Elektroninių dokumentų valdymo ypatumai

Seminarą veda:
lector img
Programa:
 • Elektroninių dokumentų valdymo teisinis reglamentavimas:
  • Elektroninių dokumentų valdymo taisyklių taikymas;
  • Elektroninių dokumentų specifikacijų reikalavimų aprašas;
  • Elektroniniu parašu pasirašyto elektroninio dokumento specifikacijos ADOC-V1.0 patvirtinimo taikymas;
  • Įsakymas „Dėl oficialiųjų elektroninių dokumentų specifikacijų“.
 • Elektroninis parašas, naudojamas elektroniniams dokumentams pasirašyti;
 • Elektroninių dokumentų rengimas, registravimas, priskyrimas byloms;
 • Elektroninių dokumentų nuorašų rengimas;
 • Elektroninių bylų tvarkymas ir įtraukimas į apskaitos dokumentus;
 • Elektroninių dokumentų perdavimas į valstybės archyvus.