Praktinis darbas su CVP IS: savarankiški nuotoliniai mokymai

CVP IS mokymai – tai praktiniai užsiėmimai, kai prie kompiuterių mokoma dirbti su Centrine viešųjų pirkimų informacine sistema (CVP IS). 70 proc. mokymų yra praktiniai užsiėmimai –
PLAČIAU

Transporto įmonių darbo užmokesčio skaičiavimas. Vairuotojų darbo laiko apskaita

2020-10-22 Nuotoliniai mokymai
2020-10-22 Vilniuje
• Mokesčių pakeitimai, turintys įtakos darbo užmokesčio skaičiavimui 2020 m. VDI ir VMI išaiškinimai DU skaičiavimo srityje. Ar viską darome gerai? • Pajamų deklaravimo naujovės.
PLAČIAU

VAS ir TFAS palyginimas 2020 m.: sprendimai, konkretūs darbai ir techninis įgyvendinimas

2020-10-23 Nuotoliniai mokymai
2020-10-23 Vilniuje
5 priežastys, kodėl perėjimas prie TFAS yra naudingas Tarptautiniai apskaitos standartai (toliau ir TFAS) – tai sistema dokumentų, kuriais siekiama suvienodinti buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų rengimą.
PLAČIAU

DOKUMENTŲ VALDYMO KURSAI. REFORMA IR NAUJI REIKALAVIMAI 2020 M.

2020-10-12 — 2020-10-26 Nuotoliniai mokymai (registracija baigta)
2020-10-12 — 2020-10-26 Vilniuje (registracija baigta)
2020-10-26 Nuotoliniai mokymai
2020-10-26 Vilniuje
2020 m. sausio 1 d. įsigaliojo nauji dokumentų valdymą reglamentuojantys teisės aktai: – Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo 10, 11, 12 ir 14 straipsnių pakeitimai;
PLAČIAU

Elektroninių ir kitų skaitmeninės kilmės dokumentų valdymas

2020-10-26 Nuotoliniai mokymai
2020-10-26 Vilniuje
1. Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo, kitų susijusių įstatymų ir teisės aktų reikalavimai. 2. Įrašų, elektroninių ar vaizdo ir (ar) garso dokumentų valdymo organizavimas.
PLAČIAU

Užsieniečių įdarbinimas ir ranga Lietuvoje 2020 m.

2020-10-27 Nuotoliniai mokymai
2020-10-27 Vilniuje
Įmonės buhalteriai ir personalo specialistai, vadovai: – Sužinos, kaip keičiasi užsieniečių įdarbinimo procesas ir kokie nauji reikalavimai taikomi dokumentacijai bei teikiamoms ataskaitoms. – Apsirašys,
PLAČIAU

Suminė darbo laiko apskaita 2020-2021 m. Darbo užmokestis ir besikeičiantys darbo santykiai

2020-10-27 Nuotoliniai mokymai
2020-10-27 Vilniuje
• Darbo santykiai, darbo užmokesčio mokėjimas ir suminė darbo laiko apskaita. Kas svarbu? • Mokesčių pakeitimai, turintys įtakos darbo užmokesčio skaičiavimui. VDI ir VMI išaiškinimai DU skaičiavimo srityje.
PLAČIAU

Darbo užmokesčio apskaičiavimo, apskaitos, apmokestinimo ir dokumentavimo kursai

2020-10-21 — 2020-10-28 Nuotoliniai mokymai (registracija baigta)
2020-10-21 — 2020-10-28 Vilniuje (registracija baigta)
Darbo užmokesčio apskaičiavimo kursai – tai pagal naujausius teisės aktų pakeitimus parengti koncentruoti užsiėmimai. Šie kursai skirti su darbo užmokesčio skaičiavimu siekiantiems susipažinti asmenims,
PLAČIAU

Konsoliduotosios finansinės ataskaitos: sudėtingesnių situacijų analizė

2020-10-28 Nuotoliniai mokymai
2020-10-28 Vilniuje
Įžanga (bendros nuostatos): Konsolidavimo etapai; Konsolidavimo įrašai; Tarpusavio sandorių eliminavimas. Papildomas patronuojamosios įmonės akcijų įsigijimas iš mažumos (pavyzdys): Skirtumas tarp akcijų įsigijimo savikainos ir įsigytos teisės į grynąjį turtą;
PLAČIAU

Tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų (TFAS) pokyčiai

2020-10-28 Nuotoliniai mokymai
2020-10-28 Vilniuje
• 16-asis TFAS ,,Nuoma“ įsigaliojo nuo 2019-01-01.      – Pakeitimų esmė – panaikinamas klasifikavimas tarp veiklos nuomos ir finansinės nuomos.      – Standarto taikymo išimtys.
PLAČIAU

