Darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentacija ir profesinės rizikos vertinimo naujovės 2018 m.

Seminarą veda:
lector img
Advokatas dr. Vilius Mačiulaitis yra gerai žinomas darbo teisės specialistas, 2012-2014 m. ėjęs Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus pareigas. Advokatų kontoroje iLAW V.Mačiulaitis specializuojasi darbo teisės, darbuotojų saugos ir sveikatos, administracinės teisės srityse, taip pat dirba su verslo bei administraciniais ginčais. Valstybinėje darbo inspekcijoje Vilius Mačiulaitis dirbo daugiau nei 12 metų, per kuriuos perėjo visas karjeros grandis - nuo vyriausiojo specialisto iki įstaigos vadovo. Pastaraisiais metais p. Mačiulaitis buvo atsakingas už darbo inspekcijos veiklos organizavimą, o pagrindinė jo veiklos sritis buvo darbo įstatymų bei darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų prevencija. Dr. Vilius Mačiulaitis taip pat dirba Mykolo Romerio universiteto Verslo teisės katedroje, kur dėsto darbo teisės bei darbo sutarčių disciplinas, vadovauja magistro baigiamųjų darbų rengimui bei gynimams. V.Mačiulaitis stažavosi Tarptautinės darbo organizacijos mokymų centre Turine (Italija), Europos teisės akademijoje Triere (Vokietija), Budapešto verslo koledže (Vengrija), kaip ekspertas dalyvavo įvairiose Tarptautinės darbo organizacijos, Europos Komisijos bei nacionalinių institucijų darbo grupėse.
Programa:

Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų dokumentacija:

• Darbdavių teisės darbuotojų saugos ir sveikatos srityje: kokia dokumentacija yra privaloma ir kuri rekomenduojama?
• Darbuotojų instruktavimas ir mokymas;
• Darbuotojų saugos ir sveikatos vidinė kontrolė įmonėje;
• Darbuotojų dalyvavimas rengiant darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentaciją;
• Nelaimingų atsitikimų darbe dokumentacija ir organizacijoms kylančios pareigos;
• Atsakomybė už darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimų pažeidimus.

Profesinės rizikos vertinimas:

• Pagrindiniai rizikos vertinimo etapai;
• Rizikos vertinimo dokumentavimas;
• Profesinės rizikos dydžio ir priimtinumo nustatymo pavyzdys;
• Vertinami rizikos veiksniai ir jų dokumentacija;
• Nepriimtinos, toleruotinos ir priimtinos rizikos nustatymas.