Elektroninė prekyba 2019 m.: PVM apmokestinimo pertvarka, deklaravimas ir apskaita

Seminarą veda:
lector img
Algirdas Kviklys - PwC Mokesčių ir teisės skyriaus projektų vadovas. Algirdas konsultuoja Lietuvos ir užsienio įmones apmokestinimo, mokestinės rizikos valdymo ir mokesčių optimizavimo klausimais. Taip pat veda seminarus PVM taikymo, PVM rizikos valdymo ir dokumentavimo klausimais, teikia rekomendacijas dėl naujausios mokestinės praktikos įgyvendinimo. Algirdas taip pat dalyvavo teikiant rekomendacijas dėl mokesčių administratoriaus kontrolės proceso optimizavimo ir rengiant išmaniosios mokesčių administravimo sistemos gaires.
Programa:

Atsižvelgiant į Tarybos direktyvą (ES) 2017/2455, buvo pakeistas PVM įstatymas. Jo pakeitimai įsigalioja nuo 2019 m. sausio 1 d. ir apima pakeistas taisykles, kaip apmokestinti elektroninę prekybą PVM. Tai ypač svarbu prekybos ir kitoms įmonėms, vykdančioms pardavimus elektroniniu būdu. Todėl šiame seminare lektorius:

- Nagrinės pagrindines PVM įstatymo nuostatas dėl elektroninės prekybos ir kaip jos keičiasi nuo 2019 m. sausio 1 d. (Atskleisdamas šį punktą lektorius sistemiškai nagrinės tiek PVM įstatymo, tiek ir pakeistos PVM direktyvos nuostatas);
- Kokios yra pagrindinės PVM prievolės, kylančios įmonėms, vykdančioms elektroninę prekybą: registracija, atskaita, apmokestinimas ir specialių schemų taikymas;
- Kokie yra PVM deklaravimo ypatumai, su kuriais susiduria įmonės ir kiti PVM mokėtojai vykdydami elektroninę prekybą?

Seminaro programa:

• PVM įstatymo pakeitimai, naujai reguliuojantys elektroninę prekybą nuo 2019-01-01;
• Elektroninė prekyba PVM direktyvoje ir direktyvos nuostatų perkėlimas į PVM įstatymą;
• Naujausia teismų praktika elektroninės prekybos PVM klausimais;
• ES vidaus prekybos elektroninėmis paslaugomis taisyklės;
• Registravimasis nuotolinės prekybos PVM mokėtoju kitoje valstybėje narėje;
• PVM atskaitos vykdymas elektroninėje prekyboje. Naujovės įsigaliojus direktyvos nuostatoms;
• PVM sąskaitų faktūrų išrašymo taisyklių, nustatytų direktyvoje ir PVM įstatyme, taikymas;
• Specialių schemų taikymas: PVM įstatymo 13, 78(1) straipsniai ir 5 skirsnis.