Skolų išieškojimas Lietuvoje ir užsienyje: praktiniai patarimai

2021-09-23 Nuotoliniai mokymai
  Skolų prevencija, valdymas ir užtikrinimo priemonės.  Ikiteisminis skolų išieškojimas.  Teisminis skolų išieškojimas Lietuvoje, vykdymo procesas ir skolininko bankrotas. Teisminis skolų išieškojimas Europos Sąjungos valstybėse. 
PLAČIAU

Civilinio proceso kursai

2021-09-21 — 2021-09-28 Nuotoliniai mokymai (registracija baigta)
2021-09-21 — 2021-09-28 Vilniuje (registracija baigta)
2021-09-23 Nuotoliniai mokymai
2021-09-23 Vilniuje
2021-09-28 Nuotoliniai mokymai
2021-09-28 Vilniuje
(09.21 d.) I paskaita. Civilinio proceso pakeitimai ir naujausia CPK taikymo praktika. Prof. habil. dr. Vytautas Nekrošius: • Civilinio proceso kodekso pakeitimai; • Civilinį procesą reglamentuojančių Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės aktų įgyvendinimo įstatymo pakeitimai;
PLAČIAU

Sutarčių teisė 2021: nuo paprastos sutarties iki plataus rizikų įvertinimo

2021-09-23 Nuotoliniai mokymai
2021-09-23 Vilniuje
Šiandien kiekvienas susiduria su sutarčių teise iš vis kitos prizmės. Jas rengiame, vykdome, nutraukiame, o kai kyla ginčas – jomis vadovaujamės aiškindami teisinius santykius.
PLAČIAU

Interesų konfliktas viešajame sektoriuje

2021-09-24 Nuotoliniai mokymai
2021-09-24 Vilniuje
Interesų konflikto samprata. Tarptautinių ir nacionalinių aktų sistema, reglamentuojanti interesų derinimą viešajame sektoriuje. Informavimas tiesioginio vadovo ir kolegų apie interesų konfliktą prieš rengiant, svarstant ar priimant sprendimą.
PLAČIAU

Įslaptintos informacijos ryšių ir informacinių sistemų (ĮIRIS) steigimas, įteisinimas ir priežiūra. Įslaptintos informacijos fizinės apsaugos reikalavimų įgyvendinimas

2021-09-24 Nuotoliniai mokymai
2021-09-24 Vilniuje
• Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo pakeitimai. Pertvarka nuo 2021 m. spalio 1 d. • Įslaptinamos informacijos kategorijų sąrašas nuo 2021 m. spalio 1 d.
PLAČIAU

Elektroniniai apskaitos dokumentai. Svarbios nuostatos

2021-09-27 Nuotoliniai mokymai
2021-09-27 Vilniuje
LR buhalterinės apskaitos įstatymas: naujausia taikymo praktika, laukiami įstatymo pakeitimai. EB reglamentas Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje ir kiti dokumentai.
PLAČIAU

Sandorių ginčijimas: svarbiausi klausimai ir praktika

2021-09-27 Nuotoliniai mokymai
2021-09-27 Vilniuje
• Sandorių ginčijimas – pagrindinės taisyklės ir jų taikymo niuansai. • Sandorių negaliojimo pagrindai. Kokie dažniausiai taikomi versle? • Niekiniai sandoriai. • Tariamų ir apsimestinių sandorių negaliojimas.
PLAČIAU

Praktinis seminaras „Mokesčių pakeitimai 2021-2022 m.“

2021-09-27 Nuotoliniai mokymai
2021-09-27 Vilniuje
• Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimai 2021 – 2022 m. • Valstybinio Socialinio draudimo įstatymo pakeitimai ir taikymo niuansai. • Pajamų natūra skaičiavimas, apmokestinimas ir VMI taikomi patikrinimai.
PLAČIAU
Biudzetavimas

Biudžeto rengimas viešajame sektoriuje

2021-09-27 Nuotoliniai mokymai
2021-09-27 Vilniuje
• Planavimo ir biudžetų formavimo vaidmuo organizacijos valdyme. Biudžetų tipai ir tikslai. Biudžetų sistema. Ilgalaikiai ir trumpalaikiai biudžetai. • Biudžetų parengimo metodika. Biudžeto sudedamosios dalys.
PLAČIAU

Viešieji pirkimai 2021 m.: naujos taisyklės, praktika ir dokumentacija

2021-09-27 Nuotoliniai mokymai
2021-09-27 Vilniuje
SVARBU! Seime svarstomas didelis Viešųjų pirkimų reglamentavimo pakeitimų paketas: – Viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 2, 8, 17, 19, 22, 25, 26, 27, 31,
PLAČIAU

Teritorijų planavimas: naujausi pakeitimai nuo 2021-07-01

2021-09-28 Nuotoliniai mokymai
2021-09-28 Vilniuje
• Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 2, 3, 6, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 23, 25, 26, 27,
PLAČIAU

FVAIS – bendra informacinė sistema valstybės įstaigų buhalterinei apskaitai tvarkyti (2 dalis)

2021-09-28 Nuotoliniai mokymai
2021-09-28 Vilniuje
  Pasikartojančių operacijų registravimas (darbo užmokesčio operacijos, ateinančių laikotarpių sąnaudos). Sąnaudų kompensavimas, grąžinimo pažymos suvedimas. Atsargų pajamavimas, nurašymas, perdavimas, vidinis judėjimas, inventorizacija. Ilgalaikio turto apskaitos operacijos.
PLAČIAU

Derybų ypatumai teisininkams

2021-09-28 Nuotoliniai mokymai
2021-09-28 Vilniuje
Derybų įgūdžiai svarbūs kiekvienam teisininkui. Populiarėjant alternatyviems ginčų sprendimo būdams, vis daugiau teisininkų koncentruojasi į taikų ginčo išsprendimą, kur ypač svarbu tinkami derybiniai įgūdžiai.
PLAČIAU

Kursai. Geroji praktika, skaičiuojant pridėtinės vertės mokestį

2021-09-28 — 2021-09-30 Nuotoliniai mokymai
2021-09-28 — 2021-09-30 Vilniuje
2021-11-29 — 2021-12-01 Nuotoliniai mokymai
2021-11-29 — 2021-12-01 Vilniuje
PVM objektas. Ekonominė veikla. Kada privaloma registruotis PVM mokėtoju? Prekių tiekimas. Trikampė prekyba. Rezervo taisyklė. Prekių tiekimas call-of stock sąlygomis. Paslaugų vietos nustatymas. Vežimo paslaugos.
PLAČIAU

Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo taikymas ir naujovės 2021 m.

