0 proc. PVM tarifas prekių tiekimo sandoriuose: praktinis taikymas ir pagrindimas

Seminarą veda:
lector img
Karolina Jogminaitė mokesčių teisės srityje dirba daugiau nei 15 metų. Specializacija – netiesioginių mokesčių klausimai. Karolina dirbo mokesčių konsultante tarptautinėje audito bendrovėje Deloitte Lietuva ir Netiesioginių mokesčių skyriaus vedėja Valstybinėje mokesčių inspekcijoje prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. Savo mokestines žinias Karolina gilino stažuodamasi Olandijos bei Švedijos mokesčių inspekcijose. Šiuo metu Karolina taip pat konsultuoja Pasaulio banko grupę PVM klausimais. Karolina yra įgijusi teisės magistro laipsnį.
Programa:

• Prekių eksportas į trečiąsias šalis (įskaitant atvejus, kai prekių eksporto procedūros pradedamos kitose ES valstybėse);
• Prekių tiekimas į kitas ES valstybes nares;
• Prekių pervežimas į kitas ES valstybes verslo tikslais. Nauja ESTT praktika;
• Eksportą ir tiekimą į ES pagrindžiantys dokumentai;
• Prekių tiekimo grandinės (vienas gabenimas, bet keli prekių pardavimo sandoriai) ir iš to kylančios PVM rizikos. Naujausia ESTT praktika;
• „Rezervo“ taisyklės taikymas ir verslui kylančios rizikos;
• Eksportas mažmeninėje prekyboje „Tax free shopping“;
• 0 proc. PVM tarifo taikymas muitinės prižiūrimoms prekėms (muitinės sandėliai, laisvieji sandėliai, laisvosios zonos ir pan.);
• Kiti specifiniai 0 proc. PVM tarifo taikymo atvejai (laivai, orlaiviai ir kt.). Nauja ESTT praktika;
• Dažniausiai kylančios problemos dėl 0 proc. PVM tarifo taikymo, ką tikrina VMI, mokestiniai ginčai ir teismų praktika.