Viešieji pirkimai

Praktiniai darbo su CVP IS mokymai: darbas su sistema, reguliavimas, dokumentacija

Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje CVP IS mokymai – tai praktiniai užsiėmimai, kai prie kompiuterių mokoma dirbti su Centrine viešųjų pirkimų informacine sistema (CVP IS). 70 proc. mokymų yra praktiniai užsiėmimai – darbas su CVP IS, o 30 proc. laiko skiriama supažindinti su viešųjų pirkimų reguliavimu, mažos vertės pirkimais, pirkimų dokumentacija, pirkimų sutarčių sudarymu.

Viešieji pirkimai 2020 m.: naujos taisyklės, praktika ir dokumentacija

2020-04-15 Vilniuje Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patikslinimai nuo 2019-11-05. Viešųjų pirkimų įstatymo ir poįstatyminių teisės aktų pakeitimai. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo ir Lietuvos apeliacinio teismo naujos teismų praktikos ir išaiškinimų apžvalga. Viešojo pirkimo sutarčių vykdymo problemos ir jų sprendimas