Finansinių ataskaitų analizė ir įmonės patikimumo vertinimas

Seminarą veda:
lector img
Rūta Vainienė - lektorė, ekonomistė, konsultantė. Dirbo Lietuvos laisvosios rinkos institute nuo pat jo įkūrimo, įvairiose pozicijose. Buvo Lietuvos banko narė, Vilniaus mero patarėja, dėstė M. Romerio universitete. Per daugiau nei 26 savo mokymosi ir darbo metus sukaupė žinias ir patirtį ekonomikos, finansų valdymo, viešo ir privataus sektoriaus partnerystės, pinigų politikos, bankininkystės, apskaitos ir mokesčių politikos, viešųjų finansų, sveikatos apsaugos politikos ir ekonomikos srityse.
Programa:

Finansinių ataskaitų analizė yra kiekvieno vadovo, finansų specialisto, vyriausiojo buhalterio kasdienis darbas, nuo kurio priklauso priimami finansiniai ir veiklos sprendimai. Todėl seminare lektorė:
• Pateiks svarbiausius finansinių ataskaitų rengimo, skaitymo ir interpretavimo ypatumus;
• Nagrinės, kas slypi už finansinių ataskaitų eilučių, kokią informaciją jos pateikia, kokie būna finansinės informacijos pateikimo skirtumai ir interpretacijos ribos;
• Analizuos svarbiausius įmonės veiklos vertinimo rodiklius, kaip jie skaičiuojami ir ką jie pasako apie įmonės finansų būklę, bei kaip prognozuojami bankroto rodikliai;
• Praktiškai skaičiuos svarbiausius investicijų atsipirkimo rodiklius.

Seminaro programa:

• Įmonės finansų funkcijos.
• Atsakomybė už įmonės finansus ir jos padalijimas.
• Ataskaitų sudarymo principai, padedantys suprasti, kaip įmonėje įforminamos ūkinės komercinės operacijos. Dvejybinis įrašas, kaupimo principas, sąskaitų planas ir apskaitos politika.
• Balansas, pelno (nuostolio) ataskaita ir pinigų srautų ataskaita. Kaip jas suprasti, kokią informaciją jos pateikia, kuo jos ypatingos ir kokios jų tarpusavio sąsajos? Kokie pokyčiai yra svarbūs?
• Finansinė analizė. Finansiniai veiklos efektyvumo rodikliai. Kokie rodikliai aktualūs kreditoriams ir įmonės patikimumo vertintojams?
• Praktinis įmonės rodiklių skaičiavimo pavyzdys. Ar įmanoma manipuliuoti ataskaitomis ir rodikliais?
• Bankroto prognozavimo modelis.