Finansai nefinansininkams. Finansinių ataskaitų analizė

Seminarą veda:
lector img
Rūta Vainienė - lektorė, ekonomistė, konsultantė. Dirbo Lietuvos laisvosios rinkos institute nuo pat jo įkūrimo, įvairiose pozicijose. Buvo Lietuvos banko narė, Vilniaus mero patarėja, dėstė M. Romerio universitete. Per daugiau nei 26 savo mokymosi ir darbo metus sukaupė žinias ir patirtį ekonomikos, finansų valdymo, viešo ir privataus sektoriaus partnerystės, pinigų politikos, bankininkystės, apskaitos ir mokesčių politikos, viešųjų finansų, sveikatos apsaugos politikos ir ekonomikos srityse.
Programa:

Seminaro metu:
• Aptarsite svarbiausius finansinių ataskaitų rengimo ir skaitymo ypatumus;
• Nagrinėsite, kas slypi už finansinių ataskaitų eilučių, kokią informaciją jos pateikia, kokie būna finansinės informacijos pateikimo skirtumai ir interpretacijos ribos;
• Sužinosite svarbiausius įmonės veiklos vertinimo rodiklius, kaip jie skaičiuojami ir ką jie pasako apie įmonės finansų būklę;
• Praktiškai skaičiuosite svarbiausius investicijų atsipirkimo rodiklius.

Seminaro tikslai:

• Sužinoti svarbiausius finansinių ataskaitų ypatumus;
• Sužinoti, kas slypi už finansinių ataskaitų eilučių, kokią informaciją jos pateikia, kokie būna finansinės informacijos pateikimo skirtumai ir interpretacijos ribos;
• Sužinoti svarbiausius įmonės veiklos vertinimo rodiklius, kaip jie skaičiuojami ir ką jie pasako apie įmonės finansų būklę;
• Sužinoti, kaip yra skaičiuojami svarbiausi investicijų atsipirkimo rodikliai.

Pagrindinės temos:

• Finansinių ataskaitų sudarymo pagrindai: pirminiai apskaitos dokumentai, dvejybinis įrašas, kaupimo principas, sąskaitų planas, apskaitos politika.
• Kodėl vadovas ir buhalteris kartais nesupranta vienas kito? Atsakomybė ir jos padalinimas.
• Finansinė atskaitomybė – kaip ją suprasti? Pelno (nuostolio) ataskaita, balansas ir pinigų srautų ataskaita. Kuo jos ypatingos ir kas jas sieja? Kokie pokyčiai yra svarbūs?
• Finansiniai veiklos efektyvumo rodikliai. Pelningumo, likvidumo, finansinio sverto ir turto panaudojimo efektyvumo vertinimo rodikliai. Kaip juos skaičiuoti ir interpretuoti?
• Lūžio taško skaičiavimas ir taikymas.
• Investicijų atsipirkimo skaičiavimai.