Verslo planų rengimas ir projektų įgyvendinimas žemės ūkyje

2020-10-29 Nuotoliniai mokymai
2020-10-29 Vilniuje
Galimybės pasinaudoti ES parama žemės ūkiui: paramos priemonės, reikalavimai paramai gauti, įsipareigojimai. (45 min.) Projektų rengimas: paraiškos ir verslo plano struktūra bei reikalavimai kokybei.Praktinis darbas.
PLAČIAU

Naujausi VSAFAS pakeitimai ir išaiškinimai

2020-10-29 Nuotoliniai mokymai
2020-10-29 Vilniuje
Sąnaudų priskyrimas grupėms (11 VSAFAS).  Su darbo užmokesčiu susijusių išlaidų priskyrimas prie sąnaudų grupių (24 VSAFAS). Atidėjinių skaičiavimas nutraukiant darbo sutartį (24 VSAFAS).  Atskleidimai apie darbo užmokestį aiškinamajame rašte (24 VSAFAS lentelės pildymas).
PLAČIAU

0 procentų PVM tarifo taikymas prekybos sandoriams. Svarbios naujovės 2020 – 2021 m.

2020-10-29 Nuotoliniai mokymai
2020-10-29 Vilniuje
• PVM direktyvos ir PVM įstatymo pakeitimai, keičiantys 0 proc. PVM tarifo taikymą; • 0 proc. PVM tarifo taikymo įrodinėjimas. Pagrindiniai įrodymai ir papildomi dokumentai savo pozicijai pagrįsti.
PLAČIAU

MS Excel pagrindai: svarbiausios skaičiuoklės funkcijos

2020-10-20 — 2020-10-29 Nuotoliniai mokymai (registracija baigta)
2020-10-20 — 2020-10-29 Vilniuje (registracija baigta)
2020-11-24 — 2020-12-03 Nuotoliniai mokymai
2020-11-24 — 2020-12-03 Vilniuje
2021-01-13 — 2021-01-21 Klaipėdoje
2021-02-03 — 2021-02-11 Šiauliuose
2021-02-17 — 2021-02-24 Kaune
Mokymų tikslas – susipažinti su programos galimybėmis, padėsiančiomis tvarkyti įmonės duomenis bei rengti ataskaitas. Nauda dalyviui: Susipažins su duomenų formatavimu MS Excel aplinkoje; Gebės atlikti pagrindinius skaičiavimus naudojant MS Excel formules ir funkcijas;
PLAČIAU

Personalo dokumentai viešajame sektoriuje

2020-10-30 Nuotoliniai mokymai
2020-10-30 Vilniuje
Personalo dokumentų rengimo tvarką, pačių personalo dokumentų, vidinių viešojo sektoriaus organizacijų tvarkų, darbo sutarčių, kitų susitarimų turinį keičia įvairiausi veiksniai – Darbo kodekso ir Valstybės tarnybos įstatymo pokyčiai,
PLAČIAU

Žemės sklypų pirkimo–pardavimo sandorių teisiniai aspektai

2020-10-30 Nuotoliniai mokymai
2020-10-30 Vilniuje
  Privačios žemės įsigijimas: Teisės aktų aktualijos; Reikalavimai žemės sklypų sandoriams bei probleminiai aspektai; Servitutai; Spec. sąlygos; Žemės sklypų paskirties keitimas (nuo 2020-01-01 nauja tvarka);
PLAČIAU

Savikainos skaičiavimas augalininkystės ir gyvulininkystės ūkiuose

2020-10-30 Nuotoliniai mokymai
2020-10-30 Vilniuje
Žemės ūkio veiklos subjektų išlaidų klasifikavimas: tikslai, požymiai, pagrindinės klasifikacijos grupės. Išlaidų klasifikavimo praktinis poreikis ir ypatumai. Klasifikacinių grupių tarpusavio ryšys ir skirtumai. Išlaidų klasifikavimo panaudojimas finansinėje apskaitoje. Praktinis darbas.
PLAČIAU

Mobilumo paketo taikymas ir reguliavimo naujovės

2020-11-03 Nuotoliniai mokymai
2020-11-03 Vilniuje
Europos Parlamentas savo paaiškinimuose nurodo, kad Mobilumo paketu siekiama pagerinti tolimųjų reisų vairuotojų padėtį. Tačiau kai kurios šalys, įskaitant ir Lietuvą, siekia, kad šis priimtas teisės aktų paketas apskritai neįsigaliotų.
PLAČIAU

Darbo užmokesčio skaičiavimas, apskaita ir apmokestinimas 2020 m. Suminės darbo laiko apskaitos praktinis taikymas ir tobulinimas

2020-11-04 Nuotoliniai mokymai
2020-11-04 Vilniuje
• Mokesčių pakeitimai, turintys įtakos darbo užmokesčio skaičiavimui 2020 m. VDI ir VMI išaiškinimai DU skaičiavimo srityje. Ar viską darome gerai? • Pajamų deklaravimo naujovės.
PLAČIAU

Turizmo PVM reguliavimas: praktiniai mokesčio apskaičiavimo aspektai ir probleminiai klausimai

2020-11-04 Nuotoliniai mokymai
2020-11-04 Vilniuje
• PVM tarifai taikomi turizmo paslaugų apmokestinimui. • Kelionės organizatorius ir jo samprata bei keleivio sąvoka ir jų ypatybės, reikšmingos PVM. • Specialios turizmo paslaugų apmokestinimo PVM schemos (maržos schemos) esmė.
PLAČIAU

Civilinis procesas 2020 m.

