Biudžeto rengimas viešajame sektoriuje

Seminarą veda:
lector img
Vilniaus Gedimino technikos universiteto profesorė dr. Asta Vasiliauskaitė.
Programa:

Biudžeto rengimas viešajame sektoriuje yra kone pats svarbiausias metų darbas. Rengiant biudžetą reikia atsižvelgti į daugybę faktorių ir rodiklių – įvairias biudžeto rengimo metodikas, finansavimo sumas, finansinius rodiklius, besikeičiančius teisės aktų reikalavimus... Visi šie reikalavimai biudžeto rengimą įspraudžia į tam tikrus rėmus, tačiau jį rengiantis specialistas turi užtikrinti, kad įstaigos veikla įgyvendinant suformuotą biudžetą būtų kiek įmanoma efektyvesnė ir kad į visus rodiklių pasikeitimus būtų reaguojama kaip įmanoma greičiau.
Šis seminaras pritaikytas specialiai viešojo sektoriaus specialistams, kurie rengia įstaigos biudžetą ir / ar yra atsakingi už įstaigos biudžeto parengimą.
 

Programa:

• Planavimo ir biudžetų formavimo vaidmuo organizacijos valdyme. Biudžetų tipai ir tikslai. Biudžetų sistema. Ilgalaikiai ir trumpalaikiai biudžetai.
• Biudžetų parengimo metodika. Biudžeto sudedamosios dalys. Veiklos ir finansinio biudžetų parengimas. Veiklos ir pinigų ciklas. Pinigų biudžetas.
• Tiesioginės ir netiesioginės išlaidos. Kintamosios ir pastoviosios išlaidos.
• Biudžetai ir veiklos efektyvumo vertinimas. Svarbiausi finansiniai rodikliai sprendimų priėmimui. Pinigų srautų stebėjimas ir valdymas.
• Investicijų planavimas ir biudžetų sudarymas. Investicinių projektų vertinimo kriterijai. Kapitalo kaštai ir investicijų galimybės.