Organizuojame vidinius mokymus nepriklausomai nuo organizacijos dydžio ar veiklos srities. Mokymų programas adaptuojame pagal Jūsų įmonės poreikius ir veiklos specifiką.

Mokymai mokesčių ir apskaitos srityje

Mokymai finansininkams

Mokymai teisininkams

Mokymai dokumentų valdymo temomis

Kiti mokymai


Mokymai mokesčių ir apskaitos srityje:

– Darbo užmokesčio apskaičiavimas, apskaita ir apmokestinimas

– Suminė darbo laiko apskaita

– Gaminių ir pakuočių apskaita Vieningoje gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinėje sistemoje

– Įmonių finansinės atskaitomybės parengimas

– Mokesčių ir apskaitos naujovės, pakeitimai ir naujausi išaiškinimai

– A ir B klasės pajamų deklaravimas

– Mokestinių lengvatų taikymas

– Leidžiamų ir neleidžiamų atskaitymų apskaita, deklaravimas, apskaičiavimas

– Atvirkštinio PVM skaičiavimas, apskaita, deklaravimas

– Nukrypimai nuo normalių darbo sąlygų

– Darbo laiko apskaita

– Apskaitos dokumentai, pagrindžiantys ūkines operacijas ir ūkinius įvykius

– Verslo apskaitos standartų naujovės ir praktinis taikymas

– TFAS aktualijos, pakeitimai ir patobulinimai

– Perėjimas prie tarptautinių apskaitos standartų

– VAS ir TFAS palyginimas

– PVM reglamentavimas, pakeitimai ir naujausi išaiškinimai

– Paslaugų apmokestinimas PVM

– Prekių tiekimo apmokestinimas PVM

– Pelno nesiekiančių organizacijų mokesčiai ir apskaita

– PVM deklaravimas

– PVM atskaita

– Pelno mokesčio reglamentavimas, apskaičiavimas ir deklaracijų pildymas

– Gyventojų pajamų mokesčio reglamentavimas, apskaičiavimas ir deklaracijų pildymas

– Komandiruočių mokestinės ir teisinės naujovės. Darbuotojų siuntimas dirbti į ES ir trečiąsias šalis

– Sandorių kainodara: naujausia praktika, pakeitimai ir rekomendacijos

– Dvigubo apmokestinimo išvengimas: naujausia praktika, pakeitimai ir rekomendacijos

– Nekilnojamojo turto mokesčio apskaičiavimas ir deklaravimas

– Įmonių grupių mokesčiai ir apskaita

Mokymai finansininkams:

– Biudžeto sudarymas

– Biudžeto sudarymas viešajame sektoriuje

– KPI naudojimas valdymo sprendimams

– Vadybos kaštų apskaita

– Finansiniai rodikliai

– Finansų analizė finansuotojo akimis

Mokymai teisininkams:

– Civilinis procesas

– Sutarčių teisė

– Darbo teisė

– Vaiko teisės

– Asmens duomenų apsauga ir Asmens duomenų apsaugos reglamento taikymas

– Viešieji pirkimai

– Supaprastinti viešieji pirkimai

– Viešųjų pirkimų sutartys

– Projektuose vykdomi viešieji pirkimai

– Darbuotojų asmens duomenų apsauga

– Valstybės tarnyba ir darbo santykiai

– Bankroto teisė

– Darbuotojų materialinės atsakomybės taikymas

– Darbuotojų sauga ir sveikata

– Kibernetinis saugumas

– Fizinių asmenų bankrotas

– Mediacija ir komercinis arbitražas

– Užsieniečių įdarbinimas ir ranga

– Darbas užsienyje, komandiruotės

– Žemės teisė

– Valstybinės žemės perleidimas

– Žemės paėmimas visuomenės poreikiams

– Teritorijų planavimas

– Saugomų teritorijų planavimas

– Statybų teisė

– Statybų rangos sutartys

– FIDIC

– CMR konvencijos taikymas

– Laikinasis įdarbinimas

– Skolų išieškojimas Lietuvoje ir užsienyje

– Teisės aktų kūrimas ir dokumentų rengimo taisyklės

– Darbo įrenginių naudojimo teisinis reglamentavimas. Nelaimingų atsitikimų darbe, naudojant darbo įrenginius, analizė. Rekomendacijos dėl rizikos vertinimo ir praktinio prevencinių priemonių įgyvendinimo

– Naujas požiūris į profesinės rizikos vertinimo formalizavimą, rengiant įmonės vidaus teisės aktus. Asmeninių apsaugos priemonių parinkimo, išdavimo, naudojimo teisinis reglamentavimas ir praktinis taikymas

– Darbo kodekso taikymas valstybės ir savivaldybės įstaigose ir valstybės tarnyboje

– Poveikio duomenų apsaugai vertinimas, teisėtų interesų vertinimas (balanso testas) pagal BDAR

– Komercinių paslapčių ir kitos konfidencialios informacijos teisinė apsauga

– Atitikties Pranešėjų apsaugos įstatymui užtikrinimas. Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų diegimas 2019 m.

Mokymai dokumentų valdymo temomis:

– Dokumentų valdymas ir archyvavimas

– Įslaptintų dokumentų valdymas

– Įslaptintos informacijos ryšių ir informacinių sistemų (ĮIRIS) steigimas, įteisinimas ir priežiūra

Kiti mokymai:

– Personalo dokumentacija: nauja praktika, papildomi reikalavimai ir rengimo pavyzdžiai

– Valstybės ir tarnybos paslapčių apsauga: personalo patikimumo užtikrinimas

– Pardavimai telefonu ir bendravimas su sudėtingais klientais

– Atliekų susidarymo apskaita ir lydraščių rengimas Vieningoje gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinėje sistemoje (GPAIS)

Jei turite klausimų ar norite plačiau sužinoti apie organizuojamus vidinius mokymus – užpildykite žemiau esančią formą arba susisiekite puslapio apačioje nurodytu telefonu.