Darbo įrenginių naudojimo teisinis reglamentavimas. Nelaimingų atsitikimų darbe, naudojant darbo įrenginius, analizė. Rekomendacijos dėl rizikos vertinimo ir praktinio prevencinių priemonių įgyvendinimo

Seminarą veda:
lector img
Jurga Balčiūnienė - Valstybinės darbo inspekcijos prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vilniaus teritorinio skyriaus Vyriausioji darbo inspektorė.
lector img
Saulius Balčiūnas yra Valstybinės darbo inspekcijos Darbuotojų saugos ir sveikatos skyriaus vedėjas - vyriausiasis darbo inspektorius.
Programa:

Seminare du lektoriai, VDI atstovai, ekspertai Jurga Balčiūnienė ir Saulius Balčiūnas, dėstydami kartu, vienas kitą papildydami, atskleis vienus svarbiausių darbuotojų saugos ir sveikatos reguliavimo klausimų:

• Kaip užtikrinti darbo įrenginių naudojimo saugumo priemones?
• Kaip atliekamas profesinės rizikos vertinimas darbo įrenginių naudojimo vietoje ar esant pavojingoje zonoje?
• Kokie yra pagrindiniai darbuotojų instruktavimo niuansai dirbant pavojingus darbus?

Seminaro programa:

• Norminiai teisės aktai, reglamentuojantys darbo įrenginių naudojimą.
• Nelaimingų atsitikimų darbe, įvykusių dėl netinkamo darbo įrenginių naudojimo, tyrimo trūkumai, pavyzdžiai ir analizė.
• Profesinės rizikos vertinimas darbo įrenginių naudojimo vietoje ar esant pavojingoje zonoje. Liekamosios rizikos vertinimas. Rekomendacijos dėl prevencinių priemonių parinkimo ir įgyvendinimo.
• Darbo įrenginių naudojimo ribotumai, neturint gamintojo pateikiamų dokumentų; galimi sprendimo būdai.
• Instruktavimo ir mokymo ypatumai darbuotojams, dirbantiems pavojingus darbus, naudojant darbo įrenginius.