Darbo kodekso praktinio taikymo aspektai

Seminarą veda:
lector img
Dr. Daiva Petrylaitė yra Vilniaus universiteto Teisės fakulteto profesorė. Mokslinių tyrimų sritys – darbo teisė, socialinė partnerystė ir valstybės tarnybos klausimai. Profesorė yra Personalo valdymo komisijos prie Valstybės tarnybos departamento narė. Dr. Daiva Petrylaitė yra kelių mokslinių monografijų autorė bei bendraautorė, Darbo kodekso komentaro, Darbo teisės vadovėlio ir praktinio žinyno „Aktualūs atsakymai darbuotojui“ bendraautorė, taip pat ir nemažai mokslinių straipsnių darbo santykių ir valstybės tarnybos tema autorė. Profesorė aktyviai dalyvauja darbo teisės įstatymų rengimo procese. Ji yra dirbusi darbo grupėse, rengusiose Darbo kodekso pakeitimo įstatymų projektus, Darbo tarybų įstatymo projektą, Europos darbo tarybų įstatymo projektą ir kt.
lector img
Dr. Vida Petrylaitė yra advokatų kontoros „Didžiulis ir Miliauskas CONFIDENCE“ advokatė, Vilniaus universiteto dėstytoja, veda mokymus teisėjams, advokatams ir kitiems teisininkams.
Programa:

Seminaras skirtas organizacijų darbuotojams praktikams (personalo valdymo specialistams, buhalteriams, teisininkams), advokatams bei advokatų padėjėjams ir kitiems praktikams, kurie kasdien savo veikloje susiduria su darbo santykių reguliavimu ir personalo valdymo teisiniais aspektais.

1. Nauji Darbo kodekso principai ir jų praktinis taikymas.
2. Darbo sutartis: darbo sutarties būtinosios ir papildomos sąlygos, darbo sutarčių rūšys, sutarčių sudarymas, keitimas.
3. Darbo sutarties nutraukimas, nauji nutraukimo pagrindai ir atskirų darbuotojų garantijos.
4. Darbo ir poilsio laiko reguliavimas.
5. Atsakomybės reguliavimo naujovės.
6. Darbuotojų atstovavimo naujovės: darbo tarybų sudarymas, jų funkcijos.
7. Informavimo ir konsultavimo procedūros.
8. Kolektyvinių derybų ir kolektyvinių sutarčių sudarymo naujovės.