2020-11-05 Nuotoliniai mokymai
2020-11-05 Vilniuje
Civilinio proceso kodeksas – vienas dinamiškiausių teisės aktų, kuris kiekvienais metais keičiamas bent kelis kartus. Todėl susipažindami su naujausiais pakeitimais, naujausia teismų praktika ir teismų rekomendacijomis seminaro dalyviai: –
PLAČIAU

MS Excel pažengusiems: skaičiavimai, ataskaitos ir duomenų analizė

2020-11-05 — 2020-11-25 Nuotoliniai mokymai
2020-11-05 — 2020-11-25 Vilniuje
2021-01-13 — 2021-01-21 Klaipėdoje
2021-02-03 — 2021-02-11 Šiauliuose
2021-02-17 — 2021-02-24 Kaune
Mokymų tikslas – susipažinti su MS Excel programos galimybėmis, padėsiančiomis apibendrinti ir analizuoti įmonės duomenis. Nauda dalyviui: Gebės atlikti sudėtingesnius skaičiavimus naudojant MS Excel formules ir funkcijas;
PLAČIAU

Inventorizacija viešajame sektoriuje 2020 metais: pasirengimas, inventorizacijos atlikimas ir įforminimas

2020-11-05 Nuotoliniai mokymai
2020-11-05 Vilniuje
Inventorizacijos taisyklių pakeitimų nuo 2018 metų iki 2020-07-09 apžvalga. Inventorizacija viešajame sektoriuje, jos periodiškumas, eigos aptarimas.  Inventorizacijos komisijų sudarymas ir veikla.  Inventorizavimo aprašas, jo sudarymo reikalavimas,
PLAČIAU

PVM deklaravimas

2020-11-06 Nuotoliniai mokymai
2020-11-06 Vilniuje
1. PVM objektas. Ne PVM objektas. 2. PVM tarifai. Kada galima taikyti 0 % PVM tarifą? 3. PVM neapmokestinamos pajamos. 4. PVM skaičiavimas nuo maržos.
PLAČIAU

Žmogiškųjų išteklių valdymo strategijos

2020-11-06 Nuotoliniai mokymai
2020-11-06 Vilniuje
Mokymų tikslas – suteikti žinias apie šiuolaikines žmogiškųjų išteklių valdymo strategijas ir jų ryšį su organizacijos žmogiškųjų išteklių politika bei žmogiškųjų išteklių valdymo praktika;
PLAČIAU
bdar

Duomenų apsaugos pareigūnų mokymai: reglamento įgyvendinimas, dokumentacija ir atskaitomybė

2020-11-09 Nuotoliniai mokymai
2020-11-09 Vilniuje
1. Su asmens duomenų tvarkymu susiję principai ir jų taikymas praktikoje:      1.1. Asmens duomenų tvarkymo teisiniai pagrindai. Kaip teisingai pasirinkti asmens duomenų tvarkymo teisinį pagrindą.
PLAČIAU

Darbuotojų saugos ir sveikatos politikos formavimas įmonėje: minimalus dokumentų, būtinų įgyvendinant darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų normas, sąrašas ir patarimai, kaip juos parengti

2020-11-09 Nuotoliniai mokymai
2020-11-09 Vilniuje
• Darbuotojų saugos ir sveikatos vidinės kontrolės reikšmė ir esmė nelaimingų atsitikimų darbe tyrimuose. • Profesinės rizikos vertinimas analizuojant nelaimingų atsitikimų darbe statistinius duomenis:     
PLAČIAU

Darbo teisė 2020 m. Netipinių atvejų analizė

2020-11-10 Nuotoliniai mokymai
2020-11-10 Vilniuje
– Darbo kodekso pakeitimai nuo 2020 m. Kas planuojama 2021 m. ir kaip tam pasiruošti? – Darbo kodekso ir Užimtumo įstatymo pakeitimai ir jų taikymas.
PLAČIAU

Lengvatų taikymas skaičiuojant pelno mokestį

2020-11-10 Nuotoliniai mokymai
2020-11-10 Vilniuje
• Pelno mokesčio apskaičiavimas; • Lengvatiniai tarifai; • Parama, nuostolių kėlimas; • Investicinis projektas; • Kitos pelno mokesčio lengvatos;
PLAČIAU

