Darbo teisės klausimai, žinotini buhalteriams 2019 m.

Seminarą veda:
lector img
Advokatas dr. Vilius Mačiulaitis yra gerai žinomas darbo teisės specialistas, 2012-2014 m. ėjęs Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus pareigas. Advokatų kontoroje iLAW V.Mačiulaitis specializuojasi darbo teisės, darbuotojų saugos ir sveikatos, administracinės teisės srityse, taip pat dirba su verslo bei administraciniais ginčais. Valstybinėje darbo inspekcijoje Vilius Mačiulaitis dirbo daugiau nei 12 metų, per kuriuos perėjo visas karjeros grandis - nuo vyriausiojo specialisto iki įstaigos vadovo. Pastaraisiais metais p. Mačiulaitis buvo atsakingas už darbo inspekcijos veiklos organizavimą, o pagrindinė jo veiklos sritis buvo darbo įstatymų bei darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų prevencija. Dr. Vilius Mačiulaitis taip pat dirba Mykolo Romerio universiteto Verslo teisės katedroje, kur dėsto darbo teisės bei darbo sutarčių disciplinas, vadovauja magistro baigiamųjų darbų rengimui bei gynimams. V.Mačiulaitis stažavosi Tarptautinės darbo organizacijos mokymų centre Turine (Italija), Europos teisės akademijoje Triere (Vokietija), Budapešto verslo koledže (Vengrija), kaip ekspertas dalyvavo įvairiose Tarptautinės darbo organizacijos, Europos Komisijos bei nacionalinių institucijų darbo grupėse.
Programa:

Buhalterija ir darbo teisė – neatsiejamos viena nuo kitos. Buhalteriai atsakingi už darbo užmokesčio, kompensacijų, kitų mokėjimų skaičiavimą ir galutinį išmokėjimą. Buhalteris privalo vykdyti darbo laiko apskaitą, skaičiuoti poilsio laiką ir atsiskaityti už juos. Buhalterija turi žinoti visas darbo teisės naujoves, nes nuo jų priklauso ne tik atsiskaitymas su darbuotojais, atlygio sistemos, tačiau ir apmokestinimo, apskaitos klausimai.

Šio seminaro programa, medžiaga ir dėstymas specialiai pritaikyti buhalterijos darbuotojams, kurie dirba su darbo teisės klausimais, nori atnaujinti žinias ar turi specialių klausimų Darbo kodekso taikymo srityje.

Seminaro programa:

• Darbo kodekso pakeitimai, svarbūs buhalteriams 2019 m.;
• Darbo sutarties sudarymas, darbo sutarčių sąlygos, į kurias buhalteris būtinai turi atkreipti dėmesį;
• Susitarimai dėl išbandymo, papildomo darbo, mokymosi išlaidų, nekonkuravimo, konfidencialumo, ne viso darbo laiko, nuotolinio darbo ir kitų: dokumentacija ir apmokėjimas;
• Darbo sutarties sąlygų keitimas ir to buhalterinės pasekmės;
• Darbo sutarties pasibaigimo (nutraukimo) pagrindai. Darbo sutarties pasibaigimo įforminimas: pagrindiniai dokumentai, kuriuos turi nagrinėti buhalteriai atleidžiant darbuotojus;
• Išeitinės kompensacijos apskaičiavimas, mokėjimas, įforminimas. Galutinis atsiskaitymas su darbuotoju;
• Darbo sutarčių rūšys ir geriausios iš jų pasirinkimas. „Netradicinių“ darbo sutarčių ypatumai, svarbūs buhalteriams;
• Darbo laiko apskaita, darbo laiko režimai ir darbo grafikų sudarymas. Nukrypimai nuo standartinio darbo laiko ir jų apmokėjimas. Darbo laiko režimas, taikant suminę darbo laiko apskaitą;
• Apmokėjimas už darbą esant nukrypimams nuo normalių darbo sąlygų – viršvalandžiai, darbas poilsio ir švenčių dienomis, budėjimas;
• Lankstus darbo grafikas – dokumentacija, apmokėjimas ir darbo laiko apskaita;
• Poilsio laikas – dokumentavimas, apskaita ir apmokėjimas. Grafikų sudarymas. Specialiųjų atostogų apmokėjimas;
• Kitokie darbo santykiai su vadovu – darbo laikas, darbo užmokestis, komandiruotės, darbo santykių pabaiga;
• Komandiruočių reglamentavimas: nauja praktika, apmokėjimas, išlaidos, dokumentavimas. Apmokėjimas už darbą, kuris yra kilnojamojo pobūdžio arba susijęs su kelionėmis ar važiavimu;
• Darbo užmokesčio skaičiavimo ir dokumentacijos nuostatos Darbo kodekse – buhalteriams svarbūs klausimai. Atlygio sistemos parengimas – kada ji iš tikro būtina?