Duomenų pateikimas į Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą (VSAKIS)

Seminarą veda:
lector img
Renata Paškauskienė – viešojo sektoriaus apskaitos ekspertė, turinti daugiau kaip 20 metų vyr. buhalterio darbo patirties įvairaus lygio viešojo sektoriaus įstaigose, verslo įmonėse bei audito įmonėje. Renata specializuojasi viešojo sektoriaus apskaitos srityje, veda seminarus su VSAFAS susijusiomis temomis, skelbia straipsnius specialiojoje spaudoje.
Programa:

Seminare bus aptariama VSAFAS, taip pat analizuojamos ūkinės operacijos ir kitos apskaitos situacijos, kad būtų užtikrintas sėkmingas 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinių duomenų įkėlimas į VSAKIS.

Bus pateikiamos rekomendacijos, kaip parengti 2018 m. finansinę atskaitomybę, taip pat rekomendacijos, kaip įkelti duomenis į VSAKIS (aptariamos konkrečios duomenų pateikimo eilutės).

Seminaro dalyviams bus aktualu informacijos apie pasikeitimus VSAKIS, buvusias klaidas pateikimas, klaidų VSAKIS duomenyse prevencijos analizė.

Siekiant maksimaliai išnaudoti mokymams skirtą laiką, seminaro II dalyje bus pateikiama naujausia informacija apie teisės aktų pakeitimus.

Seminaro programa:

1. Duomenų įkėlimas į VSAKIS:

• Tarpusavio operacijų derinimas. Duomenų įkėlimas;
• Finansinės būklės ataskaitos duomenų įkėlimas;
• Veiklos rezultatų ataskaitos duomenų įkėlimas;
• Grynojo turto pokyčių ataskaitos duomenys;
• Pinigų srautų ataskaitos duomenų įkėlimas;
• Aiškinamojo rašto duomenų įkėlimas;
• Nederinamų operacijų pateikimas;
• Kiti veiksmai, kurie reikalingi sėkmingam ir teisingam ataskaitų duomenų pateikimui į VSAKIS.

2. Naujausia informacija apie teisės aktų pakeitimus:

• Buhalterinės apskaitos įstatymo, Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo pakeitimai. Naujas finansų kontrolės sistemos reglamentavimas. Buhalterinės apskaitos organizavimo taisyklių naujoji redakcija nuo 2018-09-11;
• Metinių ir tarpinių ataskaitų teikimas pagal pasikeitusius reikalavimus;
• Turto apskaitos peržiūra rengiantis sudaryti metinį finansinių ataskaitų rinkinį. Finansavimo sumos, įsipareigojimai, dažniausiai pasitaikančios klaidos ir ataskaitų tikrinimo principai;
• Biudžeto pajamų ir išlaidų klasifikacijos taikymo aktualijos 2019 metais, sąsajos su 10-uoju VSAFAS ir 11-uoju VSAFAS.