Darbuotojų sauga ir sveikata 2020 m.: naujausi teisės aktai, teisminė praktika ir VDI rekomendacijos

Seminarą veda:
lector img
Saulius Balčiūnas yra Valstybinės darbo inspekcijos Darbuotojų saugos ir sveikatos skyriaus vedėjas - vyriausiasis darbo inspektorius.
lector img
Saulius Zabulėnas - UAB „Verslo Aljansas“ Vilniaus skyriaus direktorius, gaisrinės ir civilinės saugos specialistas, praktikas, vedantis teorinius ir praktinius mokymus gaisrinės ir civilinės saugos srityje.
lector img
Doc. dr. Tomas Bagdanskis – advokatų profesinės bendrijos „iLAW“ vadovaujantis partneris, darbo teisės ekspertas, praktikuojantis advokatas nuo 2002 metų, specializuojasi darbo teisės, įmonių teisės, sutarčių teisės ir atstovavimo teismuose srityse, taip pat naujojo Darbo kodekso projekto rengimo grupės narys, Darbo kodekso komentaro bendraautoris. Advokatas Tomas Bagdanskis konsultuoja daugelį gerai žinomų Lietuvos įmonių įvairiais darbo teisės klausimais, įskaitant klausimus dėl darbo organizavimo, įmonių reorganizavimo, darbuotojų perkėlimo, sutarčių sudarymo bei dėl ginčų, kylančių iš darbo teisinių santykių. Advokato Tomo Bagdanskio praktikos sritys taip pat apima klientų atstovavimą įvykus nelaimingiems atsitikimams darbe, jų priežasčių nustatyme bei tyrime, bylose dėl žalos atlyginimo. Advokatas taip pat turi sukaupęs didelę patirtį atstovaujant įmonių bei padalinių vadovus ir kitus už saugą darbe atsakingus asmenis ikiteisminiame tyrime bei baudžiamosiose bylose.
lector img
Advokatas dr. Vilius Mačiulaitis yra gerai žinomas darbo teisės specialistas, 2012-2014 m. ėjęs Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus pareigas. Advokatų kontoroje iLAW V.Mačiulaitis specializuojasi darbo teisės, darbuotojų saugos ir sveikatos, administracinės teisės srityse, taip pat dirba su verslo bei administraciniais ginčais. Valstybinėje darbo inspekcijoje Vilius Mačiulaitis dirbo daugiau nei 12 metų, per kuriuos perėjo visas karjeros grandis - nuo vyriausiojo specialisto iki įstaigos vadovo. Pastaraisiais metais p. Mačiulaitis buvo atsakingas už darbo inspekcijos veiklos organizavimą, o pagrindinė jo veiklos sritis buvo darbo įstatymų bei darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų prevencija. Dr. Vilius Mačiulaitis taip pat dirba Mykolo Romerio universiteto Verslo teisės katedroje, kur dėsto darbo teisės bei darbo sutarčių disciplinas, vadovauja magistro baigiamųjų darbų rengimui bei gynimams. V.Mačiulaitis stažavosi Tarptautinės darbo organizacijos mokymų centre Turine (Italija), Europos teisės akademijoje Triere (Vokietija), Budapešto verslo koledže (Vengrija), kaip ekspertas dalyvavo įvairiose Tarptautinės darbo organizacijos, Europos Komisijos bei nacionalinių institucijų darbo grupėse.
Programa:

2020 m. Darbuotojų saugos ir sveikatos konferencija ypatinga, nes metų pradžioje turėsime pradėti taikyti daugybę naujovių:

1. Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo pakeitimus nuo 2020 m. gegužės 1 d.
2. Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo pakeitimus nuo 2020 m. sausio 1 d.
3. Darbo vietos įrengimo reikalavimų pakeitimus nuo 2020 m. sausio 1 d.

Visos šios naujovės, taip pat naujausios tendencijos, praktika ir dokumentavimo ypatumai bus analizuojami konferencijoje „Darbuotojų sauga ir sveikata 2020 m.“.

Konferencija skirta visiems darbuotojų saugos ir sveikatos specialistams, įmonių ir įstaigų vadovams, kitiems specialistams, atsakingiems už darbuotojų saugą ir sveikatą organizacijoje.

SVARBU! Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo pakeitimai nuo 2020-05-01. Plačiau

Programa:

Advokatų profesinės bendrijos „ILAW“ partneris, advokatas doc. dr. Tomas Bagdanskis (10.00–11.00 val.):

• Naujausia darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentacijos praktika;
• Ginčai darbuotojų saugos ir sveikatos srityje. Naujausia teismų praktika;
• Ginčai, kylantys iš darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentacijos.

UAB „Verslo Aljansas“ Vilniaus skyriaus direktorius Saulius Zabulėnas (11.00–11.45 val.):

• Naujausi Priešgaisrinės saugos teisinio reguliavimo pokyčiai ir praktika. Gaisrinės saugos reikalavimų įgyvendinimas.

Valstybinės darbo inspekcijos Darbuotojų saugos ir sveikatos skyriaus vedėjas Saulius Balčiūnas (12.45–14.15 val.):

• Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo pakeitimo projekto esmė ir tikslai.
• Darbo vietų įrengimą reglamentuojančių teisės aktų sistema. Fizikinių (šiluminio komforto, apšvietimo, triukšmo ir kt.) ir cheminių rizikos veiksnių prevencijos praktinis įgyvendinimas.
• Praktiniai patarimai tiriant psichosocialinius rizikos veiksnius (Psichosocialinių rizikos veiksnių vertinimo metodinių nurodymų naujos redakcijos nuostatų įgyvendinimas).
• Ergonominių rizikos veiksnių vertinimo metodinių nurodymų naujos redakcijos projekto apžvalga, galimos teisinės pasekmės.

Advokatų profesinės bendrijos „ILAW“ partneris, advokatas dr. Vilius Mačiulaitis (14.30–16.00 val.):

• Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo naujovės. Planuojami svarbūs DSSĮ pakeitimai nuo 2020-05-01;
• Poilsio ir darbo laiko reguliavimas, apskaita ir derinimas nuo 2020-01-01;
• Darbo kodekso įtaka darbuotojų saugos ir sveikatos reguliavimui;
• Pokyčiai saugos darbe teisės aktų taikymo srityje nuo 2020-01-01.