Darbuotojų sauga ir sveikata 2018 m.: naujausi teisės aktai, teisminė praktika ir VDI rekomendacijos

Seminarą veda:
lector img
Jonas Gricius - Lietuvos Respublikos vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius.
lector img
Advokatas Rimantas Stanevičius dirba Valiunas Ellex, didžiausioje ir tarptautiniu mastu aukščiausiai vertinamoje advokatų kontoroje Baltijos šalyse. Jis priklauso kontoros Įmonių praktikos grupės Darbo teisės pogrupiui. Ilgametė specializacija darbo teisės srityje, taip pat pedagoginio darbo patirtis (Rimantas Stanevičius studijavo ir dirbo Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Darbo teisės katedroje nuo 2003 m. iki 2008 m.) leidžia lektoriui seminaruose ne tik aptarti aktualius tesės aktų aiškinimo aspektus, bet ir dalintis praktine jų taikymo patirtimi.
lector img
Saulius Balčiūnas yra Valstybinės darbo inspekcijos Darbuotojų saugos ir sveikatos skyriaus vedėjas - vyriausiasis darbo inspektorius.
lector img
Advokatas dr. Vilius Mačiulaitis yra gerai žinomas darbo teisės specialistas, 2012-2014 m. ėjęs Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus pareigas. Advokatų kontoroje iLAW V.Mačiulaitis specializuojasi darbo teisės, darbuotojų saugos ir sveikatos, administracinės teisės srityse, taip pat dirba su verslo bei administraciniais ginčais. Valstybinėje darbo inspekcijoje Vilius Mačiulaitis dirbo daugiau nei 12 metų, per kuriuos perėjo visas karjeros grandis - nuo vyriausiojo specialisto iki įstaigos vadovo. Pastaraisiais metais p. Mačiulaitis buvo atsakingas už darbo inspekcijos veiklos organizavimą, o pagrindinė jo veiklos sritis buvo darbo įstatymų bei darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų prevencija. Dr. Vilius Mačiulaitis taip pat dirba Mykolo Romerio universiteto Verslo teisės katedroje, kur dėsto darbo teisės bei darbo sutarčių disciplinas, vadovauja magistro baigiamųjų darbų rengimui bei gynimams. V.Mačiulaitis stažavosi Tarptautinės darbo organizacijos mokymų centre Turine (Italija), Europos teisės akademijoje Triere (Vokietija), Budapešto verslo koledže (Vengrija), kaip ekspertas dalyvavo įvairiose Tarptautinės darbo organizacijos, Europos Komisijos bei nacionalinių institucijų darbo grupėse.
Programa:

Lietuvos Respublikos vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius Jonas Gricius (10.00–10.45 val.):

• Valstybinės darbo inspekcijos vykdomų patikrinimų tvarka ir dažniausios įmonių daromos klaidos;
• Rekomendacijos darbdaviams įgyvendinant VDI išaiškinimus.

Valstybinės darbo inspekcijos Nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų skyriaus vedėjas Saulius Balčiūnas (10.45–11.30 val.):

• Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimas ir prevencija;
• Profesinės rizikos vertinimas;
• Darbuotojų instruktavimas.

Advokatų profesinės bendrijos „iLAW“ partneris, advokatas dr. Vilius Mačiulaitis (11.45–13.15 val.):

• Darbo kodekso įtaka darbuotojų saugos ir sveikatos reguliavimui;
• Pokyčiai saugos darbe teisės aktų taikymo srityje, praktika, įžvalgos;
• Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo naujausi pakeitimai.

Advokatų kontoros „Ellex Valiunas“ advokatas Rimantas Stanevičius (14.15–15.45 val.):

• Ginčai dėl nelaimingų atsitikimų darbe: į ką kreipia dėmesį teismas?