Darbo užmokesčio reforma nuo 2019-01-01: mokesčiai, apskaita ir svarbiausi darbai

Seminarą veda:
lector img
Kristina Mikučionienė - Grant Thornton Baltic darbo užmokesčio skyriaus vadovė. Kristina jau 10 metų organizuoja darbo užmokesčio apskaitą vietinėms bei tarptautinėms įmonėms, o nuo 2009 m. sėkmingai vadovauja bei koordinuoja Grant Thornton Baltic darbo užmokesčio skyriaus darbą. Kristina vykdo visus su darbo užmokesčio apskaita susijusius darbus, konsultuoja darbuotojus ir darbdavius darbo užmokesčio apskaitos ir personalo apskaitos dokumentų pildymo, su darbo santykiais susijusių mokesčių (GPM, SODRA) klausimais. Kristina taip pat skaito pranešimus seminaruose, konferencijose arba individualiai klientams apie pasikeitimus bei naujoves darbo teisės bei darbo užmokesčio temomis.
Programa:

Svarbu! Priimti Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimai, kuriais keičiama mokesčių reforma ir įvedama nauja tantjemų, autorinių sutarčių ir mažųjų bendrijų vadovų apmokestinimo tvarka.

2019 m. sausio 1 d. įsigalios darbo užmokesčio ir mokesčių reformos, todėl visos įmonės jau sausio mėnesio darbo užmokestį turės perskaičiuoti pagal naujas taisykles. Seminaro metu lektorė, nagrinėdama konkrečius darbo užmokesčio perskaičiavimo ir apmokestinimo pavyzdžius, nurodys:

- Kuriuos GPM ir VSD tarifus pritaikyti skaičiuojant gruodžio ir sausio mėnesių darbo užmokesčius;
- Kaip keičiasi A ir B klasės pajamų apmokestinimas ir deklaravimas;
- Kokios „Sodros“ įmokų deklaravimo naujovės įsigalioja sausio mėnesį;
- Kaip turi būti vykdoma teisinga darbo užmokesčio perskaičiavimo dokumentacija pagal įmonės specifiką.

Mokesčių ir darbo užmokesčio reformos taikymas nuo 2019 m. sausio 1 d.:

- Koks teisingiausias ir geriausias būdas informuoti darbuotojus apie darbo užmokesčio perskaičiavimą?
- Kokie pajamų mokesčio ir VSD tarifai taikomi darbo užmokesčiui ir kitų pajamų apmokestinimui?
- Kokie pajamų mokesčio ir VSD tarifai taikomi ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros ir ilgalaikio darbo išmokoms?
- Kokie pajamų mokesčio ir VSD tarifai taikomi autoriniam atlyginimui, nuomos pajamoms?
- Kaip apmokestinamos pajamos iš įregistruotos individualios veiklos?
- Koks mėnesio neapmokestinamasis pajamų dydis (NPD) bus taikomas 2019 m.? Kaip taikyti NPD pereinamuoju laikotarpiu?
- Kokios naujos GPM lengvatos taikomos 2019 m.?
- Kaip bus taikomas NPD, jeigu darbuotojui tą patį mėnesį bus išmokėtas darbo užmokestis ir ligos išmoka?
- Kokios pajamų ir VSD deklaravimo naujovės įvedamos 2019 m.? Kaip bus deklaruojamos pajamos ir teikiamos VSD formos pereinamuoju laikotarpiu, sausio mėn.?
- Kokios yra A ir B klasės pajamų deklaravimo naujovės 2019 m.? Metinių deklaracijų ir formų teikimas 2019 m.

Darbo užmokesčio skaičiavimo pakeitimai ir naujovių taikymas 2019 m.:

• Darbas komandiruotėje – 2018 – 2019 m. ypatumai;
• Komandiruotės išlaidų pripažinimas ir mokesčiai 2019 m. Kelionės laiko apmokėjimo ypatumai.
• Suminės darbo laiko apskaitos taikymas 2018 - 2019 m.;
• Darbo laiko apskaita;
• Darbo užmokesčio sudedamosios dalys.
• Pašalpų darbuotojams, nepanaudotų atostogų kompensacijų apskaičiavimo tvarka 2019 m.;
• Kitos darbuotojų pajamos iš darbdavio lėšų ir jų apmokestinimas.;
• Darbas švenčių, poilsio dienomis, viršvalandžiai, naktinis darbas ir budėjimas;
• Vidutinis darbo užmokestis, atostoginiai;
• Išskaitų iš darbo užmokesčio vykdymo rekomendacijos;
• Darbo sutarčių įforminimo ypatumai ir keitimas 2019 m.: dažniausiai daromų klaidų apibendrinimas;
• Darbo kodekso taikymo naujausia praktika 2018–2019 m.: į kokius išaiškinimus labiausiai kreipti dėmesį skaičiuojant darbo užmokestį.