Finansinių ataskaitų skaitymas 2019 m.: analizė, patikimumo ir pokyčių vertinimas

Seminarą veda:
lector img
Programa:

Artėja tas laikotarpis, kai finansinių ataskaitų skaitymas ir nagrinėjimas taps vienu svariausių darbų įmonės vadovų, finansininkų ir buhalterių dienotvarkėje. O dar svarbesnis momentas ateis, kai vadovaujantis ataskaitomis turėsime priimti finansinius sprendimus. Todėl lektorė ypač daug dėmesio skirs ne tik gilinimuisi į finansinių ataskaitų turinį, tačiau ir į tai kokių veiksmų reikėtų imtis pagal įmonės finansinę būklę ir duomenis.

Seminaro programa:

• Finansinių ataskaitų sudarymo pagrindai: pirminiai apskaitos dokumentai, dvejybinis įrašas, kaupimo principas, sąskaitų planas, apskaitos politika.
• Kodėl vadovas ir buhalteris kartais nesupranta vienas kito? Atsakomybė ir jos padalinimas.
• Finansinė atskaitomybė: kaip ją suprasti? Pelno (nuostolio) ataskaita, balansas ir pinigų srautų ataskaita. Kuo jos ypatingos ir kas jas sieja? Kokie pokyčiai yra svarbūs?
• Finansiniai veiklos efektyvumo rodikliai. Pelningumo, likvidumo, finansinio sverto, turto panaudojimo efektyvumo ir akcijų vertinimo rodikliai. Kaip juos skaičiuoti ir interpretuoti?
• Lūžio taško skaičiavimas ir taikymas.
• Investicijų atsipirkimo skaičiavimai.