2021-09-29 Nuotoliniai mokymai
2021-09-29 Vilniuje
Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas. Visi pakeitimai ir naujausia taikymo praktika; Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimas; Kliento ir naudos gavėjo tapatybės nustatymas;
PLAČIAU

Beviltiškų skolų pripažinimas, apskaičiavimas ir nurašymas

2021-09-29 Nuotoliniai mokymai
2021-09-29 Vilniuje
Beviltiškų skolų pripažinimą ir nurašymą reglamentuojantys ir susiję teisės aktai: LR finansų ministro 2002-02-11 įsak. Nr. 40 „Dėl Skolų beviltiškumo bei pastangų susigrąžinti šias skolas įrodymo ir beviltiškų skolų sumų apskaičiavimo taisyklių patvirtinimo“
PLAČIAU

Antikorupcinės aplinkos kūrimas įstaigoje

2021-09-29 Nuotoliniai mokymai
2021-09-29 Vilniuje
1. Korupcija, moralė, etika – ar tai susiję? 2. Kovojame su korupcija įstaigoje? Ar kuriame skaidrią aplinką įstaigoje?! 3. Pagrindiniai skaidrumo elementai:    –
PLAČIAU

Darbuotojų darbo etika: taisyklės, dokumentacija ir praktinis taikymas

2021-09-29 Nuotoliniai mokymai
2021-09-29 Vilniuje
• Darbo etikos samprata – kokie ypatumai, praktika ir kodėl tai svarbu? • Kai dokumentuojama ir reguliuojama darbo etika? Teisės aktai ir vidinė dokumentacija.
PLAČIAU

Valstybės tarnautojų vertinimo procesas. Ką daryti, kad procedūros veiktų?

2021-09-29 Nuotoliniai mokymai
2021-11-29 Nuotoliniai mokymai
MOKYMAI SKIRTI biudžetinių įstaigų valstybės tarnautojų tiesioginiams vadovams bei darbuotojams, atsakingiems už personalo valdymą. MOKYMŲ METU SUŽINOSITE: • Kokios laukia valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo naujovės?
PLAČIAU

MS Excel pagrindai: svarbiausios skaičiuoklės funkcijos

2021-09-21 — 2021-09-30 Nuotoliniai mokymai (registracija baigta)
2021-09-21 — 2021-09-30 Vilniuje (registracija baigta)
2021-11-23 — 2021-12-02 Nuotoliniai mokymai
2021-11-23 — 2021-12-02 Vilniuje
Mokymų tikslas – susipažinti su programos galimybėmis, padėsiančiomis tvarkyti įmonės duomenis bei rengti ataskaitas. Nauda dalyviui: Susipažins su duomenų formatavimu MS Excel aplinkoje; Gebės atlikti pagrindinius skaičiavimus naudojant MS Excel formules ir funkcijas;
PLAČIAU

Gaminių ir pakuočių apskaita Vieningoje gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinėje sistemoje (GPAIS)

2021-09-30 Nuotoliniai mokymai
2021-09-30 Vilniuje
Seminaras skirtas gamintojams ir importuotojams! Su GPAIS sistema jau visi specialistai apsiprato, žino jos pagrindinius funkcionalumus, privalumus ir trūkumus. Tačiau šiandien, vis keičiant ir dar planuojant keisti GPAIS sistemą ir jos reglamentavimą,
PLAČIAU

Dokumentų valdymo reglamentavimas ir galimi pokyčiai

2021-09-30 Nuotoliniai mokymai
2021-09-30 Vilniuje
2021-10-07 Kaune
Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo pakeitimai. Dokumentų rengimo taisyklės (pagrindiniai dokumento rengimo reikalavimai, pasirašymas elektroniniu ar skaitmenizuotu parašu, konkrečių dokumentų rūšių, įskaitant sutartis,
PLAČIAU

Buhalterinės apskaitos ir mokesčių kursai dirbantiems su buhalterine apskaita

2021-09-20 — 2021-09-30 Nuotoliniai mokymai (registracija baigta)
2021-09-20 — 2021-09-30 Vilniuje (registracija baigta)
Pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys apskaitą. Jų pokyčiai 2021 metais ir rengiamų projektų planuojama įtaka apskaitai. LR buhalterinės apskaitos įstatymo netipinių situacijų analizė. VAS ir TAS/TFAS taikymas.
PLAČIAU

Teisinių dokumentų kūrimo (teisėkūros) praktiniai aspektai

2021-10-01 Nuotoliniai mokymai
2021-10-01 Vilniuje
• Teisinių dokumentų kūrimo (teisėkūros) reguliavimo naujovės. Teisėkūros pagrindų įstatymo taikymas; • Norminių teisės aktų rengimo ypatumai; • Reikalavimai teisės aktų projektams; • Nuorodos į teisės aktus pateikimas teisės akto tekste.
PLAČIAU

Teisinių paslaugų rinka 2021 m. Ateities perspektyvos

2021-10-01 Nuotoliniai mokymai
2021-10-01 Vilniuje
Konferencijos moderatorius – dr. Tomas Bagdanskis, ILAW LEXTAL vadovaujantysis partneris, advokatas 10.00–10.20 Įžanginis žodis. Advokatų veiklos apžvalga ir ateities iššūkiai Lietuvos advokatų tarybos pirmininkas Ignas Vėgėlė 10.20–10.40 Teisinių paslaugų rinkos apžvalga (teisinė,
PLAČIAU

Viešojo ir privataus sektorių partnerystės sutartys

2021-10-01 Nuotoliniai mokymai
2021-10-01 Vilniuje
Viešojo ir privataus sektorių partnerystės samprata. Viešosios ir privačios partnerystės reglamentavimas. 27-asis VSAFAS „Koncesijos ir valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartys“. 17-asis VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“
PLAČIAU

Finansinis patikrinimas M&A sandorio metu (angl. financial due diligence)

2021-10-04 Nuotoliniai mokymai
2021-10-04 Vilniuje
I dalis: finansinio patikrinimo vieta M&A sandoryje  • M&A procesas ir planas; • Kam reikia finansinio patikrinimo? • Patikrinimų tipai; • Sandorio kainos formulė.
PLAČIAU

Civilinis procesas 2021 m.