Valstybės ir tarnybos paslapčių apsauga: personalo patikimumo užtikrinimas

2020-11-10 Nuotoliniai mokymai
2020-11-10 Vilniuje
• Darbas ar susipažinimas su įslaptinta informacija; • Teisės bei leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija valdymas; • Asmenų tikrinimo procedūros:      –
PLAČIAU

Viešieji pirkimai 2020 m.: naujos taisyklės, praktika ir dokumentacija

2020-11-11 Nuotoliniai mokymai
2020-11-11 Vilniuje
1. COVID-19 įtaka viešiesiems pirkimams: – Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimai; – VPĮ numatytos galimybės pirkimus įvykdyti skubiau; – Viešųjų pirkimų procedūrų vykdymo aktualijos; –
PLAČIAU

Personalo dokumentai sveikatos priežiūros įstaigose

2020-11-11 Nuotoliniai mokymai
2020-11-11 Vilniuje
Personalo dokumentų rengimo tvarką, pačių personalo dokumentų, vidinių organizacijos tvarkų, darbo sutarčių, kitų susitarimų turinį keičia įvairiausi veiksniai – Darbo kodekso pokyčiai, teismų sprendimai,
PLAČIAU

ĮSTAIGOS DOKUMENTŲ VALDYMAS: rengimo, tvarkymo, apskaitos ir saugojimo reikalavimai

2020-11-12 Nuotoliniai mokymai
2020-11-12 Vilniuje
1. Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo pakeitimai. 2. Dokumentų rengimo taisyklės. 3. Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklės. 4. Dokumentų saugojimo taisyklės. 5. Popierinių dokumentų atrankos ir išsaugojimo elektronine forma tvarkos aprašas.
PLAČIAU

Viešojo administravimo pertvarka nuo 2020-11-01

2020-11-13 Nuotoliniai mokymai
2020-11-13 Vilniuje
• Naujos redakcijos Viešojo administravimo įstatymo taikymas 2020-11-01. Ką atneš reforma? • Nauju reguliavimu įvedamų pakeitimų analizė ir praktinio taikymo simuliacija. • Kaip keičiasi viešojo administravimo subjektų sistema?
PLAČIAU

Pagrindiniai reikalavimai 2020 m. finansinių ataskaitų rengimui: apskaita, mokesčiai ir naujausi standartai

2020-11-13 Nuotoliniai mokymai
2020-11-13 Vilniuje
Buhalterinės apskaitos ir mokesčių konsultantų įmonės „Finansita“ vadovė Jurgita Jociuvienė (10.00–11.30 val.): • Finansinių ataskaitų rinkinio sudarymo reglamentavimas:      – Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo naujovės;     
PLAČIAU

Kaip sukurti rodiklių sistemą jūsų verslo sprendimams?

2020-11-13 Nuotoliniai mokymai
2020-11-13 Vilniuje
Seminaro tikslas: suteikti žinių apie įmonės veiklos rodiklius ir apie tai, kaip sukurti ir valdyti veiklos rodiklių sistemą, leidžiančią priimti pagrįstus verslo sprendimus ir didinti įmonės veiklos efektyvumą.
PLAČIAU

Statutinių įstaigų pareigūnų atranka

2020-11-13 Nuotoliniai mokymai
2020-11-13 Vilniuje
Mokymų tikslas – suteikti žinias apie atrankos metodus ir jų taikymą statutinių įstaigų pareigūnų atrankos procese ir ugdyti praktinius gebėjimus atlikti pareigūnų atranką. 1.
PLAČIAU

Statybų teisė 2020-2021 m.: naujausi pakeitimai, praktika, dokumentų sistema

2020-11-16 Nuotoliniai mokymai
2020-11-16 Vilniuje
Statybų teisė – tai sritis, kuri keičiasi ypač dažnai: keičiamas tiek Statybos įstatymas, tiek dokumentų sistema, neišvengiamai keičiasi ir teismų praktika. Dėl šios priežasties visiems statybų teisės specialistams ypač svarbu atnaujinti savo žinias.
PLAČIAU

Muitinės reguliavimo naujovės 2020-2021 m. Prekių importo ir eksporto apmokestinimo PVM aspektai

2020-11-17 Kaune
2020-11-18 Klaipėdoje
2020-11-23 Nuotoliniai mokymai
2020-11-23 Vilniuje
1 dalis. Muitinės departamento Muitų politikos skyriaus viršininkas Juozas Šarūnas Avižienis (10.00–12.15 val.): • SMK įgyvendinimas: deleguotieji ir įgyvendinimo aktai, pereinamojo laikotarpio priemonės, SMK darbo programa ir reglamentas dėl elektroninių sistemų;
PLAČIAU

Laikinasis ir užsieniečių įdarbinimas Lietuvoje 2020-2021 m.

