Darbo užmokesčio skaičiavimas, apskaita ir apmokestinimas 2019 m.: naujausi pakeitimai, deklaracijos ir dokumentacija

Seminarą veda:
lector img
Kristina Mikučionienė - Grant Thornton Baltic darbo užmokesčio skyriaus vadovė. Kristina jau 10 metų organizuoja darbo užmokesčio apskaitą vietinėms bei tarptautinėms įmonėms, o nuo 2009 m. sėkmingai vadovauja bei koordinuoja Grant Thornton Baltic darbo užmokesčio skyriaus darbą. Kristina vykdo visus su darbo užmokesčio apskaita susijusius darbus, konsultuoja darbuotojus ir darbdavius darbo užmokesčio apskaitos ir personalo apskaitos dokumentų pildymo, su darbo santykiais susijusių mokesčių (GPM, SODRA) klausimais. Kristina taip pat skaito pranešimus seminaruose, konferencijose arba individualiai klientams apie pasikeitimus bei naujoves darbo teisės bei darbo užmokesčio temomis.
lector img
Doc. dr. Tomas Bagdanskis – advokatų profesinės bendrijos „iLAW“ vadovaujantis partneris, darbo teisės ekspertas, praktikuojantis advokatas nuo 2002 metų, specializuojasi darbo teisės, įmonių teisės, sutarčių teisės ir atstovavimo teismuose srityse, taip pat naujojo Darbo kodekso projekto rengimo grupės narys, Darbo kodekso komentaro bendraautoris. Advokatas Tomas Bagdanskis konsultuoja daugelį gerai žinomų Lietuvos įmonių įvairiais darbo teisės klausimais, įskaitant klausimus dėl darbo organizavimo, įmonių reorganizavimo, darbuotojų perkėlimo, sutarčių sudarymo bei dėl ginčų, kylančių iš darbo teisinių santykių. Advokato Tomo Bagdanskio praktikos sritys taip pat apima klientų atstovavimą įvykus nelaimingiems atsitikimams darbe, jų priežasčių nustatyme bei tyrime, bylose dėl žalos atlyginimo. Advokatas taip pat turi sukaupęs didelę patirtį atstovaujant įmonių bei padalinių vadovus ir kitus už saugą darbe atsakingus asmenis ikiteisminiame tyrime bei baudžiamosiose bylose.
Programa:

Darbo užmokesčio skaičiavimas – tai vienas svarbiausių darbų, todėl įmonės ar įstaigos buhalteriams tenka didžiulė atsakomybė, kad darbo užmokesčio apskaičiavimas atitiktų visus teisės aktų reikalavimus. O tų reikalavimų yra kur kas daugiau, nei gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio. Darbo užmokestį reguliuoja mokestiniai, apskaitos teisės aktai, Darbo kodeksas, komandiruočių, suminės darbo laiko apskaitos taisyklės, tarptautiniai teisės aktai dėl darbo laiko. Ir tai tikrai ne baigtinis sąrašas, turint omenyje, kad visi šie teisės aktai per metus pakeičiami bent du kartus, o kiekvienam pakeitimui išleidžiami bent keli VDI ir VMI komentarai ir išaiškinimai. Taigi darbo užmokesčio apskaičiavimas, apskaita ir apmokestinimas – tai ne tik svarbiausias bet kurios organizacijos darbas, bet ir bene sudėtingiausias.

Seminaro programa:

1 dalis. Darbo užmokesčio skaičiavimo pakeitimai ir naujovių taikymas 2019 m. Lektorė Kristina Mikučionienė (10.00–13.15 val.):

• Mokesčių pakeitimai, turintys įtakos darbo užmokesčio skaičiavimui 2019 m. VDI ir VMI išaiškinimai DU skaičiavimo srityje. Kokia DU skaičiavimo praktika susiklostė per pirmąjį pusmetį? Ar viską darome gerai?
• Pajamų deklaravimo naujovės. A ir B klasės pajamų deklaravimo pakeitimai 2019 m. „Sodros“ pranešimų pildymo naujovės 2019 m.;
• Darbo užmokesčio apskaičiavimas, nustatymas darbo sutartyje ir atlygio sistemoje;
• Bazinis darbo užmokestis, priedai, premijos, kintamos darbo užmokesčio dalys ir jų sureguliavimas;
• Suminės darbo laiko apskaitos taikymas 2019 m.;
• Darbo laiko apskaita; darbo grafikai;
• Pašalpų darbuotojams, nepanaudotų atostogų kompensacijų apskaičiavimo tvarka 2019 m.;
• Kitos darbuotojų pajamos iš darbdavio lėšų ir jų apmokestinimas;
• Darbas švenčių, poilsio dienomis, viršvalandžiai, naktinis darbas ir budėjimas;
• Vidutinis darbo užmokestis, atostoginiai;
• Darbo kodekso taikymo naujausia praktika 2018–2019 m.: į kokius išaiškinimus labiausiai kreipti dėmesį skaičiuojant darbo užmokestį;
• Darbas komandiruotėje 2019 m. Kilnojamojo pobūdžio darbo apmokėjimas;
• Komandiruotės išlaidų pripažinimas ir mokesčiai 2019 m. Kelionės laiko apmokėjimo ypatumai.

2 dalis. Darbo užmokesčio dokumentacija ir kiti personalo dokumentai. Advokatas doc. dr. Tomas Bagdanskis (14.15–15.45 val.):

• Kur slypi pagrindinės rizikos rengiant personalo dokumentus?
• Kiek laisvės mums suteikia reglamentavimas rengiant personalo dokumentaciją?
• Pagrindiniai reikalavimai priėmimo į darbą dokumentacijai;
• Teisingas darbo sutarties nutraukimo dokumentavimas;
• Atostogų ir komandiruočių dokumentacija;
• Darbo apmokėjimo sistemos. Išskaitos iš darbo užmokesčio dokumentacija.