Dokumentų ir elektroninių dokumentų tvarkymas (archyvavimas) ir apskaita

Seminarą veda:
lector img
Programa:

Seminaro dalyviai nagrinės naujausius dokumentų valdymo taisyklių pakeitimus ir praktines įstaigų dokumentų valdymo situacijas:
- kaip sudaryti dokumentacijos planus ir vykdyti dokumentų apskaitą;
- kaip organizuoti archyvavimo procesą ir dokumentacijos parengimą;
- kaip optimizuoti elektroninių dokumentų apskaitą ir archyvavimą.

Seminaro programa:

• Dokumentų valdymą reglamentuojantys teisės aktai, jų pakeitimai ir taikymas;
• Paskutiniai Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės pakeitimai;
• Įstaigos dokumentų valdymo organizavimas;
• Įstaigos dokumentų apskaita, dokumentų registrai;
• Įstaigos veiklos dokumentų sisteminimas: dokumentacijos planas; bylų sudarymas;
• Elektroninių dokumentų nuorašų ir išrašų spausdinimas;
• Užbaigtų bylų tvarkymas;
• Dokumentų vertės ekspertizė;
• Dokumentų naikinimas;
• Užbaigtų bylų apskaita, nuolat ir ilgai saugomų bylų apyrašų sudarymas;
• Dokumentų saugojimas ir naudojimas.