbinimo atskyrimas nuo rangos ir paslaugos teikimo santykių;
PLAČIAU

Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo taikymas ir naujovės 2021 m.

2021-12-10 Nuotoliniai mokymai
2021-12-10 Vilniuje
Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas. Visi pakeitimai ir naujausia taikymo praktika; Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimas; Kliento ir naudos gavėjo tapatybės nustatymas;
PLAČIAU

Naujausi atliekų ir pakuočių atliekų tvarkymo reikalavimai nacionaliniu ir ES lygiu. Ką turėtų žinoti verslas pereinant prie žiedinės ekonomikos modelio?

2021-12-10 Nuotoliniai mokymai
SVARBU! NAUJI ĮSTATYMŲ PAKEITIMAI: Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 1, 2, 3-3, 25, 28, 30, 32-1, 34-24, 34-25, 34-26, 35 straipsnių ir 5 priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo antruoju-3 ir aštuntuoju-11 skirsniais įstatymas Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo Nr.
PLAČIAU

Leidžiami ir neleidžiami atskaitymai: naujausios nuostatos

2021-12-10 Nuotoliniai mokymai
2021-12-10 Vilniuje
2022-02-24 Nuotoliniai mokymai
2022-02-24 Vilniuje
1. Naujausios Pelno mokesčio įstatymo nuostatos. Išaiškinimai dėl leidžiamų ir neleidžiamų atskaitymų; 2. Leidžiami ir neleidžiami atskaitymai teismų praktikoje. Ar teismų pozicija skiriasi nuo mokesčių administratoriaus?
PLAČIAU

Buhalterinės apskaitos pertvarka. Naujas Finansinės apskaitos įstatymas

2021-12-10 Nuotoliniai mokymai
2021-12-10 Vilniuje
2022-01-27 Nuotoliniai mokymai
2022-01-27 Vilniuje
Buhalterinės apskaitos įstatymas buvo priimtas 1993 metais ir iki šiol buvo keistas fragmentiškai. Jo nuostatos paseno, nebetiko vis modernėjančiam, sparčiai skaitmenizuojamam apskaitos tvarkymo ir organizavimo procesui.
PLAČIAU

Metinis darbuotojo veiklos vertinimo pokalbis: ką daryti, kad abi šalys jo lauktų?

2021-12-10 Nuotoliniai mokymai
2022-01-10 Nuotoliniai mokymai
Mokymai skirti tiesioginiams vadovams, planuojantiems vertinimo pokalbius su darbuotojais ir norintiems šio pokalbio metu pasiekti maksimalią naudą.  Mokymų metu sužinosite, kaip pasiruošti pokalbiui su darbuotoju,
PLAČIAU

Teritorijų planavimas: naujausi pakeitimai

2021-12-13 Nuotoliniai mokymai
2021-12-13 Vilniuje
• Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 2, 3, 6, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 23, 25, 26, 27,
PLAČIAU

Elektroniniai apskaitos dokumentai. Svarbios nuostatos

2021-12-13 Nuotoliniai mokymai
2021-12-13 Vilniuje
LR buhalterinės apskaitos įstatymas: naujausia taikymo praktika, laukiami įstatymo pakeitimai. EB reglamentas Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje ir kiti dokumentai.
PLAČIAU

Duomenų statistinė analizė (pradedantiesiems)

2021-12-13 Nuotoliniai mokymai
2021-12-13 Vilniuje
Pagrindiniai statistinės analizės principai.  Statistinio tyrimo etapai. Duomenų rinkimo būdai.  Duomenų tipai, jų specifika.  Tiriamos visumos elementų (objektų) atrankos tyrimui vykdymas, imčių sudarymo būdai ir principai.
PLAČIAU

Valstybės tarnautojų vertinimo procesas. Ką daryti, kad procedūros veiktų?

2021-12-13 Nuotoliniai mokymai
MOKYMAI SKIRTI biudžetinių įstaigų valstybės tarnautojų tiesioginiams vadovams bei darbuotojams, atsakingiems už personalo valdymą. MOKYMŲ METU SUŽINOSITE: • Kokios laukia valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo naujovės?
PLAČIAU

Viešojo administravimo reguliavimo ir praktikos naujovės 2021 m.

