Finansų analizė finansuotojo akimis

Seminarą veda:
lector img
Paulius Didžiulis turi sukaupęs 10 metų patirtį įmonių finansų srityje. Didžiąją karjeros dalį dirbo bankuose DNB (dabartinis Luminor) ir Citadele. Pagrindinė veiklos kryptis – įmonių kreditavimas. Tai leido Pauliui sukaupti patirtį vertinant įmonių finansus bei padedant įmonėms juos valdyti. Metai dirbant Modus grupėje, jos ižde, leido finansinėse įstaigose sukauptą patirtį pritaikyti įmonės finansų valdymo srityje ir taip matyti finansus tiek iš įmonės, tiek ir iš kreditoriaus pusės. Be to, dirbdamas DNB banke Paulius vedė paskaitų ciklą asmeninės lyderystės tema.
Programa:

Daugelio šių dienų įmonių iššūkis – augti sparčiu žingsniu. Tai kelia plėtros finansavimo klausimų – nesvarbu, ar tai būtų apyvartinis kapitalas, ar investicijos į ilgalaikį turtą. Geresniam dialogui su potencialiais finansuotojais rengtis reikia ne tik iš derybinės pusės, tačiau ir iš įmonės finansų pusės. Seminaras orientuotas į finansinius įmonių rodiklius, kurie reikšmingi finansuotojo vertinimu. Suprantant juos, galima iš anksto ruoštis prieš kreipiantis į finansų įstaigas, kad tolesnis dialogas ir finansavimo sąlygos būtų kaip įmanoma priimtinesni. Taip pat suprantant apyvartinio kapitalo dedamąsias galima rasti sprendimų, kaip optimizuoti apyvartinių lėšų poreikį.

Seminaro programa:

• Įvadas į finansinę analizę;
• Finansinių ataskaitų interpretavimas finansuotojo akimis;
• Apyvartinio kapitalo komponentai ir jų valdymas su finansiniais įrankiais;
• Likvidumo rodiklių analizė. Kas juose svarbiausia. Praktinis pavyzdys;
• Pelningumo rodiklių analizė. Kas juose svarbiausia. Praktinis pavyzdys;
• Kasdieninė higiena gerai mokėjimų istorijai palaikyti;
• Skirtumai kreipiantis dėl apyvartinio kapitalo finansavimo gavimo bei investicinio projekto. Pagrindiniai investicinio projekto rodikliai finansuotojo akimis. Praktinis pavyzdys.