2021-10-04 Nuotoliniai mokymai
2021-10-04 Vilniuje
Civilinio proceso kodeksas – vienas dinamiškiausių teisės aktų, kuris kiekvienais metais keičiamas bent kelis kartus. Todėl susipažindami su naujausiais pakeitimais, naujausia teismų praktika ir teismų rekomendacijomis seminaro dalyviai: –
PLAČIAU

DOKUMENTŲ VALDYMO KURSAI

2021-10-04 Nuotoliniai mokymai
2021-10-04 — 2021-10-13 Nuotoliniai mokymai
2021-10-04 Vilniuje
2021-10-04 — 2021-10-13 Vilniuje
2021-10-06 Nuotoliniai mokymai
2021-10-06 Vilniuje
2021-10-08 Nuotoliniai mokymai
2021-10-08 Vilniuje
2021-10-11 Nuotoliniai mokymai
2021-10-11 Vilniuje
2021-10-13 Nuotoliniai mokymai
2021-10-13 Vilniuje
Dokumentų valdymo kursų programa parengta pagal naujausius teisės aktų pakeitimus. Vėliausiai priimti dokumentų valdymo pakeitimai: – Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo 10, 11,
PLAČIAU

Projektų, kuriuos įgyvendina viešojo sektoriaus subjektai, apskaita

2021-10-04 Nuotoliniai mokymai
2021-10-04 Vilniuje
Pagrindiniai reikalavimai projektų, finansuojamų iš ES struktūrinių ir kitų fondų bei Valstybės investicijų programos lėšų, apskaitai. Tinkamos, netinkamos išlaidos. Pagrindiniai išlaidų tinkamumo finansuoti reikalavimai.
PLAČIAU

BDAR principų įgyvendinimas ir atsakomybė. Administracinės baudos ir kitos poveikio priemonės už pažeidimus

2021-10-04 Nuotoliniai mokymai
2021-10-04 Vilniuje
• Tikslo apribojimo ir duomenų kiekio mažinimo principų įgyvendinimas. Kiek ir kokių asmens duomenų tvarkyti. • Asmens duomenų tvarkymo teisiniai pagrindai. Sutikimas ir kitos teisėto duomenų tvarkymo sąlygos: kaip teisingai pasirinkti asmens duomenų tvarkymo teisinį pagrindą.
PLAČIAU

Transporto įmonių darbo užmokesčio skaičiavimas. Vairuotojų darbo laiko apskaita

2021-10-04 Nuotoliniai mokymai
2021-10-04 Vilniuje
Buhalterinės apskaitos ir mokesčių konsultantų įmonės „Finansita“ vadovė Jurgita Jociuvienė (9.00–12.15 val.) ILAW LEXTAL vadovaujantis partneris, advokatas doc. dr. Tomas Bagdanskis (13.00–14.30 val.) •
PLAČIAU

Pardavimai telefonu ir verslo laiškais

2021-10-05 Nuotoliniai mokymai
Hibridinio pardavimo telefonu ir laiškais modelis Prisistatymo laiškas („kabliukas“), kuriantis kontekstą ir galimybę tęsti bendravimą. Pasisveikinimas, prisistatymas, intriga, skambučio tikslo formuluotės, leidimas tęsti pokalbį.
PLAČIAU

Buhalterinės apskaitos pertvarka. Naujas Finansinės apskaitos įstatymas

2021-10-05 Nuotoliniai mokymai
2021-10-05 Vilniuje
Buhalterinės apskaitos įstatymas buvo priimtas 1993 metais ir iki šiol buvo keistas fragmentiškai. Jo nuostatos paseno, nebetiko vis modernėjančiam, sparčiai skaitmenizuojamam apskaitos tvarkymo ir organizavimo procesui.
PLAČIAU

Europos Sąjungos civilinis procesas

2021-10-05 Nuotoliniai mokymai
2021-10-05 Vilniuje
• Europos Sąjungos civilinis procesas – naujausių teisės aktų pakeitimų apžvalga. Nauja praktika; • Tarptautinis teismingumas Europos Sąjungoje. Briuselis I-bis reglamentas; • Procesinių dokumentų įteikimas Europos Sąjungos civiliniame procese;
PLAČIAU

Valstybės ir tarnybos paslapčių apsauga nuo 2021-10-01: personalo patikimumo užtikrinimas

2021-10-06 Nuotoliniai mokymai
2021-10-06 Vilniuje
• Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo pakeitimai. Pertvarka nuo 2021 m. spalio 1 d. • Įslaptinamos informacijos kategorijų sąrašas nuo 2021 m. spalio 1 d.
PLAČIAU

Viešųjų pirkimų pasiūlymų vertinimo tvarkos, aktualios 2021 m.

2021-10-06 Nuotoliniai mokymai
2021-10-06 Vilniuje
• Viešųjų pirkimų įstatymo naujovės. Jų įtaka pasiūlymų vertinimui. • Pasiūlymo „siaurąja prasme“ vertinimas: svarbūs teismų praktikos išaiškinimai, praktinės problemos. • Pašalinimo pagrindai ir kvalifikaciją įrodantys dokumentai bei jų vertinimas.
PLAČIAU

MS Excel produktyviau: naudingos ir efektyvios skaičiuoklės funkcijos

2021-10-06 — 2021-10-07 Nuotoliniai mokymai
2021-10-06 — 2021-10-07 Vilniuje
2021-11-29 — 2021-11-30 Klaipėdoje
2021-12-06 — 2021-12-07 Nuotoliniai mokymai
2021-12-06 — 2021-12-07 Vilniuje
2021-12-08 — 2021-12-09 Kaune
Mokymų tikslas – susipažinti su MS Excel programos galimybėmis, padėsiančiomis apibendrinti ir analizuoti įmonės duomenis. Nauda dalyviui: Gebės atlikti sudėtingesnius skaičiavimus naudojant MS Excel formules ir funkcijas;
PLAČIAU

Kaip pristatyti save ir savo idėjas?