2021-12-13 Nuotoliniai mokymai
2021-12-13 Vilniuje
• Naujos redakcijos Viešojo administravimo įstatymo taikymas 2020-11-01. Ką atneš reforma? • Nauju reguliavimu įvedamų pakeitimų analizė ir praktinio taikymo simuliacija. • Kaip keičiasi viešojo administravimo subjektų sistema?
PLAČIAU

Viešojo sektoriaus subjektų finansų kontrolė. Sukūrimas, veikimas, tobulinimas

2021-12-14 Nuotoliniai mokymai
2021-12-14 Vilniuje
Finansų kontrolė: sąvoka ir tikslai. Viešojo sektoriaus skaidrumo ir atskaitingumo visuomenei didinimo poreikis – iššūkis tradicijoms. Finansų kontrolės svarba viešojo sektoriaus subjektuose. Vidaus kontrolė ir finansų kontrolė.
PLAČIAU

Nauji BDAR taikymo išaiškinimai

2021-12-14 Nuotoliniai mokymai
2021-12-14 Vilniuje
• Periodinis darbuotojų testavimas dėl COVID-19; • Naujausi priežiūros institucijų išaiškinimai dėl sutikimo ir slapukų naudojimo; • Asmens duomenų tvarkymo teisėtumo užtikrinimas; • Naujausi priežiūros institucijų išaiškinimai dėl asmens duomenų teikimo ir gavimo;
PLAČIAU

Darbo teisė 2022 m.: DK pakeitimai, nauja praktika ir ekspertų rekomendacijos

2021-12-14 Nuotoliniai mokymai
2021-12-14 Vilniuje
– Darbo kodekso pakeitimai 2021–2022 m. Covid reikalavimų įgyvendinimas darbo vietoje Pranešėjas – ILAW LEXTAL vadovaujantis partneris, advokatas doc. dr. Tomas Bagdanskis (9.00–10.00 val.) –
PLAČIAU

Civilinis procesas 2022 m.

2021-12-14 Nuotoliniai mokymai
2021-12-14 Vilniuje
Civilinio proceso kodeksas – vienas dinamiškiausių teisės aktų, kuris kiekvienais metais keičiamas bent kelis kartus. Todėl susipažindami su naujausiais pakeitimais, naujausia teismų praktika ir teismų rekomendacijomis seminaro dalyviai: –
PLAČIAU

Užsieniečių įdarbinimo dokumentavimas. Praktinis seminaras

2021-12-15 Nuotoliniai mokymai
2021-12-15 Vilniuje
• Veiksmai, kuriuos reikia atlikti, iki įdarbinant užsienietį; • Darbdavio dokumentacijos, reikalingos išduoti leidimą dirbti Lietuvos Respublikoje užsieniečiui, rengimas; • Užsieniečio įdarbinimas pagal darbo sutartį Lietuvoje: reikalingų dokumentų rengimas,
PLAČIAU

Etikos kodekso rengimo ir diegimo praktikos

2021-12-15 Nuotoliniai mokymai
2021-12-15 Vilniuje
Mokymų tikslas – supažindinti mokymo dalyvius su etikos kodekso kūrimo ir administravimo principais bei panaudojimo praktikomis sprendžiant etines problemas bei kuriant nepakantumo korupcijai kultūrą organizacijoje.
PLAČIAU

Teisinių dokumentų kūrimo (teisėkūros) praktiniai aspektai

2021-12-15 Nuotoliniai mokymai
• Teisinių dokumentų kūrimo (teisėkūros) reguliavimo naujovės. Teisėkūros pagrindų įstatymo taikymas; • Norminių teisės aktų rengimo ypatumai; • Reikalavimai teisės aktų projektams; • Nuorodos į teisės aktus pateikimas teisės akto tekste.
PLAČIAU

Darbo kodekso taikymas valstybės ir savivaldybės įstaigose ir valstybės tarnyboje 2022 m.

2021-12-15 Nuotoliniai mokymai
2021-12-15 Vilniuje
• Valstybės tarnautojų statusas ir darbo santykiai su įstaiga; • Valstybės tarnybos įstatymo santykis su Darbo kodeksu; • Darbuotojų ir valstybės tarnautojų priėmimas į pareigas.
PLAČIAU

Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų analizė

2021-12-15 Nuotoliniai mokymai
2021-12-15 Vilniuje
Finansinės analizės reikšmė privataus ir viešojo sektoriaus subjektuose. Finansinės analizės svarba. Analizės rūšių ir tyrimo būdų sistema. Viešojo sektoriaus subjektų finansinės analizės šaltiniai, klasifikacija ir informacijos vartotojai.
PLAČIAU

