Darbuotojų sauga ir sveikata 2019 m.: naujausi teisės aktai, teisminė praktika ir VDI rekomendacijos

Seminarą veda:
lector img
Jurga Balčiūnienė - Valstybinės darbo inspekcijos prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vilniaus teritorinio skyriaus Vyriausioji darbo inspektorė.
lector img
lector img
Saulius Balčiūnas yra Valstybinės darbo inspekcijos Darbuotojų saugos ir sveikatos skyriaus vedėjas - vyriausiasis darbo inspektorius.
lector img
Doc. dr. Tomas Bagdanskis – advokatų profesinės bendrijos „iLAW“ vadovaujantis partneris, darbo teisės ekspertas, praktikuojantis advokatas nuo 2002 metų, specializuojasi darbo teisės, įmonių teisės, sutarčių teisės ir atstovavimo teismuose srityse, taip pat naujojo Darbo kodekso projekto rengimo grupės narys, Darbo kodekso komentaro bendraautoris. Advokatas Tomas Bagdanskis konsultuoja daugelį gerai žinomų Lietuvos įmonių įvairiais darbo teisės klausimais, įskaitant klausimus dėl darbo organizavimo, įmonių reorganizavimo, darbuotojų perkėlimo, sutarčių sudarymo bei dėl ginčų, kylančių iš darbo teisinių santykių. Advokato Tomo Bagdanskio praktikos sritys taip pat apima klientų atstovavimą įvykus nelaimingiems atsitikimams darbe, jų priežasčių nustatyme bei tyrime, bylose dėl žalos atlyginimo. Advokatas taip pat turi sukaupęs didelę patirtį atstovaujant įmonių bei padalinių vadovus ir kitus už saugą darbe atsakingus asmenis ikiteisminiame tyrime bei baudžiamosiose bylose.
lector img
Advokatas dr. Vilius Mačiulaitis yra gerai žinomas darbo teisės specialistas, 2012-2014 m. ėjęs Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus pareigas. Advokatų kontoroje iLAW V.Mačiulaitis specializuojasi darbo teisės, darbuotojų saugos ir sveikatos, administracinės teisės srityse, taip pat dirba su verslo bei administraciniais ginčais. Valstybinėje darbo inspekcijoje Vilius Mačiulaitis dirbo daugiau nei 12 metų, per kuriuos perėjo visas karjeros grandis - nuo vyriausiojo specialisto iki įstaigos vadovo. Pastaraisiais metais p. Mačiulaitis buvo atsakingas už darbo inspekcijos veiklos organizavimą, o pagrindinė jo veiklos sritis buvo darbo įstatymų bei darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų prevencija. Dr. Vilius Mačiulaitis taip pat dirba Mykolo Romerio universiteto Verslo teisės katedroje, kur dėsto darbo teisės bei darbo sutarčių disciplinas, vadovauja magistro baigiamųjų darbų rengimui bei gynimams. V.Mačiulaitis stažavosi Tarptautinės darbo organizacijos mokymų centre Turine (Italija), Europos teisės akademijoje Triere (Vokietija), Budapešto verslo koledže (Vengrija), kaip ekspertas dalyvavo įvairiose Tarptautinės darbo organizacijos, Europos Komisijos bei nacionalinių institucijų darbo grupėse.
Programa:

VDI specialistai pastebi, kad dažnai nelaimių darbe galima išvengti laikantis elementarių darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų, tinkamai ir laiku įvertinant profesinę riziką. DSS specialistai pastebi, kad dažnai šių nelaimių darbe galima išvengti laikantis elementarių darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų, tinkamai ir laiku įvertinant profesinę riziką.

O vienas paprasčiausių būdų tai padaryti yra nepaliaujamai gilinti ir atnaujinti žinias. Todėl kviečiame į praktinę Darbuotojų saugos ir sveikatos konferenciją.

Konferencijos programa:

Advokatų profesinės bendrijos „iLAW“ partneris, advokatas doc. dr. Tomas Bagdanskis (9.00–10.30 val.):

• Naujausia darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentacijos praktika;
• Ginčai darbuotojų saugos ir sveikatos srityje. Naujausia teismų praktika;
• Ginčai, kylantys iš darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentacijos.

Advokatų profesinės bendrijos „iLAW“ partneris, advokatas dr. Vilius Mačiulaitis (10.45–12.15 val.):

• Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo naujovės;
• Poilsio ir darbo laiko reguliavimas, apskaita ir derinimas tarp Darbo kodekso ir DSS reikalavimų;
• Darbo kodekso įtaka darbuotojų saugos ir sveikatos reguliavimui;
• Pokyčiai saugos darbe teisės aktų taikymo srityje, praktika, įžvalgos.

Valstybinės darbo inspekcijos Darbuotojų saugos ir sveikatos skyriaus vedėjas Saulius Balčiūnas (13.15–14.45 val.):

• Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimas ir prevencija;
• Tinkamos DSS politikos formavimas įmonėje: VDI rekomendacijų praktinis įgyvendinimas;
• Profesinės rizikos vertinimas:
     - Profesinės rizikos dydžio ir priimtinumo nustatymo pavyzdys;
     - Vertinami rizikos veiksniai ir jų dokumentacija;
• Darbuotojų instruktavimas. Darbas su pavojingais įrenginiais. Darbo vietų įrengimo teisiniai reikalavimai ir praktinis įgyvendinimas.

Kauno apygardos teismo teisėjas Marius Bartninkas (15.00–15.45 val.):

• Įrodinėjimo procesas darbo ginčuose.

Valstybinės darbo inspekcijos Vyriausioji darbo inspektorė Jurga Balčiūnienė (15.45–16.30 val.):

• Darbo saugos psichologija;
• Psichologinės nelaimingų atsitikimų darbe priežastys;
• Saugos kultūra.