2020-11-17 Nuotoliniai mokymai
2020-11-17 Vilniuje
1 dalis. Advokatų profesinės bendrijos „ILAW“ vadovaujantis partneris advokatas doc. dr. Tomas Bagdanskis (9.00–11.15 val.): • Laikinojo įdarbinimo atskyrimas nuo rangos ir paslaugos teikimo santykių;
PLAČIAU

Apskaitos dokumentų reguliavimo naujovės 2020 m.

2020-11-18 Nuotoliniai mokymai
2020-11-18 Vilniuje
Leidžiami atskaitymai, sąnaudos, PVM atskaita, komandiruotės, įsigijimai ir pardavimai, kitos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais. Todėl šiame seminare lektorė pateiks koncentruotą informaciją: Apie apskaitos dokumetų privalomumą;
PLAČIAU

Aktualūs ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto apskaitos viešajame sektoriuje ir pateikimo finansinių ataskaitų rinkinyje klausimai

2020-11-19 Nuotoliniai mokymai
2020-11-19 Vilniuje
Ilgalaikis materialusis turtas: 12-ojo VSAFAS pagrindinės nuostatos, pagrindinių pasikeitimų nuo standarto įsigaliojimo pradžios apžvalga. Nematerialusis turtas: 13-ojo VSAFAS pagrindinės nuostatos, pagrindinių pasikeitimų nuo standarto įsigaliojimo pradžios apžvalga.
PLAČIAU

Efektyvios komandos kūrimas: kaip sustiprinti darbuotojų įsitraukimą ir komunikaciją?

2020-11-19 Nuotoliniai mokymai
2020-11-19 Vilniuje
Tikslas – komandos stiprinimas: naujokų įvedimas bei efektyvios vidinės komunikacijos užtikrinimas, komandos įsitraukimo didinimas. Šiuose mokymuose dirbame tam, kad sustiprintume komandos komunikaciją ir skatintume bendradarbiavimą.
PLAČIAU

Praktiniai darbo su CVP IS mokymai: darbas su sistema, reguliavimas, dokumentacija

2020-11-19 Klaipėdoje
2020-11-23 Vilniuje
2020-12-02 Kaune
CVP IS mokymai – tai praktiniai užsiėmimai, kai prie kompiuterių mokoma dirbti su Centrine viešųjų pirkimų informacine sistema (CVP IS). 70 proc. mokymų yra praktiniai užsiėmimai –
PLAČIAU

Aplinkosaugos teisė

2020-11-20 Nuotoliniai mokymai
2020-11-20 Vilniuje
1.2020 m. teisės aktų pakeitimų – „Klaipėdos paketo“ – teisiniai aspektai ir pritaikymas teismų praktikoje. Teisininko įžvalgos. 2.Teisinė atsakomybė už aplinkosaugos pažeidimus: civilinės ir administracinės atsakomybės santykis,
PLAČIAU

Efektyvus skolų išieškojimas

2020-11-20 Nuotoliniai mokymai
2020-11-20 Vilniuje
1. Skolų prevencijos priemonės kaip būdas palengvinti išieškojimo procesą krizės metu:      1.1. Tinkamų sutartinių partnerių pasirinkimo svarba;      1.2. Sutarties sąlygų derinimas –
PLAČIAU

Elektroniniai personalo dokumentai: įgyvendinimas ir efektyvus taikymas

2020-11-23 Nuotoliniai mokymai
2020-11-23 Vilniuje
Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos Dokumentų ir archyvų valdymo skyriaus vedėja dr. Daiva Lukšaitė (9.00–10.30 val.): • Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo, kitų susijusių įstatymų ir teisės aktų reikalavimai;
PLAČIAU

Vidaus kontrolės ir rizikų valdymas. Įžanga

2020-11-24 Nuotoliniai mokymai
2020-11-24 Vilniuje
Seminaro tikslas: padėti organizacijoms geriau siekti savo tikslų, šviečiant darbuotojus ir vadovus vidinės kontrolės ir rizikų valdymo klausimais. Seminaro rezultatai: organizacijos vadovai ir darbuotojai taiko bazines vidinės kontrolės ir rizikų valdymo žinias,
PLAČIAU

Viešieji pirkimai 2020 m.: naujos taisyklės, praktika ir dokumentacija

2020-11-25 Nuotoliniai mokymai
2020-11-25 Vilniuje
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo naujovės ir praktika. Pranešėja – advokatų kontoros SPC LEGAL partnerė Daiva Lileikienė Aktualios pasiūlymų vertinimo problemos. Pranešėja – advokatų kontoros TRINITI JUREX advokatė,
PLAČIAU

Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymas. Darbo vietų įrengimo reglamentavimas ir teisės aktų praktinis taikymas