Rizikos valdymas viešajame sektoriuje. Svarbi praktika

2021-12-16 Nuotoliniai mokymai
2021-12-16 Vilniuje
Rizikos kaip reiškinio apibrėžimas. Administracinių reformų viešajame sektoriuje raida. Rizikos veiksniai ir rizikos rūšys: veiklos, politinė, finansinė, dislokacijos, veikimo pabaigos ir kt. Rizikos veiksnių identifikavimas.
PLAČIAU

Krovinių gabenimas pagal CMR konvenciją: vežimo sutarties sudarymas, vykdymas, atsakomybė

2021-12-16 Nuotoliniai mokymai
Krovinio vežimo teisiniai santykiai prasideda nuo krovinio vežimo sutarties sudarymo. Todėl labai svarbu, kad šis dokumentas būtų sudaromas teisingai – pagal visus nacionalinius ir tarptautinius reikalavimus bei susiklosčiusią praktiką.
PLAČIAU

Elektroniniai personalo dokumentai: įgyvendinimas ir efektyvus taikymas

2021-12-16 Nuotoliniai mokymai
2021-12-16 Vilniuje
Priimti net trys Darbo kodekso pakeitimų įstatymai, kurie įsigalioja nuo 2021 m. lapkričio 1 d. ir nuo 2022 m.: 1) Darbo kodekso 108, 109,
PLAČIAU

Inventorizacija viešajame sektoriuje 2021 metais: pasirengimas, inventorizacijos atlikimas ir įforminimas

2021-12-16 Nuotoliniai mokymai
2021-12-16 Vilniuje
Inventorizacijos taisyklių pakeitimai. Inventorizacija viešajame sektoriuje, jos periodiškumas, eigos aptarimas.  Inventorizacijos komisijų sudarymas ir veikla.  Inventorizavimo aprašas, jo sudarymo reikalavimas, būtini rekvizitai. Patikėjimo teise valdomo turto ir pagal kitas sutartis gauto turto inventorizacija.
PLAČIAU

Viešųjų pirkimų pertvarka nuo 2022-01-01

2021-12-17 Nuotoliniai mokymai
2021-12-17 Vilniuje
1. Žaliųjų pirkimų vykdymo prievolė, darnieji pirkimai. 2. Atnaujinta Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodika. 3. Tiekėjų privalomų / neprivalomų pašalinimo pagrindų kitoks sąrašas ir taikymas.
PLAČIAU

Įdarbinimas, steigimas ir komandiravimas į Vokietiją 2022 m. Svarbios naujovės

2021-12-17 Nuotoliniai mokymai
Vokietija – viena pagrindinių prekybos partnerių nemažai daliai Lietuvos įmonių. Todėl išmanyti komandiravimo, siuntimo dirbti į Vokietiją sąlygas tampa prioritetu kiekvienam verslo subjektui. Tai ypač svarbu ne tik todėl,
PLAČIAU

Valstybės ir tarnybos paslapčių apsauga nuo 2021-10-01: personalo patikimumo užtikrinimas

2021-12-17 Nuotoliniai mokymai
2021-12-17 Vilniuje
• Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo pakeitimai. Pertvarka nuo 2021 m. spalio 1 d. • Įslaptinamos informacijos kategorijų sąrašas nuo 2021 m. spalio 1 d.
PLAČIAU

Atidėtas pelno mokestis. Kaip pripažinti ir apskaityti? Kur atskleisti?

2021-12-17 Nuotoliniai mokymai
2021-12-17 Vilniuje
Atidėtojo pelno mokesčio turtas, įsipareigojimai, pajamos, sąnaudos. Atidėtojo pelno mokesčio logika. Apskaitinio pelno ir apmokestinamojo pelno skirtumai. Atidėtojo pelno mokesčio pagal TAS (IFRS) ir JAV GAAP pagrindiniai metodologijos skirtumai ir panašumai.
PLAČIAU

Dalykinis protokolas pasitinkant didžiąsias metų šventes

2021-12-17 Nuotoliniai mokymai
2021-12-17 Vilniuje
Švenčių kalendorius ir protokolas.   Bendravimo protokolas. Kalbos kodas.   Aprangos kodas. Klysti negalima bausti.   Mažos dovanos stiprina draugystę.   Asmeninis įvaizdis nuotraukoje.
PLAČIAU

Saugomų teritorijų planavimas

2021-12-17 Nuotoliniai mokymai
2021-12-17 Vilniuje
• Saugomų teritorijų sistema ir veiklos reglamentavimo dokumentai. • Konservacinės apsaugos prioriteto teritorijos. Veiklos jose reglamentavimas. • Kompleksinės saugomos teritorijos. Veiklos jose reglamentavimas. •
PLAČIAU

