Finansinių ataskaitų analizė ir įmonės patikimumo vertinimas

Seminarą veda:
lector img
Programa:

Finansinių ataskaitų analizė yra kiekvieno vadovo, finansų specialisto, vyriausiojo buhalterio kasdienis darbas, nuo kurio priklauso priimami finansiniai ir veiklos sprendimai. Todėl seminare lektorė:
• Pateiks svarbiausius finansinių ataskaitų rengimo, skaitymo ir interpretavimo ypatumus;
• Nagrinės, kas slypi už finansinių ataskaitų eilučių, kokią informaciją jos pateikia, kokie būna finansinės informacijos pateikimo skirtumai ir interpretacijos ribos;
• Analizuos svarbiausius įmonės veiklos vertinimo rodiklius, kaip jie skaičiuojami ir ką jie pasako apie įmonės finansų būklę, bei kaip prognozuojami bankroto rodikliai;
• Praktiškai skaičiuos svarbiausius investicijų atsipirkimo rodiklius.

Seminaro programa:

• Įmonės finansų funkcijos.
• Atsakomybė už įmonės finansus ir jos padalijimas.
• Ataskaitų sudarymo principai, padedantys suprasti, kaip įmonėje įforminamos ūkinės komercinės operacijos. Dvejybinis įrašas, kaupimo principas, sąskaitų planas ir apskaitos politika.
• Balansas, pelno (nuostolio) ataskaita ir pinigų srautų ataskaita. Kaip jas suprasti, kokią informaciją jos pateikia, kuo jos ypatingos ir kokios jų tarpusavio sąsajos? Kokie pokyčiai yra svarbūs?
• Finansinė analizė. Finansiniai veiklos efektyvumo rodikliai. Kokie rodikliai aktualūs kreditoriams ir įmonės patikimumo vertintojams?
• Praktinis įmonės rodiklių skaičiavimo pavyzdys. Ar įmanoma manipuliuoti ataskaitomis ir rodikliais?
• Bankroto prognozavimo modelis.