Finansinių ataskaitų skaitymas 2019 m.: analizė, patikimumo ir pokyčių vertinimas

Seminarą veda:
lector img
Rūta Vainienė - lektorė, ekonomistė, konsultantė. Dirbo Lietuvos laisvosios rinkos institute nuo pat jo įkūrimo, įvairiose pozicijose. Buvo Lietuvos banko narė, Vilniaus mero patarėja, dėstė M. Romerio universitete. Per daugiau nei 26 savo mokymosi ir darbo metus sukaupė žinias ir patirtį ekonomikos, finansų valdymo, viešo ir privataus sektoriaus partnerystės, pinigų politikos, bankininkystės, apskaitos ir mokesčių politikos, viešųjų finansų, sveikatos apsaugos politikos ir ekonomikos srityse.
Programa:

Artėja tas laikotarpis, kai finansinių ataskaitų skaitymas ir nagrinėjimas taps vienu svariausių darbų įmonės vadovų, finansininkų ir buhalterių dienotvarkėje. O dar svarbesnis momentas ateis, kai vadovaujantis ataskaitomis turėsime priimti finansinius sprendimus. Todėl lektorė ypač daug dėmesio skirs ne tik gilinimuisi į finansinių ataskaitų turinį, tačiau ir į tai kokių veiksmų reikėtų imtis pagal įmonės finansinę būklę ir duomenis.

Seminaro programa:

• Finansinių ataskaitų sudarymo pagrindai: pirminiai apskaitos dokumentai, dvejybinis įrašas, kaupimo principas, sąskaitų planas, apskaitos politika.
• Kodėl vadovas ir buhalteris kartais nesupranta vienas kito? Atsakomybė ir jos padalinimas.
• Finansinė atskaitomybė: kaip ją suprasti? Pelno (nuostolio) ataskaita, balansas ir pinigų srautų ataskaita. Kuo jos ypatingos ir kas jas sieja? Kokie pokyčiai yra svarbūs?
• Finansiniai veiklos efektyvumo rodikliai. Pelningumo, likvidumo, finansinio sverto, turto panaudojimo efektyvumo ir akcijų vertinimo rodikliai. Kaip juos skaičiuoti ir interpretuoti?
• Lūžio taško skaičiavimas ir taikymas.
• Investicijų atsipirkimo skaičiavimai.