Gaminių ir pakuočių apskaita Vieningoje gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinėje sistemoje (GPAIS)

2021-12-20 Nuotoliniai mokymai
2021-12-20 Vilniuje
2022-01-28 Nuotoliniai mokymai
2022-01-28 Vilniuje
SVARBU! NAUJI ĮSTATYMŲ PAKEITIMAI: Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 1, 2, 3-3, 25, 28, 30, 32-1, 34-24, 34-25, 34-26, 35 straipsnių ir 5 priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo antruoju-3 ir aštuntuoju-11 skirsniais įstatymas Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo Nr.
PLAČIAU

Laiko planavimas ir darbų vadyba. Kaip dirbant mažiau padaryti daugiau ir be streso?

2021-12-20 Nuotoliniai mokymai
Šiuolaikinis gyvenimo tempas vis greitėja, o mes skundžiamės laiko stoka. Kad ir ką darytume, mums visuomet trūksta laiko. Tačiau jei neskiriame laiko savo gyvenimo veiklų (tiek darbo,
PLAČIAU

Įmonės veiklos ir būklės vertinimo rodikliai (KPI) bei jų naudojimas valdymui

2021-12-20 Nuotoliniai mokymai
2021-12-20 Vilniuje
Finansinės ir veiklos (valdymo) ataskaitos. Jų naudojimo ypatumai valdant įmonės finansus. Analitinių rodiklių sistema – rezultatų, būklės ir efektyvumo matavimo bei valdymo priemonė. Finansiniai rodikliai ir jų tinkamumas veiklos vertinimui.
PLAČIAU

A ir B klasės pajamų deklaravimas 2021–2022 m. Mokesčių naujovės

2021-12-21 Nuotoliniai mokymai
2021-12-21 Vilniuje
• Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimai ir VSD naujovės 2022 m. Kaip keisis pajamų apmokestinimas ir deklaravimas? • Gyventojų pajamų apmokestinimas 2021–2022 m. Kokius tarifus taikome?
PLAČIAU

Darbo laiko apskaita 2022 m. – svarbiausios DK nuostatos. Suminės apskaitos ypatumai

2022-01-06 Nuotoliniai mokymai
2022-01-06 Vilniuje
Priimti net trys Darbo kodekso pakeitimų įstatymai, kurie įsigalioja nuo 2021 m. lapkričio 1 d. ir nuo 2022 m.: 1) Darbo kodekso 108, 109,
PLAČIAU

Strateginis planavimas viešajame sektoriuje. Strateginio planavimo naujovės

2022-01-10 Nuotoliniai mokymai
2022-01-10 Vilniuje
Strateginis valdymas: strateginio valdymo esmė, valdymo procesas, strategijos formavimo modeliai, strateginis vadovavimas ir kontrolė. Viešojo sektoriaus strateginio valdymo ypatumai. Strateginio valdymo pertvarka viešajame sektoriuje 2021 metais.
PLAČIAU

MS Excel pagrindai: svarbiausios skaičiuoklės funkcijos

2022-01-11 — 2022-01-19 Nuotoliniai mokymai
2022-01-11 — 2022-01-19 Vilniuje
Mokymų tikslas – susipažinti su programos galimybėmis, padėsiančiomis tvarkyti įmonės duomenis bei rengti ataskaitas. Nauda dalyviui: Susipažins su duomenų formatavimu MS Excel aplinkoje; Gebės atlikti pagrindinius skaičiavimus naudojant MS Excel formules ir funkcijas;
PLAČIAU

Advokatai ir BDAR. Ką reikia žinoti?

2022-01-11 Nuotoliniai mokymai
2022-01-11 Vilniuje
1. Advokatų tvarkomų asmens duomenų tikslai ir pagrindai; 2. Kada advokatas turi informuoti apie asmens duomenų tvarkymą? 3. Informacijos gavimas iš registrų, jos perdavimas klientams;
PLAČIAU

Viešojo sektoriaus vidaus kontrolės sistema – paprastai apie nepaprastus dalykus. Sukūrimas, veikimas, vertinimas, tobulinimas

2022-01-11 Nuotoliniai mokymai
2022-01-11 Vilniuje
Vidaus kontrolės sąvoka, tikslai ir uždaviniai. Vidaus kontrolės svarba viešojo sektoriaus subjektuose. Pagrindiniai pokyčiai: LR vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymas (aktualus nuo 2020-07-01),
PLAČIAU

