Biudžetinių įstaigų darbuotojų kasmetinės veiklos vertinimas

Seminarą veda:
lector img
Dr. Daiva Petrylaitė yra Vilniaus universiteto Teisės fakulteto profesorė. Mokslinių tyrimų sritys – darbo teisė, socialinė partnerystė ir valstybės tarnybos klausimai. Profesorė yra Personalo valdymo komisijos prie Valstybės tarnybos departamento narė. Dr. Daiva Petrylaitė yra kelių mokslinių monografijų autorė bei bendraautorė, Darbo kodekso komentaro, Darbo teisės vadovėlio ir praktinio žinyno „Aktualūs atsakymai darbuotojui“ bendraautorė, taip pat ir nemažai mokslinių straipsnių darbo santykių ir valstybės tarnybos tema autorė. Profesorė aktyviai dalyvauja darbo teisės įstatymų rengimo procese. Ji yra dirbusi darbo grupėse, rengusiose Darbo kodekso pakeitimo įstatymų projektus, Darbo tarybų įstatymo projektą, Europos darbo tarybų įstatymo projektą ir kt.
Programa:

Seminare bus aptariami aktualūs biudžetinių įstaigų darbuotojų kasmetinės veiklos vertinimo teisinio reguliavimo ir procedūriniai aspektai, analizuojama susijusi teismų praktika, aptariamos darbuotojų ir jų atstovų teisės bei įgaliojimai atliekant šį vertinimą.

Seminaro programa:

1. Kasmetinės darbuotojų veiklos vertinimo tikslas.
2. Vertinimo subjektai ir dalyviai.
3. Vertinimo procedūra ir rezultatų įforminimas.
4. Vertinimo teisinės pasekmės, su tuo susijęs darbo užmokesčio pokytis.
5. Diskusijos, konsultacijos, atsakymai į dalyvių klausimus.