Dalyvavimas viešuosiuose pirkimuose: reguliavimas, dokumentų pildymas ir ekspertų rekomendacijos

Seminarą veda:
lector img
Daiva Lileikienė yra advokatė, advokatų kontoros SPC LEGAL partnerė, turinti daugiau nei 10 metų patirtį konsultuojant klientus daugiausia viešųjų pirkimų, viešojo ir privataus sektorių partnerystės, nekilnojamojo turto ir statybos, ginčų sprendimo ir mediacijos klausimais. Daiva Lileikienė yra pripažinta viešųjų pirkimų teisės ekspertė. Daiva Lileikienė yra parengusi daug straipsnių, ji dažnai skaito pranešimus įvairiomis su viešųjų pirkimų procedūromis susijusiomis temomis seminaruose, mokymuose ir konferencijose. Daiva Lileikienė taip yra kelių leidinių viešųjų pirkimų klausimais autorė ir bendraautorė.
Programa:

1. Kur skelbiama informacija apie planuojamus ir vykdomus pirkimus, pirkimai per CVP IS;
2. Dalyvavimas pirkime savarankiškai, jungtinės veiklos sutarties pagrindu ar subrangovo statusu: panašumai ir skirtumai;
3. Tiekėjų pašalinimo pagrindai;
4. Kvalifikacijos reikalavimai ir atitikties jai įrodymai, Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento pildymas;
5. Ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai: ką reikėtų žinoti?
6. Viešojo pirkimo sutarties ypatumai: terminai, keitimo galimybės, atsakomybės sąlygos;
7. Viešųjų pirkimų ginčų naujovės;
8. Naujausios teismų praktikos apžvalga.