Tinkama atlygio sistema. Motyvavimas ir atitiktis Darbo kodeksui

2022-01-12 Nuotoliniai mokymai
2022-01-12 Vilniuje
• Nuo ko pradėti gavus užduotį suformuoti atlygio sistemą? Pagrindiniai žingsniai, kuriuos reikia apgalvoti pradedant veikti? • Atlygio sistemos reguliavimas teisės aktuose. Darbo kodekso nuostatų taikymas.
PLAČIAU

Teisininko profesinės veiklos vystymas ir rinkodara (teisinis marketingas)

2022-01-12 — 2022-02-09 Nuotoliniai mokymai
1. Konkurencinio pranašumo kūrimas. Profesinės veiklos strategija (Veiklos vizija ir strategija. Tikslų nustatymas. Idealus klientas. Vertės pasiūlymas. Augimo strategijos). 2. Marketingas (Kaip klientai renkasi teisinių paslaugų teikėjus?
PLAČIAU

Darbo užmokestis 2022 m.: skaičiavimas, apskaita ir apmokestinimas

2022-01-13 Nuotoliniai mokymai
2022-01-13 Vilniuje
• Mokesčių pakeitimai, turintys įtakos darbo užmokesčio skaičiavimui 2022 m. VDI ir VMI išaiškinimai DU skaičiavimo srityje. Ar viską darome gerai? • Pajamų deklaravimo naujovės.
PLAČIAU

Pakuočių priskyrimas perdirbamoms / neperdirbamoms ir neperdirbamų pakuočių apmokestinimo tvarka

2022-01-14 Nuotoliniai mokymai
2022-01-14 Vilniuje
SVARBU! NAUJI ĮSTATYMŲ PAKEITIMAI: Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 1, 2, 3-3, 25, 28, 30, 32-1, 34-24, 34-25, 34-26, 35 straipsnių ir 5 priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo antruoju-3 ir aštuntuoju-11 skirsniais įstatymas Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo Nr.
PLAČIAU

Kūrybinio mąstymo skatinimas komandoje taikant „6 mąstymo skrybėlių metodą“

2022-01-14 Nuotoliniai mokymai
Tikslas – susipažinus su viena iš geriausiai pasaulyje žinomų ir įvairiuose sektoriuose taikomų E. de Bono sukurtų kūrybinio mąstymo skatinimo metodikų, išmokti taikyti „6 mąstymo skrybėlių metodą“
PLAČIAU

Valstybės tarnautojų ir darbuotojų tarnybinė (drausminė) ir materialinė atsakomybė. Atsakomybė už sukeltą žalą

2022-01-18 Nuotoliniai mokymai
2022-01-18 Vilniuje
• Valstybės tarnautojų ir darbuotojų atsakomybės naujovės ir pakeitimai Valstybės tarnybos įstatyme ir Darbo kodekse. Svarbiausia teismų praktika ir dažniausi ginčai valstybės institucijose. •
PLAČIAU

PVM pakeitimai 2022 m. PVM reguliavimo taikymas

2022-01-19 Nuotoliniai mokymai
2022-01-19 Vilniuje
• Teisės aktų naujienos PVM taikymo srityje 2022 m. • Elektroninės prekybos niuansai. • Naujausi VMI išaiškinimai PVM taikymo srityje ir teismų praktikos apžvalga.
PLAČIAU

Savikainos skaičiavimas augalininkystės ir gyvulininkystės ūkiuose

2022-01-20 Nuotoliniai mokymai
2022-01-20 Vilniuje
2022-03-18 Nuotoliniai mokymai
2022-03-18 Vilniuje
Žemės ūkio veiklos subjektų išlaidų klasifikavimas: tikslai, požymiai, pagrindinės klasifikacijos grupės. Išlaidų klasifikavimo praktinis poreikis ir ypatumai. Klasifikacinių grupių tarpusavio ryšys ir skirtumai. Išlaidų klasifikavimo panaudojimas finansinėje apskaitoje. Praktinis darbas.
PLAČIAU

Mažos vertės viešieji pirkimai

2022-01-24 Nuotoliniai mokymai
2022-01-24 Vilniuje
Įžanginis žodis. Viešųjų pirkimų principai. Viešųjų pirkimų komisija. Skelbiama apklausa.  Neskelbiama apklausa.  Viešųjų pirkimų sutarčių sudarymas, vykdymas ir keitimas.  Planuojami VPĮ ir PĮ pakeitimai. 
PLAČIAU

Darbo užmokesčio skaičiavimas, apskaita ir teisinės problemos viešajame sektoriuje

2022-01-26 Nuotoliniai mokymai
2022-01-26 Vilniuje
• Darbo užmokesčio viešajame sektoriuje reguliavimas. Naujausi pakeitimai nuo 2021 m. • Gyventojų pajamų mokesčio ir „Sodros“ įmokų skaičiavimo naujovės. NPD pakeitimai. MMA taikymas.
PLAČIAU

Viešojo sektoriaus subjektų finansinė atskaitomybė. Pasiruošimas 2022 m.

