Dalyvavimas viešuosiuose pirkimuose: reguliavimas, dokumentų pildymas ir ekspertų rekomendacijos

Seminarą veda:
lector img
Daiva Lileikienė yra advokatė, advokatų kontoros SPC LEGAL partnerė. Advokatė specializuojasi išimtinai viešųjų pirkimų srityje, kurioje nuolat dirba jau 9 metus. Daiva Lileikienė turi patirties ne tik organizuojant viešųjų pirkimų procedūras, nes yra nuolatinių ir ad hoc komisijų narė, bet ir atstovaujant perkančiąsias organizacijas bei tiekėjus teismuose ir valstybės institucijose. Daiva Lileikienė nuolat dalyvauja įvairiose konferencijose bei seminaruose viešųjų pirkimų tematika, yra įvairių leidinių viešųjų pirkimų tematika autorė / bendraautorė, nuolat veda mokymus, kurių metų nagrinėja tiek tiekėjams, tiek perkančiosioms organizacijoms aktualius viešųjų pirkimų klausimus.
Programa:

1. Kur skelbiama informacija apie planuojamus ir vykdomus pirkimus, pirkimai per CVP IS;
2. Dalyvavimas pirkime savarankiškai, jungtinės veiklos sutarties pagrindu ar subrangovo statusu: panašumai ir skirtumai;
3. Tiekėjų pašalinimo pagrindai;
4. Kvalifikacijos reikalavimai ir atitikties jai įrodymai, Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento pildymas;
5. Ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai: ką reikėtų žinoti?
6. Viešojo pirkimo sutarties ypatumai: terminai, keitimo galimybės, atsakomybės sąlygos;
7. Viešųjų pirkimų ginčų naujovės;
8. Naujausios teismų praktikos apžvalga.