2020-11-25 Nuotoliniai mokymai
2020-11-25 Vilniuje
• Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo esmė ir tikslai. Administracinės atsakomybės prižiūrint ir naudojant potencialiai pavojingus įrenginius ypatumai. • Darbo vietų įrengimą reglamentuojančių teisės aktų sistema.
PLAČIAU

Biudžetinių įstaigų darbuotojų kasmetinės veiklos vertinimas ir motyvavimas

2020-11-26 Nuotoliniai mokymai
2020-11-26 Vilniuje
1 dalis: Kokie veiksmingiausi motyvavimo metodai naudojami šiandien? Kokios yra motyvacinių priemonių tendencijos? Kas motyvuoja darbuotojus? Kokios yra motyvacijos priežastys? Kas labiausiai motyvuoja ir demotyvuoja skirtingų tipų žmones?
PLAČIAU

Civilinio proceso kursai

2020-11-26 — 2020-12-03 Nuotoliniai mokymai
2020-11-26 — 2020-12-03 Vilniuje
I paskaita. Prof. habil. dr. Vytautas Nekrošius: • Civilinio proceso kodekso pakeitimai; • Civilinį procesą reglamentuojančių Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės aktų įgyvendinimo įstatymo pakeitimai;
PLAČIAU

Pagrindiniai reikalavimai 2020 m. finansinių ataskaitų rengimui: apskaita, mokesčiai ir naujausi standartai

2020-11-26 Kaune
2020-11-27 Klaipėdoje
• Finansinių ataskaitų rinkinio sudarymo reglamentavimas:      – Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo naujovės;      – Buhalterinės apskaitos įstatymo taikymas;      – Akcinių bendrovių įstatymo nuostatos;
PLAČIAU

Komandiruočių mokestinės ir teisinės naujovės 2021 m. Darbuotojų siuntimas dirbti į ES ir trečiąsias šalis. Užsieniečių įdarbinimo pakeitimai

2020-11-27 Nuotoliniai mokymai
2020-11-27 Vilniuje
Įmonėms ir kitoms organizacijoms vykdant savo veiklą ne tik vidinėje rinkoje, tačiau prekiaujant ir teikiant paslaugas tiek ES valstybėse, tiek trečiosiose šalyse, vis svarbesnis tampa užsienio komandiruočių reguliavimo išmanymas.
PLAČIAU

Tinkama personalo dokumentacija 2020-2021 m. Naujos praktikos nuostatos

2020-11-30 Nuotoliniai mokymai
2020-11-30 Vilniuje
Personalo dokumentų rengimo tvarką, pačių personalo dokumentų, vidinių organizacijos tvarkų, darbo sutarčių, kitų susitarimų turinį keičia įvairiausi veiksniai – Darbo kodekso pokyčiai, teismų sprendimai,
PLAČIAU

PVM atskaita 2020-2021 m.

2020-11-30 Nuotoliniai mokymai
2020-11-30 Vilniuje
• PVM įstatymo pakeitimai keičiantys PVM atskaitą 2020-2021 m. • PVM objektas. Ekonominės veiklos sąvoka. • PVM atskaitos vykdymo ypatumai, naujovės, praktika. • Teisė į PVM atskaitą.
PLAČIAU

Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo naujovės. Eilinis ir neeilinis vertinimas. 360 laipsnių kompetencijų vertinimo metodas

2020-11-30 Nuotoliniai mokymai
2020-11-30 Vilniuje
MOKYMAI SKIRTI biudžetinių įstaigų valstybės tarnautojų tiesioginiams vadovams bei darbuotojams, atsakingiems už personalo valdymą. MOKYMŲ METU SUŽINOSITE: • Kokios laukia valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo naujovės?
PLAČIAU

Kibernetinio saugumo reikalavimai įmonėms ir organizacijoms. Reikalavimų įgyvendinimas praktikoje

2020-12-01 Nuotoliniai mokymai
2020-12-01 Vilniuje
Praktikoje dažnai pamirštama, kad, be BDAR reikalavimų, dažnai taikomi ir kibernetinio saugumo reikalavimai. Šie reikalavimai taikomi visoms viešojo sektoriaus įstaigoms / organizacijoms ir daliai verslo įmonių.
PLAČIAU

Mažosios bendrijos 2020-2021 m.: mokesčiai ir veiklos reguliavimas

2020-12-01 Nuotoliniai mokymai
2020-12-01 Vilniuje
Mažosios bendrijos – lanksčiausia verslo forma Lietuvoje, vertinant per įmonės valdymo, apmokestinimo, pelno paskirstymo prizmę. Deja, šį lankstumą lydi administracinė našta ir išsamios dokumentacijos reikalavimas.
PLAČIAU

Finansų rodikliai ir praktinis jų pritaikymas

2020-12-02 Nuotoliniai mokymai
2020-12-02 Vilniuje
Tai mokymai, kurių didelę dalį sudaro praktiniai pavyzdžiai, padedantys geriau įsisavinti teorines žinias bei suprasti finansinių rodiklių svarbą verslo sprendimų priėmimui.  Išmoksite ne tik apskaičiuoti reikiamus finansinius rodiklius,
PLAČIAU