2022-01-27 Nuotoliniai mokymai
2022-01-27 Vilniuje
• Naujas Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas – kiek, kas ir kaip keitėsi? • Esmiai reikalavimai viešojo sektoriaus finansinių ataskaitų rinkiniui sudaryti. • Finansinių ataskaitų rinkinio formos.
PLAČIAU

MS PowerPoint mokymai

2022-01-27 — 2022-01-28 Nuotoliniai mokymai
2022-01-27 — 2022-01-28 Vilniuje
Bendrųjų rekomendacijų gerai pateikčiai parengti aptarimas; MS PowerPoint aplinka, pagrindiniai įrankiai ir funkcijos; Šriftai, spalvos, vaizdo ir teksto komponavimo principai; Darbas su figūromis, piktogramomis ir kitais grafiniais elementais;
PLAČIAU

Kibernetinio saugumo reikalavimai įmonėms ir organizacijoms. Reikalavimų įgyvendinimas praktikoje

2022-01-28 Nuotoliniai mokymai
2022-01-28 Vilniuje
Praktikoje dažnai pamirštama, kad, be BDAR reikalavimų, dažnai taikomi ir kibernetinio saugumo reikalavimai. Šie reikalavimai taikomi visoms viešojo sektoriaus įstaigoms / organizacijoms ir daliai verslo įmonių.
PLAČIAU

Aplinkai padarytos žalos apskaičiavimas

2022-01-31 Nuotoliniai mokymai
2022-01-31 Vilniuje
Žala aplinkai atsiranda, kai fizinio ar juridinio asmens veikla tiesiogiai ar netiesiogiai neigiamai paveikia aplinką ar jos elementus (žemės paviršių ir gelmes, orą, vandenį,
PLAČIAU

DOKUMENTŲ VALDYMO KURSAI

2022-02-01 Nuotoliniai mokymai
2022-02-01 — 2022-02-15 Nuotoliniai mokymai
2022-02-03 Nuotoliniai mokymai
2022-02-08 Nuotoliniai mokymai
2022-02-10 Nuotoliniai mokymai
2022-02-15 Nuotoliniai mokymai
Dokumentų valdymo kursų programa parengta pagal naujausius teisės aktų pakeitimus. Vėliausiai priimti dokumentų valdymo pakeitimai: – Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo 10, 11,
PLAČIAU

Pinigų srautų ataskaitos. Pinigų srautų klasifikavimas, grupavimas, ataskaitos parengimas

2022-02-02 Nuotoliniai mokymai
2022-02-02 Vilniuje
Informacijos pateikimas viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų rinkinyje. Pinigų srautų ataskaitos esmė, tikslingumas, jos ryšys su kitomis finansinėmis ataskaitomis. Pinigų srautų informacijos teikiama nauda.
PLAČIAU

Korupcijos prevencija švietimo įstaigoje. Skaidrios ir pasitikėjimu grįstos aplinkos kūrimas

2022-02-03 Nuotoliniai mokymai
2022-02-03 Vilniuje
Seminaro tikslai Teoriniais ir praktiniais argumentais pagrįsti skaidrios ir pasitikėjimu grįstos aplinkos kūrimo poreikį. Supažindinti mokymų dalyvius su formaliais ir rekomendacinio pobūdžio reikalavimais dėl skaidrios aplinkos kūrimo.
PLAČIAU

ES Žaliojo kurso pokyčiai versle: naujausi teisiniai, mokesčių, finansinių ir tvarumo ataskaitų teikimo pakeitimai ir ateinančių metų tendencijos

2022-02-04 Nuotoliniai mokymai
2022-02-04 Vilniuje
ES Žaliojo kurso lemiami teisės aktų pakeitimai versle. Perėjimas prie žiedinės ekonomikos. Naujausias ES ir nacionalinis tvarumo teisinis reguliavimas. Naujausi aplinkosaugos ir susijusių mokestinių normų pakeitimai ir jų įgyvendinimo praktika.
PLAČIAU

