Civilinio proceso pakeitimai nuo 2017-07-01: CPK įgyvendinimas, naujausia teismų praktika ir ekspertų rekomendacijos

Seminarą veda:
lector img
Egidijus Laužikas - Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Privatinės teisės katedros lektorius, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas.
lector img
Dr. Eglė Zemlytė - advokatų kontoros TGS Baltic advokatė, Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Privatinės teisės katedros lektorė.
lector img
Prof. habil. dr. Vytautas Nekrošius, Vilniaus universiteto Teisės fakulteto profesorius, LR civilinio proceso kodekso rengėjas bei tobulintojas, Lietuvos mokslų akademijos Humanitarinių ir socialinių mokslų skyriaus narys ekspertas. Mokslinių tyrimų sritys – civilinis procesas, romėnų teisė, notariatas. Profesorius yra daugelio mokslinių publikacijų lietuvių, lenkų, rusų, vokiečių, anglų kalbomis autorius, vadovėlių „Romėnų teisė“, „Civilinio proceso teisė“ bendraautoris bei Civilinio proceso kodekso komentaro bendraautoris. Vytautas Nekrošius aktyviai dalyvauja akademinėje veikloje, visuomeniniame gyvenime bei įstatymų leidyboje, skaito pranešimus Lietuvoje bei tarptautinėse konferencijose.
Programa:

Prof. habil. dr. Vytautas Nekrošius (10.00–12.15 val.):

• Civilinio proceso kodekso pakeitimai nuo 2017-07-01 ir nuo 2018-01-01;
• Viešojo intereso gynimo procesas nuo 2017-07-01;
• Atstovavimo civiliniame procese naujovės nuo 2017-07-01;
• Procesinių dokumentų įteikimo sistemos pakeitimai nuo 2017-07-01;
• Sprendimo už akių instituto naujovės ir taikymas įsigaliojus CPK pakeitimams nuo 2017-07-01;
• Teismo įsakymo išdavimo ir dokumentinio proceso naujovės nuo 2017-07-01;
• Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pakeitimai nuo 2017-07-01;
• Žyminio mokesčio apskaičiavimas įsigaliojus CPK pakeitimams;
• Civilinį procesą reglamentuojančių Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės aktų įgyvendinimo įstatymo pakeitimai;
• Teismų praktikos tendencijos atskirų kategorijų bylose.

Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Privatinės teisės katedros lektorius, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus Laužikas (13.15–14.45 val.):

Vykdymo procesas naujausioje teismų praktikoje: pakeitimų įgyvendinimas ir rekomendacijos 2017 m.:

• Bendrosios vykdymo taisyklės;
• Vykdymo veiksmų sustabdymas ir atidėjimas;
• Vykdomojo rašto išdavimo tvarka;
• Išieškojimo iš skolininko turto bendrosios taisyklės;
• Turto realizavimo ypatumai;
• Nepiniginio pobūdžio sprendimų vykdymo taisyklės.

Advokatė dr. Eglė Zemlytė (15.00–16.30 val.):

Alternatyvos bylinėjimuisi teisme ir jų santykis su civiliniu procesu:

• Alternatyvių ginčų sprendimo būdų rūšys;
• Įstatyme nustatytos ginčų sprendimo tvarkos nesilaikymo pasekmės;
• Ikiteisiminės ginčų sprendimo institucijos priimto sprendimo teisinė galia;
• Proceso ypatumai po to, kai ginčas išnagrinėtas ikiteisminės ginčų sprendimo institucijos.