2021-10-06 Nuotoliniai mokymai
• Nuo ko priklauso ar klausys manęs auditorija? • Kas yra geras pasisakymas? • Kokiose situacijose reikalingas mokėjimas įtaigiai pasisakyti? • Įtaigumas – kas tai?
PLAČIAU

Darbo užmokestis 2021-2022 m.: skaičiavimas, apskaita ir apmokestinimas

2021-10-07 Nuotoliniai mokymai
2021-10-07 Vilniuje
• Mokesčių pakeitimai, turintys įtakos darbo užmokesčio skaičiavimui 2021-2022 m. VDI ir VMI išaiškinimai DU skaičiavimo srityje. Ar viską darome gerai? • Pajamų deklaravimo naujovės.
PLAČIAU

Statybų teisė: pakeitimai nuo 2021-11-01 ir nuo 2022 m. Statybininkų tapatybės identifikavimas

2021-10-07 Nuotoliniai mokymai
2021-10-07 Vilniuje
Statybų teisė – tai sritis, kuri keičiasi ypač dažnai: keičiamas tiek Statybos įstatymas, tiek dokumentų sistema, neišvengiamai keičiasi ir teismų praktika. Dėl šios priežasties visiems statybų teisės specialistams ypač svarbu atnaujinti savo žinias.
PLAČIAU

Kibernetinio saugumo reikalavimai įmonėms ir organizacijoms. Reikalavimų įgyvendinimas praktikoje

2021-10-07 Nuotoliniai mokymai
2021-10-07 Vilniuje
Praktikoje dažnai pamirštama, kad, be BDAR reikalavimų, dažnai taikomi ir kibernetinio saugumo reikalavimai. Šie reikalavimai taikomi visoms viešojo sektoriaus įstaigoms / organizacijoms ir daliai verslo įmonių.
PLAČIAU

Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų analizė

2021-10-08 Nuotoliniai mokymai
2021-10-08 Vilniuje
Finansinės analizės reikšmė privataus ir viešojo sektoriaus subjektuose. Finansinės analizės svarba. Analizės rūšių ir tyrimo būdų sistema. Viešojo sektoriaus subjektų finansinės analizės šaltiniai, klasifikacija ir informacijos vartotojai.
PLAČIAU

Finansų analizė: ataskaitų skaitymas, interpretavimas ir sprendimų priėmimas

2021-10-08 Nuotoliniai mokymai
2021-10-08 Vilniuje
2021-10-28 Kaune
Finansų analizė svarbi tiek norint suprasti įmonės būklę, tiek norint rasti atskaitos tašką įmonės veiklos efektyvinimui. Seminaras daugiausia skirtas įmonių finansininkams, buhalteriams, norintiems sustiprinti finansų analizės žinias,
PLAČIAU

Svetingumo protokolas: reprezentacinių ir organizacijos bendruomenei skirtų veiklų organizavimas

2021-10-11 Nuotoliniai mokymai
2021-10-11 Vilniuje
Socialinis kapitalas: kodėl? kada? kaip? Renginio šeimininko vaidmuo: namų darbai, teisės ir pareigos. Renginio svečio vaidmuo: namų darbai, teisės ir pareigos.  
PLAČIAU

Naujo Korupcijos prevencijos įstatymo taikymas nuo 2022-01-01

2021-10-11 Nuotoliniai mokymai
2021-10-11 Vilniuje
Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo nauja redakcija nuo 2022-01-01. Kitų teisės aktų naujovės bei aktualūs pakeitimai (naujausio teisinio reguliavimo aiškinimai). Aktuali teismų praktika. Korupcija kaip socialinis fenomenas (korupcijos samprata ir apibrėžimai;
PLAČIAU

Teismų praktika taikant administracinę atsakomybę už muitinės (muitų) teisės aktų pažeidimus: ką reikėtų žinoti kilus ginčui su muitine?

2021-10-12 Nuotoliniai mokymai
2021-10-12 Vilniuje
Visiems tarptautinės prekybos versle dirbantiems bei su muitinės formalumais, prekių importu, eksportu ir/ar tranzitu susiduriantiems asmenims (ypač muitinės deklarantams, tarpininkams bei jų atstovams) neišvengiamai tenka susidurti ir su teisinės (administracinės) atsakomybės taikymo muitinėje rizika.
PLAČIAU

Elektroniniai personalo dokumentai: įgyvendinimas ir efektyvus taikymas

2021-10-12 Nuotoliniai mokymai
2021-10-12 Vilniuje
Priimti net trys Darbo kodekso pakeitimų įstatymai, kurie įsigalioja nuo 2021 m. lapkričio 1 d. ir nuo 2022 m.: 1) Darbo kodekso 108, 109,
PLAČIAU

Darbuotojų komandiruotės iš Lietuvos į užsienio valstybes 2021-2022 m.: užsienio valstybių įstatymų pakeitimai, mokesčių ir darbo teisės praktika

2021-10-13 Nuotoliniai mokymai
Konferencija skirta Lietuvos verslo įmonėms, komandiruojančioms darbuotojus į: Vokietiją, Norvegiją, Suomiją, Švediją, Nyderlandus, Belgiją, Jungtinę Karalystę, Lenkiją ir Prancūziją. Konferencijos pranešėjų iš užsienio pranešimai vyks nuotoliniu būdu.
PLAČIAU

Aktualūs ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto apskaitos viešajame sektoriuje ir pateikimo finansinių ataskaitų rinkinyje klausimai

2021-10-13 Nuotoliniai mokymai
2021-10-13 Vilniuje
Ilgalaikis materialusis turtas: 12-ojo VSAFAS pagrindinės nuostatos, pagrindinių pasikeitimų nuo standarto įsigaliojimo pradžios apžvalga. Nematerialusis turtas: 13-ojo VSAFAS pagrindinės nuostatos, pagrindinių pasikeitimų nuo standarto įsigaliojimo pradžios apžvalga.
PLAČIAU

MS PowerPoint mokymai

2021-10-13 — 2021-10-14 Nuotoliniai mokymai
2021-10-13 — 2021-10-14 Vilniuje
Bendrųjų rekomendacijų gerai pateikčiai parengti aptarimas; MS PowerPoint aplinka, pagrindiniai įrankiai ir funkcijos; Šriftai, spalvos, vaizdo ir teksto komponavimo principai; Darbas su figūromis, piktogramomis ir kitais grafiniais elementais;
PLAČIAU

Vežimo ir papildomo vežimo paslaugų apmokestinimas PVM

2021-10-14 Nuotoliniai mokymai
2021-10-14 Vilniuje
PVM įstatymo naujovės, liečiančios transporto paslaugas; Vežimo ir papildomų vežimo paslaugų suteikimo vieta; 0 proc. PVM tarifo taikymo sąlygos. Įrodymai pagrindžiantys 0 proc. PVM tarifo taikymo poziciją;
PLAČIAU

Darbo laiko apskaita 2021 m. – svarbiausios DK nuostatos. Suminės apskaitos ypatumai

2021-10-14 Nuotoliniai mokymai
2021-10-14 Vilniuje
Priimti net trys Darbo kodekso pakeitimų įstatymai, kurie įsigalioja nuo 2021 m. lapkričio 1 d. ir nuo 2022 m.: 1) Darbo kodekso 108, 109,
PLAČIAU

Mobingas ir kaip jį nustatyti pagal DK? Teisiniai klausimai

2021-10-14 Nuotoliniai mokymai
• Psichologinio smurto ir mobingo reglamentavimas darbo santykiuose. • Kokia ikiteisminių institucijų ir teismų praktika sprendžiant ginčus dėl mobingo? • Kaip nustatomas mobingas? Kada psichologinis smurtas,
PLAČIAU

Apskaitos dokumentų reguliavimo naujovės 2021 m.