Apskaitos politika, apskaitos organizavimas, vidaus ir finansų kontrolė viešajame sektoriuje

2020-12-03 Nuotoliniai mokymai
2020-12-03 Vilniuje
Teisės aktai, reglamentuojantys viešojo sektoriaus apskaitos politiką, apskaitos organizavimą ir vidaus bei finansų kontrolę. Apskaitos politika: Viešojo sektoriaus apskaitos politikos parinkimas ir buhalterinės apskaitos organizavimas.
PLAČIAU

Gaminių ir pakuočių apskaita Vieningoje gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinėje sistemoje (GPAIS)

2020-12-04 Kaune
2020-12-11 Nuotoliniai mokymai
2020-12-11 Vilniuje
Seminaras skirtas gamintojams ir importuotojams! Su GPAIS sistema jau visi specialistai apsiprato, žino jos pagrindinius funkcionalumus, privalumus ir trūkumus. Tačiau šiandien, vis keičiant ir dar planuojant keisti GPAIS sistemą ir jos reglamentavimą,
PLAČIAU

Hipotekos (įkeitimo) reguliavimas, praktika ir naujausia reforma

2020-12-04 Nuotoliniai mokymai
2020-12-04 Vilniuje
• Hipotekos (įkeitimo) teisinio reguliavimo pakeitimai nuo 2022 m. sausio 1 d. Naujausios CK redakcijos taikymas; • Hipotekos ir įkeitimo institutų taikymas teismų praktikoje: dažniausi ginčai;
PLAČIAU

Inventorizacijos organizavimas ir rezultatų įforminimas

2020-12-07 Nuotoliniai mokymai
2020-12-07 Vilniuje
•    Inventorizacija kaip apskaitos rezultatų apibendrinimo prielaida. Teorinis reglamentavimas: normatyvinis, korporatyvinis. Atsakomybė. Savalaikiškumas.Inventorizacijos atlikimo priežastys. •    Inventorizacijos nuoseklumas: – Inicijavimas. Dokumento forma. Dokumento turinys –
PLAČIAU

Geroji praktika skaičiuojant pridėtinės vertės mokestį

2020-12-07 Nuotoliniai mokymai
2020-12-07 Vilniuje
1.PVM objektas. Ekonominė veikla. 2.Prekių tiekimas, įsigijimas. Trikampė prekyba. Rezervo taisyklė. 3.Prekių tiekimas call-of stock sąlygomis. 4.Paslaugų vietos nustatymas. Vežimo paslaugos. 5.PVM neapmokestinamos prekės,
PLAČIAU

MS Excel produktyviau: naudingos ir efektyvios skaičiuoklės funkcijos

2020-12-07 — 2020-12-08 Kaune
2020-12-09 — 2020-12-10 Nuotoliniai mokymai
2020-12-09 — 2020-12-10 Vilniuje
2021-01-11 — 2021-01-12 Šiauliuose
2021-01-18 — 2021-01-19 Klaipėdoje
2021-02-01 — 2021-02-02 Panevėžyje
Mokymų tikslas – susipažinti su MS Excel programos galimybėmis, padėsiančiomis apibendrinti ir analizuoti įmonės duomenis. Nauda dalyviui: Gebės atlikti sudėtingesnius skaičiavimus naudojant MS Excel formules ir funkcijas;
PLAČIAU

Korupcijos prevencijos mokymai

2020-12-08 Nuotoliniai mokymai
2020-12-08 Vilniuje
Korupcija kaip socialinis fenomenas (korupcijos samprata ir apibrėžimai; korupcija kaip vadybinė problema; korupcijos rūšys; korupcijos pasireiškimo formos ir kt.) Antikorupcinė politika ir jos formavimas bei koordinavimas (institucinė ir teisinė antikorupcinė bazė Lietuvoje;
PLAČIAU

Vežimo ir papildomo vežimo paslaugų apmokestinimas PVM

2020-12-08 Nuotoliniai mokymai
2020-12-08 Vilniuje
• PVM įstatymo naujovės, liečiančios transporto paslaugas; • Vežimo ir papildomų vežimo paslaugų suteikimo vieta; • 0 proc. PVM tarifo taikymo sąlygos. • Įrodymai pagrindžiantys 0 proc.
PLAČIAU

Kandidatų paieška ir atranka: kaip ieškoti internete ir kaip pasirinkti tinkamiausius?

