Atliekų susidarymo apskaita ir lydraščių rengimas Vieningoje gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinėje sistemoje (GPAIS)

Seminarą veda:
lector img
Ingrida Dubauskienė - aplinkosaugos ekspertė. Ingrida turi ilgametę patirtį aplinkosaugos bei atliekų tvarkymo srityje. Konsultuoja įmones aplinkosauginiais klausimais. Atlieka auditus bei padeda parengti įvairią aplinkosauginę dokumentaciją. Veda Vieningos gaminių, pakuočių, atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos informacinės sistemos (GPAIS) funkcionalumo mokymus gamintojams ir importuotojams, atliekų darytojams ir atliekų tvarkytojams.
Programa:

SVARBU! Priimti du nauji Aplinkos ministro įsakymų – „Dėl Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ ir „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimai, kurie įsigaliojo 2018 m. gruodžio 6 d.

1. GPAIS paskirtis ir struktūra.
2. E. paslaugų gavėjų indentifikavimas, įmonių registracija, atstovų priskyrimas GPAIS.
3. Atliekų darytojų registracija (kriterijai ir pagrindiniai principai). Kam reikia vykdyti atliekų susidarymo apskaitą.
4. Sutartys su atliekų tvarkytojais (reikalavimai ir supažindinimas su Atliekų tvarkytojų valstybiniu registru (ATVR)). Reikalavimai ir rizikos.
5. Atliekų susidarymo vietos registracija ir duomenų koregavimas GPAIS. Dažniausiai daromos klaidos.

6. Atliekų sąrašo naujausi pakeitimai (8-ženkliai kodai). Pradinių atliekų likučių suvedimas ir duomenų koregavimas GPAIS.
7. Atliekų darytojo, vykdančio atliekų susidarymo apskaitą, perduodamų atliekų lydraščių rengimo reikalavimai. Atliekų vežimo procedūros nuo 2018-01-01.
8. Sukauptų (laikomų) atliekų peržiūra, duomenų atnaujinimas.
9. Atliekų apskaitos taisyklių pakeitimai nuo 2019-01-31.
10. Atliekų susidarymo apskaitos žurnalų formavimas, naujų įrašų kūrimas, koregavimas, šalinimas GPAIS. Dažniausiai daromos klaidos.
11. Suvestinių formavimas, patvirtinimas ir atšaukimas GPAIS.
12. Atliekų susidarymo apskaitos ataskaitų formavimas ir teikimas GPAIS. Ataskaitų pateikimo laikotarpio pratęsimas.
13. Klausimai–atsakymai.