Įmonių susijungimai ir įsigijimai: procesas ir dokumentai

Seminarą veda:
lector img
Gediminas Dominas yra advokatas, advokatų kontoros „Dominas Derling“ vadovaujantis partneris. Gediminas Dominas turi patirties, konsultuojant užsienio klientus Lietuvos teisės klausimais. Teikė konsultavimo paslaugas sudarant daugelį reikšmingų tarptautinių sandorių Lietuvoje nuo 90-ųjų metų vidurio, įskaitant privatizavimo, įmonių įsigijimo ir susijungimo sandorius, nekilnojamojo turto projektus, euroobligacijų ir tarptautinių depozitoriumo sertifikatų (GDR) emisijas, tarptautinių sindikuotų paskolų, projektų finansavimo, privataus kapitalo, pirminio viešo akcijų siūlymo pateikimo ir kitus sandorius.
Programa:

• Kokios yra pagrindinės įsigijimo sandorio schemos (struktūros);
• Kaip vyksta pardavimo procesas, kokie yra pagrindiniai jo etapai, dalyviai ir atliekami veiksmai;
• Kaip atliekamas parduodamo objekto vertinimas ir kam jis reikalingas;
• Kaip atliekamas teisinis, finansinis ir kitoks įmonės patikrinimas ir kokia jo paskirtis;
• Kokie yra pagrindiniai įsigijimo finansavimo būdai;
• Kokie dokumentai sudaromi įsigijimo proceso metu, koks jų turinys ir teisinė reikšmė;
• Kas yra ketinimų protokolas, kokia jo paskirtis ir teisinė reikšmė;
• Kokia yra praktikoje įprasta įsigijimo (akcijų pirkimo–pardavimo) sutartis: jos turinys ir pagrindinės nuostatos;
• Kokios paprastai būna šalių pareigos ir apribojimai iki sandorio užbaigimo;
• Kokios paprastai nustatomos išankstinės sąlygos;
• Kas yra „reikšmingas neigiamas pokytis“ ir kokia jo reikšmė;
• Pareiškimai ir garantijos, atskleidimo raštas, nuostolių atlyginimas;
• Kokie yra sudėtingiausi derybų dėl sutarties momentai, kokie gali būti patarimai dėl derybų strategijos ir taktikos siekiant išspręsti sunkiausius klausimus;
• Sandorio užbaigimas ir kainos sumokėjimas, sutarties nutraukimas.