Elektroninių dokumentų valdymo ypatumai nuo 2018-05-09

Seminarą veda:
lector img
Programa:

Nuo 2018 m. gegužės 9 d. įsigaliojo naujasis Elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų įstatymas. Šiame įstatyme:

- Nurodyti el. parašo ir el. spaudo išdavimo pagrindai;
- Nustatyti atvejai, kada elektroninių dokumentų pasirašymo priemonių galiojimas turi būti privalomai stabdomas;
- Numatyta, kada e. parašas, e. spaudas ir laiko žyma, kurie neatitinka teisės aktuose keliamų reikalavimų, vis tiek bus laikomi galiojančiais ir prilyginamais rašytiniam parašui.

Seminare be visų elektroninių dokumentų naujovių bus pristatyti elektroninių dokumentų rengimo, saugojimo, archyvavimo ir naikinimo ypatumai.

• Elektroninių dokumentų valdymo teisinis reglamentavimas ir naujausi teisės aktų pakeitimai;
• Lietuvos Respublikos elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų įstatymo taikymas dokumentų valdyme nuo 2018-05-09;
• Elektroninis parašas, naudojamas elektroniniams dokumentams pasirašyti;
• Reikalavimai laiko žymoms;
• Elektroninių dokumentų rengimas, registravimas, priskyrimas byloms;
• Elektroninių dokumentų nuorašų rengimas;
• Elektroninių bylų tvarkymas ir įtraukimas į apskaitos dokumentus;
• Elektroninių dokumentų perdavimas į valstybės archyvus.