Dvigubo apmokestinimo sutarčių taikymas, problematika ir pokyčiai nuo 2019 m.

Seminarą veda:
lector img
Ingrida Steponavičienė, LL.M. – advokatų profesinės bendrijos „iLAW“ asocijuota partnerė, įmonių ir mokesčių teisės ekspertė, mokesčių grupės vadovė, teisine praktika užsiima nuo 2001, nuo 2008 yra praktikuojanti advokatė. Beveik 16 metų teisinės ir bendravimo su klientais praktikos advokatei leidžia ne tik išspręsti konkrečią teisinę problemą, bet ir pažvelgti į ją plačiau, užbėgti už akių galimoms teisinėms ir mokesčių rizikoms, pasiūlyti ir įgyvendinti alternatyvias problemų sprendimo priemones, teisinėmis priemonėmis padėti klientui suvaldyti verslo procesus. Advokatė konsultuoja viešuosius ir privačiuosius juridinius asmenis, vietos ir tarptautines įmonių grupes, taip pat ir fizinius asmenis, paprastai vykdančius veiklą keliose valstybėse, dažniausiai veikiančius paslaugų, IT, nekilnojamojo turto, tarptautinės prekybos, farmacijos sektoriuose.
Programa:

Nuo 2019 m. sausio 1 d. įsipareigota taip pakeisti dvišales dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, kad jos atitiktų EBPO ir G20 Mokesčių bazės erozijos ir pelno perkėlimo projekto rekomendacijas dėl priemonių, skirtų kovai su agresyviu mokesčių planavimu, susijusių su Hibridiniais neatitikimais (BEPS 2 veiksmas), Piktnaudžiavimu sutartimis (BEPS 6 veiksmas), Nuolatinių buveinių vengimu (BEPS 7 veiksmas) ir Ginčų sprendimo gerinimu (BEPS 14 veiksmas). Apie tai plačiau skaitykite VMI komentare.

Šis seminaras skirtas įmonėms, kurios vykdo tarptautinę prekybą ir paslaugų teikimą ir kurioms kyla dvigubo apmokestinimo rizikos dėl nuolatinės buveinės, darbo pajamų, vadovų pajamų, palūkanų, honorarų, dividendų mokėjimo, nekilnojamojo turto pajamų, nuomos ir kitų pajamų.

Seminaro programa:

• Dvigubo apmokestinimo sutarčių (DAIS) pakeitimai nuo 2019 m. (OECD inicijuotas daugiašalis sutarčių pakeitimas);
• DAIS taikymo principai;
• Asmenys ir pajamos, kuriems taikomos sutartys (darbo pajamos, vadovų pajamos, palūkanos, honorarai, dividendai, nekilnojamojo turto pajamos ir kt.);
• Darbo užmokestis vs. darbuotojų nuoma; nuolatinių buveinių reguliavimas pagal DAIS vs. nacionalinė teisė;
• Dvigubo apmokestinimo pagal DAIS naikinimo būdai vs. nacionalinės teisės reguliavimas;
• DAIS taikymo procedūros ir reikiami dokumentai;
• Priemonės prieš piktnaudžiavimą DAIS nuostatomis;
• DAIS su UK reikšmė po „Brexito“.