2021-10-14 Nuotoliniai mokymai
2021-10-14 Vilniuje
Leidžiami atskaitymai, sąnaudos, PVM atskaita, komandiruotės, įsigijimai ir pardavimai, kitos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais. Todėl šiame seminare lektorė pateiks koncentruotą informaciją: Apie apskaitos dokumetų privalomumą;
PLAČIAU

Duomenų statistinė analizė ir ekonometrinis modeliavimas

2021-10-15 Nuotoliniai mokymai
2021-10-15 Vilniuje
Duomenų padėties ir sklaidos charakteristikos. Duomenų atranka, imčių sudarymo būdai ir principai. Statistinės lentelės ir jų sudarymo taisyklės, duomenų grafinis vaizdavimas. Indeksai, jų naudojimo sritys ir galimybės.
PLAČIAU

Biudžeto rengimas, vykdymas, keitimas ir dokumentavimas

2021-10-15 Nuotoliniai mokymai
2021-10-15 Vilniuje
Biudžetavimas privačiame sektoriuje: tvarka, poreikis ir reguliavimas; Biudžeto rengimo planas ir jo paruošimas; Biudžeto sudedamosios dalys. Biudžetas ir veiklos efektyvumo vertinimas; Verslo strategijos ir išsikeltų tikslų perkėlimas į biudžetą; 
PLAČIAU

Praktiniai darbo su CVP IS mokymai: darbas su sistema, reguliavimas, dokumentacija

2021-10-15 Vilniuje
CVP IS mokymai – tai praktiniai užsiėmimai, kai prie kompiuterių mokoma dirbti su Centrine viešųjų pirkimų informacine sistema (CVP IS). 70 proc. mokymų yra praktiniai užsiėmimai –
PLAČIAU

Įmonių nemokumo procesas nuo 2021 m. liepos 15 d.

2021-10-18 Nuotoliniai mokymai
2021-10-18 Vilniuje
• Juridinių asmenų nemokumo įstatymo Nr. XIII-2221 1, 2, 4, 6, 9, 10, 15, 17, 22, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 35, 40,
PLAČIAU

Viešojo administravimo reguliavimo ir praktikos naujovės 2021 m.

2021-10-18 Nuotoliniai mokymai
2021-10-18 Vilniuje
• Naujos redakcijos Viešojo administravimo įstatymo taikymas 2020-11-01. Ką atneš reforma? • Nauju reguliavimu įvedamų pakeitimų analizė ir praktinio taikymo simuliacija. • Kaip keičiasi viešojo administravimo subjektų sistema?
PLAČIAU

Verslo partnerių, klientų, tiekėjų analizė ir vertinimas. Devynis kartus pamatuok, dešimtą kartą… pasitikėk

2021-10-18 Nuotoliniai mokymai
2021-10-18 Vilniuje
Informacijos apie verslo partnerių, klientų, tiekėjų patikimumą ir pajėgumų vertinimo poreikis. Atitikties reikalavimams vertinimas. Verslo partnerių pasirinkimo rizika. Teisinis reglamentavimas, būsimų verslo partnerių patikimumo vertinimo rekomendacijos. 
PLAČIAU

Darbo užmokesčio skaičiavimas, apskaita ir teisinės problemos viešajame sektoriuje

2021-10-19 Nuotoliniai mokymai
2021-10-19 Vilniuje
• Darbo užmokesčio viešajame sektoriuje reguliavimas. Naujausi pakeitimai nuo 2021 m. • Gyventojų pajamų mokesčio ir „Sodros“ įmokų skaičiavimo naujovės. NPD pakeitimai. MMA taikymas.
PLAČIAU

Naujausi atliekų ir pakuočių atliekų tvarkymo reikalavimai nacionaliniu ir ES lygiu. Ką turėtų žinoti verslas pereinant prie žiedinės ekonomikos modelio?

2021-10-19 Nuotoliniai mokymai
2021-10-19 Vilniuje
Atliekų tvarkymo įstatymo bei Pakuočių ir pakuočių atliekų įstatymo ir poįstatyminių aktų pakeitimai, teisinio reguliavimo naujovės ir numatomi pokyčiai 2021–2022 m. Gamintojo atsakomybės principo reikšmė pereinant prie žiedinės ekonomikos modelio ir reguliavimo pokyčiai,
PLAČIAU

Pelno nesiekiančių subjektų mokesčiai, apskaita ir finansinės atskaitomybės parengimas

2021-10-19 Nuotoliniai mokymai
2021-10-19 Vilniuje
Atsižvelgdama į visus naujausius teisės aktų pakeitimus ir naujausias valstybės institucijų rekomendacijas pelno nesiekiantiems subjektams lektorė:     – nagrinės pelno nesiekiančių organizacijų finansinės atskaitomybės rengimo proceso naujausias 
PLAČIAU

Sąnaudos, biudžeto išlaidų klasifikacija ir rizikos valdymas viešajame sektoriuje

2021-10-20 Nuotoliniai mokymai
2021-10-20 Vilniuje
Sąnaudų biudžetinėje įstaigoje apskaita, planavimas, analizė;  Valstybės ir savivaldybės biudžetų išlaidų ekonominė klasifikacija; 11-ojo VSAFAS „Sąnaudos“ paskirtis, tikslai; konkretaus pavyzdžio nagrinėjimas ir finansinių ataskaitų,
PLAČIAU

Darbo kodekso pakeitimai nuo 2021-11-01 ir nuo 2022 m.