2020-12-09 Nuotoliniai mokymai
2020-12-09 Vilniuje
Mokymai skirti personalo specialistams, kurie siekia įdarbinti tinkamiausius kandidatus, atskleisti jų potencialą, kurti efektyvesnes komandas, kuriose „žmogus jaučiasi savo vietoje“. Mokymų tikslai: Žinios apie personalo paieškos būdus internete;
PLAČIAU

Efektyvios vidaus kontrolės sukūrimo ir palaikymo gairės

2020-12-09 Nuotoliniai mokymai
2020-12-09 Vilniuje
• Vidaus kontrolės sampratos bei požiūrių į vidaus kontrolę analizė. Vidaus kontrolės tikslai. Vidaus kontrolės reikšmė juridinio asmens valdymo sistemoje.  „Vidaus kontrolė – tai priemonė,
PLAČIAU

Įslaptintos informacijos ryšių ir informacinių sistemų (ĮIRIS) steigimas, įteisinimas ir priežiūra. Įslaptintos informacijos fizinės apsaugos reikalavimų įgyvendinimas

2020-12-10 Nuotoliniai mokymai
2020-12-10 Vilniuje
• Saugumo priežiūros tarnybos (SPT) ir žinybinių saugumo priežiūros tarnybų (ŽSPT) funkcijos ir ypatumai; • ĮIRIS nuostatų rengimo, derinimo, tvirtinimo ir kiti reikalavimai; •
PLAČIAU

Tikslas – geidžiamas darbuotojas

2020-12-14 Nuotoliniai mokymai
2020-12-14 Vilniuje
Darbo personalo valdymo srityje, vesdama mokymus „Tikslas – naujas darbas“, taip pat individualias konsultacijas, sutinku galybę nuostabių, pilnų talentų ir neįkainojamos profesinės bei asmeninės patirties turinčių žmonių.
PLAČIAU

Seniūnaičių mokymai 2020 m.: kompetencijų ir gebėjimų stiprinimas

2020-12-18 Nuotoliniai mokymai
2020-12-18 Vilniuje
Pagal Vietos savivaldos 33 str. 17 d. „Išrinktiems seniūnaičiams per 3 mėnesius nuo jų išrinkimo dienos savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka organizuojami mokymai, skirti įgyti kompetencijos,
PLAČIAU

Leidžiami ir neleidžiami atskaitymai: naujausios nuostatos

2020-12-21 Nuotoliniai mokymai
2020-12-21 Vilniuje
1. Naujausios Pelno mokesčio įstatymo nuostatos. Išaiškinimai dėl leidžiamų ir neleidžiamų atskaitymų; 2. Leidžiami ir neleidžiami atskaitymai teismų praktikoje. Ar teismų pozicija skiriasi nuo mokesčių administratoriaus?
PLAČIAU

DOKUMENTŲ VALDYMO KURSAI

2021-01-26 Nuotoliniai mokymai
2021-01-26 — 2021-02-09 Nuotoliniai mokymai
2021-01-26 Vilniuje
2021-01-26 — 2021-02-09 Vilniuje
2021-01-28 Nuotoliniai mokymai
2021-01-28 Vilniuje
2021-02-02 Nuotoliniai mokymai
2021-02-02 Vilniuje
2021-02-04 Nuotoliniai mokymai
2021-02-04 Vilniuje
2021-02-09 Nuotoliniai mokymai
2021-02-09 Vilniuje
Dokumentų valdymo kursų programa parengta pagal naujausius teisės aktų pakeitimus. Vėliausiai priimti dokumentų valdymo pakeitimai: – Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo 10, 11,
PLAČIAU

Buhalterinės apskaitos ir mokesčių pagrindų praktiniai kursai

2021-02-09 — 2021-03-30 Nuotoliniai mokymai
2021-02-09 — 2021-03-30 Vilniuje
Buhalterinės apskaitos ir mokesčių pagrindų kursai – tai mokymai, kurių net 80 procentų užsiėmimų sudaro praktinių situacijų ir uždavinių sprendimas. Mokymai skirti buhalterio darbą pradedantiems asmenims,
PLAČIAU

MS Excel pagrindai: savarankiški nuotoliniai mokymai

Savarankiškų MS Excel mokymų sistema – tai: Vaizdo pamokos (įrašai), kuriose dėstytojas pristato MS Excel temų (nurodytų programoje) teorinę medžiagą ir pateikia praktinių užduočių sprendimus;
PLAČIAU

MS Excel produktyviau: savarankiški nuotoliniai mokymai

Savarankiškų MS Excel mokymų sistema – tai: Vaizdo pamokos (įrašai), kuriose dėstytojas pristato MS Excel temų (nurodytų programoje) teorinę medžiagą ir pateikia praktinių užduočių sprendimus;
PLAČIAU

MS Excel pažengusiems: savarankiški nuotoliniai mokymai

Savarankiškų MS Excel mokymų sistema – tai: Vaizdo pamokos (įrašai), kuriose dėstytojas pristato MS Excel temų (nurodytų programoje) teorinę medžiagą ir pateikia praktinių užduočių sprendimus;
PLAČIAU