Darbuotojų sauga ir sveikata įsigaliojus naujajam Darbo kodeksui

Seminarą veda:
lector img
Dr. Andrius Verikas yra Vilniaus apygardos teismo teisėjas.
lector img
Arūnas Lupeika - Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus pavaduotojas.
lector img
Doc. dr. Tomas Bagdanskis – advokatų profesinės bendrijos „iLAW“ vadovaujantis partneris, darbo teisės ekspertas, praktikuojantis advokatas nuo 2002 metų, specializuojasi darbo teisės, įmonių teisės, sutarčių teisės ir atstovavimo teismuose srityse, taip pat naujojo Darbo kodekso projekto rengimo grupės narys, Darbo kodekso komentaro bendraautoris. Advokatas Tomas Bagdanskis konsultuoja daugelį gerai žinomų Lietuvos įmonių įvairiais darbo teisės klausimais, įskaitant klausimus dėl darbo organizavimo, įmonių reorganizavimo, darbuotojų perkėlimo, sutarčių sudarymo bei dėl ginčų, kylančių iš darbo teisinių santykių. Advokato Tomo Bagdanskio praktikos sritys taip pat apima klientų atstovavimą įvykus nelaimingiems atsitikimams darbe, jų priežasčių nustatyme bei tyrime, bylose dėl žalos atlyginimo. Advokatas taip pat turi sukaupęs didelę patirtį atstovaujant įmonių bei padalinių vadovus ir kitus už saugą darbe atsakingus asmenis ikiteisminiame tyrime bei baudžiamosiose bylose.
lector img
Advokatas dr. Vilius Mačiulaitis yra gerai žinomas darbo teisės specialistas, 2012-2014 m. ėjęs Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus pareigas. Advokatų kontoroje iLAW V.Mačiulaitis specializuojasi darbo teisės, darbuotojų saugos ir sveikatos, administracinės teisės srityse, taip pat dirba su verslo bei administraciniais ginčais. Valstybinėje darbo inspekcijoje Vilius Mačiulaitis dirbo daugiau nei 12 metų, per kuriuos perėjo visas karjeros grandis - nuo vyriausiojo specialisto iki įstaigos vadovo. Pastaraisiais metais p. Mačiulaitis buvo atsakingas už darbo inspekcijos veiklos organizavimą, o pagrindinė jo veiklos sritis buvo darbo įstatymų bei darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų prevencija. Dr. Vilius Mačiulaitis taip pat dirba Mykolo Romerio universiteto Verslo teisės katedroje, kur dėsto darbo teisės bei darbo sutarčių disciplinas, vadovauja magistro baigiamųjų darbų rengimui bei gynimams. V.Mačiulaitis stažavosi Tarptautinės darbo organizacijos mokymų centre Turine (Italija), Europos teisės akademijoje Triere (Vokietija), Budapešto verslo koledže (Vengrija), kaip ekspertas dalyvavo įvairiose Tarptautinės darbo organizacijos, Europos Komisijos bei nacionalinių institucijų darbo grupėse.
Programa:

Vilniaus apygardos teismo teisėjas dr. Andrius Verikas (10.00–10.45 val.):

• Ginčai darbuotojų saugos ir sveikatos pažeidimų bylose. Naujausia teismų praktika.

Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus pavaduotojas Arūnas Lupeika (10.45–12.15 val.):

• Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimas ir prevencija;
• Profesinės rizikos vertinimas;
• Darbuotojų instruktavimas.

Advokatas doc. dr. Tomas Bagdanskis (13.15–14.00 val.):

• Naujausia darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentacijos praktika;
• Ginčai, kylantys iš darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentacijos.

Advokatas dr. Vilius Mačiulaitis (14.00–16.30 val.):

• Naujojo Darbo kodekso įtaka Darbuotojų saugos ir sveikatos reguliavimui;
• Pokyčiai saugos darbe teisės aktų taikymo srityje, praktika, įžvalgos;
• Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo naujausi pakeitimai.