Finansai nefinansininkams. Finansinių ataskaitų analizė

Seminarą veda:
lector img
Programa:

Seminaro metu:
• Aptarsite svarbiausius finansinių ataskaitų rengimo ir skaitymo ypatumus;
• Nagrinėsite, kas slypi už finansinių ataskaitų eilučių, kokią informaciją jos pateikia, kokie būna finansinės informacijos pateikimo skirtumai ir interpretacijos ribos;
• Sužinosite svarbiausius įmonės veiklos vertinimo rodiklius, kaip jie skaičiuojami ir ką jie pasako apie įmonės finansų būklę;
• Praktiškai skaičiuosite svarbiausius investicijų atsipirkimo rodiklius.

Seminaro tikslai:

• Sužinoti svarbiausius finansinių ataskaitų ypatumus;
• Sužinoti, kas slypi už finansinių ataskaitų eilučių, kokią informaciją jos pateikia, kokie būna finansinės informacijos pateikimo skirtumai ir interpretacijos ribos;
• Sužinoti svarbiausius įmonės veiklos vertinimo rodiklius, kaip jie skaičiuojami ir ką jie pasako apie įmonės finansų būklę;
• Sužinoti, kaip yra skaičiuojami svarbiausi investicijų atsipirkimo rodikliai.

Pagrindinės temos:

• Finansinių ataskaitų sudarymo pagrindai: pirminiai apskaitos dokumentai, dvejybinis įrašas, kaupimo principas, sąskaitų planas, apskaitos politika.
• Kodėl vadovas ir buhalteris kartais nesupranta vienas kito? Atsakomybė ir jos padalinimas.
• Finansinė atskaitomybė – kaip ją suprasti? Pelno (nuostolio) ataskaita, balansas ir pinigų srautų ataskaita. Kuo jos ypatingos ir kas jas sieja? Kokie pokyčiai yra svarbūs?
• Finansiniai veiklos efektyvumo rodikliai. Pelningumo, likvidumo, finansinio sverto ir turto panaudojimo efektyvumo vertinimo rodikliai. Kaip juos skaičiuoti ir interpretuoti?
• Lūžio taško skaičiavimas ir taikymas.
• Investicijų atsipirkimo skaičiavimai.