2021-10-20 Nuotoliniai mokymai
2021-10-20 Vilniuje
Priimti net trys Darbo kodekso pakeitimų įstatymai, kurie įsigalioja nuo 2021 m. lapkričio 1 d. ir nuo 2022 m.: 1) Darbo kodekso 108, 109,
PLAČIAU

Finansavimo sumos, pajamos ir sąnaudos pagal VSAFAS

2021-10-20 Nuotoliniai mokymai
2021-10-20 Vilniuje
20-asis VSAFAS „FINANSAVIMO SUMOS“ – Finansavimo sumų pripažinimas ir apskaita; – Finansavimo pajamų pripažinimas ir apskaita; – Finansavimo sąnaudų pripažinimas ir apskaita; – Finansavimo sumų perdavimas viešojo ir neviešojo sektoriaus subjektams;
PLAČIAU

Įslaptintų dokumentų valdymo pakeitimai nuo 2021-10-01

2021-10-21 Nuotoliniai mokymai
2021-10-21 Vilniuje
• Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo pakeitimai. Pertvarka nuo 2021 m. spalio 1 d. • Įslaptinamos informacijos kategorijų sąrašas nuo 2021 m. spalio 1 d.
PLAČIAU

Apklausų (tyrimo) organizavimas, principai, etapai, rezultatų analizė, geroji praktika

2021-10-21 Nuotoliniai mokymai
2021-10-21 Vilniuje
Pagrindiniai apklausų organizavimo principai ir etapai, apklausų tipai.  Interviu. Struktūruoti ir nestruktūruoti interviu, jų privalumai ir trūkumai. Grupiniai interviu (focus grupės), jų specifika. Reikalavimai dėl focus grupės sudėties,
PLAČIAU

Užsieniečių įdarbinimo dokumentavimas. Praktinis seminaras

2021-10-21 Nuotoliniai mokymai
2021-10-21 Vilniuje
• Veiksmai, kuriuos reikia atlikti, iki įdarbinant užsienietį; • Darbdavio dokumentacijos, reikalingos išduoti leidimą dirbti Lietuvos Respublikoje užsieniečiui, rengimas; • Užsieniečio įdarbinimas pagal darbo sutartį Lietuvoje: reikalingų dokumentų rengimas,
PLAČIAU

Darbuotojų sauga ir sveikata 2021 m.: visa nauja praktika

2021-10-21 Nuotoliniai mokymai
2021-10-21 Vilniuje
• Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo naujovės; • Darbuotojų saugos ir sveikatos vidinės kontrolės reikšmė ir esmė nelaimingų atsitikimų darbe tyrimuose; • Profesinės rizikos dydžio ir priimtinumo nustatymas;
PLAČIAU

Viešojo sektoriaus subjekto pinigų srautų ataskaitos parengimas

2021-10-21 Nuotoliniai mokymai
2021-10-21 Vilniuje
Informacijos pateikimas viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų rinkinyje. Pinigų srautų ataskaitos esmė, tikslingumas, jos ryšys su kitomis finansinėmis ataskaitomis.  Pinigų srautų apskaitos reglamentavimas. 5-asis VSAFAS „Pinigų srautų ataskaita“,
PLAČIAU

Leidžiami ir neleidžiami atskaitymai: naujausios nuostatos

2021-10-22 Nuotoliniai mokymai
2021-10-22 Vilniuje
1. Naujausios Pelno mokesčio įstatymo nuostatos. Išaiškinimai dėl leidžiamų ir neleidžiamų atskaitymų; 2. Leidžiami ir neleidžiami atskaitymai teismų praktikoje. Ar teismų pozicija skiriasi nuo mokesčių administratoriaus?
PLAČIAU

Inventorizacijos organizavimas ir rezultatų įforminimas

2021-10-22 Nuotoliniai mokymai
2021-10-22 Vilniuje
•    Inventorizacija kaip apskaitos rezultatų apibendrinimo prielaida. Teorinis reglamentavimas: normatyvinis, korporatyvinis. Atsakomybė. Savalaikiškumas.Inventorizacijos atlikimo priežastys. •    Inventorizacijos nuoseklumas: – Inicijavimas. Dokumento forma. Dokumento turinys –
PLAČIAU

Mobilumo paketo taikymas ir reguliavimo naujovės

2021-10-25 Nuotoliniai mokymai
2021-10-25 Vilniuje
• Mobilumo paketo teisės aktai: kada įsigalios ir kokios naujos taisyklės įvedamos? • Naujos vairuotojų darbo sąlygos priėmus Mobilumo paketą; • Vairuotojų komandiravimo tvarkos naujovės;
PLAČIAU

MS Power BI pagrindai

2021-10-26 — 2021-10-27 Nuotoliniai mokymai
2021-10-26 — 2021-10-27 Vilniuje
MS Power BI įrankis, jo versijos ir specifikacijos; Duomenų importavimas iš įvairių šaltinių (SQL bazės, CSV, MS Excel lentelės, katalogai); Duomenų sutvarkymo ir išvalymo procesas;
PLAČIAU

Inventorizacija viešajame sektoriuje 2021 metais: pasirengimas, inventorizacijos atlikimas ir įforminimas

2021-10-26 Nuotoliniai mokymai
2021-10-26 Vilniuje
Inventorizacijos taisyklių pakeitimai. Inventorizacija viešajame sektoriuje, jos periodiškumas, eigos aptarimas.  Inventorizacijos komisijų sudarymas ir veikla.  Inventorizavimo aprašas, jo sudarymo reikalavimas, būtini rekvizitai. Patikėjimo teise valdomo turto ir pagal kitas sutartis gauto turto inventorizacija.
PLAČIAU

Apskaitos dokumentai viešajame sektoriuje

2021-10-26 Nuotoliniai mokymai
2021-10-26 Vilniuje
1. Apskaitos dokumentų sąvoka. Apskaitos dokumentų reikšmė registruojant ūkinius įvykius ir operacijas. Apskaitos dokumentų klasifikavimas, pavyzdiniai, specialieji, laisvos formos dokumentai, vidiniai, išoriniai apskaitos dokumentai.
PLAČIAU

Darbuotojų asmens duomenų apsauga 2021 m. DK ir BDAR reikalavimai

2021-10-27 Nuotoliniai mokymai
2021-10-27 Vilniuje
Darbuotojų asmens duomenų apsauga yra viena svarbiausių sričių tiek įmonėse, tiek ir biudžetinėse įstaigose. Vadovaudamasi naujausiais teisės aktais ir institucijų rekomendacijomis kiekviena įmonė: –
PLAČIAU

Specialiosios žemės naudojimo sąlygos 2021 m. „Susitvarkyti“ specialiąsias žemės naudojimo sąlygas laiko lieka vis mažiau

2021-10-27 Nuotoliniai mokymai
2021-10-27 Vilniuje
• Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo tikslai. • Dokumentai, kuriais gali būti nustatomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos. • Nekilnojamojo turto registrui teikiami dokumentai. •
PLAČIAU

Viešųjų pirkimų konferencija: naujos taisyklės, praktika ir dokumentacija 2021-2022 m.