Korupcijos prevencijos pertvarka nuo 2022-01-01

2022-02-08 Nuotoliniai mokymai
2022-02-08 Vilniuje
Mokymų tikslas – supažindinti mokymų dalyvius su korupcijos prevencijos naujovėmis ir aktualijomis bei sprendžiant praktines situacijas suteikti žinių, kaip praktiškai kurti antikorupcinę aplinką organizacijoje įgyvendinant naujausias įstatymo nuostatas. 
PLAČIAU

Personalo dokumentai viešajame sektoriuje

2022-02-09 Nuotoliniai mokymai
2022-02-09 Vilniuje
Personalo dokumentų rengimo tvarką, pačių personalo dokumentų, vidinių viešojo sektoriaus organizacijų tvarkų, darbo sutarčių, kitų susitarimų turinį keičia įvairiausi veiksniai – Darbo kodekso ir Valstybės tarnybos įstatymo pokyčiai,
PLAČIAU

MS Word mokymai

2022-02-10 — 2022-02-11 Nuotoliniai mokymai
2022-02-10 — 2022-02-11 Vilniuje
Informacijos pateikimas tekstiniame dokumente: Tekstinių dokumentų kūrimas, tvarkymas ir spausdinimas; Greitosios klaviatūros kombinacijos, jų naudojimas; Puslapio parametrai: vandens ženklų įterpimas, puslapio fonas, kraštinės; Teksto stiliai;
PLAČIAU

Konsoliduotosios finansinės ataskaitos: sudėtingesnių situacijų analizė

2022-02-10 Nuotoliniai mokymai
2022-02-10 Vilniuje
Įžanga (bendros nuostatos): Konsolidavimo etapai; Konsolidavimo įrašai; Tarpusavio sandorių eliminavimas. Papildomas patronuojamosios įmonės akcijų įsigijimas iš mažumos (pavyzdys): Skirtumas tarp akcijų įsigijimo savikainos ir įsigytos teisės į grynąjį turtą;
PLAČIAU

MS Outlook mokymai

2022-02-11 Nuotoliniai mokymai
2022-02-11 Vilniuje
Greitas pasirengimas darbui; Nustatymas ir tinkinimas; El. laiškų kūrimas ir siuntimas; El. pašto valdymas; Aplanko „Gauta” tvarkymas; Kontaktai ir užduotys; Kalendorius Greitas pasirengimas darbui;
PLAČIAU

Nesąžininga konkurencija: nuo prevencijos iki pergalės teisme

2022-02-11 Nuotoliniai mokymai
1. Įžanga:     1.1. Kas yra nesąžininga konkurencija Lietuvoje ir kitose valstybėse?     1.2. Teisinis reglamentavimas ir skirtingo pobūdžio atsakomybė. 2. Darbuotojų migracija:  
PLAČIAU

TFAS (Tarptautiniai finansinės atskaitomybės standartai): naujausi pokyčiai, probleminės situacijos, skirtumai nuo VAS

2022-02-15 Nuotoliniai mokymai
NAUJAUSI POKYČIAI ES patvirtinti TFAS pakeitimai per 2021 metus 16-asis TFAS Nuoma 16-asis TAS Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrenginiai 3-iasis TFAS Verslo jungimai Kiti standartai PROBLEMINĖS SITUACIJOS 16-asis TFAS Nuoma 2-asis TFAS Mokėjimas akcijomis 21-asis TAS Užsienio valiutos kurso pasikeitimo įtaka ,,Turto / įsipareigojimų“
PLAČIAU

Antikorupcinės aplinkos kūrimas gydymo įstaigoje. Korupcijos prevencija gydytojams

2022-02-17 Nuotoliniai mokymai
2022-02-17 Vilniuje
Kvalifikacijos tobulinimo programos mokymo uždaviniai: Suteikti mokymo dalyviams žinių apie korupcijos reiškinį, jo supratimą Lietuvoje ir pasaulyje. Paanalizuoti, kaip korupcija siejasi su etika ir morale,
PLAČIAU

FVAIS – įstaigų buhalterinės apskaitos tvarkymas bendroje IS. Naujausia praktika ir pakeitimai

2022-02-17 Nuotoliniai mokymai
2022-02-17 Vilniuje
FVAIS didžiosios knygos nustatymai. Naudingi veiksmai / nustatymai / pasirinkimai darbui palengvinti  (greitieji klaviatūros klavišai, datos įvedimo taisyklės, filtrų įvedimo taisyklės, stulpelių matomumo nustatymas,
PLAČIAU

