Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas: ką svarbu žinoti teisingumą vykdančioms institucijoms

Seminarą veda:
lector img
Laimonas Markauskas - Advokatų profesinės bendrijos NJORD Law Firm partneris. Nuo 2004 m. dėsto Mykolo Romerio universitete, Konstitucinės teisės katedroje. Taip pat nuo 2005 m. skaito paskaitas rinkodaros teisinių aspektų tema ISM Vadybos ir ekonomikos universitete vadybos magistrantūros vadovams. Skelbia mokslinius ir praktinius straipsnius įmonių teisės ir reklamos teisinio reglamentavimo temomis įvairioje mokslinėje ir verslininkams skirtoje periodinėje spaudoje. Nuolatos skaito pranešimus mokslinėse ir praktinėse konferencijose.
Programa:

Įsigaliojus naujam Duomenų apsaugos reglamentui visos įmonės ir įstaigos turėjo pasiruošti naujai asmens duomenų apsaugos tvarkai. Organizacijos pagal naujausią praktiką atnaujina ir rengia asmens duomenų apsaugos taisykles ir tvirtina politikas.

Seminaras skirtas teisėsaugos institucijoms ir jų veikloje tvarkomų asmens duomenų saugojimo reglamentavimui. Seminare, atsižvelgdami į teisėsaugos institucijų veiklos specifiką:

- analizuosime asmens duomenų tvarkymą nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas, bausmių vykdymo arba nacionalinio saugumo ar gynybos tikslais;
- nagrinėsime, kaip keičiasi asmens duomenų saugojimas ir dokumentacijos parengimas po Duomenų apsaugos reglamento įsigaliojimo;
- nurodysime, kokie punktai turi būti plačiai aptarti asmens duomenų saugojimo taisyklėse ir politikoje.

Seminaro programa:

• ES Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas: tikslai, pagrindinės naujovės ir realybė.
• Kas yra laikoma asmens duomenimis?
• Asmens duomenų apsaugos ir tvarkymo principai.
• Specialių kategorijų (ypatingų) asmens duomenų tvarkymo ypatumai.
• Pagrindinės duomenų subjekto teisės ir jų užtikrinimas.
• Bendrosios duomenų valdytojo ir duomenų tvarkytojo pareigos.
• Asmens duomenų tvarkymas nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas, bausmių vykdymo arba nacionalinio saugumo ar gynybos tikslais:
     - specifiniai asmens duomenų tvarkymo reikalavimai;
     - duomenų subjekto teisės ir jų įgyvendinimas;
     - specifinės duomenų valdytojo ir duomenų tvarkytojo pareigos;
     - poveikio duomenų apsaugai vertinimas ir išankstinės konsultacijos su VDAI.
• Asmens duomenų perdavimas už ES ribų arba tarptautinėms organizacijoms.
• Asmens duomenų saugumas. Asmens duomenų saugumo pažeidimas ir su tuo susijusios pareigos.
• Duomenų apsaugos pareigūnas ir jo statusas bei funkcijos.
• Asmens duomenų apsaugos reikalavimų pažeidimai ir atsakomybė.