Atliekų tvarkymo ir susidarymo apskaita bei lydraščių rengimas Vieningoje gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinėje sistemoje (GPAIS)

Seminarą veda:
lector img
Ingrida Dubauskienė - aplinkosaugos ekspertė. Ingrida turi ilgametę patirtį aplinkosaugos bei atliekų tvarkymo srityje. Konsultuoja įmones aplinkosauginiais klausimais. Atlieka auditus bei padeda parengti įvairią aplinkosauginę dokumentaciją. Veda Vieningos gaminių, pakuočių, atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos informacinės sistemos (GPAIS) funkcionalumo mokymus gamintojams ir importuotojams, atliekų darytojams ir atliekų tvarkytojams.
Programa:

1. GPAIS paskirtis ir struktūra.
2. E. paslaugų gavėjų identifikavimas, įmonių registracija, atstovų priskyrimas GPAIS.
3. Atliekų tvarkymo sutarčių registracija GPAIS.
4. Svorio metodikos kūrimas, koregavimas, šalinimas, panaudojimas apskaitoje.
5. Atliekų tvarkytojo kortelė GPAIS:
     5.1. Pradinių atliekų bei medžiagų, daiktų likučių peržiūra, suvedimas ir koregavimas;
     5.2. Leidžiamų tvarkyti atliekų kiekių peržiūra ir patvirtinimas;
     5.3. Atliekų ir jų tvarkymo veiklų, teisių išrašyti įrodančius dokumentus bei licencijų duomenų peržiūra.
6. Atliekų vežimo lydraščiai:
     6.1. Atliekų tvarkytojo perduodamų atliekų lydraščių rengimo naujausi reikalavimai. Atliekų vežimo procedūros GPAIS nuo 2018-01-01;
     6.2. Atliekų darytojo, vykdančio atliekų susidarymo apskaitą, perduodamų atliekų lydraščių rengimo naujausi reikalavimai (pildo tvarkytojas). Atliekų vežimo procedūros GPAIS nuo 2018-01-01;
     6.3. Atliekų darytojo, nevykdančio atliekų susidarymo apskaitos, perduodamų atliekų lydraščių rengimo naujausi reikalavimai. Atliekų vežimo procedūros GPAIS nuo 2018-01-01.
7. Sukauptų (laikomų) atliekų peržiūra, duomenų atnaujinimas.
8. Atliekų apskaitos taisyklių pakeitimai nuo 2019-01-31.
9. Atliekų tvarkymo apskaita:
     9.1. Žurnalų formavimas, naujų įrašų kūrimas, koregavimas, šalinimas GPAIS. Dažniausiai daromos klaidos;
     9.2. Suvestinių formavimas, patvirtinimas bei atšaukimas GPAIS;
     9.3. Atliekų tvarkymo apskaitos ataskaitų formavimas ir teikimas GPAIS. Ataskaitų pateikimo laikotarpio pratęsimas.
10. Atliekų darytojų registracija (kriterijai ir pagrindiniai principai). Kam reikia vykdyti atliekų susidarymo apskaitą.
11. Atliekų susidarymo vietos registracija bei duomenų koregavimas GPAIS. Pradinių atliekų likučių suvedimas bei duomenų koregavimas GPAIS. Dažniausiai daromos klaidos.
12. Sukauptų (laikomų) atliekų peržiūra, duomenų atnaujinimas.
13. Atliekų susidarymo apskaita:
     13.1. Žurnalų formavimas, naujų įrašų kūrimas, koregavimas, šalinimas GPAIS. Dažniausiai daromos klaidos;
     13.2. Suvestinių formavimas, patvirtinimas ir atšaukimas GPAIS;
     13.3. Atliekų susidarymo apskaitos ataskaitų formavimas ir teikimas GPAIS. Ataskaitų pateikimo laikotarpio pratęsimas;
14. Klausimai–atsakymai.