Administracinė atsakomybė: teorija ir praktika

2022-02-18 Nuotoliniai mokymai
2022-02-18 Vilniuje
  Administraciniai deliktai, Europos Tarybos rekomendacijos; Administracinių deliktų rūšys; Administracinių nusižengimų kodeksas; Administracinės atsakomybės pagrindai, teismų praktika; Administracinio nusižengimo sudėtis, teismų praktika; Administracinės nuobaudos ir poveikio priemonės,
PLAČIAU

MS Excel Power Query, Power Pivot ir Power BI

2022-02-22 — 2022-03-02 Nuotoliniai mokymai
2022-02-22 — 2022-03-02 Vilniuje
MS Excel Power įrankiai (Power Query, Power Pivot, Power View); Pažintis su ETL modeliu; Duomenų importavimas iš įvairių šaltinių (SQL bazės, CSV, MS Excel lentelės,
PLAČIAU

Žemės ūkio veiklos mokesčiai, apskaita ir 2021 m. atskaitomybė

2022-02-22 Nuotoliniai mokymai
2022-02-22 Vilniuje
• Kokie mokestiniai pakeitimai keičia žemės ūkio veiklą vykdančių subjektų mokestines prievoles 2021–2022 m.? Mokestiniai pakeitimai, kurie turi daugiausia įtakos rengiant 2021 m. finansines ataskaitas?
PLAČIAU

Mokesčių lengvatos. Dažniausiai pasitaikančios mokesčių mokėtojų klaidos

2022-02-23 Nuotoliniai mokymai
2022-02-23 Vilniuje
Mokesčių lengvatos ir jų teisėto taikymo pagrindai – Investicinio projekto lengvata; – Dviguba filmo gamybos lengvata; – MTEP lengvata; – Kilnojamasis darbo pobūdis. Dažniausiai pasitaikančios mokesčių mokėtojų klaidos –
PLAČIAU

Interesų konfliktas viešajame sektoriuje

2022-02-23 Nuotoliniai mokymai
2022-02-23 Vilniuje
Interesų konflikto samprata. Tarptautinių ir nacionalinių aktų sistema, reglamentuojanti interesų derinimą viešajame sektoriuje. Informavimas tiesioginio vadovo ir kolegų apie interesų konfliktą prieš rengiant, svarstant ar priimant sprendimą.
PLAČIAU

Lengvatų taikymas skaičiuojant pelno mokestį

2022-03-24 Nuotoliniai mokymai
2022-03-24 Vilniuje
  Investicinio projekto lengvata ir jos taikymas; MTEP lengvata ir jos taikymas; Kino filmų kūrimo ir paramos lengvata; LEZ, stambių investicijų lengvata; Nuostolių perkėlimas;
PLAČIAU

Kursai. Geroji praktika, skaičiuojant pridėtinės vertės mokestį

2022-05-02 — 2022-05-04 Nuotoliniai mokymai
2022-05-02 — 2022-05-04 Vilniuje
PVM objektas. Ekonominė veikla. Kada privaloma registruotis PVM mokėtoju? Prekių tiekimas. Trikampė prekyba. Rezervo taisyklė. Prekių tiekimas call-of stock sąlygomis. Paslaugų vietos nustatymas. Vežimo paslaugos.
PLAČIAU

MS Excel pagrindai: savarankiški nuotoliniai mokymai

Savarankiškų MS Excel mokymų sistema – tai: Vaizdo pamokos (įrašai), kuriose dėstytojas pristato MS Excel temų (nurodytų programoje) teorinę medžiagą ir pateikia praktinių užduočių sprendimus;
PLAČIAU

MS Excel produktyviau: savarankiški nuotoliniai mokymai

Savarankiškų MS Excel mokymų sistema – tai: Vaizdo pamokos (įrašai), kuriose dėstytojas pristato MS Excel temų (nurodytų programoje) teorinę medžiagą ir pateikia praktinių užduočių sprendimus;
PLAČIAU

MS Excel pažengusiems: savarankiški nuotoliniai mokymai

Savarankiškų MS Excel mokymų sistema – tai: Vaizdo pamokos (įrašai), kuriose dėstytojas pristato MS Excel temų (nurodytų programoje) teorinę medžiagą ir pateikia praktinių užduočių sprendimus;
PLAČIAU

Praktinis darbas su CVP IS: savarankiški nuotoliniai mokymai

CVP IS mokymai – tai praktiniai užsiėmimai, kai prie kompiuterių mokoma dirbti su Centrine viešųjų pirkimų informacine sistema (CVP IS). 70 proc. mokymų yra praktiniai užsiėmimai –
PLAČIAU