Civilinio proceso reglamentavimo naujovės ir svarbiausi pakeitimai

Seminarą veda:
lector img
Artūras Driukas - Lietuvos apeliacinio teismo teisėjas. LR civilinio proceso kodekso projekto rengimo darbo grupės narys, CPK priežiūros komiteto narys. Mokslinių tyrimų sritys – civilinio proceso teisė, civilinė teisė. Lektorius yra kelių mokslinių straipsnių autorius, CPK komentaro ir vadovėlio bendraautorius. Turi ilgametės teisinio darbo advokatūroje ir teismuose patirties.
lector img
Prof. habil. dr. Vytautas Nekrošius, Vilniaus universiteto Teisės fakulteto profesorius, LR civilinio proceso kodekso rengėjas bei tobulintojas, Lietuvos mokslų akademijos Humanitarinių ir socialinių mokslų skyriaus narys ekspertas. Mokslinių tyrimų sritys – civilinis procesas, romėnų teisė, notariatas. Profesorius yra daugelio mokslinių publikacijų lietuvių, lenkų, rusų, vokiečių, anglų kalbomis autorius, vadovėlių „Romėnų teisė“, „Civilinio proceso teisė“ bendraautoris bei Civilinio proceso kodekso komentaro bendraautoris. Vytautas Nekrošius aktyviai dalyvauja akademinėje veikloje, visuomeniniame gyvenime bei įstatymų leidyboje, skaito pranešimus Lietuvoje bei tarptautinėse konferencijose.
Programa:

Civilinio proceso kodeksas – vienas dinamiškiausių teisės aktų, kuris kiekvienais metais keičiamas bent kelis kartus. Todėl susipažindami su naujausiais pakeitimais, naujausia teismų praktika ir teismų rekomendacijomis seminaro dalyviai:

- rinksis geriausius teisių gynybos būdus – naudodamiesi skirtingų bylų patirtimi ir pasirengimo sudėtingumo procesu;
- nusistatys efektyviausius įrodinėjimo būdus civiliniame procese ir išnagrinės svarbiausią teismų praktiką;
- analizuos, kaip paskutiniai teismų sprendimai formuoja naują CPK taikymo praktiką.

Seminaro programa:

1 dalis. Prof. habil. dr. Vytautas Nekrošius (9.00–12.15 val.):

• Civilinio proceso kodekso pakeitimai nuo 2018-07-01 ir nuo 2019-01-01;
• Civilinį procesą reglamentuojančių Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės aktų įgyvendinimo įstatymo pakeitimai;
• Informacinių technologijų taikymas civiliniame procese;
• Procesinių dokumentų įteikimo sistema ir naujausia praktika;
• Išieškojimo iš turto naujausia praktika;
• Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas ir naujausi išaiškinimai;
• Žyminio mokesčio apskaičiavimo niuansai;
• Teismų sprendimų vykdymo procesas.

2 dalis. Dr. Artūras Driukas (13.15–15.30 val.):

• Teisių gynimo būdų pasirinkimo problematika;
• Teisminė mediacija;
• Atstovavimo civiliniame procese naujovės;
• Bylų priskirtinumas ir teismingumas;
• Bylinėjimosi išlaidos;
• Procesinių dokumentų įteikimas;
• Teismų praktikos tendencijos atskirų kategorijų bylose;
• Kiti aktualūs civilinio proceso teisės klausimai.