2021-10-27 Nuotoliniai mokymai
2021-10-27 Vilniuje
SVARBU! Seime svarstomas didelis Viešųjų pirkimų reglamentavimo pakeitimų paketas: – Viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 2, 8, 17, 19, 22, 25, 26, 27, 31,
PLAČIAU

Tinkama personalo dokumentacija 2021 m. Naujos praktikos nuostatos

2021-10-28 Nuotoliniai mokymai
2021-10-28 Vilniuje
Personalo dokumentų rengimo tvarką, pačių personalo dokumentų, vidinių organizacijos tvarkų, darbo sutarčių, kitų susitarimų turinį keičia įvairiausi veiksniai – Darbo kodekso pokyčiai, teismų sprendimai,
PLAČIAU

Krovinių gabenimas pagal CMR konvenciją: vežimo sutarties sudarymas, vykdymas, atsakomybė

2021-10-28 Nuotoliniai mokymai
2021-10-28 Vilniuje
Krovinio vežimo teisiniai santykiai prasideda nuo krovinio vežimo sutarties sudarymo. Todėl labai svarbu, kad šis dokumentas būtų sudaromas teisingai – pagal visus nacionalinius ir tarptautinius reikalavimus bei susiklosčiusią praktiką.
PLAČIAU

Elektroninių ir kitų skaitmeninės kilmės dokumentų valdymas

2021-10-29 Nuotoliniai mokymai
2021-10-29 Vilniuje
1. Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo, kitų susijusių įstatymų ir teisės aktų reikalavimai. 2. Įrašų, elektroninių ar vaizdo ir (ar) garso dokumentų valdymo organizavimas.
PLAČIAU

Atidėtas pelno mokestis. Kaip pripažinti ir apskaityti? Kur atskleisti?

2021-11-05 Nuotoliniai mokymai
2021-11-05 Vilniuje
Atidėtojo pelno mokesčio turtas, įsipareigojimai, pajamos, sąnaudos. Atidėtojo pelno mokesčio logika. Apskaitinio pelno ir apmokestinamojo pelno skirtumai. Atidėtojo pelno mokesčio pagal TAS (IFRS) ir JAV GAAP pagrindiniai metodologijos skirtumai ir panašumai.
PLAČIAU

Konsoliduotosios finansinės ataskaitos: sudėtingesnių situacijų analizė

2021-11-08 Nuotoliniai mokymai
2021-11-08 Vilniuje
Įžanga (bendros nuostatos): Konsolidavimo etapai; Konsolidavimo įrašai; Tarpusavio sandorių eliminavimas. Papildomas patronuojamosios įmonės akcijų įsigijimas iš mažumos (pavyzdys): Skirtumas tarp akcijų įsigijimo savikainos ir įsigytos teisės į grynąjį turtą;
PLAČIAU

PVM deklaravimas

2021-11-09 Nuotoliniai mokymai
2021-11-09 Vilniuje
1. PVM objektas. Ne PVM objektas. 2. PVM tarifai. Kada galima taikyti 0 % PVM tarifą? 3. PVM neapmokestinamos pajamos. 4. PVM skaičiavimas nuo maržos.
PLAČIAU

MS Excel pažengusiems: skaičiavimai, ataskaitos ir duomenų analizė

2021-11-09 — 2021-11-18 Nuotoliniai mokymai
2021-11-09 — 2021-11-18 Vilniuje
Mokymų tikslas – susipažinti su MS Excel programos galimybėmis, padėsiančiomis apibendrinti ir analizuoti įmonės duomenis. Nauda dalyviui: Gebės atlikti sudėtingesnius skaičiavimus naudojant MS Excel formules ir funkcijas;
PLAČIAU

Pagrindiniai reikalavimai 2021 m. finansinių ataskaitų rengimui: apskaita, mokesčiai ir naujausi standartai

2021-11-09 Nuotoliniai mokymai
2021-11-09 Vilniuje
Finansinių ataskaitų rinkinio sudarymo reglamentavimas:       – Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo taikymas ir laukiami pakeitimai;       – Buhalterinės apskaitos įstatymo taikymas ir laukiami pakeitimai;
PLAČIAU

Užsieniečių įdarbinimas nuo 2021-06-15. Svarbios naujovės

2021-11-10 Nuotoliniai mokymai
2021-11-10 Vilniuje
Įmonės buhalteriai ir personalo specialistai, vadovai: – Sužinos, kaip keičiasi užsieniečių įdarbinimo procesas ir kokie nauji reikalavimai taikomi dokumentacijai bei teikiamoms ataskaitoms. – Apsirašys,
PLAČIAU

Saugomų teritorijų planavimas nuo 2021-07-01

2021-11-10 Nuotoliniai mokymai
2021-11-10 Vilniuje
• Saugomų teritorijų sistema ir veiklos reglamentavimo dokumentai. • Konservacinės apsaugos prioriteto teritorijos. Veiklos jose reglamentavimas. • Kompleksinės saugomos teritorijos. Veiklos jose reglamentavimas. •
PLAČIAU

Mažosios bendrijos 2021 m.: mokesčiai ir veiklos reguliavimas

2021-11-11 Nuotoliniai mokymai
2021-11-11 Vilniuje
Mažosios bendrijos – lanksčiausia verslo forma Lietuvoje, vertinant per įmonės valdymo, apmokestinimo, pelno paskirstymo prizmę. Deja, šį lankstumą lydi administracinė našta ir išsamios dokumentacijos reikalavimas.
PLAČIAU

Įmonės finansinė analizė ir vertinimas (nefinansininkams): lengva ir paprasta

2021-11-12 Nuotoliniai mokymai
2021-11-12 Vilniuje
Finansų analizės pagrindų seminaras skirtas pradėti gilinti finansų analizės žinias. Pati finansų analizė yra svarbi tiek įmonių buhalteriams, tiek įvairių padalinių vadovams, kad skaičiai nebūtų vien tik „sausi“,
PLAČIAU

Viešojo sektoriaus subjektų finansų kontrolė. Sukūrimas, veikimas, tobulinimas

2021-11-12 Nuotoliniai mokymai
2021-11-12 Vilniuje
Finansų kontrolė: sąvoka ir tikslai. Viešojo sektoriaus skaidrumo ir atskaitingumo visuomenei didinimo poreikis – iššūkis tradicijoms. Finansų kontrolės svarba viešojo sektoriaus subjektuose. Vidaus kontrolė ir finansų kontrolė.
PLAČIAU

Administracinių nusižengimų bylų teisenos ypatumai bei aktuali teismų praktika

2021-11-15 Nuotoliniai mokymai
2021-11-15 Vilniuje
​​​​Administracinio nusižengimo samprata, požymiai. Administracinio nusižengimo sudėtis. Aplinkybės, kada asmuo netraukiamas administracinėn atsakomybėn, administracinės nuobaudos ir administracinio poveikio priemonės. Jų skyrimo ypatumai. Aktuali teismų praktika.
PLAČIAU

Žalieji viešieji pirkimai 2021 m.

