Bankroto reforma. Naujas Juridinių asmenų nemokumo įstatymas

Seminarą veda:
lector img
Artūras Driukas - Lietuvos apeliacinio teismo teisėjas. LR civilinio proceso kodekso projekto rengimo darbo grupės narys, CPK priežiūros komiteto narys. Mokslinių tyrimų sritys – civilinio proceso teisė, civilinė teisė. Lektorius yra kelių mokslinių straipsnių autorius, CPK komentaro ir vadovėlio bendraautorius. Turi ilgametės teisinio darbo advokatūroje ir teismuose patirties.
lector img
Siuzana Ščerbina-Dalibagienė - Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Audito, turto vertinimo ir nemokumo valdymo skyriaus vedėja.
Programa:

Seimas priėmė naują Nemokumo įstatymą, kuriuo bus įgyvendinta bankroto procedūrų reforma. Pakeitimai įsigalioja nuo 2020 m. Pasak įstatymo rengėjų, naujuoju įstatymu konsoliduojamos įmonių restruktūrizavimo bei bankroto procedūros. Sudaromos teisinės prielaidos kuo ankstyvesniam perspektyvių įmonių finansinių sunkumų sprendimui ir verslo tęstinumui, o bankroto atveju – greitam ir kuo daugiau kreditorių reikalavimų tenkinančiam įmonių likvidavimui. Bankroto procedūrų trukmę tikimasi sutrumpinti vidutiniškai nuo 2,3 metų iki 1,5 metų.

Kaip naujasis įstatymas veiks, matysime jau netrukus, tačiau jo nuostatų taikymo tvarką turime žinoti jau šiandien. Todėl kviečiame į Bankroto reformos seminarą, kurį ves viena iš įstatymo rengėjų dr. Siuzana Ščerbina-Dalibagienė ir Lietuvos apeliacinio teismo teisėjas Artūras Driukas.

SVARBU! Priimti teisės aktai įgyvendinantys BANKROTO IR RESTRUKTŪRIZAVIMO PROCEDŪRŲ REFORMĄ. Dėl šios pertvarkos bus pakeista kelios dešimtys teisės aktų. Pateikiame pagrindinius padarytus pakeitimus:

Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymas
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.70, 2.106, 6.410, 6.572 ir 6.765 straipsnių pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 34, 80, 83, 87, 137, 163, 166, 175-1, 366, 632 ir 746 straipsnių pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos darbo kodekso 62, 63, 149 ir 200 straipsnių pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 114 straipsnio pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo Nr. XI-2000 2, 6, 11, 12, 13, 14, 21, 23 ir 29 straipsnių pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymo Nr. XII-2604 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo Nr. VIII-1835 20, 24, 34 ir 73 straipsnių pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo Nr. IX-1737 143, 147, 148, 154 ir 157 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seminaro programa:

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Audito, turto vertinimo ir nemokumo valdymo skyriaus vedėja dr. Siuzana Ščerbina-Dalibagienė (10.00–12.15 val.):

• Juridinių asmenų nemokumo įstatymas: kodėl reikėjo reformos?
• Reformos tikslai. Nemokumo proceso principai ir naujos sąvokos.
• Naujovės bankroto ir restruktūrizavimo procesuose. Kokios jos?
• Kaip bus kreditoriams teikiama informacija apie nemokumo procesą?
• Kas ir kaip prižiūrės nemokumo administratorius?
• Ar šis įstatymas jau nebesikeis?

Lietuvos apeliacinio teismo teisėjas Artūras Driukas (13.15–15.30 val.):

• Įmonių bankroto reforma – naujojo Juridinių asmenų nemokumo įstatymo nuostatų taikymas. Praktinės įžvalgos ir patarimai;
• Nemokumo proceso pradžia ir nemokumo proceso inicijavimas. Pagrindinės reformos įvedamos naujovės;
• Nemokumo bylos iškėlimas. Pareiškimas teismui. Nemokumo bylos teismo nutartis, jos priėmimas ir rūšys;
• Kreditorių ir kitų asmenų informavimas apie juridinio asmens nemokumo procesą;
• Kreditorių reikalavimų pateikimas, tvirtinimas. Kreditorių teisės, kreditorių susirinkimo šaukimas ir jo teisės bei priimami sprendimai;
• Kreditorių komiteto sudarymas ir priimami sprendimai;
• Bankroto proceso vykdymas. Prievolių vykdymas. Darbo santykių reguliavimas. Komercinė veikla. Sandorių ginčijimas;
• Bankroto proceso vykdymas supaprastinta tvarka;
• Bankroto proceso išlaidos, apskaičiavimas ir kompensavimas;
• Juridinio asmens likvidavimo dėl bankroto procesas;
• Juridinio asmens restruktūrizavimo proceso vykdymas. Restruktūrizavimo plano sudarymas. Kreditorių reikalavimų tenkinimas.