Gaminių ir pakuočių apskaita Vieningoje gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinėje sistemoje (GPAIS)

Seminarą veda:
lector img
Ingrida Dubauskienė - aplinkosaugos ekspertė. Ingrida turi ilgametę patirtį aplinkosaugos bei atliekų tvarkymo srityje. Konsultuoja įmones aplinkosauginiais klausimais. Atlieka auditus bei padeda parengti įvairią aplinkosauginę dokumentaciją. Veda Vieningos gaminių, pakuočių, atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos informacinės sistemos (GPAIS) funkcionalumo mokymus gamintojams ir importuotojams, atliekų darytojams ir atliekų tvarkytojams.
Programa:

SVARBU! Priimti Aplinkos ministro įsakymo – „Dėl Tvarkos, kai negalima naudotis vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, aprašo patvirtinimo“ pakeitimai, kurie įsigaliojo 2018 m. gruodžio 6 d., ir kurio nuostatos taikomos tiek pakočių apskaitai tiek ir duomenų teikimui į GPAIS.

2019 m. sausio mėnuo – laikotarpis, kada bus rengiamos ir teikiamos GPAIS metinės ataskaitos. Todėl seminare lektorė Ingrida Dubauskienė, analizuodama praktinius pakuočių ir pakuočių atliekų apskaitos GPAIS klausimus, nurodys:

- Kokie apskaitos duomenys reikalingi metinių ataskaitų teikimui?
- Kaip taisomos klaidos GPAIS sistemoje ir pakuočių ir pakuočių atliekų apskaitoje?
- Kokie yra pagrindiniai darbai, ruošiantis tvarkyti apskaitą GPAIS 2019 m.?
- Kokia apskaitos dokumentacija yra privaloma ir kokia rekomenduotina pagal įmonės veiklos specifiką?
- Kaip teisingai sudaryti apskaitos žurnalus, GII sąrašus ir grupuoti prekinius vienetus?

Seminaro programa:

1. GPAIS paskirtis ir struktūra.
2. E. paslaugų gavėjų indentifikavimas, įmonių registracija, atstovų priskyrimas GPAIS.
3. Pereinamojo laikotarpio reikalavimai gamintojams ir (ar) importuotojams.
4. Gamintojų ir (ar) importuotojų registravimo taisyklių pasikeitimai nuo 2018-01-01. Registracija gamintojų ir importuotojų sąvade GPAIS pagal atskirus srautus (alyvos, transporto priemonės, baterijos ir akumuliatoriai, elektros ir elektroninė įranga, apmokestinamieji gaminiai ir pakuotės). Dažniausiai daromos klaidos.
5. Gaminių sąrašo sudarymo reikalavimų pakeitimai nuo 2018-01-01. Gaminių bei jų pakuočių pridėjimas, koregavimas, šalinimas GPAIS. Dažniausiai daromos klaidos.
6. Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių pakeitimai nuo 2018-07-01. Prekinių vienetų pavyzdžiai. Prekinių vienetų bei jų pakuočių pridėjimas, koregavimas, šalinimas GPAIS. Dažniausiai daromos klaidos.
7. Gaminių ir pakuočių apskaitos žurnalų formavimas, naujų įrašų kūrimas, koregavimas, šalinimas GPAIS.
8. Suvestinių formavimas, patvirtinimas ir atšaukimas GPAIS.
9. Apskaitos metinių ataskaitų formavimas, pateikimas GPAIS.
10. Naujovės dėl įrodančių dokumentų nuo 2018-01-01.
11. Nauji reikalavimai gamintojams ir (ar) importuotojams nuo 2018-01-01 dėl atliekų susidarymo apskaitos (kriterijai ir pagrindiniai principai).
12. Klausimai–atsakymai.