2021-11-16 Nuotoliniai mokymai
2021-11-16 Vilniuje
Seminaras skirtas pradedantiesiems / nedaug pažengusiems perkančiųjų organizacijų viešųjų pirkimų specialistams. Seminaro metu išdėstant programoje nurodytas temas, seminaro dalyviai supažindinami su žaliųjų viešųjų pirkimų samprata,
PLAČIAU

MS Excel Power Query, Power Pivot ir Power BI

2021-11-16 — 2021-11-24 Nuotoliniai mokymai
2021-11-16 — 2021-11-24 Vilniuje
MS Excel Power įrankiai (Power Query, Power Pivot, Power View); Pažintis su ETL modeliu; Duomenų importavimas iš įvairių šaltinių (SQL bazės, CSV, MS Excel lentelės,
PLAČIAU

Administratorių konferencija 2021 m: nuo dokumentų iki biuro valdymo

2021-11-17 Nuotoliniai mokymai
2021-11-17 Vilniuje
Dokumentų ir elektroninių dokumentų valdymo praktika. Pranešėja – Rasa Grigonienė (10.00–11.30 val.): • Dokumentų valdymo pokyčiai: tikslai, priemonės, svarbiausi darbai; • Dokumentų rengimo aktualijos (naujos Dokumentų rengimo taisyklės);
PLAČIAU

Viešojo sektoriaus subjektų finansinė atskaitomybė. Pasiruošimas 2022 m.

2021-11-18 Nuotoliniai mokymai
• Naujas Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas – kiek, kas ir kaip keitėsi? • Esmiai reikalavimai viešojo sektoriaus finansinių ataskaitų rinkiniui sudaryti. • Finansinių ataskaitų rinkinio formos.
PLAČIAU

MS WORD mokymai

2021-11-23 — 2021-11-24 Nuotoliniai mokymai
2021-11-23 — 2021-11-24 Vilniuje
Informacijos pateikimas tekstiniame dokumente: Tekstinių dokumentų kūrimas, tvarkymas ir spausdinimas; Greitosios klaviatūros kombinacijos, jų naudojimas; Puslapio parametrai: vandens ženklų įterpimas, puslapio fonas, kraštinės; Teksto stiliai;
PLAČIAU

Viešojo sektoriaus subjektų finansinė atskaitomybė. Duomenų įkėlimas į VSAKIS sistemą

2021-11-24 Nuotoliniai mokymai
2021-11-24 Vilniuje
Naujas Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas – kiek, kas ir kaip keitėsi? Esminiai reikalavimai viešojo sektoriaus finansinių ataskaitų rinkiniui sudaryti. Finansinių ataskaitų rinkinio formos. Aiškinamojo rašto sudarymas.
PLAČIAU

Lengvatų taikymas skaičiuojant pelno mokestį

2021-11-25 Nuotoliniai mokymai
2021-11-25 Vilniuje
  Investicinio projekto lengvata ir jos taikymas; MTEP lengvata ir jos taikymas; Kino filmų kūrimo ir paramos lengvata; LEZ, stambių investicijų lengvata; Nuostolių perkėlimas;
PLAČIAU

Duomenų statistinė analizė (pradedantiesiems)

2021-11-26 Nuotoliniai mokymai
2021-11-26 Vilniuje
Pagrindiniai statistinės analizės principai.  Statistinio tyrimo etapai. Duomenų rinkimo būdai.  Duomenų tipai, jų specifika.  Tiriamos visumos elementų (objektų) atrankos tyrimui vykdymas, imčių sudarymo būdai ir principai.
PLAČIAU

Antikorupcinės aplinkos kūrimas gydymo įstaigoje. Korupcijos prevencija gydytojams

2021-11-26 Nuotoliniai mokymai
2021-11-26 Vilniuje
Kvalifikacijos tobulinimo programos mokymo uždaviniai: Suteikti mokymo dalyviams žinių apie korupcijos reiškinį, jo supratimą Lietuvoje ir pasaulyje. Paanalizuoti, kaip korupcija siejasi su etika ir morale,
PLAČIAU

Viešojo sektoriaus vidaus kontrolės sistema – paprastai apie nepaprastus dalykus. Sukūrimas, veikimas, vertinimas, tobulinimas

2021-11-29 Nuotoliniai mokymai
2021-11-29 Vilniuje
Vidaus kontrolės sąvoka, tikslai ir uždaviniai. Vidaus kontrolės svarba viešojo sektoriaus subjektuose. Pagrindiniai pokyčiai: LR vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymas (aktualus nuo 2020-07-01),
PLAČIAU

MS Excel pagrindai: savarankiški nuotoliniai mokymai

Savarankiškų MS Excel mokymų sistema – tai: Vaizdo pamokos (įrašai), kuriose dėstytojas pristato MS Excel temų (nurodytų programoje) teorinę medžiagą ir pateikia praktinių užduočių sprendimus;
PLAČIAU

MS Excel produktyviau: savarankiški nuotoliniai mokymai

Savarankiškų MS Excel mokymų sistema – tai: Vaizdo pamokos (įrašai), kuriose dėstytojas pristato MS Excel temų (nurodytų programoje) teorinę medžiagą ir pateikia praktinių užduočių sprendimus;
PLAČIAU

MS Excel pažengusiems: savarankiški nuotoliniai mokymai

Savarankiškų MS Excel mokymų sistema – tai: Vaizdo pamokos (įrašai), kuriose dėstytojas pristato MS Excel temų (nurodytų programoje) teorinę medžiagą ir pateikia praktinių užduočių sprendimus;
PLAČIAU

Praktinis darbas su CVP IS: savarankiški nuotoliniai mokymai

CVP IS mokymai – tai praktiniai užsiėmimai, kai prie kompiuterių mokoma dirbti su Centrine viešųjų pirkimų informacine sistema (CVP IS). 70 proc. mokymų yra praktiniai užsiėmimai –
PLAČIAU