Dokumentų valdymo naujovės ir aktualijos

Seminarą veda:
lector img
Rasa Grigonienė – Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto lektorė. Konsultuoja bei veda mokymus, yra publikavusi vadovėlių ir straipsnių dokumentų rengimo, darbo santykių teisinio reguliavimo temomis. Rasa yra Valstybinės darbo inspekcijos Vilniaus teritorinio skyriaus darbo ginčų komisijos narė.
Programa:

• Popierinių, skaitmeninių ir elektroninių dokumentų sistemos. Jų administravimas, iškylančios rizikos.
• Skaitmeninės dokumentų kopijos, jų teisinė galia ir naudojimas įmonės, įstaigos veikloje.
• Elektroninių dokumentų valdymo sistemų reikalavimai. Elektroninis parašas ir jo teisinė galia.
• Dokumentų valdymo perkėlimas (visiškai ar iš dalies) į skaitmeninę erdvę.

Asmens duomenų naudojimas ir apsauga

• Ką reikėtų keisti dokumentų valdymo praktikoje?
• Kokių dokumentų nebegalima kaupti ir valdyti?
• Darbuotojų informavimas, supažindinimas.

Dokumentų rengimo aktualijos

• Bendrieji dokumentų įforminimo reikalavimai, pakeitimai.
• Teisės aktų rengimas, atsižvelgiant į Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas.
• Dažniausios klaidos.

Dokumentų apyvartos organizavimas

• Dokumentų sisteminimo į bylas naujovės, bylų antraščių tinkamas formulavimas.
• Skaitmeninių kopijų, elektroninių dokumentų bylos. Vaizdo ir garso dokumentai, fotodokumentai.
• Bylų saugojimo terminų pasikeitimai.

• Dokumentų apyvartos mažinimo principo įgyvendinimas.
• Efektyvus dokumentų derinimas, pasirašymas, supažindinimas, rezoliucijų rašymas, vykdymas, vykdymo kontrolė, siuntimas ir kt.
• Komunikacijos galimybės tarp atskirų vienos įstaigos skyrių (buhalterijos, administracijos, personalo sk. ir kt.).

Užbaigtų bylų tvarkymo ir perdavimo į įstaigos archyvą aktualijos.