Gaminių ir pakuočių apskaita Vieningoje gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinėje sistemoje (GPAIS)

Seminarą veda:
lector img
Ingrida Dubauskienė - aplinkosaugos ekspertė. Ingrida turi ilgametę patirtį aplinkosaugos bei atliekų tvarkymo srityje. Konsultuoja įmones aplinkosauginiais klausimais. Atlieka auditus bei padeda parengti įvairią aplinkosauginę dokumentaciją. Veda Vieningos gaminių, pakuočių, atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos informacinės sistemos (GPAIS) funkcionalumo mokymus gamintojams ir importuotojams, atliekų darytojams ir atliekų tvarkytojams.
Programa:

Seminaras skirtas gamintojams ir importuotojams!

Su GPAIS sistema jau visi specialistai apsiprato, žino jos pagrindinius funkcionalumus, privalumus ir trūkumus. Tačiau šiandien, vis keičiant ir dar planuojant keisti GPAIS sistemą ir jos reglamentavimą, kyla vis naujų klausimų, vis sudėtingesnių GPAIS naudojimo situacijų. Lektorė šiame seminare nagrinės visus su GPAIS susijusius tiek pakuočių ir gaminių apskaitos, tiek aplinkosauginius, tiek ir naujo reglamentavimo klausimus.

Seminaro programa:

1. GPAIS paskirtis ir struktūra.
2. E. paslaugų gavėjų indentifikavimas, įmonių registracija, atstovų priskyrimas GPAIS.
3. Pereinamojo laikotarpio reikalavimai gamintojams ir (ar) importuotojams.
4. Gamintojų ir (ar) importuotojų pareigos. Gamintojų ir (ar) importuotojų registravimo taisyklių pasikeitimai. Registracija gamintojų ir importuotojų sąvade GPAIS pagal atskirus srautus (alyvos, transporto priemonės, baterijos ir akumuliatoriai, elektros ir elektroninė įranga, apmokestinamieji gaminiai ir pakuotės). Pagrindinės sąvokos ir reikalavimai. Dažniausiai daromos klaidos.
5. Integracijų galimybės su GPAIS.
6. Gaminių sąrašo sudarymo reikalavimimų pakeitimai. Gaminių bei jų pakuočių pridėjimas, koregavimas, šalinimas GPAIS. Dažniausiai daromos klaidos.
7. Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių pakeitimai. Prekinių vienetų pavyzdžiai. Prekinių vienetų bei jų pakuočių pridėjimas, koregavimas, šalinimas GPAIS. Daugkartinės pakuotės. Dažniausiai daromos klaidos.
8. Gaminių ir pakuočių apskaitos žurnalų formavimas, naujų įrašų kūrimas, koregavimas, šalinimas GPAIS.
9. Suvestinių formavimas, patvirtinimas bei atšaukimas GPAIS.
10. Gaminių ir pakuočių apskaitos metinių ataskaitų formavimas, pateikimas GPAIS.
11. Naujovės dėl įrodančių dokumentų.
12. Naujovės dėl Atliekų tvarkymo organizavimo veiklos ataskaitų teikimo per GPAIS.
13. Naujovės dėl Mokesčio deklaracijų formavimo GPAIS.
14. Nauji reikalavimai gamintojams ir (ar) importuotojams dėl atliekų susidarymo apskaitos (kriterijai bei pagrindiniai principai).
15. Klausimai - Atsakymai