Darbuotojų atleidimo proceso valdymas: psichologiniai atleidimo pokalbio ir darbo su likusiais darbuotojais aspektai. Teisiniai aspektai

Seminarą veda:
lector img
Aistė Mažeikienė - lektorė ir konsultantė, turinti daugiau nei 18 metų patirtį vedant mokymus ir konsultuojant įmones. Verslo praktikė, organizacijų psichologė, konsultuoja ir ugdo organizacijas nuo 1999 metų. Sritys: atrankos ir mokymosi poreikių nustatymas, atrankų ir tęstinių mokymų įgyvendinimas, kompetencijų įvertinimas, motyvacijos, lojalumo, „slapto kliento“ tyrimai, metinio pokalbio ir kitų vertinimo sistemų įdiegimas įmonėse. Turi 9 metų patirtį specialistų ir vadovų atrankoje bei „galvų medžioklėje“. Dėsto dvejose aukštosiose mokyklose „Žmogiškųjų išteklių valdymą“, „Vadovavimo psichologiją“, „Verslo psichologiją“ ir „Retoriką“. Aistės straipsniai organizacijų bei taikomosios psichologijos tematika publikuojami verslo, mokslo ir populiariuose leidiniuose (1999-2012). 2011 m. VGTU išleistas vadovėlis „Verslo derybos“.
lector img
Mantas Mikalopas yra advokatų profesinės bendrijos „iLAW“ advokatas. Pagrindinės advokato praktikos sritys: darbo, įmonių, sutarčių bei reklamos teisė, civilinės atsakomybės taikymas ir atstovavimas teisminiuose ginčuose. Mantas Mikalopas taip pat teikia teisines konsultacijas įvairiose visuomenės informavimo priemonėse, veda įmonių vidinius ir atviruosius mokymus. 2013-2015 m. dėstė darbo teisės paskaitas ir vedė seminarus Kazimiero Simonavičiaus universitete, nuo 2017 m. rugsėjo dėsto verslo teisę ISM vadybos ir ekonomikos universitete.Tarptautinio teisės žinyno „Chambers Europe“ paskelbtame 2016 m. geriausių advokatų kontorų ir teisininkų reitinge advokatų kontora „iLAW“ buvo įvertinta kaip viena iš lyderiaujančių teisės firmų darbo teisės srityje, o advokatas Mantas Mikalopas išskirtas kaip darbo teisės ekspertas. Šis advokatas žinyne „Chambers Europe“ įvardijamas kaip kylanti žvaigždė Lietuvos darbo teisės rinkoje, jis yra pelnęs klientų pripažinimą dėl to, kad „ieško sprendimų, o ne tik išvardija galimybes“.
Programa:

Seminaras skirtas privataus ir viešojo sektorių visų lygių vadovams, personalo vadovams ir specialistams – tiems, kuriems tenka kalbėtis su iš darbo atleidžiamais (ar jau atleistais) žmonėmis, taip pat atsakinėti į pasilikusių darbuotojų klausimus ir tvarkytis su įtempta situacija po pasikeitimų.

Seminare ras atsakymus tie, kurie nori įgyti daugiau psichologinių žinių apie pozityvios nuostatos dėl pasikeitimų formavimą atleidimo iš darbo metu, sužinoti, kaip etiškai ir korektiškai atsisveikinti su darbuotoju, kaip ir kada pateikti jam informaciją apie atleidimą, kaip užkirsti kelią nepageidaujamiems padariniams – pasiliekančių darbuotojų nesaugumui, sumažėjusiam darbingumui dėl įtampos ir pačios organizacijos įvaizdžiui (tuo atveju, jei finalinis pokalbis vyks nekorektiškai).

Išmoksime, kaip „neuždaryti durų“ tokio pokalbio metu – nes nežinia, kur su atleistu iš darbo žmogumi susitiksite ir po kurio laiko.

Seminare taip pat bus aptarti darbuotojų atleidimo teisiniai aspektai.

1 dalis. Lektorė Aistė Mažeikienė. 9.00–14.45 val.

1. Atleidimo procesas: kas, kur, kada?

• „Teisingumo vykdytojo“ vaidmuo: budelis ar terapeutas?
• Ką keičia darbuotojų atleidimas?
• Asmeninis pasirengimas pateikti nepalankią informaciją.
• Nuostatos dėl pasikeitimų valdymas: kai chaosą verčiame naujų veiklos būdų paieška ir tvarka, grėsmes – galimybėmis, nuostolius – laimėjimais.
• Pozityvaus mąstymo principai kebliose finalinio pokalbio situacijose.

2. Atleidimo pokalbio struktūra ir eiga:

• Pokalbio struktūra.
• Informacijos pateikimo metodai.
• Argumentavimo principai.
• Atsakymai į klausimus: pasiruošimo ir savitvardos treniruotės.

3. Praktika ir konkrečių atvejų analizė. Pasirengimas galimoms darbuotojo reakcijoms:

• Informacijos „kodėl ir už ką?“ pateikimas: ką sakyti ir ko nesakyti finalinio pokalbio metu? Praktinės užduotys.
• Finalinis pokalbis: kritinių situacijų suvaldymas.
• Žmogaus reakcijų spektras kritinėse situacijose. Kaip suvaldyti kitus ir save?
• Kaip elgtis, kad žmogus pats prisiimtų atsakomybę už tolesnę savo karjerą?
• Priežastys, dėl kurių finalinis pokalbis užsitęsia iki kelių „priešpaskutinių“ susitikimų: kaip nebūti „mama“ ar „tėčiu“?

4. Po atleidimų, reorganizavimų ir pokyčių: kaip elgtis su pasilikusiais darbuotojais?

• Situacijos valdymas po atleidimo: potencialūs nuostoliai darbo efektyvumui ir organizacijos / skyriaus / padalinio įvaizdžiui.
• Komunikacija krizės ir gandų sąlygomis. Vadovų ir „antikrizinės komandos“ vaidmuo.
• Ar pasiteisina „viskas gerai, nieko neįvyko“ taktika? Kaip elgiasi likusieji ir kaip elgtis su jais?
• Rekomendacijos, kaip suvaldyti gandus ir „mitus“: praktika.

2 dalis. Advokatas Mantas Mikalopas. 15.00–16.30 val.

• Darbo sutarties nutraukimas darbuotojo valia;
• Darbo sutarties nutraukimas šalių susitarimu;
• Darbo sutarties nutraukimas dėl nuo darbdavio priklausančių priežasčių (svarbios priežastys, darbdavio valia);
• Darbo sutarties nutraukimas darbuotojui netinkamai atliekant darbo funkcijas;
• Darbo sutarties pasibaigimas dėl nuo šalių valios nepriklausančių priežasčių.